Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Górne » Archiwum » 25 stycznia nawrócenie św. Pawła Apostoła

25 stycznia nawrócenie św. Pawła Apostoła

Od dziś można zacząć Nowennę za wstawiennictwem św. Pawła Apostoła o łaskę nawrócenia dla zatwardziałych w wierze, aby Jezus ich dotknął tak jak tego Świętego. 


Nowenna za wstawiennictwem św. Pawła Apostoła o łaskę nawrócenia dla.... .

Na każdy dzień Nowenny: Święty Pawle, Ty który doświadczyłeś łaski gwałtownego nawrócenia, prosimy Cię wstawiaj się przed Bożym Tronem za ......., aby jak najszybciej mógł się nawrócić i należeć do Boga.

1. Dzień

Uwielbiam Cię, Panie Jezu, za wielkie miłosierdzie udzielone świętemu Pawłowi przez nawrócenie Go z zawziętego prześladowcy na gorliwego Apostoła Kościoła. Spraw prosimy Cię, za Jego wstawiennictwem, aby serce ....... uległo łasce całkowitego nawrócenia i przemiany do życia w Tobie. Amen.                                                                                  Módlmy się:
Wszechmogący Boże, Ty powołałeś świętego Pawła Apostoła do głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim narodom. Spraw, abyśmy za Jego przykładem dążyli do Ciebie i świadczyli wobec świata o prawdzie Twojej Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Święty Pawle Apostole, módl się za nami.

2. Dzień

Uwielbiam Cię, Panie Jezu, że wybrałeś świętego Pawła na wzór i nauczyciela świętego dziewictwa i czystości. Spraw prosimy Cię, za Jego wstawiennictwem, aby umysł, serce i zmysły ......  znały, kochały i służyły jedynie Tobie, poświęcały wszystkie siły dla Twojej chwały. Amen. Módlmy się:

3. Dzień

Uwielbiam Cię, Panie Jezu, że przez świętego Pawła dałeś nam przykład i zachętę do doskonałego posłuszeństwa. Spraw prosimy Cię, za Jego wstawiennictwem, aby ......  okazał pokorną uległość względem Twoich planów i zamierzeń co do swojego życia. Amen. Módlmy się:

4. Dzień

Uwielbiam Cię, Panie Jezu, że przez uczynki i słowa świętego Pawła pokazujesz nam ducha prawdziwego ubóstwa. Spraw prosimy Cię, za Jego wstawiennictwem, aby .....  został uwolniony z nałogów i złych przyzwyczajeń. Módlmy się:

5. Dzień

Uwielbiam Cię, Panie Jezu, że dałeś świętemu Pawłowi serce pełne miłości do Boga i Kościoła i że dzięki Jego gorliwości zbawiłeś wiele dusz. Spraw prosimy Cię, za Jego wstawiennictwem, aby ..... żył niegasnącą nadzieją w Twoje miłosierdzie. Amen. Módlmy się:

6. Dzień

Uwielbiam Cię, Panie Jezu, że świętego Pawła uczyniłeś Nauczycielem wielu Narodów. Spraw prosimy Cię, za Jego wstawiennictwem, aby ......  żył przekazaną przez  Niego wiarą. Amen. Módlmy się:

7. Dzień

Uwielbiam Cię, Panie Jezu że w świętym Pawle Twoja łaska przynosiła owoce. Spraw prosimy Cię, za Jego wstawiennictwem, aby w ............. rządziła tylko miłość. Amen. Módlmy się:

8. Dzień

Uwielbiam Cię, Panie Jezu, że święty Paweł poznał Cię i naśladował. Spraw prosimy Cię za Jego wstawie- nnictwem, aby również ......  poznał Cię i uwielbiał, Jedyną: Drogę, Prawdę i Życie. Amen. Módlmy się

9. Dzień

Uwielbiam Cię, Panie Jezu, że święty Paweł pałał gorliwością o Twoją chwałę. Spraw prosimy Cię, za Jego wstawiennictwem, aby w ......  wzbudził się gorący powiew żywej wiary i miłości. Amen. Módlmy się:

     
  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)