Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Górne » Archiwum » 10 września zmarł ks. prof. René Laurentin

10 września zmarł ks. prof. René Laurentin

Odszedł do Pana ks. prof. René Laurentin, wielki teolog, mariolog, specjalista w sprawach objawień prywatnych, niezłomny obrońca wielu Bożych dzieł, m.in. Prawdziwego Życia w Bogu Vassuli Ryden. W przyszłym miesiącu skończyłby 100 lat. Święty kapłan.

 

10 września 2017 r., na miesiąc przed swoimi 100 urodzinami, zmarł ks. René Laurentin. Urodził się 19 października 1917 w Tours. Kształcił się w Instytucie pw. Matki Bożej, a w wieku 17 lat rozpoczął przerwane wybuchem II wojny światowej studia w seminarium przy Instytucie Katolickim w Paryżu. 8 grudnia 1946 przyjął święcenia kapłańskie. Był członkiem Papieskiej Akademii Teologicznej, wykładowcą wielu uniwersytetów, brał udział jako ekspert w przygotowaniach do Soboru Watykańskiego II. 30 kwietnia 2009 papież Benedykt XVI mianował go prałatem.

Był najprawdopodobniej największym specjalistą w dziedzinie badań objawień maryjnych. Obiektem jego badań były nie tylko objawienia w Lourdes, Fatimie i Medziugorju, ale również mniej znane miejsca kultu maryjnego na świecie. Napisał ponad 160 książek o tej tematyce. Mariolog przez kilkadziesiąt lat zajmował się prywatnymi objawieniami XIX i XX wieku – a owocem tych studiów jest książka wydana w języku polskim pt. Współczesne Objawienia Najświętszej Maryi Panny, Gdańsk 1995.

Duchowny był wielkim zwolennikiem objawień MB w Medziugorju. Po przybyciu do Medziugorja, tak jak wielu innych miejsc objawień w świecie, występował z pozycji neutralnego badacza. Miał dostęp do źródeł bezpośrednich (np. nagrania wywiadów z Widzącymi z 1981 r.), bezpośredni kontakt z Widzącymi, był świadkiem ich zachowania w tych chwilach, gdy objawiała im się Gospa. Wynikiem przeprowadzonych badań, jest wiele publikacji na temat tych objawień.

Inicjował i brał udział w dokładnych, wieloaspektowych badaniach nad fenomenem ekstaz Widzących, czego świadectwem jest praca Etudes mdi cal es et scientifiques sur les apparitions de Medjugorje, Paris 1985; zob. też wersja w jęz. polskim: Studia medyczne i naukowe nad objawieniami w Medjugorje, Paris 1985 (współautor: prof. Henri Joyeux). Szczególne znaczenie w badaniach nad fenomenem z Medziugorja ma książka: La Vierge apparait-Ellea Medjugorje?, wersja w jęz. polskim: Czy Maryja Panna ukazuje się w Medziugorju?, wydana przez „Królowa Pokoju” Kraków,  gdyż w sposób dogłębny i obiektywny przedstawia analizowane wydarzenia. To właśnie tę pracę czytał nasz rodak Jan Paweł II i ona wywarła na nim bardzo duże wrażenie. Po lekturze tej książki Ojciec Święty powiedział: „Medziugorje jest kontynuacją Fatimy". Wszyscy, którzy spotykali ks. Laurentina podczas ostatnich lat, ujrzeli w nim świętego człowieka.


     
  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)