Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Główne » Orędzia Matki Bożej » Orędzia doroczne przekazywane Ivance Ivanković 25 czerwca (od 25.06.1995)

Orędzia doroczne przekazywane Ivance Ivanković 25 czerwca (od 25.06.1995)

Wersja do druku


IVANKA IVANKOVIĆ-ELEZ codzienne objawienia miała od 24.6.1981 do 7.05.1985 r. Tego dnia Matka Boża powiedziała:

"Drogie moje dziecko, dzisiaj spotykamy się ostatni raz. Nie bądź smutna, gdyż będę przychodzić do ciebie w każdą rocznicę objawień, oprócz najbliższej. Dziecko moje nie myśl, że zrobiłaś coś złego, i że z tego powodu nie będę już więcej przychodzić. Nie! Plany, które miał mój Syn i Ja, przyjęłaś i zrealizowałaś całym sercem. Bądź szczęśliwa, gdyż jestem Twoją Matką i kocham cię całym sercem. Ivanko, dziękuję ci, że odpowiedziałaś na wezwanie mego Syna, że zawsze trwałaś przy Nim, i że zostałaś tak długo jak On tego wymagał. Dziecko, powiedz przyjaciołom, że Ja i mój Syn jesteśmy zawsze przy nich, gdy Nas potrzebują i wzywają. Tego, co mówiłam ci o TAJEMNICACH, nie powiesz jeszcze nikomu, dopóki ci nie powiem. Ivanko, nikt dotąd na ziemi nie otrzymał łask, jakie otrzymałaś ty i twoi bracia!"

Powierzywszy jej dziesiątą tajemnicę powiedziała, że przez całe życie będzie miała objawienie raz w roku - w Rocznicę Objawień 25 czerwca.


Orędzia Matki Bożej przekazywane Ivance w Rocznicę Objawień 25 czerwca


25.06.2020

Objawienie trwało 5 minut (18:40 -18:45), Ivanka miała je w swoim rodzinnym domu w obecności tylko swojej rodziny. Na zakończenie objawienia Ivanka powiedziała:

„Matka Boża dała następujące orędzie: ‘Módlcie się, módlcie się, módlcie się!’ Matka Boża pobłogosławiła wszystkich”.


25.06.2019

„Kochane dzieci módlcie się, módlcie się, módlcie się”. Objawienie trwało 4 minuty (18:37-18:41).


25.06.2018

„Drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się”. Matka Boża była radosna i wszystkich nas błogosławiła swoim macierzyńskim błogosławieństwem. Objawienie trwało 3 minuty.


25.06.2017

„Drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się”.

 

25.06.2016

Ivanka Ivanković Elez, już babcia, miała swoje doroczne objawienie, które trwało 4 minuty,  w domu rodzinnym tylko w gronie najbliższej rodziny. Matka Boża była radosna i wszystkich błogosławiła swoim macierzyńskim błogosławieństwem i powiedziała: „Kochane dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się”


265.06.2015

Ivanka Ivanković Elez miała swoje doroczne objawienie, które trwało 4 minuty, w domu rodzinnym tylko w gronie najbliższej rodziny. Po objawieniu Ivanka powiedziała: „Matka Boża pobłogosławiła nas swoim macierzyńskim błogosławieństwem i powiedziała: pokój, pokój, pokój“.


25.06.2014

Ivanka: „Matka Boża pobłogosławiła nas swoim macierzyńskim błogosławieństwem”.


25.06.2013
Ivanka Ivanković Elez miała swoje doroczne objawienie tylko w gronie najbliższej rodziny. Po objawieniu Ivanka powiedziała: Matka Boża nie dała żadnego orędzia. Pobłogosławiła nas swoim macierzyńskim błogosławieństwem.


25.06.2012

Objawienie, które miało miejsce w domu rodzinnym Ivanki trwało 7 minut. Podczas objawienia obecna była jedynie najbliższa rodzina. Po objawieniu wizjonerka powiedziała:

Matka Boża mówiła mi o piątej tajemnicy i na koniec powiedziała: "Daję wam swoje matczyne błogosławieństwo. Módlcie się o pokój, pokój, pokój."


25.06.2011

Objawienie, które miało miejsce w domu rodzinnym Ivanki trwało 8 minut. Podczas objawienia obecna była jedynie najbliższa rodzina. Po objawieniu wizjonerka powiedziała:

Matka Boża mówiła o 1 tajemnicy, a na końcu powiedziała: „Drogie dzieci, przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo.”


25.06.2010

Objawienie, które miało miejsce w domu rodzinnym Ivanki trwało 6 minut. Podczas objawienia obecna była jedynie najbliższa rodzina. Po objawieniu wizjonerka powiedziała:

Matka Boża mówiła o 5 tajemnicy, a na końcu powiedziała:

"Drogie dzieci, przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo."


25.06.2009

Objawienie trwało 10 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci. Matka Boża przekazała następujące orędzie:

"Matka Boża została ze mną przez 10 minut, mówiła o dziesiątej tajemnicy. Matka Boża powiedziała: "Drogie dzieci, wzywam was, byście byli apostołami pokoju. Pokój, pokój, pokój."


25.06.2008

Objawienie trwało 6 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci. Matka Boża przekazała następujące orędzie:

"Matka Boża mówiła mi o dziewiątej tajemnicy. Dała nam matczyne błogosławieństwo."


25.06.2007

Objawienie trwało 17 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci. Po objawieniu Ivanka powiedziała:

"Matka Boża została ze mną 17 minut, była radosna, opowiadała mi o swoim życiu."

