Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Główne » Orędzia Matki Bożej » Orędzia przekazywane Ivanowi Dragićević (od 14.08.1984)

Orędzia przekazywane Ivanowi Dragićević (od 14.08.1984)

Wersja do druku


Ivan Dragićević urodził się 25 maja 1965r. Do dnia dzisiejszego ma codzienne objawienia. 23 października 1994 r. ożenił się z amerykanką Laureen Murphy, mają dwie córki: Krystynę, Michalinę i dwóch synów: Daniela i Mateusza, mieszkają częściowo w Medziugorju i w Bostonie. Ma powierzonych 9 tajemnic. Ma szczególne zadanie przekazywania orędzi dotyczących rodziny, wychowania i młodych.

 Orędzia Matki Bożej przekazywane Ivanowi Dragićević

 

24.06.2020

„Drogie dzieci, przychodzę do was, ponieważ posyła mnie mój Syn Jezus. Pragnę was prowadzić do Niego, pragnę, abyście w Nim znaleźli prawdziwy Pokój, ponieważ ten dzisiejszy świat nie może wam ofiarować prawdziwego pokoju. Dlatego również dzisiaj wzywam was do wytrwałości w modlitwie. Módlcie się za moje plany, projekty, które chcę realizować z tą parafią i z całym światem.
Drogie dzieci, nie zmęczyłam się, dlatego drogie dzieci, nie zmęczcie się także i wy. Modlę się za was wszystkich i wstawiam za każdym z was przed moim synem Jezusem. Dziękuję wam, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

4.05.2020

„Drogie dzieci, to jest czas dziękczynienia. Dzisiaj oczekuję od was miłości, nie szukajcie błędów i pomyłek u innych i nie osądzajcie ich. Oczekuję od was, którzy kochacie, byście szerzyli prawdę. Ponieważ prawda jest wieczna, jest niezmienna i zawsze aktualna! Nieście światło mego Syna, a w ten sposób zniszczycie ciemności, które coraz bardziej chcą was pochwycić i oddalić od mojego Syna Jezusa. Nie bójcie się, jestem z wami. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

4.10.2019

„Drogie dzieci, również dzisiaj wzywam was w szczególny sposób do odnowienia rodzinnej modlitwy. Módlcie się, drogie dzieci, i wzrastajcie w świętości. Aż do osiągnięcia pełni świętości, módlcie się! Porzućcie przemijalność świata, ponieważ odciąga was ona od miłości mojego Syna. On was kocha, a ja z tą miłością prowadzę was do niego. Módlcie się, bądźcie wytrwali w modlitwie! Wiedzcie, drogie dzieci, że kiedy przechodzicie przez najtrudniejsze chwile dla was, jestem z wami, jestem blisko was! Dziękuję, drogie dzieci, że odpowiedzieliście również dziś na moje wezwanie”.

17.09.2019

„Drogie dzieci, w szczególny sposób wzywam was do modlitwy w moich intencjach, tak abyście powstrzymali, przez wasze modlitwy, plan szatana względem ludzkości, która z każdym dniem coraz bardziej oddala się od Boga, zamiast Boga stawia siebie na pierwszym miejscu i niszczy wszystko, co piękne i dobre w duszy każdego z was. Dlatego, dzieci, módlcie się, pośćcie i spełniajcie wolę Bożą, abyście byli świadomi, jak bardzo Bóg was kocha. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".

13.09.2019

„Drogie dzieci, również dziś pragnę w szczególny sposób wezwać was do modlitwy za rodzinę i o świętość w rodzinie. Drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się! Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek trzeba modlić się za rodzinę, aby została uzdrowiona duchowo. Dziękuję, drogie dzieci, że odpowiedzieliście i dziś na moje wezwanie".

12.08.2019

„Drogie Dzieci! W tym czasie łaski szczególnie pragnę zaprosić was do modlitwy, do wytrwałości w modlitwie. Mówiłam wiele razy, że mój Syn pozwolił mi pozostać z wami tak długo, ponieważ pragnę was uczyć i wychowywać, ponieważ pragnę prowadzić was do Syna, do mojego Syna. Dlatego zdecydujcie się na Niego! Postawcie Jezusa na pierwszym miejscu w waszych rodzinach. Módlcie się przed Nim, byście mogli otrzymywać łaski. Matka modli się i wstawia się za wami wszystkimi u swojego Syna”.

05.07.2019

„Drogie dzieci, w tym czasie szczególnie pragnę wezwać was, byście zdecydowali się na Boga. Umieśćcie Boga na pierwszym miejscu w waszym życiu i w waszej rodzinie. Zostawcie przemijające rzeczy tego świata, materializm, wszystko, co oddala was od mojego Syna.  Zdecydujcie stanowczo. Żyjcie moimi orędziami. Pragnę was nadal prowadzić, prowadzić do mojego Syna, abyście w Nim znaleźli prawdziwy i rzeczywisty pokój i miłość. Dziękuję wam, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

21.06.2019

„Drogie dzieci! Także i dziś pragnę w szczególny sposób wezwać was byście odnowili moje orędzia. Żyjcie moimi orędziami, drogie dzieci! Mniej mówcie o orędziach a więcej żyjcie orędziami: mniej mówcie, a więcej żyjcie! Drogie dzieci, jestem z wami od tak dawna i dziś również pragnę was wezwać: módlcie się w moich intencjach, za moje plany wobec świata, które pragnę urzeczywistnić: szczególnie plany dotyczące pokoju. Dziś również, drogie dzieci, pragnę wam powiedzieć, że modlę się za was wszystkich i wstawiam się za wami wszystkimi przed moim Synem. Dziękuję, drogie dzieci, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

17.05.2019

„Drogie dzieci, również dzisiaj w sposób szczególny wzywam was: módlcie się w moich intencjach, za moje plany, które pragnę zrealizować poprzez moje przyjście. Módlcie się szczególnie za pasterzy, za Kościół, o mocną wiarę kapłanów. Dziękuję, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

06.08.2018

„Drogie dzieci, również i dziś pragnę w szczególny sposób zachęcić was do przebaczenia. Przebaczajcie, drogie dzieci, a w ten sposób otworzycie Duchowi Świętemu drogę do waszego serca. Modlę się, drogie dzieci, za was wszystkich i wstawiam się za wami do Mojego Syna. Módlcie się razem ze mną w intencji moich planów. Dziękuję, drogie dzieci, że także dziś odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

22.06.2018

„Drogie dzieci, także dzisiaj zachęcam was do pokoju, zdecydujcie się na pokój, zdecydujcie się na Jezusa: On jest waszym pokojem. Chodźcie z Nim. Bądźcie moimi apostołami pokoju. Dlatego módlcie się i nie ulegajcie znużeniu na modlitwie. Modlę się za was wszystkich i wstawiam się za wami wszystkimi do mojego Syna. Dziękuję, drogie dzieci, za wytrwałość w czynieniu dobra i za to, że z wami realizuję moje plany dzięki mojemu przychodzeniu tutaj”. 

15.06.2018

„Drogie dzieci, również dzisiaj w sposób szczególny, pragnę zaprosić was na Eucharystię. Niech Msza Święta będzie centrum waszego życia! W szczególności, drogie dzieci, Eucharystia niech będzie w waszych rodzinach: rodzina musi iść na Eucharystię i celebrować Jezusa. Jezus musi być centrum waszego życia! Dlatego odnówcie, drogie dzieci, odnówcie modlitwę rodzinną i podążajcie za Jezusem. Dziękuję wam, drogie dzieci, że także dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

04.06.2018

„Drogie dzieci, również dzisiaj pragnę wezwać was abyście modlili się za moje plany, które pragnę zrealizować przez moje przyjście tutaj. W sposób szczególny wzywam was, drogie dzieci, do modlitwy za rodzinę i za młodzież. Drogie dzieci, módlcie się i bądźcie wytrwali w modlitwie. Ja wstawiam się za każdym z was u mojego Syna Jezusa. Dziękuję, drogie dzieci, że także dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

04.05.2018

„Drogie dzieci, dzisiaj pragnę zachęcić was do życia przesłaniami, które wam daję. Żyjcie moimi orędziami i zachęcajcie innych do życia nimi. Bądźcie również znakiem dla innych.  Szczególnie wzywam was, abyście byli znakiem dla tych wszystkich, którzy tu przyjeżdżają.   Dziękuję wam, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie".

