Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Prawe » O Medziugorju » Droga Krzyżowa. Z Jezusem i Maryją ku Golgocie i Zmartw.

Droga Krzyżowa. Z Jezusem i Maryją ku Golgocie i Zmartw.

o. Slavko Barbarić o.f.m

o. Jozo Zovko o.f.m. 

Drogi Przyjacielu!

Ta broszura będzie dla ciebie pomocą, ilekroć będziesz chciał być blisko cierpiącego Jezusa oraz Maryi, która jako Matka cierpiała całą Jego mękę. Cierpiała także po Jego śmierci, aż do zmartwychwstania.

Dla nas, ludzi pielgrzymujących, otoczonych każdego dnia cierpieniem, uwikłanych w codzienne sprawy oraz cierpienia świata, jest dobrą i pożyteczną rzeczą być blisko Jezusa i Maryi. Wspólnie cierpiąc udowodnili Oni, że cierpienie może przemienić się w nowe życie, podobnie jak każdy krzyż i upadek mogą przekształcić się w zmartwychwstanie.

Teksty Pisma Świętego, orędzia Matki Bożej oraz krótkie rozmyślania i modlitwy pomogą ci wejść w tajemnicę bólu, abyś uzyskał pewność, że nie jesteś sam w cierpieniu. Właśnie tak, jak Maryja nie opuściła Jezusa nawet w najcięższych chwilach, tak On – Jej Syn, i Ona sama nie opuszczą ciebie.

W pełniejszym poznaniu cierpienia Chrystusa i Najświętszej Maryi, pomogą ci stacje Drogi Krzyżowej ustawione na drodze prowadzącej na górę Kriżevac, wykonane z miłością przez Carmelo Puzzolo.

Osobiste doświadczenie obecności Matki Bożej (jakiego rzeźbiarz doznał w Medziugorju) natchnęło go, by wykonując kolejne płaskorzeźby stacji Drogi Krzyżowej, ukazać na każdej z nich postać Maryi. Abyś także i ty mógł uczestniczyć w doświadczeniu artysty i w łatwy sposób odkryć poziom jego duchowego zaangażowania, zamieściliśmy w tej broszurce jego opisy do każdej ze stacji. Ta niezmienna obecność postaci Maryi symbolizuje Jej udział w całej agonii kalwaryjskiej.

Jeśli odprawiasz Drogę Krzyżową wchodząc na Kriżevac, to najpierw przed modlitwą, przyjrzyj się w ciszy postaciom poszczególnych stacji.

Jeśli odprawiasz Drogę Krzyżową w innym miejscu to z pewnością pomogą ci zamieszczone fotografie stacji.

Powierzając ci tę broszurkę pragnę, aby pomogła ci być u boku cierpiącego Odkupiciela i Jego zbolałej Matki, naszej Współodkupicielki.

 

Ponieważ w każdej stacji postać Maryi jest wyrzeźbiona obok Jezusa, pragniemy nazwać tę Drogę Krzyżową w ten sposób: z Jezusem i Maryją ku Golgocie i Zmartwychwstaniu.

 

Niech na wszystkich zstąpi obfite błogosławieństwo Boga, źródło pokoju i miłości. Niech w sposób szczególny zstąpi ono na Carmela Puzzolo i jego rodzinę, także na rodziny Santini e Brazale, które ofiarowały nam tę Drogę Krzyżową: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

o. Slavko Barbarić

 

Przy każdej stacji, zamieszczone są dwie medytacje, pierwsza o. Slavko Barbaricia a druga  o. Jozo Zovko. 

 

Format: 10,5 x 14,5 cm

Liczba stron: 144

Cena: 12 zł

     
1.
Droga Krzyżowa. Z Jezusem i Maryją ku Golgocie i Zmartw. 12 zł cena:

Opis:

o. Slavko Barbarić o.f.m

o. Jozo Zovko o.f.m. 

Drogi Przyjacielu!

Ta broszura będzie dla ciebie pomocą, ilekroć będziesz chciał być blisko cierpiącego Jezusa oraz Maryi, która jako Matka cierpiała całą Jego mękę. Cierpiała także po Jego śmierci, aż do zmartwychwstania.

Dla nas, ludzi pielgrzymujących, otoczonych każdego dnia cierpieniem, uwikłanych w codzienne sprawy oraz cierpienia świata, jest dobrą i pożyteczną rzeczą być blisko Jezusa i Maryi. Wspólnie cierpiąc udowodnili Oni, że cierpienie może przemienić się w nowe życie, podobnie jak każdy krzyż i upadek mogą przekształcić się w zmartwychwstanie.

Teksty Pisma Świętego, orędzia Matki Bożej oraz krótkie rozmyślania i modlitwy pomogą ci wejść w tajemnicę bólu, abyś uzyskał pewność, że nie jesteś sam w cierpieniu. Właśnie tak, jak Maryja nie opuściła Jezusa nawet w najcięższych chwilach, tak On – Jej Syn, i Ona sama nie opuszczą ciebie.

W pełniejszym poznaniu cierpienia Chrystusa i Najświętszej Maryi, pomogą ci stacje Drogi Krzyżowej ustawione na drodze prowadzącej na górę Kriżevac, wykonane z miłością przez Carmelo Puzzolo.

Osobiste doświadczenie obecności Matki Bożej (jakiego rzeźbiarz doznał w Medziugorju) natchnęło go, by wykonując kolejne płaskorzeźby stacji Drogi Krzyżowej, ukazać na każdej z nich postać Maryi. Abyś także i ty mógł uczestniczyć w doświadczeniu artysty i w łatwy sposób odkryć poziom jego duchowego zaangażowania, zamieściliśmy w tej broszurce jego opisy do każdej ze stacji. Ta niezmienna obecność postaci Maryi symbolizuje Jej udział w całej agonii kalwaryjskiej.

Jeśli odprawiasz Drogę Krzyżową wchodząc na Kriżevac, to najpierw przed modlitwą, przyjrzyj się w ciszy postaciom poszczególnych stacji.

Jeśli odprawiasz Drogę Krzyżową w innym miejscu to z pewnością pomogą ci zamieszczone fotografie stacji.

Powierzając ci tę broszurkę pragnę, aby pomogła ci być u boku cierpiącego Odkupiciela i Jego zbolałej Matki, naszej Współodkupicielki.

 

Ponieważ w każdej stacji postać Maryi jest wyrzeźbiona obok Jezusa, pragniemy nazwać tę Drogę Krzyżową w ten sposób: z Jezusem i Maryją ku Golgocie i Zmartwychwstaniu.

 

Niech na wszystkich zstąpi obfite błogosławieństwo Boga, źródło pokoju i miłości. Niech w sposób szczególny zstąpi ono na Carmela Puzzolo i jego rodzinę, także na rodziny Santini e Brazale, które ofiarowały nam tę Drogę Krzyżową: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

o. Slavko Barbarić

 

Przy każdej stacji, zamieszczone są dwie medytacje, pierwsza o. Slavko Barbaricia a druga  o. Jozo Zovko. 

 

Format: 10,5 x 14,5 cm

Liczba stron: 144

Cena: 12 zł

Cena: 12 zł

Zobacz
  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)