Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Główne » CZYTELNIA » Dekalog recenzja

Dekalog recenzja

Na rynku wydawniczym ukazała się kolejna książka ks. Piotra Glasa - Dekalog.Prawdziwa droga w czasach zamętu.  - Dzielę się w niej spostrzeniami z mojej pracy - mówił autor  podczas  jednej z konferencji z racji  Wielkiego  Postu. Następnie wyjaśnia, że Dekalog, czyli zbiór przykazań jest drogowskazem w naszych czasach; on wcale się nie przestarzał. Zdaniem Tomasza Terlikowskiego książka ta, będąc ,,podręcznikiem walki duchowej”, jest przeznaczona dla szerokiego kręgu czytelników. Ks. Glas wielokrotnie podkreśla, że ,,codziennie toczy się walka o każdego z nas, niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z tego sprawę czy nie”.  - Dzisiejszy świat odrzuca istnienie rzeczywistości duchowej, naukę o niebie, a tym bardziej o istnieniu piekła i demonów. Ale bardzo promuje inną duchowość - New Age. Nadchodzi czas, że będzie trzeba walczyć o prawdziwą Ewangelię, prawdziwą wiarę, prawdziwy kult, prawdziwą moralność. Zdarza się, że ci, co mówią dzisiaj prawdę, są zwalczani, prześladowani, czasem nawet wewnątrz Kościoła. To jest najgorsze i najboleśniejsze prześladowanie - ubolewa  ks. Glas. Skądinąd wiemy, jak doświadczyli tego dwaj  włoscy stygmatycy - o. Pio i ks. Dolindo.

      Ks.Glas w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim dzieli się wstrząsającymi doświadczeniami ze swojej 10-letniej posługi egzorcysty, kiedy to niejednokrotnie stawał do walki twarzą w twarz z demonem. Przekonał się o jego wielkiej  sile i inteligencji, które można było złamać tylko mocną wiarą, wytrwałą modlitwą i determinacją  pokonania zła.

         Żyjąc w społeczeństwie nastawionym głównie na konsumpcję, szukając szczęścia i przyjemności, człowiek często przekracza przykazania Boże, sądząc,  że ograniczają one jego wolność.  Tymczasem ,,w czasach zamętu demony są coraz bardziej aktywne w związku z postępująca apostazją wewnątrz Kościoła” -  twierdzi ks. Piotr. Omawiając poszczególne przykazania Dekalogu, bez ogródek mówi o grzechach i  zniewoleniach, które niszczą  życie człowieka  i prowadzą do śmierci duchowej. Ta lektura może  stać się dla czytelników  swoistym rachunkiem sumienia - uświadomić potrzebę wyspowiadania się z tego, co dotychczas nie rozpatrywaliśmy w kategoriach grzechu. Kapłan jest w tej materii bezkompromisowy. Twierdzi, że jeżeli szczerze nie wyznajemy całej prawdy o sobie i nie będziemy żałować za popełnione czyny, dopuszczamy się kolejnego grzechu - świętokradztwa.

          Rekolekcjonista przekonująco odpowiada na zarzut, że we wszystkim upatruje obecność szatana.,,Ja się nie zajmuję szatanem…To raczej on się  mną intresuje. Martwię się o ludzi, których on zwodzi - świeckich i duchownych.  Modlę się codziennie, aby ci, którzy wezmą tę książkę do ręki, nie ulegli fascynacji złem, ale otworzyli jeszcze bardziej swoje serca na kochającego Ojca, który pragnie zbawienia wszystkich swoich dzieci”.

      Kapłan podpowiada, jak można wyzwolić się z sideł grzechu, słabości, zranień i opętania. Podkreśla, że nie jest to droga łatwa, ale konieczna,  jeżeli chcemy uzyskać  spokój sumienia i zbawienie. Orężem w tej walce są: szczera spowiedź, modlitwa (w tym codzienny Różaniec), Eucharystia oraz zerwanie z grzechem tj. magią, hazardem,  pornografią czy  pozostawaniem w związku niesakramentalnym.

     Ta lektura wyzwala w czytelniku silne emocje. Mocne słowa, które tu padają pod adresem świeckich i duchownych, nie mają na celu atakowania kogokolwiek, lecz skłonić  do refleksji.  Czasami musimy odłożyć książkę, by zastanowić się nad wasnym życiem i  starać się odkryć prawdę o sobie. Dobrze, gdy przyjmiemy tę prawdę z pokorą i  będziemy usiłowali się poprawić. Nawrócenie jest bowiem procesem długotrwałym,  przebiegającym  do końca życia.  

    Ks.  Glas przekonuje, że w XXI wieku toczy się bezustanna walka o rodzinę, małżeństwo, Kościół, o każdego z nas. Szatanowi zależy na tym, żeby zniszczyć rodzinę, bo  w niej wszystko się zaczyna. ,,Bez rodziny nie ma Boga, bo nie ma Go kto nam  ofiarować” – podkreśla. W tej walce wygrywa ten, kto złączy swe życie z Maryją i Jej Synem. ,,Lekarstwem” na kryzys wiary jest ofiarowanie swojego życia w niewolę Maryi. Ona, najpiękniejsza z kobiet, otoczy nas swoją opieką, tak jak troszczyła się o swojego Syna.

      Warto podkreślić, że Dekalog jest odważnym świadectwem pokornego i bezkompromisowego kapłana, który nie zważając na to, jak zareagują dostojnicy  Kościoła i czytelnicy, stara się mówić prawdę, często bardzo bolesną.  Autor niekiedy posługuje się lapidarnymi, ale jakże wymownymi  sentencjami:  Modlitwa jest szybsza od najszybszego Internetu(…).Godzina przed Najświętszym Sakramentem jest ważniejsza niż czytanie najpobożniejszych książek(…).Szatan się wścieka, gdy wymawiamy imię Maryi(…).  Świeccy biją nas na łeb w  gorliwości odmawiania Nowenny pompejańskiej.

         Wielokrotnie jesteśmy zaszokowani ogromną skalą grzechów, w które uwikłani są również kapłani i  hierarchowie. Nie możemy jednak tym się gorszyć, ale jeszcze gorliwiej się modlić. Ks. Piotr apeluje: Módlcie się za kapłanów, abyśmy mieli odwagę mówić prawdę, żebyśmy mieli odwagę walczyć. Natomiast  do kapłanów kieruje słowa: Walczcie o dusze tak bardzo dziś zaplątane i zagubione, miejcie wielu ludzi, którzy będą się za was modlić i was chronić.

 Halina Bartosiak

     
  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)