20.04.2018

„Drogie dzieci, także dzisiaj pragnę powiedzieć wam, że mój Syn pozwolił mi przebywać tak długo razem z wami, ponieważ pragnę was uczyć, kształtować i prowadzić do pokoju. Pragnę prowadzić was do mojego Syna. Dlatego, drogie dzieci, przyjmijcie moje orędzia i żyjcie moimi orędziami. Przyjmijcie Ewangelię, żyjcie Ewangelią! Wiedzcie, drogie dzieci, że matka modli się zawsze za was wszystkich i wstawia się za wami wszystkimi u swojego Syna. Dziękuję, drogie dzieci, że także dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

09.04.2018

„Drogie dzieci, również dzisiaj was wzywam, abyście zostawili rzeczy światowe, które przemijają: one was zawsze bardziej oddalają od miłości mojego Syna. Zdecydujcie się na mojego Syna, przyjmijcie Jego słowa i żyjcie nimi. Dziękuję drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

08.09.2017

„Drogie dzieci dziś pragnę wezwać was abyście modlili się o świętość rodzin i młodych, za te dzieci, które oddaliły się. Módlcie się, drogie dzieci i wiedzcie, że modlę się za wami wszystkimi i wstawiam się za wami u mojego Syna. Dziękuję wam, drogie dzieci, że i dziś odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

01.09.2017

„Drogie dzieci, również dzisiaj, w tym czasie, pragnę na nowo wezwać was do modlitwy szczególnie w moich intencjach i za plany, które pragnę zrealizować przez moje przyjście. Módlcie się, drogie dzieci, i bądźcie wytrwali w modlitwie. Matka modli się za was wszystkich i za wami wszystkimi oręduje przed swoim Synem. Dziękuję wam, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.08.2017

„Drogie dzieci! Dziś wzywam was, byście byli ludźmi modlitwy. Módlcie się, aż modlitwa będzie dla was radością i spotkaniem z Najwyższym. On przemieni wasze serca i staniecie się ludźmi miłości i pokoju. Nie zapominajcie, kochane dzieci, że szatan jest silny i chce was odwieść od modlitwy. Nie zapominajcie, że modlitwa jest tajemniczym kluczem do spotkania z Bogiem. Dlatego jestem z wami, by was prowadzić. Nie rezygnujcie z modlitwy. Dziękuję wam, drogie dzieci, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

18.08.2017

„Drogie dzieci, również dzisiaj pragnę zachęcić was na nowo, abyście modlili się o pokój: o pokój w waszych sercach, o pokój w waszych rodzinach. Wiedzcie, drogie dzieci, że modlę się za was przed moim Synem i wstawiam się do mojego Syna za wami wszystkimi. Dziękuję drogie dzieci za wytrwałość i dziękuję, że odpowiedzieliście również dzisiaj na moje wezwanie”.     

05.08.2017

„Drogie dzieci, również dzisiaj cieszę się razem z wami. Również dzisiaj pragnę zachęcić was, abyście zdecydowali się na Jezusa. Widzę tylu młodych, którzy powracają do Niego, którzy decydują się na Niego i zmieniają się. Módlcie się za młodych, drogie dzieci, módlcie się za rodziny. Matka modli się za was wszystkich. Szczególnie w tym czasie łaski, módlcie się więcej. Módlcie się, aby mój Syn narodził się w waszych sercach i odnowił was i pozwólcie Duchowi Świętemu, aby was prowadził. Dziękuję wam, drogie dzieci, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

23.06.2017

„Drogie dzieci! Przyszłam do was jako Królowa Pokoju. Pragnę, także dziś wieczorem, zaprosić was do modlitwy o pokój. Niech zapanuje pokój, drogie dzieci! Niech pokój króluje na świecie! Drogie dzieci, bądźcie wytrwali na modlitwie. Walczcie z grzechem, ze złem i z bożkami dzisiejszego świata, które was uwodzą. Bądźcie silni w wierze! Abyście mogli być silni w wierze, módlcie się! Módlcie się, a poprzez modlitwę spotykajcie się z moim Synem, Jezusem, aby On dał wam siłę i udzielił wam Bożej łaski. Bądźcie otwarci! Matka modli się za was wszystkich i wstawia się za wami wszystkimi u swojego Syna, Jezusa. Dziękuję, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie".

29.05.2017

„Drogie dzieci! Dziś również pragnę was zaprosić, byście postawili Boga na pierwszym miejscu w waszym życiu, byście postawili Boga na pierwszym miejscu w waszych rodzinach: przyjmijcie Jego słowa, słowa Ewangelii i żyjcie nimi w waszym życiu i w waszych rodzinach. Drogie dzieci! W tym czasie w szczególny sposób zapraszam was do Mszy Świętej i do Eucharystii. Czytajcie więcej Pisma Świętego w waszych rodzinach, razem z dziećmi. Dziękuję, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie".

19.05.2017

„Drogie dzieci! Dziś również pragnę szczególnie zaprosić was, byście w tym czasie modlili się za rodziny. Módlcie się, drogie dzieci, za rodziny: za jedność w rodzinach, za pokój w rodzinach. Wstawiam się za wami u mojego Syna i modlę się za was wszystkich. Bądźcie wytrwali na modlitwie! Dziękuję, drogie dzieci, za to, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie".

12.05.2017

„Drogie dzieci! Również i dziś, w tym czasie łaski, pragnę zaprosić was, byście otworzyli wasze serca. Proszę was szczególnie, byście modlili się w rodzinach, byście odnowili wasze rodziny. Otwórzcie się, drogie dzieci, na Ducha Świętego: niech On was prowadzi, niech On prowadzi wasze rodziny! Potrzebujecie otwarcia na Ducha Świętego, więc módlcie się i otwórzcie się. Dziękuję, drogie dzieci, że również dziś odpowiedzieliście na moje wezwanie".

28.10.2016

„Drogie dzieci! Dziś również pragnę w szczególny sposób zaprosić was, byście otworzyli wasze serca. Otwórzcie serca na orędzia, które wam daję, abym mogła dawać wam nowe orędzia. Żyjcie moimi orędziami! Szczególnie, drogie dzieci, w tym czasie, proszę was: módlcie się o pokój. Drogie dzieci, niech zapanuje pokój! Matka modli się za was wszystkich i wstawia się za wami u swojego Syna. Dziękuję, drogie dzieci, że również dziś odpowiedzieliście na moje wezwanie".

21.10.2016

„Drogie dzieci! Dziś również pragnę zaprosić was do wytrwałości w modlitwie. Módlcie się, drogie dzieci, o pokój, o pokój! Niech pokój króluje w sercach ludzi, ponieważ z serca, w którym panuje pokój rodzi się pokój na świecie. Dziękuję wam, drogie dzieci, że i dziś odpowiedzieliście na moje wezwanie".

27.09.2016

„Drogie dzieci! Dziś również zapraszam was, byście w tym czasie modlili się za tych wszystkich, którzy cierpią, którzy przeżywają swoją Drogę Krzyżową. Módlcie się za nich, aby przyjęli krzyż jako wolę Boga i aby za ich pośrednictwem Bóg został uwielbiony".

