Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Górne » Strona Główna » Nowenna przed wspomnieniem Matki Bożej z Lourdes

Nowenna przed wspomnieniem Matki Bożej z Lourdes

„Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie” (Mk 16, 18).

Wraz ze świętem Ofiarowania Pańskiego rozpoczyna się czas nowenny  za chorych do Matki Bożej z Lourdes. Zachęcamy do udziału w modlitwie za cierpiących, którzy wedle nauk św. Jana Pawła II są wielkim skarbem Kościoła.

 

 

I DZIEŃ


O Pani nasza z Lourdes, która wzywana jesteś z wielką ufnością i raczysz zjawiać się z uśmiechem na ustach, jako słodka Pośredniczka łask i miłosierdzia, błagam Cię, uproś mi wszystkie łaski, których potrzebuję dla mego uzdrowienia; wyjednaj mi także cierpliwość w chorobie i, jeśli tak się Bogu podoba, powrót do zdrowia.

Zdrowaś Maryjo... (3 razy)

Nasza Pani z Lourdes, módl się za mną.

 

 

II DZIEŃ


O Pani nasza z Lourdes, której potęga jest tak wielka w niebie, że Twoje modlitwy nigdy nie zostają odrzucone. O Panno Święta, przemożna Dziewico, nie gardź moim wołaniem! Pozwól działać Twemu Sercu, Ty, która jesteś tak bogata w miłosierdzie, jak i w moc. Użyj Twego bezgranicznego wstawiennictwa u Syna, abym otrzymał łaski cierpliwości w chorobie, powrotu do zdrowia i ich użycia dla chwały Bożej.

Zdrowaś Maryjo... (3 razy)


Nasza Pani z Lourdes, módl się za mną.

III DZIEŃ


O Pani nasza z Lourdes, która objawiłaś swoją miłość dla grzeszników, polecając Bernadetcie modlić się za nich, bądź łaskawa także dla mnie. Moje grzechy sprawiają, że nie jestem godny zbliżyć się do Ciebie, niemniej pokładam w Tobie, o Matko, całą moją ufność - wyjednaj mi skruchę za grzechy. Wyproś mi łaskę powrotu do zdrowia i zarazem użycia jej dla chwały Bożej.

Zdrowaś Maryjo... (3 razy)

Nasza Pani z Lourdes, módl się za mną.

IV DZIEŃ


O Pani nasza z Lourdes, przychodzę do Ciebie jako do Tej, która nigdy nikomu nie odmawia swego miłosierdzia. Pozwól mi nieustannie pamiętać, że jesteś Ucieczką grzeszników. Przybądź mi z pomocą, o Maryjo, i uproś mi czystość i świętość duszy i ciała.


Zdrowaś Maryjo... (3 razy)

Nasza Pani z Lourdes, módl się za mną.

V DZIEŃ


O Pani nasza z Lourdes, Pośredniczko Katolickich Narodów, dziękuję Ci za Twoją troskliwość nade mną, ponieważ ja nie przestaję być Twoim dzieckiem. Nawróć wszystkich grzeszników, nasza Pani z Lourdes, uproś mi uzdrowienie, a jeśli łaska nie byłaby odpowiednia dla mojej duszy, uproś mi niezłomną cierpliwość.


Zdrowaś Maryjo... (3 razy)

Nasza Pani z Lourdes, módl się za mną.

VI DZIEŃ


O Pani nasza z Lourdes, która podczas Twego życia piłaś gorzki kielich cierpienia i znosiłaś wszystko z największą cierpliwością, uproś mi męstwo, które potrzebne jest w mojej chorobie. Ofiaruję moje cierpienie Bogu, jako wynagrodzenie za moje grzechy i w intencji Kościoła świętego.

Zdrowaś Maryjo... (3 razy)

Nasza Pani z Lourdes, módl się za mną.

VII DZIEŃ


O Pani nasza z Lourdes, która powiedziałaś do Bernadetty: "Obiecuję ci, że będziesz szczęśliwa nie w tym, lecz w następnym świecie", pozwól mi zrozumieć wartość cierpienia, które sama u stóp krzyża przeżyłaś, uproś mi cierpliwość w mojej niedoli, uzdrów moje ciało, jeśli będzie to dobre dla mojej duszy.

Zdrowaś Maryjo... (3 razy)

Nasza Pani z Lourdes, módl się za mną.

VIII DZIEŃ


O Pani nasza z Lourdes, Niepokalane Poczęcie, Dziewico czysta i bez skazy, uproś mi łaskę czystości, aby przeciwstawić się okazjom do grzechu i zwrócić się w modlitwie przeciwko wszystkim zagrożeniom, które daje świat, szatan i ciało. Udziel mi zdrowia i pozwól wykorzystać tę łaskę, aby czynić dobro i osiągnąć niebo.

Zdrowaś Maryjo... (3 razy)

Nasza Pani z Lourdes, módl się za mną.


IX DZIEŃ

O Pani nasza z Lourdes, która tak bardzo polecałaś pokutę, uproś mi łaskę przyjęcia dobra, które Bóg daje. Uczyń także, abym zrozumiał to, jak wielkie jest zło grzechu i jakie są jego nieobliczalne skutki dla mojego życia doczesnego i wiecznego. Pomnóż moją pobożność wobec Ciebie i uproś mi uzdrowienie, jeśli taka jest wola Boża.

Zdrowaś Maryjo... (3 razy)

Nasza Pani z Lourdes, módl się za mną.

Modlitwa


O Maryjo z Lourdes, która posiadasz w niebie wszechwładną moc i potęgę, która nas miłujesz prawdziwie jak własne dziatki, wyproś nam wszystkie łaski potrzebne do naszego uświęcenia, wyjednaj nam łaskę cierpliwości, abyśmy umieli użyć swych cierpień do zaskarbiania zasług u Boga. Użyj również swej potęgi, abyśmy otrzymali przywrócenie zdrowia. Amen.

Modlitwa św. Bernarda


Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

     

Oferta miesiąca:

  • W miesiącu maju polecamy wyjątkowe dzieło św. Ludwika Marii Grignon de Montfort. „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP” to lektura, która wywarła ogromny wpływ na pobożność Maryjną św. Jana Pawła II, który swe biskupie zawołanie Totus Tuus zaczerpnął wprost ze słów św. Ludwika. Do każdej zakupionej książki dodajemy obrazek pocztówkowy Matki Bożej z Jej zaleceniami (5 kamieni).

    przejdź do sklepu >>>


  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)