Matka Boża powiedziała:

"Drogie dzieci, przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo!"


25.06.2006

Objawienie trwało 7 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci. Matka Boża przekazała następujące orędzie:

"Drogie dzieci, dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Módlcie się, módlcie się, módlcie się."

Matka Boża była radosna i mówiła Iwance o siódmej tajemnicy.


25.06.2005

Objawienie trwało 10 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci. Matka Boża przekazała następujące orędzie:

"Drogie dzieci! Miłujcie się wzajemnie miłością mojego Syna. Pokój, pokój, pokój."

Matka Boża była radosna i mówiła Ivance o szóstej tajemnicy.


25.06.2004

Objawienie trwało 9 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci. Matka Boża przekazała następujące orędzie:

"Drogie dzieci! Módlcie się za te rodziny, które nie poznały miłości mego Syna. Przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo."

Matka Boża była radosna i obszerniej opowiadała Ivance o swoim życiu.


25.06.2003

Objawienie trwało 10 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci. Matka Boża przekazała następujące orędzie:

"Drogie dzieci, nie bójcie się, zawsze jestem z wami. Otwórzcie swoje serce, aby zagościły w nim miłość i pokój. Módlcie się o pokój, pokój, pokój."

Matka Boża była radosna i obszerniej opowiadała Ivance o swoim życiu.


25.06.2002

Objawienie trwało 6 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci. Matka Boża przekazała następujące orędzie:

"Drogie dzieci! Niech nie zmęczy was modlitwa. Módlcie się o pokój, pokój, pokój."

Matka Boża mówiła Ivance o pewnych szczegółach swojego życia, udzieliła nam matczynego błogosławieństwa. Matka Boża była radosna.


25.06.2001

Objawienie Ivanka przeżyła w obecności swojej najbliższej rodziny (mąż i troje dzieci). Ivanka powiedziała, iż Matka Boża była radosna i mówiła o przyszłości Kościoła. Matka Boża przekazała jej następujące orędzie:

"Drodzy aniołowie! Dziękuję wam za modlitwy, bo dzięki nim wypełnia się mój plan. Dlatego aniołowie módlcie się, módlcie się, módlcie się, by się wypełnił mój plan. Przyjmijcie macierzyńskie błogosławieństwo."


25.06.2000

Objawienie trwało około siedem minut. Ivanka przeżyła je wraz ze swoją najbliższą rodziną (mąż i troje dzieci). Matka Boża przekazała jej następujące orędzie:

"Drogie dzieci! Przedstawiłam się jako Królowa Pokoju. Ponownie wzywam was do pokoju, postu i modlitwy. Odnówcie modlitwę rodzinną i przyjmijcie moje błogosławieństwo."

Ivanka powiedziała, że Matka Boża była radosna i mówiła o szóstej tajemnicy.


25.06.1999

Objawienie trwało około 7 - 8 minut. Ivanka przeżyła je wraz ze swoją najbliższą rodziną (mąż i troje dzieci). Po objawieniu Ivanka modliła się w intencji parafii i rodzin oraz wszystkich poleciła Matce Bożej. Matka Boża przekazała jej następujące orędzie:

"Drogie dzieci! Dziękujcie mojemu Synowi za łaski, które wam dał. Módlcie się o pokój, módlcie się o pokój, módlcie się o pokój!"


25.06.1998

Objawienie trwało sześć minut, w domu rodzinnym Ivanki. Po objawieniu Ivanka powiedziała:

"Matka Boża była radosna. Poleciłam Jej wszystkich ludzi, a Ona obdarzyła wszystkich swoim błogosławieństwem. Matka Boża mówiła mi o wszystkich tajemnicach. Wezwała nas byśmy w tym czasie modlili się za rodziny, szczególnie te rodziny, które mają w domu chore osoby. Matka Boża wezwała nas byśmy otwarli swoje serce i podziękowali Jej Synowi za to, że dał nam tak wielką łaskę. Na koniec Matka Boża podziękowała za modlitwy i miłość."


25.06.1997

Objawienie trwające sześć minut Ivanka miała w domu rodzinnym. Po objawieniu Ivanka powiedziała: Matka Boża mówiła mi o piątej tajemnicy oraz przekazała następujące orędzie:

"Drogie dzieci, módlcie się sercem byście umiały przebaczać i aby wam przebaczono. Dziękuję Wam za modlitwy i za miłość, którą mi darujecie. "


25.06.1996

Objawienie, trwające siedem minut Ivanka miała w swoim domu rodzinnym. Po objawieniu Ivanka powiedziała, że było to jedno z jej najpiękniejszych objawień. Po czym powiedziała, że Matka Boża dziękuje nam za modlitwy i miłość i pragnie by każdy nasz dzień był przepleciony modlitwą i miłością. Na końcu wezwała do modlitwy za tych, których opanował diabeł.


25.06.1995

Objawienie, trwające sześć minut Ivanka miała w swoim domu rodzinnym, po czym przekazała zgromadzonym orędzie Matki Bożej:

"Matka Boża pobłogosławiła wszystkich obecnych w czasie objawienia. Mówiła o tajemnicach. Wezwała do modlitwy za rodziny, bo Szatan chce je zniszczyć. Oprócz tego Matka Boża wezwała wszystkich ludzi, aby głosili pokój." Na koniec Ivanka dodała: "Teraz będę musiała poczekać jeszcze rok do ponownego spotkania."

  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)