16.09.2016

„Drogie dzieci! Również i dziś proszę was: nie akceptujcie tego, co świat wam oferuje i wam daje. Zdecydujcie się na Jezusa! W Nim jest wasz pokój i radość. Zdecydujcie się i otwórzcie się na Niego, aby On was prowadził. Szczególnie, drogie dzieci, otwórzcie się na Ducha Świętego. Modlę się za was wszystkich, drogie dzieci, abyście bardziej się otworzyli. Modlę się za was wszystkich i wstawiam się za wami wszystkimi u mojego Syna. Dziękuję wam, drogie dzieci, że również dziś odpowiedzieliście na moje wezwanie".

02.09.2016

„Drogie dzieci! Także dziś wieczorem pragnę zaprosić was do modlitwy za kapłanów i za powołania w Kościele. Módlcie się, drogie dzieci, módlcie się. Módlcie się za moich pasterzy, którzy prowadzą Kościół, moją owczarnię. Dziękuję wam, drogie dzieci, że również dziś odpowiedzieliście na moje wezwanie".

22.08.2016

„Drogie dzieci, również dzisiaj w sposób szczególny pragnę wezwać was do życia moimi orędziami. Drogie dzieci, nie mówcie tylko o orędziach, ale żyjcie nimi! Bądźcie moim żywym znakiem, znakiem mojej obecności tutaj. Promieniujcie na innych waszą obecnością. Módlcie się więcej w tym czasie. Módlcie się razem ze mną w moich intencjach. Naśladujcie mnie, drogie dzieci, żyjcie moimi orędziami, nie bójcie się jestem z wami i wstawiam się za wami u mojego Syna Jezusa. Dziękuję, moje dzieci, że także dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

12.08.2016

„Drogie dzieci, również i dzisiaj wzywam was do wytrwania w modlitwie. Módlcie się, drogie dzieci, w szczególności o wytrwanie na modlitwie rodzinnej. Dzisiaj modlę się razem z wami za rodzinę. Pragnę, drogie dzieci, świętości w rodzinie, aby było jak najwięcej świętych rodzin, które będą się modlić i żyć słowami mojego Syna i orędziami, które wam daję. Dziękuję drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

24.06.2016

„Drogie dzieci, przychodzę do was i pragnę was prowadzić. Z miłości pragnę prowadzić was do mojego Syna: On jest Miłością. Modlę się za wami wszystkimi, drogie dzieci i wstawiam się u mojego Syna. Dlatego wytrwajcie, drogie dzieci, na modlitwie. Szczególnie módlcie się o pokój. Dziękuję, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”. 

09.05.2016

„Drogie dzieci, również dzisiaj na nowo was wzywam: odnówcie moje orędzia i żyjcie moimi orędziami. W sposób szczególny wzywam was módlcie się o pokój, o pokój na świecie. Wiedzcie drogie dzieci, że jestem z wami i jestem blisko was. Módlcie się razem z matką, bądźcie wytrwali w modlitwie, nie zniechęcajcie się. Dziękuję, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”. 

02.05.2016

„Drogie dzieci, nie pozwólcie, aby błyskotki tego świata was skusiły: materializm, zazdrość, pycha. Nie pozwólcie, aby światło świata was zwodziło. Otwórzcie się na światło Miłości Bożej, Miłości mojego Syna. Zdecydujcie się na Niego, On jest Miłością, On jest Prawdą. Przywróćcie modlitwę w waszych rodzinach. Módlcie się więcej. Potrzebuję waszych modlitw, abym mogła z wami zrealizować moje plany. Dziękuję, drogie dzieci, że również dzisiaj jesteście zdecydowani na Jezusa”. 

17.08.2015

„Drogie dzieci, proszę byście modlili się o pokój. Módlcie się ze mną o pokój. Pokój. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

13.08.2015

„Drogie dzieci, również dzisiaj wzywam was wszystkich do świętości. Moje ukochane dzieci: módlcie się, módlcie się i bądźcie wytrwali w modlitwie. W szczególny sposób wzywam was do modlitwy za rodziny, o świętość w rodzinach. Módlcie się za rodzinę, ponieważ tylko przez modlitwę rodzinną rodzą się nowe powołania, nowi kapłani. Matka modli się razem z wami wszystkimi i wstawia się za każdym z was. Dziękuję, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie. Idźcie w pokoju, moje drogie dzieci”.  

13.07.2015

„Drogie dzieci, również dzisiaj jestem szczęśliwa z wami i was błogosławię wszystkich błogosławieństwem pokoju. Drogie dzieci, bądźcie wytrwali w modlitwie i bądźcie moimi znakami, znakami mojej obecności. Bądźcie, drogie dzieci, moimi kwiatami. Modlę się za wami wszystkimi przed swoim Synem. Dziękuję, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.      

29.05.2015

„Drogie dzieci, również dzisiaj pragnę wezwać was do modlitwy za moich pasterzy w Kościele. Módlcie się drogie dzieci, aby przyjęli mnie, aby przyjęli moje orędzia i aby żyli moimi orędziami, aby nieśli moje orędzia udręczonemu światu. Drogie dzieci, umocnieni Duchem Świętym, umocnieni w wierze, będą zwiastunami Ewangelii i ewangelizacji w rodzinach. Módlcie się, moje dzieci, za moich pasterzy i bądźcie wytrwali w modlitwie".

22.05.2015

„Drogie dzieci, dzisiaj widzę was szczęśliwymi. Pragnę, abyście byli szczęśliwi ponieważ przynoszę wam radość. Zanieście tę radość innym. Ja wam niosę również pokój, bądźcie moimi apostołami pokoju w tym niespokojnym świecie. Wy sami żyjcie tym pokojem, abyście mogli o nim świadczyć i być jego odbiciem dla innych.  Drogie dzieci, pragnę aby każdy z was był moim znakiem, znakiem mojej obecności, dlatego proszę was bądźcie wytrwali, bądźcie cierpliwi, módlcie się, módlcie się intensywnie Matka modli się z wami i wstawia się za każdym z was przed swoim Synem. Dziękuję, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

11.05.2015

„Drogie dzieci! Również dzisiaj pragnę wezwać was, abyście w tym czasie modlili się w moich intencjach, za moje plany, które pragnę zrealizować tutaj. Módlcie się drogie dzieci i bądźcie wytrwali w modlitwie. Matka modli się z wami i wstawia się za każdym z was przed swoim Synem. Dziękuję, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.  

23.02.2015

„Drogie dzieci, kochane moje dzieci, również dzisiaj pragnę wezwać was w tym czasie łaski, który nadchodzi, abyście się modlili więcej w waszych rodzinach, abyście odnowili modlitwę w waszych rodzinach. W szczególności módlcie się, drogie dzieci, z waszymi dziećmi. Módlcie się, drogie dzieci, w moich intencjach, o moje plany, które pragnę zrealizować przez moje przybycie tutaj. Módlcie się szczególnie za moje plany pokoju. Matka modli się razem z wami i jest zawsze blisko was. Dlatego zdecydujcie się, zdecydujcie się modlić więcej. Dziękuję, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

20.02.2015

„Drogie dzieci, dzisiaj wzywam was, abyście modlili się o pokój. Pokój jest w niebezpieczeństwie, módlcie się więcej, módlcie się sercem. Matka modli się z wami i wstawia się u swego Syna za każdym z was. Dziękuję drogie dzieci, że także dziś odpowiedzieliście na moje wezwanie".

