Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Górne » Strona Główna » Drodzy Pobratymcy

Drodzy Pobratymcy

przesyłam poniżej tłumaczenie listu, który otrzymałam od Głównej Koordynatorki naszej Wspólnoty pw. Nawiedzenie św. Elżbiety, zwanej w skrócie Pobratymstwem. Ja mam nadzieję, że ta sytuacja nie zastała was nieprzygotowanych. Odwagi zatem, czuwajmy i módlmy się! Najpiękniejsze przed nami. Szczęść Boże!

Zofia Oczkowska

Droga nasza rodzino modlitewna! Covid 19 zamknął nasze pielgrzymie drogi i uniemożliwił udział we wspólnym spotkaniu modlitewnym. Jednakże przecież nie zamknął naszych serc. Wprost przeciwnie, zostaliśmy niejako zobligowani przez sytuację do pomnożenia modlitw w naszych rodzinach, parafiach i środowiskach. Królowa Pokoju w ostatnim orędziu wzywa nas do modlitwy w Duchu Świętym, która przemienia serce i stan rzeczy. Módlmy się o ustąpienie pandemii, módlmy się, aby Pan pobłogosławił nas darem zdrowia dla duszy i ciała. Jak zawsze módlcie się nadal w intencji naszej wspólnoty, która niestety, nie może spotkać się na modlitwie podczas kolejnego dorocznego Zjazdu, który planowaliśmy, że odbędzie się 30 maja w Szirokim Brijegu i 31 maja w Medziugorju.

Mam nadzieję i wierzę w to, że my wszyscy, i każdy z osobna, wyjdziemy z tej próby mocniejsi. Z różańcem w ręku i modlitwą w sercu, nawet wojnę możemy powstrzymać. Bądźmy mocno zespoleni przez modlitwę! W obecnym stanie wyczekiwania módlmy się za naszego ojca duchownego  o. Jozo Zovko. Nasze pięć kamieni stanowią najpewniejszy oręż w naszych rękach.

Niech dobry Bóg was błogosławi i niech wam zawsze towarzyszy orędownictwo naszej Matki Królowej Pokoju. Jeśli Pan Bóg pozwoli, spotkamy się w przyszłym roku. Pokój i dobro!

Željka Galić, koordynatorka

     
  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)