Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Górne » Archiwum » Odpowiedź Nieba

Odpowiedź Nieba


Nowenna, z której narodziła się Fatima

5 maja 1917 r. wezwanie całego Kościoła przez Papieża Benedykta XV do modlitwy o pokój. Zapraszamy do włączenia się do modlitwy.

Ostatnio wpadł mi w ręce archiwalny numer „Królowej Pokoju" z maja 2005: http://www.krolowa-pokoju.com.pl/assets/files/echo/208.pdf

Było to w momencie kiedy zastanawiałam się jak można szczególnie przygotować się do 100-lecia objawień, bo do Fatimy się nie wybieram. Otrzymałam „Odpowiedź z Nieba" - bo tak jest zatytułowany ten artykuł w archiwalnym Echu.

Papież Benedykt XV 5 maja 1917 zawezwał cały Kościół do modlitwy - do Królowej Pokoju (ten właśnie papież dodał wezwanie do Królowej Pokoju do Litanii Loretańskiej).            13 maja 1917 r – Matka Boża ukazała się trojgu pastuszków w Fatimie i już podczas swego pierwszego objawienia dała bezpośrednią odpowiedź na wołanie Papieża.

Ja „w to wchodzę" i podejmuję Nowennę do Królowej Pokoju jako duchowe przygotowanie do 100-lecia objawień w Fatimie. Może ktoś jeszcze chętny?? Papież Franciszek też teraz prosi o modlitwę o pokój, a nawet bez tej prośby widzimy jak bardzo pokój jest zagrożony. Dajmy coś „więcej" z siebie w ten niezwykły „czas łaski", jak często określa Matka Boża czasy, w których przyszło nam żyć.

Ewa P.

 

<>>< 

 

Odpowiedź Nieba

 

Papież Benedykt XV - wielki orędownik Pokoju, który poruszył całą ziemię i Niebo, aby doprowadzić do zakończenia I wojny światowej. Gdy ziemia nie odpowiadała na apele, błagania i prośby Papieża Niebo odpowiedziało i to odpowiedziało natychmiast. Od pierwszego dnia swego pontyfikatu, 3 września 1914r. (3 września urodziła się Vicka), odmawiał potępienia którejkolwiek ze stron konfliktu wojennego, wypowiadając się przeciwko samej wojnie. Wezwał armie do zaprzestania walk w dzień Bożego Narodzenia, wszczął modlitewną kampanię na rzecz pokoju w Europie i napisał żarliwą modlitwę do Chrystusa Księcia Pokoju, wystosował niezwykły apel do dzieci komunijnych. Wołał o pokój cały świat, ale twórcy wojny pozostali głusi.

Wtedy to - 5 maja 1917 r. - Benedykt XV, widząc, że rządy państw uczestniczących w wojnie z uporem lekceważą wszystkie jego błagania o zakończenie wystosował list pasterski do całego katolickiego świata. Wezwał w nim wszystkich wierzących do gorącej modlitwy o pokój i polecił modlić się do „Maryi, która jest Matką Miłosierdzia i wszechmocną przez łaskę". To właśnie wtedy do Litanii Loretańskiej zostało dołączone wezwanie „Królowo Pokoju, módl się za nami". Papież wołał o pomoc Matki Najświętszej. Niebo posłało więc na ziemię Tę, która została wezwana przez Ojca Świętego. 13 maja 1917 r. - osiem dni po wezwaniu Benedykta XV skierowanym do Maryi, Matka Boża ukazała się trojgu pastuszków w Fatimie i już podczas swego pierwszego objawienia dała bezpośrednią odpowiedź na wołanie Papieża. W ostatnich słowach skierowanych do dzieci powiedziała: "Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny". Nakreśliła przed Kościołem wielką mapę dziejów następnych lat, a do ręki dała nam busolę - fatimskie orędzie, orędzie wieków.

Jan Paweł II, człowiek zawierzenia, papież zawierzenia Maryi i Chrystusowi. W 25-lecie pontyfikatu obchodzono pierwszą rocznicę zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu, w którego centrum stoi Chrystus i to jest zawierzenie główne, chociaż chronologicznie późniejsze. Drugie zawierzenie (chociaż czasowo wcześniejsze) odbyło się w trzy tygodnie po zamachu na Jana Pawła II – 7 czerwca 1981- w dniu Zesłania Ducha Świętego, w 1550 rocznicę Soboru w Efezie. Na ten dzień Ojciec Święty zaprosił do Rzymu wszystkie Konferencje Biskupie Kościoła Katolickiego i Patriarchaty oraz Metropolie Katolickie Kościoła Wschodniego. Dzień ten był szczególny, gdyż zbiegiem okoliczności Zesłanie Ducha Świętego przypadało dokładnie w ten sam dzień -7 czerwca - tak, jak w 431r. kiedy to Sobór w Efezie zatwierdził dogmat o Bożym macierzyństwie Maryi – Theotokos,  i na ten dzień, i do bazyliki Maryjnej w Rzymie, która powstała dla uczczenia Maryi Matki Boga, Papież  zaprosił cały Kościół, aby wspólnie „urzędowo” dokonać Aktu Oddania Kościoła i całej ludzkości Maryi: „Całą rodzinę ludzką Tobie Matko zawierzamy”.  Jak doniosłe miało mieć to znaczenie dla świata i wiary, możemy się przekonać w związku z próbą niedopuszczenia do realizacji tego aktu, przez próbę zamachu na życie Jana Pawła II. Papież nieobecny fizycznie na uroczystościach wygłosił jednak Akt Zawierzenia ze swoich apartamentów przez Radio Watykańskie. Zawierzenie zostało dokonane 7 czerwca 1981r. Niebo odpowiedziało na tę prośbę zsyłając Matkę Kościoła do obrony 24 czerwca 1981r. w Medziugorju. Co nam czynić trzeba, aby nieomylnie przeprowadzić nas do portu zbawienia, mówi nam już przez prawie 36 lat.„Królowo Pokoju, módl się za nami".

Ewa

 

P.S Akt Oddania Kościoła i całej ludzkości Maryi: „Całą rodzinę ludzką Tobie Matko zawierzamy”, przedstawialiśmy w całości w „Echo” nr 191 – 197.   

 

     
  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)