21.08.2014

Padwa - „Drogie dzieci, dzisiaj ponownie was wzywam do świętości. Módlcie się o świętość rodziny. Módlcie się, drogie dzieci! Niech modlitwa zagości w waszych rodzinach i stanie się dla was radością. Rozradujcie się w modlitwie! Dzięki modlitwie możecie otrzymać pełny i głęboki pokój. Ponieważ dzięki modlitwie pozwalacie, aby Duch Święty zstąpił do waszych serc i wniósł do waszego życia nową siłę i światło. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, drogie dzieci! Otwórzcie się, a to otrzymacie. Ja się modlę i proszę mojego Syna, aby udzielił wam tego daru. Dziękuję, drogie dzieci, ponieważ także dzisiaj odpowiedziałyście na moje wezwanie”.

18.08.2014

„Drogie dzieci, także dziś raduję się z wami. Widzę radość w waszych sercach, widzę również pola, które są zaorane, dobrze uprawione, dlatego, kochane dzieci, w taki sam sposób pracujcie nad waszymi sercami, otwórzcie wasze serca na działanie Ducha Świętego, ponieważ pragnę uprosić i wymodlić wam łaski Boże. Trwajcie w modlitwie, zwłaszcza w obecnym czasie, kiedy szatan chce zniszczyć moje plany. Wiedzcie, drogie dzieci, że Matka jest zawsze blisko was. Modlę się razem z wami i wstawiam się za wami u mego Syna. Dziękuję wam, drogie dzieci, że także dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie".

Potem Ivan dodał:

Do nas, tu obecnych, skierowane zostało nowe wezwanie. Zostaliśmy wezwani do tego, aby ponownie się otworzyć, podjąć na nowo pracę nad naszym sercem. Drodzy przyjaciele, mam nadzieję, że wy również staniecie się nowymi apostołami. Matka Boża szuka nas i pragnie, aby każdy z nas był APOSTOŁEM, aby każdy niósł tę dobrą i radosną nowinę. Apostołem może być tylko ten, kto żyje tym orędziem i w ten sposób może dawać je innym. Matka Boża w wielu orędziach powtarza jedną rzecz: - „nie rozprawiajcie o modlitwie, ale zacznijcie żyć modlitwą. Nie mówcie o pokoju, ale zacznijcie żyć pokojem”. Matka Boża upomina nas i mówi: - „W dzisiejszym świecie jest za dużo słów: mniej mówcie, więcej róbcie". Drodzy przyjaciele, oby tak się stało. Amen.

17.08.2014

„Drogie dzieci, dzisiaj w szczególny sposób wzywam was do modlitwy o pokój. Otwórzcie się na Ducha Świętego drogie dzieci, by Duch Święty was prowadził. Szczególnie drogie dzieci, w tym czasie módlcie się za mojego ukochanego Ojca Świętego, módlcie się za jego misję pokoju. Matka modli się razem z wami, wstawia się u swego Syna za każdym z was. Dziękuję drogie dzieci, że także dziś odpowiedzieliście na moje wezwanie".

11.08.2014

„Drogie dzieci, również dziś w szczególny sposób pragnę wezwać was, abyście modlili się o pokój. Módlcie się, drogie dzieci, za moje plany pokoju. Zdecydujcie się na pokój i walczcie przeciwko złu i grzechowi. Drogie dzieci, modlę się razem z wami i wstawiam się za wami wszystkimi przed moim Synem. Dziękuję, że również dziś odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

04.08.2014

„Drogie dzieci, raduję się wraz z wami w tym czasie łaski, szczególnie kiedy widzę tak wiele moich  dzieci, które są w tych dniach szczęśliwe. Wzywam was drogie dzieci, abyście w tym czasie modlili się o pokój, módlcie się o pokój, niech pokój zapanuje w sercach ludzi, niech mój Syn zamieszka w waszych sercach i wniesie w nie pokój, bo to On jest waszym pokojem. Modlę się i wstawiam się za wami wszystkimi u mojego Syna. Dlatego wy też bądźcie wytrwali w modlitwie. Nie lękajcie się, tylko nadal się módlcie. Dziękuję wam, drogie dzieci, za waszą wytrwałość i dziękuję, że również dziś odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

10.07.2014

„Drogie dzieci, dziś również w szczególny sposób pragnę wezwać was, abyście w tym czasie modlili się za moich pasterzy. Módlcie się drogie dzieci o powołania w moim Kościele. Dziękuję wam drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

24.06.2014

„Drogie dzieci, dziś w szczególny sposób pragnę was wezwać, abyście w nadchodzącym czasie łaski, odpowiedzieli na moje orędzia, które przekazuję wam od lat, od kiedy jestem z wami i byście zaczęli żyć według nich. Mój Syn dozwolił, abym tak długo została z wami, bowiem ja pragnę do was mówić, pragnę prowadzić was do Niego. Tak więc podejmijcie mocną decyzję i wcielajcie w życie to, co wam przekazuję, abym nadal mogła przekazywać wam nowe orędzia i prowadzić was do świętości. Zatem, niech dzisiaj wasza decyzja brzmi – tak, będę wcielać je w życie. Wasza Matka modli się za was i zawsze wstawia się za wami u swojego Syna. Dziękuje wam, drogie dzieci, że również dziś odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

21.06.2014

„Drogie dzieci! Dziś w szczególny sposób pragnę wezwać was, w tym czasie łaski, który nadejdzie: odpowiadajcie na moje orędzia i zacznijcie żyć moimi orędziami! W tych latach, kiedy jestem z wami, mój Syn pozwolił mi zostać tak długo z wami, ponieważ pragnę do was mówić, ponieważ pragnę zaprowadzić was do Niego. Dlatego zdecydujcie się ze stanowczością! Żyjcie tym, co wam daję, abym mogła dawać wam nowe orędzia i prowadzić was ku świętości. Dlatego niech waszą decyzją będzie dzisiaj <Tak>, że będziecie nimi żyć! Matka modli się za was wszystkich i wstawia się zawsze u swojego Syna za wami wszystkimi. Dziękuję, drogie dzieci, za to, że także dziś odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

16.05.2014

„Drogie dzieci, dzisiaj również wzywam was w szczególny sposób do modlitwy w moich intencjach, za moje plany, które pragnę zrealizować w świecie. Módlcie się drogie dzieci i bądźcie wytrwali na modlitwie. Matka modli się z wami i zawsze oręduje za wami wszystkimi u swego Syna. Dziękuję drogie dzieci , że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.04.2014

„Drogie dzieci, również dziś wzywam was do modlitwy o pokój. Otwórzcie się drogie dzieci na pokój, módlcie się w tym momencie. Szczególnie, drogie dzieci, módlcie się o pokój na świecie, w którym dziś jest tak wiele trwogi i tak wiele niepokoju w ludzkich sercach. Módlcie się o pokój w ludzkim sercu, a wtedy będzie pokój w świecie. Modlę się za was i oręduję za wami u mojego Syna. Módlcie się, drogie dzieci, módlcie się! Dziękuję, drogie dzieci, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

03.01.2014

„Drogie dzieci, dziś również pragnę wezwać was, abyście żyli według orędzi, które wam przekazuję, gdyż tylko wtedy będę mogła przekazywać wam nowe orędzia. W tym czasie módlcie się szczególnie w intencji moich planów, które pragnę zrealizować, za plany związane ze światem, za plany związane z pokojem. Dziękuję wam drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

30.12.2013

„Drogie dzieci, również dzisiaj was wzywam, abyście byli zwiastunami pokoju w tym niespokojnym świecie. Módlcie się drogie dzieci o pokój, módlcie się wytrwale. Ja modlę się z wami i oręduję za wami przed moim Synem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

04.09.2013

Lonigo, (Włochy) - „Drogie dzieci, decydujcie się wciąż od nowa na pokój w waszym życiu, nieście z radością pokój innym i nie zapominajcie dziękować za to, że żyjecie w czasach kiedy Bóg udziela wam wiele łask poprzez moją obecność. Dzieci, nie dajcie się oszukiwać, lecz wykorzystajcie ten czas prosząc o dary pokoju i miłości, aby stać się świadkami dla innych. Błogosławię was moim macierzyńskim błogosławieństwem i dziękuję wam, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie".

