Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Górne » Strona Główna » Akcja - Mega Modlitwa

Akcja - Mega Modlitwa

Bóg Ojciec zebrał wszystkie wody i nazwał je morzem. Utworzył On też zbiornik wszystkich swoich łask i nazwał go Maryją. (…) Uczynił Ją Szafarką wszystkiego, co posiada, tak, iż Ona jedna rozdziela wszelkie dary i łaski, dając, komu chce, ile chce, jak chce i kiedy chce - (św. Ludwik Maria Grignion de Montfort).

„Drogie dzieci! Módlcie się w moich intencjach, bo szatan chce zniszczyć mój plan, który tu mam i skraść wam pokój. ....” (25.08.2014 r.).

Już w Echo 321 z października 2014 r. w odpowiedzi na to orędzie, przedstawiliśmy powstałą w internecie inicjatywę, której celem jest powstanie w Polsce (mogą być osoby i z zagranicy) grupy modlitewnej, modlącej się w intencjach Matki Bożej, które ma Ona w swoim Sercu. Tym bardziej teraz apelujemy, aby wszystkie grupki-„wody”, które chcą coś zrobić dla Gospy na „czterdziestkę”, włączyły się do tej Mega Modlitwy i utworzyły „ocean", tak jak Bóg Ojciec zebrał wody, aby uczynić morze.

Nowa idea opiera się przede wszystkim na odmawianiu jednej części Różańca Świętego w wybranym dniu tygodnia o wybranej godzinie. W ten sposób zgłaszając swój udział zapewnimy ciągłość modlitw 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

Akcja < Mega Modlitwa> planowo ma trwać do końca objawień w Medziugorju.

Każdy kto zgłosi swoją chęć udziału poprzez całkowite oddanie Panu Jezusowi wartości swoich modlitw i ofiar, przez ręce Maryi, pozostawia Jej tym samym pełne prawo do dysponowania nimi według Jej woli oraz zgadza się, by Ona wykorzystała je, i udzielała łask komu chce, jak chce, i kiedy chce, zgodnie ze swoimi intencjami.

Matka Boża zna twoje serce oraz twoje intencje, ale prosi ciebie o to byś teraz poświęcił czas modlitw w Jej intencjach przyczyniając się tym samym do budowania Bożego Królestwa. W ten sposób Boże plany i plany Matki Bożej będą realizowały się we współczesnym świecie. „Nasze intencje są zawsze intencjami Matki Bożej, ale Jej intencje nie są naszymi” - mawiał o. Slavko Brabarić. „Dlatego teraz zróbmy to, o co prosi nas nasza dobra Matka. Bądź Jej apostołem światłości wiedząc, że Ona zatroszczy się także i o Ciebie bo jesteś Jej dzieckiem” - https://www.youtube.com/watch?v=hkzHu-FSWV4&feature=emb_title

Troska o Boże Królestwo jest o wiele ważniejsza niż nasze zwykłe codzienne sprawy. Uczy nas tego Jezus w Ewangelii: „Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane…” (Mt 7,33-34).

Co należy zrobić, aby przyłączyć się do Mega Modlitwy w intencjach Matki Bożej? Należy dokonać zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny umieszczony na stronie http://www.medjugorje.org.pl/dzial-modlitewny/intencje-matki-bozej.html

Formularz znajdziesz w dziale modlitewnym pod zakładką Intencje Matki Bożej

Do modlitwy mogą dołączyć osoby indywidualne, grupy modlitewne, parafie, które już u siebie praktykują nieustającą modlitwę – zapewne to będzie łatwiejsze w wypełnieniu „grafiku 24 godzin”.

 

     
  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)