Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Główne » Grupa modlitewna Królowej Pokoju » Grupa Modlitewna Królowej Pokoju - INFORMACJE

Grupa Modlitewna Królowej Pokoju - INFORMACJE

W Polsce powstała medziugorska grupa modlitewna, której celem jest wprowadzenie w życie najważniejszych wezwań Matki Bożej Królowej Pokoju, jak przykładowo modlitwa, post, adoracja etc.

Grupa modlitewna nosi nazwę:

Apostołowie Niepokalanego Serca Matki Bożej Królowej Pokoju

Uczestnictwo w grupie modlitewnej ma na celu uproszenie łaski szybkiej interwencji Maryi w bieg wydarzeń mających miejsce obecnie na świecie, w Polsce i w naszym życiu osobistym.

Członkowie grupy modlitewnej wprowadzają w życie główne wezwania Matki Bożej z orędzi, których zarys przedstawiamy poniżej i modlą się w Jej intencjach.

Minimalnym obowiązkiem każdego członka grupy modlitewnej jest:

  • codzienna modlitwa 1 częścią Różańca (wskazane 3 lub 4 części) oraz
  • codzienne poświęcanie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, Niepokalanemu Sercu Maryi, Przeczystemu Sercu świętego Józefa.

Chęć przystąpienia do grupy modlitewnej można zgłosić wysyłając maila na adres redakcja@medjugorje.org.pl w celu otrzymania dodatkowych informacji drogą mailową.

Można też zaproszać znajomych.

Od 25 kwietnia 2020 r. rozpoczynamy wspólne rozważania dla grupy modlitewnej, które będą udostępniane poprzez publikację na stronach internetowych:

- TUTAJ na stronie naszego wydawnictwa Królowej Pokoju

- www.medjugorje.org.pl

- www.medziugorje.pl

 

Krótki zarys wezwań Matki Bożej z orędzi:

Przyzywając Maryi, chcemy odpowiedzieć na Jej wezwanie.

O co prosiła nas Maryja w Medziugorju:

1.      Matka Boża prosi nas o  MODLITWĘ.

- Maryja poprosiła nas o modlitwę sercem, nawiązała w ten sposób do starożytnej tradycji rozmodlonych mnichów, którzy praktykowali - pełną mocy Bożej (por. 1 Kor 2, 4-5) – „MODLITWĘ SERCA” i zmieniali oblicze tej ziemi;

- Maryja wzywała do DŁUGIEJ modlitwy. Niektórzy mówią o 3-godzinnej modlitwie w ciągu dnia (przekaz od grup modlitewnych), a tak naprawdę (w co nie mógł uwierzyć jeden z ojców) prosiła wszystkich o to, aby się modlić 4 godziny dziennie. Matka Boża wie, że w Piśmie Świętym napisano: „nieustannie się módlcie” (1 Tes 5, 17).

Aby podkreślić wagę modlitwy nieustannej, by była dobrze rozumiana, w 2019 r. Matka Boża powiedziała: "Niech modlitwa będzie dla was radością i wieńcem, który wiąże was z Bogiem (…) dzieci wróćcie do modlitwy, dopóki modlitwa nie stanie się dla was życiem w dzień i w nocy".

Jeśli ktoś ciężko pracuje, niech wprowadza w życie  zasadę św. Benedykta z Nursji: „ora et labora” (módl się i pracuj)

- Maryja zwróciła też nam uwagę na szczególną wartość modlitwy wspólnotowej;

- Szczególnie drogą i polecaną przez Matkę Bożą modlitwą jest RÓŻANIEC ŚWIĘTY. Trzeba dążyć do tego, aby Różaniec święty też był odmawiany sercem. Maryja – po krótkim wprowadzaniu widzących w sztukę modlitwy – zaproponowała im odmawianie 3 części Różańca świętego: tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych (później Ojciec Święty Jan Paweł II wprowadził do Różańca świętego tajemnice światła).