23.08.2013

„Drogie dzieci, dziś wzywam was, abyście otworzyli wasze serca na pokój. Drogie dzieci, módlcie się, proście Króla Pokoju, aby obdarzył was pokojem. Otwórzcie się na Niego. On jest waszym Królem. Drogie dzieci, w tym czasie módlcie się szczególnie o pokój w świecie. Módlcie się, aby spełniły się moje plany, plany pokoju. Módlcie się dzieci, módlcie się, aby pokój zapanował w świecie. Dziękuję wam, że również dzisiaj odpowiedzieliście tak na moje wezwanie”.

05.08.2013

„Drogie dzieci, dzisiaj również z wielką radością, patrząc na wasze otwarte i radosne serca, wzywam wszystkich do odpowiedzialnej modlitwy za pokój. Módlcie się drogie dzieci, dopóki pokój nie zapanuje w świecie i dopóki pokój nie zapanuje w sercach ludzi i w sercach wszystkich moich dzieci. Nieście mój pokój temu niespokojnemu światu, bądźcie moim żywym znakiem, znakiem pokoju wszędzie tam, gdzie spotykacie się z ludźmi w waszej parafii. Bądźcie moim znakiem, bądźcie moim światłem, moim zwierciadłem dla innych. Wiedzcie moje dzieci, że zawsze jestem z wami, że modlę się za was wszystkich i wstawiam się za wami u Jezusa, mojego Syna. Przeto bądźcie wytrwali na modlitwie. Dziękuję, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

08.07.2013

„Drogie dzieci, dzisiaj również w szczególny sposób pragnę was wezwać, abyście w tym czasie szczególnie modlili się w moich intencjach. Módlcie się drogie dzieci za moje plany, które pragnę zrealizować; potrzebuję waszych modlitw, z wami pragnę realizować moje plany. Dziękuję wam drogie dzieci również dzisiaj, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

24.06.2013

„Drogie dzieci, przychodzę do was radosna i z radością pragnę wezwać was również dzisiaj - przyjmijcie moje orędzia i żyjcie moimi orędziami. Drogie dzieci, z wami pragnę zrealizować moje plany odnośnie świata, Kościoła. W sposób szczególny dziś wzywam was: odnówcie życie moimi orędziami, żyjcie moimi orędziami. Na początku przedstawiłam się jako Królowa Pokoju. Również dzisiaj w sposób szczególny wzywam was do modlitwy o pokój: o pokój w sercu człowieka, o pokój w waszych sercach, ponieważ pokój pochodzi z waszych serc. Drogie dzieci, Matka modli się za wami wszystkimi, Matka kocha was wszystkich swoim macierzyńskim sercem i przedstawia was wszystkich swemu Synowi. Drogie dzieci, również dziś pragnę  powiedzieć wam dziękuję. Dziękuję, że przyjęliście mnie i że kontynuujecie przyjmowanie moich orędzi, aby nimi żyć”.

17.06.2013

„Drogie dzieci, przyszłam tutaj przedstawiając się jako Królowa Pokoju. Dzisiaj również wzywam was do szczególnej modlitwy o pokój. Módlcie się szczególnie o pokój w waszych rodzinach. Pokój, pokój, drogie dzieci! Otwórzcie się na dar pokoju. Wasza Matka modli się razem z wami i za wszystkich wstawia się u swego Syna. Wasza Matka kocha was macierzyńską miłością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

10.06.2013

„Drogie dzieci, dzisiaj również pragnę was wezwać, abyście w tym czasie szczególnie modlili się w moich intencjach, módlcie się dzieci w tym czasie łaski, ponieważ pragnę razem z wami zrealizować swoje plany. Drogie dzieci, dzisiaj również dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

20.05.2013

„Drogie dzieci, również dzisiaj wzywam Was w szczególny sposób w tym czasie łaski otwórzcie się na Ducha Świętego. Drogie dzieci nie pozwólcie, aby świat was prowadził, dlatego niech was Duch Święty prowadzi. Proszę was wytrwajcie w modlitwie, aby Duch Święty zstąpił na Wasze rodziny, które żyją w ciemności. Matka modli się razem z wami i wstawia się za wami przed swoim Synem. Dziękuję wam drogie dzieci, że także dziś odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

04.03.2013

Buenos Aires, (Argentyna) - „Drogie dzieci, dzisiaj wzywam was do otwarcia się na modlitwę. Kochane dzieci, żyjecie w czasach, kiedy Bóg udziela wielkich łask, ale wy nie umiecie tego wykorzystać. Troszczycie się o wszystko inne oprócz waszej duszy i waszego życia duchowego. Przebudźcie się z tego męczącego świata, z męczącego snu waszej duszy i z całą mocą powiedzcie Bogu TAK. Zdecydujcie się na świętość i nawrócenie. Drogie dzieci, Ja jestem z wami i wzywam was do doskonałości i uświęcenia waszej duszy oraz wszystkiego tego co czynicie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

07.01.2013

Dublin, (Irlandia) - „Drogie dzieci! Dziś Wasza Matka jest bardzo szczęśliwa z wami. Dzisiaj wzywam was do modlitwy. Drogie dzieci, nie znużcie się modlitwą, wiedzcie, że jestem zawsze blisko, że jestem z wami i wstawiam się za wami z moim Synem. Dlatego módlcie się ze mną, módlcie się za moje plany, które chcę zrealizować na tym świecie. Dziękuję, drogie dzieci, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".

05.01.2013

Motherwell, (Szkocja) - „Drogie dzieci, również dziś wzywam was do miłości, tam gdzie panuje nienawiść, do bycia pokarmem tam gdzie panuje głód. Otwórzcie, moje kochane dzieci, wasze serca i pozwólcie by wasze ręce przedłużyły się tak, aby każda istota poprzez was mogła być wdzięczna Bogu Stwórcy. Módlcie się, moje kochane dzieci, i otwórzcie wasze serca na miłość Boga. Dlatego musicie się modlić, modlić. Dziękuję, dzieci, że także dziś odpowiedzieliście na moje wezwanie".

28.12.2012

„Drogie dzieci, dzisiaj również wzywam was do radości, wzywam was ponownie do radości. Jednocześnie wzywam was do odpowiedzialności. Drogie dzieci, przyjmijcie odpowiedzialnie moje orędzia i żyjcie nimi, ponieważ was, żyjących moimi orędziami, pragnę doprowadzić do mojego Syna. Przez te wszystkie lata jestem razem z wami, a mój palec wskazuje na mojego Syna Jezusa, ponieważ Jemu pragnę przekazać was wszystkich. Dlatego w ciągu najbliższych dni waszym zadaniem niech będzie zadanie sobie pytania: - „Co mogę uczynić, aby moje serce było bliżej Jezusa?  Co muszę opuścić, z czego muszę zrezygnować, aby moje serce było bliżej Jezusa?”. Drogie dzieci, modlę się za was wszystkich, aby wasza odpowiedź brzmiała: - „Tak, chcę być bliżej Jezusa!”. Dziękuję drogie dzieci za to, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie i powiedzieliście tak”.

