Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Prawe » Obrazki z modlitwami » Obrazek z modlitwą przeciwko kataklizmom

Obrazek z modlitwą przeciwko kataklizmom

Przy każdym krzyżyku należy uczynić ręką znak Krzyża Świętego.
Jezus Chrystus Król Chwały przyszedł w Pokoju.
+ Bóg stał się człowiekiem
+ i Słowo stało się Ciałem.
+ Chrystus narodził się z Dziewicy.
+ Chrystus cierpiał.
+ Chrystus został ukrzyżowany.
+ Chrystus umarł.
+ Chrystus powstał z martwych.
+ Chrystus wstąpił do Nieba.
+ Chrystus zwycięża.
+ Chrystus króluje.
+ Chrystus rządzi.
+ Niechaj Chrystus ochroni nas przed wszelkimi burzami i błyskawicami.
+ Chrystus przeszedł przez ich środek w Pokoju,
+ i Słowo stało się Ciałem.
+ Chrystus jest z nami razem z Maryją.
+ Uciekajcie wy, wrogie duchy, ponieważ Lew
z pokolenia Judy, z rodu Dawida zwyciężył.
+ Święty Boże! + Święty mocny!
+ Święty i Nieśmiertelny!
+ Zmiłuj się nad nami. Amen!

 

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Na początku
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu,
Wierzę w Boga
Na dużych paciorkach (1x)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego,
a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie
za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10x)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie
dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3x)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny
zmiłuj się nad nami i nad całym
światem.

     
1.
Obrazek z modlitwą przeciwko kataklizmom 0,50 zł cena:

Opis:

Przy każdym krzyżyku należy uczynić ręką znak Krzyża Świętego.
Jezus Chrystus Król Chwały przyszedł w Pokoju.
+ Bóg stał się człowiekiem
+ i Słowo stało się Ciałem.
+ Chrystus narodził się z Dziewicy.
+ Chrystus cierpiał.
+ Chrystus został ukrzyżowany.
+ Chrystus umarł.
+ Chrystus powstał z martwych.
+ Chrystus wstąpił do Nieba.
+ Chrystus zwycięża.
+ Chrystus króluje.
+ Chrystus rządzi.
+ Niechaj Chrystus ochroni nas przed wszelkimi burzami i błyskawicami.
+ Chrystus przeszedł przez ich środek w Pokoju,
+ i Słowo stało się Ciałem.
+ Chrystus jest z nami razem z Maryją.
+ Uciekajcie wy, wrogie duchy, ponieważ Lew
z pokolenia Judy, z rodu Dawida zwyciężył.
+ Święty Boże! + Święty mocny!
+ Święty i Nieśmiertelny!
+ Zmiłuj się nad nami. Amen!

 

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Na początku
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu,
Wierzę w Boga
Na dużych paciorkach (1x)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego,
a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie
za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10x)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie
dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3x)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny
zmiłuj się nad nami i nad całym
światem.

Format: 14 x 10 cm

Cena: 0,50 zł

Zobacz
  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)