- Matka Boża prosi nas o modlitwę w Jej intencjach. Niektórzy to rozumieją mylnie, jako modlitwę zanoszoną w intencji rozwiązania kilku konkretnych problemów Kościoła czy rangi światowej. Osoby te dlatego rezygnują z takiej modlitwy na rzecz wyrażania Bogu intencji szczegółowych – rozwiązywania swoich problemów. Tymczasem taka modlitwa może  oznaczać też to, że Maryja – moja Matka – zauważyła w moim życiu bardzo istotny problem (którego ja nie zauważyłem) i razem modlimy się o jego rozwiązanie. Kto modli się w intencjach Matki Bożej to ufa Maryi i odrywa się od swoich spraw, otwierając się przy tym na Bożą Miłość.

 

2.      Maryja prosi nas o POST.

- Maryja zaproponowała wiernym post o chlebie i wodzie, w środy i piątki. Post w takiej formie jest nawiązaniem do dawnej praktyki tradycji franciszkańskiej.

- Ta forma postu jest podana ogólnie, dla wszystkich.

- Niektórzy, indywidualnie – po uzgodnieniu z kierownikiem duchowym – mogą stosować inne, nawet radykalniejsze praktyki postne.

- osoby chore są zwolnione z postu, ale mogą za to swoje cierpienia ofiarować Bogu przez ręce Maryi. Mogą uczynić to w intencjach Matki Bożej.


3.      Matka Boża prosi nas o czytanie PISMA ŚWIĘTEGO (a nawet położenie Pisma Świętego na widocznym miejscu, abyśmy często z niego korzystali).

- Pismo Święte należy czytać po wstępnej modlitwie do Ducha Świętego. Samo „czytanie” Pisma Świętego winno być modlitwą, gdzie w szczególny sposób otwieram swoje serce na Słowo Boże. Bóg przez swoje Słowo oświetla moje życie.

- W historii Kościoła jest stosowane tzw. Lectio Divina (łac. Boże, pobożne, duchowe czytanie). Czterema podstawowymi elementami Lectio Divina są: 

1. Lectio (lektura tekstu biblijnego), 

2. Meditatio (jego medytacja), 

3. Oratio (modlitwa serca) i 

4. Contemplatio (kontemplacja – wsłuchanie się w to, co Bóg ma do powiedzenia).

- Matka Boża z Medziugorja proponuje bardzo prostą metodę – aby żyć Słowem Bożym: prosi nas o to, abyśmy rano przeczytali fragment Pisma Świętego (np. z Ewangelii, która jest czytana w czasie Mszy Świętej), „zaszczepili” Słowo Boże w naszych sercach i rozważali to Słowo w ciągu dnia. [Napisano w Piśmie Świętym:  „...Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19)]


4.      Matka Boża prosi nas, abyśmy regularnie – najlepiej co miesiąc – przestępowali do SAKRAMENTU POKUTY

- W niektórych wspólnotach Maryja proponowała nawet przystępowanie co tydzień do Spowiedzi. Ten Sakrament – dobrze przeżyty – sprawia, że postępujemy  drogą prawdziwego nawrócenia.


5.      Maryja prosi nas o uczestnictwo we Mszy Świętej i adorowanie Najświętszego Sakramentu.

- Najświętszy Sakrament jest „sercem” naszej wiary, o tejże tajemnicy będzie wiele rozważań.


6.      Matka Boża prosi o POŚWIĘCENIE SIĘ JEJ NIEPOKALANEMU SERCU

- To bardzo istotne zagadnienie będzie przedmiotem rozważań w aspekcie tzw. Trójprzymierza Serc: Najświętszego Serca Pana Jezusa, Niepokalanego Serca Maryi, Przeczystego Serca Świętego Józefa i poświęcenia się TYM SERCOM


7.      Bardzo istotne są  też odwołania do innych objawień, bo orędzie z Medziugorja należy interpretować w kontekście innych objawień np. z Lourdes (wezwanie do pokuty), z Fatimy (ofiara, zadośćuczynienie za grzechy, wynagradzanie Niepokalanemu Sercu Maryi).

- Te problemy w szczegółach będą się pojawiać w rozważaniach.


8.      Królowa Pokoju z Medziugorja zachęca nas też, abyśmy nosili przy sobie pobłogosławione przedmioty i używali często wody święconej.

  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)