18.11.2012

Emmar-North, (Liban) - „Drogie dzieci! Dzisiaj również wzywam was w szczególny sposób, abyście w tym czasie modlili się o powołania w Kościele. Módlcie się za pasterzy mojego Kościoła. Drogie dzieci, bądźcie wytrwali w modlitwie. Wasza Matka modli się wraz z wami i wstawia się za wami wszystkimi u swego Syna. Dziękuję wam, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

16.11.2012

„Moje drogie dzieci! Dziś chcę pokazać, jak bardzo was kocham. Przykro mi, że nie jestem w stanie sprawić, aby każdy z was zrozumiał moją miłość. Oto dlaczego wzywam was do modlitwy i całkowitego zawierzenia Bogu, dlatego że szatan chce was zagarnąć przez wasze codzienne zajęcia. Szatan chce zająć pierwsze miejsce w waszym życiu. Dlatego, moje drogie dzieci, módlcie się nieustannie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.09.2012

Wiedeń, (Austria) - „Drogie dzieci, wzywam was także i dzisiaj, abyście modlili się całym sercem i abyście miłowali jeden drugiego. Jeśli nie ma pokoju, módlcie się a otrzymacie pokój. Otrzymacie go. Przez was i waszą modlitwę pokój będzie spływał na świat. To dlatego, moje drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się, ponieważ modlitwa może czynić cuda w ludziach i w świecie. Dziękuję wszystkim, którzy żyją modlitwą i ją przyjmują. Dziękuję, że odpowiadacie na moje wezwanie”.

21.09.2012

Porto Potenza Picena, (Włochy) - „Drogie dzieci, także tego wieczoru w szczególny sposób wzywam was: módlmy się za wszystkie moje dzieci, które są z dala od swoich własnych rodziców. Za wszystkie moje dzieci, które się oddaliły od mojego Syna Jezusa. Drogie dzieci, módlcie się także wy, aby powrócili do mojego Syna Jezusa, aby odnaleźli się w swoich rodzinach i powrócili do mojego Kościoła. Ja modlę się za wszystkich was i wstawiam się przed moim Synem za każdym z was. Dziękuję drogie dzieci, bo także dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

20.09.2012

Laigueglia, (Włochy) - „Drogie dzieci, także dzisiaj, tego wieczoru w sposób szczególny, módlcie się! Módlcie się w tym czasie łaski. Szczególnie módlcie się w moich intencjach! Módlcie się o pokój. Matka modli się z wami. Wstawia się przed swym Synem za każdym z was. Drogie dzieci to jest czas modlitwy. Dziękuję, drogie dzieci, bo także dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie".

19.09.2012

Villa d'Adige, (Włochy) - „Drogie dzieci, także dzisiaj w szczególny sposób pragnę wezwać was do modlitwy za wszystkich rządzących, aby z mocą, którą Bóg im dał, szerzyli pokój, aby pracowali dla dobra człowieka. Pragnę, drogie dzieci, aby również oni byli narzędziami w moich rękach. Drogie dzieci, módlcie się szczególnie o życie. Dziękuję, drogie dzieci, że także dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie".

16.09.2012

Rivioli, (Włochy) - „Drogie dzieci, także tego wieczoru chcę wam pomóc. Módlcie się o pokój. Módlcie się wraz ze Mną o pokój w świecie. Pokój, drogie dzieci!, tylko pokój! Ja modlę się z wami o pokój w świecie. Dlatego mówię wam: bądźcie zjednoczeni na modlitwie drogie dzieci! Dziękuję, drogie dzieci, ponieważ także dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie".

17.08.2012

„Drogie dzieci, dzisiaj szczególnie wzywam was do modlitwy za moich umiłowanych kapłanów, módlcie się za biskupów i za Ojca Świętego. Módlcie się drogie dzieci za moich pasterzy, módlcie się więcej niż kiedykolwiek! Matka modli się razem z wami, więc wytrwajcie na modlitwie i módlcie się wraz ze mną w moich intencjach. Dziękuję wam drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie". Jeszcze raz podkreślam, że Matka Boża wezwała nas do modlitwy za kapłanów, biskupów i za Ojca Świętego.

10.08.2012

„Drogie dzieci, przychodzę do was i przedstawiam się jako Królowa Pokoju, ponieważ mój Syn posyła mnie do was. Pragnę wam pomóc osiągnąć pokój. Mówiłam wam wiele razy i teraz ponawiam: potrzebuję was! Z wami mogę zrealizować pokój. Wzywam was więc i dzisiaj, módlcie się o pokój, módlcie się o pokój w świecie, o pokój w rodzinach. Przywróćcie ponownie modlitwę w waszych rodzinach i postawcie Boga na pierwszym miejscu w waszym życiu. Wasza Matka modli się z wami i poleca was swemu Synowi. Módlcie się, módlcie się i bądźcie wytrwali na modlitwie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".

22.06.2012

„Drogie dzieci, dzisiaj również ponownie wzywam was zdecydujcie się na Jezusa. Zdecydujcie się i idźcie razem z Nim w przyszłość. Jestem z wami drogie dzieci tyle czasu, gdyż mój Syn pozwolił mi zostać z wami, bo chcę was prowadzić, uczyć, wychowywać. Pragnę was prowadzić do mego Syna. Pragnę was prowadzić do Nieba. Dlatego dzisiaj ponownie was wzywam: zdecydujcie się na Niego. Postawcie Go na pierwszym miejscu w waszym życiu. Drogie dzieci, świat w którym żyjecie jest przemijający, dlatego zdecydujcie się. Zdecydujcie się na pokój. Żyjcie pokojem. Zdecydujcie się na modlitwę. Módlcie się, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się. Dziękuję wam, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie. Idźcie w pokoju drogie moje dzieci”.

15.06.2012

„Drogie dzieci, wiedzcie, że Matka was kocha i z miłości pragnie was prowadzić. Przychodzę aby wam powiedzieć, że Bóg istnieje. Dlatego również dzisiaj wzywam was zdecydujcie się na Boga. Postawcie Go na pierwszym miejscu w waszym życiu, w waszych rodzinach i razem z Nim idźcie w przyszłość. Drogie dzieci, przez ten czas łaski, który nadchodzi, pragnę, abyście odnowili moje orędzia i abyście powiedzieli mi tak, tak. Dziękuję wam drogie dzieci, że powiedzieliście mi tak”.

08.06.2012

„Drogie dzieci, dzisiaj również wzywam was w szczególny sposób: odnówcie życie moimi orędziami, żyjcie moimi orędziami. Dziś wieczorem wzywam was wszystkich, módlcie się w szczególny sposób za swoje parafie, skąd przyjeżdżacie i za swoich kapłanów. W tym czasie szczególnie wzywam was do modlitwy o powołania w Kościele. Módlcie się, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się. Dziękuję, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie".

18.05.2012

„Drogie dzieci, również dzisiaj Matka wzywa was, módlcie się razem ze mną za kapłanów i biskupów, moich pasterzy, aby niestrudzenie prowadzili swoją owczarnię w wierze. Matka jest z wami. Módlcie się z Matką. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".

31.01.2012

Kalamazoo, (Michigan, USA) - „Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do osobistego nawrócenia. Bądźcie tymi, którzy się nawracają i świadczą swoim życiem. Kochajcie, przebaczajcie i nieście radość Zmartwychwstałego temu światu, za który umarł mój Syn, a ludzie nie czują potrzeby, by Go szukać i odkrywać Go w swoim życiu. Adorujcie mojego Syna i niech wasza nadzieja będzie nadzieją dla tych, w których sercach nie ma Jezusa. Drogie dzieci, również dzisiaj dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".

30.12.2011

„Drogie dzieci, również dzisiaj Matka z radością wzywa was: bądźcie tymi, którzy niosą moje orędzia w tym umęczonym świecie. Żyjcie moimi orędziami, przyjmujcie moje orędzia odpowiedzialnie. Drogie dzieci, módlcie się wraz ze mną za moje plany, które pragnę zrealizować. Dzisiaj szczególnie wzywam was do modlitwy o jedność, o jedność mojego Kościoła, moich kapłanów. Drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Matka modli się razem z wami i wstawia się za wami wszystkimi u swojego Syna. Dziękuję wam dzisiaj drogie dzieci również za to, że mnie zaakceptowaliście, przyjęliście moje orędzia i żyjecie moimi orędziami”.

22.11.2011

Grosseto, (Włochy) - „Drogie dzieci, również w tym czasie, jak i w czasie, który się zbliża, wzywam was do modlitwy za moje dzieci, dzieci, które oddaliły się od mojego Syna Jezusa. W sposób szczególny wzywam was dzisiaj, moje drogie dzieci, aby modlić się za młodzież, aby powróciła do własnych rodzin i w swoich rodzinach odnalazła pokój. Módlcie się, moje drogie dzieci, razem z Matką, a Matka będzie się modlić razem z wami i będzie się wstawiać u swojego Syna za wami wszystkimi. Dziękuję, drogie dzieci, ponieważ również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

21.11.2011

„Drogie dzieci wzywam was znowu dzisiaj, w momencie gdy łaska się zbliża. Módlcie się w waszych rodzinach, odnówcie modlitwę rodzinną, módlcie się za waszą parafię, za waszych kapłanów, za powołania w Kościele. Dziękuję drogie dzieci, że odpowiedzieliście na moje wezwanie również dzisiejszego wieczoru”.

20.11.2011

Rzym, (Włochy) - „Drogie dzieci, dzisiaj również raduję się z wami. Moje serce się raduje, jest wypełnione. Także dzisiaj, w tym czasie adwentowym, wzywam was, abyście przyozdabiali wasze domy, ale przede wszystkim wasze serca. Pozwólcie światłu mojego malutkiego Syna przeniknąć wasze serca. Drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się! Dziękuję, że dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

19.11.2011

„Drogie dzieci, w tym radosnym dniu wspólnoty, również i dziś was wzywam, módlcie się razem z Matką. Módlcie się razem ze mną w moich intencjach, za moje plany, które pragnę zrealizować w świecie. Drogie dzieci, to jest czas łaski, otwórzcie wasze serca, a miłość w nich zakwitnie i będzie z nich emanować. Matka modli się z wami, Matka jest z wami kiedy przechodzicie najtrudniejsze momenty. Módlcie się w tym czasie i szczególnie odnówcie modlitwę rodzinną. Matka wstawia się do swego Syna za każdym z was. Dziękuję drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

17.11.2011

Wiedeń, (Austria) - „Drogie dzieci, dzisiaj również wzywam was do modlitwy. Zwłaszcza, gdy szatan chce wojny i nienawiści. Ponownie, drogie dzieci wzywam was do modlitwy. Módlcie się, aby Bóg dał wam pokój, każdemu sercu i nieście pokój temu niespokojnemu światu. Ja jestem z wami i za każdym z was oręduję przed Bogiem. Nie bójcie się, bo kto się modli nie boi się zła i nie ma nienawiści w sercu. Dziękuję wam, drogie moje dzieci, że przybyliście dzisiaj i odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

05.08.2011

„Drogie dzieci, dzisiaj raduję się wielce widząc was w tak wielkiej liczbie i pragnę wezwać was i wezwać całą młodzież do udziału w ewangelizacji dzisiejszego świata, do udziału w ewangelizacji rodziny. Drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się, bo Matka modli się razem z wami i wstawia się u Syna za wami. Módlcie się, drogie dzieci. Dziękuję wam drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie".

24.06.2011

„Drogie dzieci, również dzisiaj raduję się razem z wami. Również dzisiaj, w radości, wzywam was: przyjmijcie moje orędzia i żyjcie moimi orędziami. Niech moje orędzia staną się życiem. Włączcie je w wasze życie, niech będą pokarmem na drodze waszego życia. Wiedzcie, drogie dzieci, że jestem z wami, kiedy jest wam najtrudniej, że zachęcam i pocieszam was, że wstawiam się za wami wszystkimi przed moim Synem. Dlatego, drogie dzieci, wytrwajcie w modlitwie i nie lękajcie się. Chodźcie za mną bez lęku. Dziękuję wam, drogie dzieci, że również dzisiaj ponownie mnie przyjęliście i że przyjęliście moje orędzia, że żyjecie moimi orędziami”.

17(16).06.2011

„Drogie dzieci, również dzisiaj Matka z radością wzywa was zdecydujcie się na mojego Syna i idźcie razem z moim Synem. Żyjcie moimi orędziami. Szczególnie w tych dniach, które nadchodzą odnówcie moje orędzia w waszych rodzinach. Módlcie się, drogie dzieci, aby mój Syn narodził się w waszym sercu i w waszych rodzinach. Wiedzcie, drogie dzieci, że Matka modli się z wami i Matka kocha was macierzyńską miłością, dlatego trwajcie. Dziękuję, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.  

27.05.2011

„Drogie dzieci, dzisiaj wzywam was wszystkich – żyjcie moimi orędziami, które wam daję, abym mogła dać nowe orędzia. Dziękuję wam, drogie dzieci, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

20.05.2011

„Drogie dzieci, dzisiaj, jak nigdy dotąd, wzywam was do modlitwy. Drogie dzieci, szatan chce zniszczyć współczesne rodziny. Dlatego pragnę was wezwać do odnowienia modlitwy rodzinnej. Módlcie się, drogie dzieci w waszych rodzinach razem z waszymi dziećmi. Nie dawajcie dostępu szatanowi. Dziękuję wam, drogie dzieci, że również dziś odpowiedzieliście na moje wezwanie".

01.01.2011

„Drogie dzieci, również dzisiaj Matka z radością wzywa was: módlcie się, módlcie się, módlcie się. Módlcie się, drogie dzieci i pomóżcie mi w realizacji moich planów, które pragnę osiągnąć na świecie i w tej parafii. Drogie dzieci, w sposób szczególny dzisiaj wzywam was: módlcie się o powołania w Kościele, o silną wiarę moich kapłanów. Wiedzcie drogie dzieci, że modlę się zawsze z wami, że jestem zawsze z wami kiedy przechodzicie trudne momenty. Dlatego trwajcie w modlitwie, w modlitwie razem ze mną. Dzisiaj pragnę wam powiedzieć dziękuję, że odpowiedzieliście i przyjęliście moje orędzia i żyjecie moimi orędziami”.  

23.09.2010

Wiedeń, (Austria) - „Kochane dzieci dziękuję wam, że przyjęliście moje orędzia, radośnie przekazujecie je dalej i żyjecie nimi. Dziękuję wam, że jesteście moimi misjonarzami i apostołami. Dziękuję, że razem ze mną modlicie się”.

06.09.2010

„Drogie dzieci, również dzisiaj, Matka wzywa was z radością, przyjmijcie i odnówcie moje orędzia. Drogie dzieci, pragnę kontynuować prowadzenie was, ale dzisiaj pragnę wezwać was, abyście żyli tym, co wam daję – tak, abym mogła wam dać nowe orędzia i prowadzić was przez nie – prowadzić was do mojego Syna. Wiedzcie, że Matka jest z wami i wstawia się za wami wszystkimi przed swoim Synem, dzisiaj również pragnę podziękować wam, że przyjęliście mnie i moje orędzia i żyjecie moimi orędziami”.

28(27).08.2010

„Drogie dzieci, również dziś, ponownie wzywam was, abyście w tym czasie łaski, modlili się szczególnie w swoich rodzinach, abyście modlili się z waszymi dziećmi. Drogie dzieci, odpocznijcie, odpocznijcie w moim Synu. Dlatego zdecydujcie się na mojego Syna, podążajcie z Nim drogie dzieci, a otrzymacie pokój i radość. Miłość wejdzie do waszych serc. Drogie dzieci, Matka modli się z wami, Matka wstawia się u swego Syna za wami wszystkimi. Również dziś, pragnę powiedzieć, że was kocham. Naśladujcie mnie. Dziękuję, drogie dzieci”.

19.08.2010

W kaplicy u Ivana było 70 kapłanów. Orędzie dla kapłanów: „Dzieci jestem szczęśliwa widząc was tak wielu. Modlę się i wstawiam za wami u mojego Syna. Proszę was: módlcie się, módlcie się, módlcie się, adorujcie Najświętszy Sakrament w waszych parafiach. Proście Ducha Świętego, aby rzeka miłości wzajemnej przeniknęła przez wasze parafie".

12.08.2010

W kaplicy u Ivana było 40 kapłanów. Matka Boża przyszła uśmiechnięta i radosna. Prosiła, aby kapłani odmawiali codziennie Różaniec święty, aby go rozpowszechniali w swoich parafiach i wspólnotach. Matka Boża powiedziała, że modli się za każdego kapłana, za jego parafię, rodzinę i o zdrowie. Wstawia się we wszystkich trudnościach i przeżywanych problemach. Ivan powiedział, że Matka Boża patrzyła w serca obecnych kapłanów i nad każdym modliła się.

25.06.2010

„Drogie dzieci, także dzisiaj Matka wzywa was z radością: Drogie dzieci, bądźcie moimi heroldami, zwiastunami moich orędzi. Rozpowszechniajcie moje orędzia w tym zmęczonym świecie. Drogie dzieci, pragnę, byście byli moim znakiem, moim żywym znakiem. Dlatego także tego wieczoru wzywam was, abyście przyjęli orędzie, które dziś wam dałam. Żyjcie nim. Wiedzcie, drogie dzieci, że Matka zawsze modli się z wami i modli się za wami u swojego Syna. Dziękuję wam, drogie dzieci, że także dzisiaj przyjęliście moje orędzia i że żyjecie moimi orędziami”.

18.06.2010

„Drogie dzieci, również i dzisiaj pragnę wezwać was w tym czasie łaski - módlcie się. Odpowiedzcie na nowo na moje orędzia. Drogie dzieci, żyjcie moimi orędziami. Drogie dzieci, ten czas jest czasem odpowiedzialności, żyjcie więc moimi orędziami odpowiedzialnie. Drogie dzieci, pragnę waszych czynów a nie słów. Matka modli się za wami i oręduje przed moim Synem za wami wszystkimi. Dziękuję, drogie dzieci, że również i dziś przyjęliście mnie, zaakceptowaliście moje orędzia i żyjecie nimi”.

17.03.2010

„Drogie dzieci! Również dziś Matka chce wezwać was do modlitwy. Módlcie się w tym czasie, módlcie się razem w rodzinach. Wzrastajcie w miłości w waszych rodzinach. Ja modlę się za was, modlę się za każdego z was. Dziękuję, drogie dzieci, ponieważ także dziś przyjęliście moje orędzia i żyjecie moimi orędziami”.

16.03.2010

„Drogie dzieci! Radujcie się i wy razem ze mną, ja przynoszę wam pokój i miłość, nieście miłość i pokój rodzinie i innym, bądźcie moimi zwiastunami pokoju. Drogie dzieci, wzywam was dziś wieczorem, módlcie się w waszych rodzinach, a szczególnie w tym okresie, przed Krzyżem. Drogie dzieci, wasza Matka modli się z wami. Dziękuję, że mnie przyjęliście i żyjecie moimi orędziami”.

15.03.2010Lavezzola, (Włochy)

„Drogie dzieci, pragnę abyście również i wy dzisiaj byli moim kwiatem. Podlewajcie ten kwiat modlitwą, podlewajcie waszą duszę modlitwą. Pragnę, drogie dzieci, abyście modlili się również za te wszystkie kwiaty, które są zwiędnięte i za wszystkie dusze, które są umierające. Módlcie się drogie dzieci, módlcie się, módlcie się”.

13.03.2010

„Drogie dzieci, również dzisiaj pragnę wezwać was do przebaczenia. Przebaczajcie moje dzieci! Przebaczcie innym, przebaczcie samym sobie. Drogie dzieci, to jest czas łaski. Módlcie się za wszystkie moje dzieci, które są daleko od mojego Syna Jezusa, módlcie się aby wrócili. Matka modli się z wami, Matka wstawia się za wami. Dziękuję, że również dzisiaj przyjęliście moje orędzia”.

12.02.2010

„Drogie dzieci! Również dziś, w tym czasie łaski, pragnę was wezwać, pragnę wezwać was i wasze rodziny, byście w waszych rodzinach uklęknęli przed Krzyżem, przed moim Synem, Jezusem. Czytajcie Pismo Święte. Rozważajcie szczególnie wersety Pisma Świętego, które mówią o Męce Jezusa. Drogie dzieci, Matka modli się za was wszystkich i oręduję przed moim Synem za wami wszystkimi. Dziękuję wam, drogie dzieci, za to, że również dziś przyjęliście mnie, przyjęliście moje orędzia i żyjecie moimi orędziami”.

08.12.2009

„Moje drogie dzieci! Ukochani moi! Również dzisiaj Matka kocha was swoją macierzyńską miłością. Pragnę, drogie dzieci, abyście w tym czasie łaski otworzyli wasze serca, aby światło mojego Syna, światło Narodzenia mojego Syna weszło w wasze serca, oświeciło wasze serca i wasze dusze i uczyniło je szczęśliwymi. Wzywam was szczególnie, drogie dzieci, módlcie się się za rodziny, módlcie się za świętość rodzin w tym czasie. Również dzisiaj, drogie dzieci, pragnę wam podziękować, że mnie przyjęliście, że przyjęliście moje orędzia i że żyjecie moimi orędziami”.

28.08.2009

„Drogie dzieci! Dziś również wzywam was w sposób szczególny, przyjmijcie moje orędzia, odnówcie życie moimi orędziami. Drogie dzieci, dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebuję waszych czynów, a nie słów. Dlatego, drogie dzieci, żyjcie moimi orędziami, aby światło oświeciło wasze serca. Drogie dzieci, wiedzcie, że Matka modli się z wami. Dziękuję także dziś, drogie dzieci, za to, że przyjęliście moje orędzia i żyjecie moimi orędziami. Bądźcie moim znakiem”.

14.08.2009

„Drogie dzieci. Również dziś, w mojej wielkiej radości, pragnę wezwać was w tym czasie, abyście otworzyli się na Ducha Świętego. Otwórzcie się, to jest czas łaski. Drogie dzieci, niech rzeka miłości płynie w waszych sercach. Módlcie się, módlcie się, drogie dzieci razem z Matką. Dziękuję, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”. 

10(11).07.2009

„Drogie dzieci, również i dziś, w tym czasie łaski wzywam was otwórzcie wasze serca, otwórzcie je Duchowi Świętemu. Drogie dzieci, szczególnie dzisiaj wzywam was do modlitwy o dar przebaczenia. Przebaczajcie, drogie dzieci, kochajcie. Wiedzcie, drogie dzieci, że Matka modli się za wami i oręduję przed moim Synem. Dziękuję, drogie dzieci, że przyjęliście mnie również i dzisiaj, że przyjęliście moje orędzia i że żyjecie moimi orędziami”.  

25.06.2009

„Drogie dzieci! Dziś również pragnę wezwać was, byście żyli moimi orędziami. Dziś dałam wam wszystkim orędzie, przyjmijcie moje orędzie, żyjcie moimi orędziami tak, aby Matka mogła dawać wam nowe orędzia. Dziękuję wam, drogie dzieci także i dziś, za to, że mnie przyjęliście, że przyjęliście moje orędzia i żyjecie moimi orędziami”.

15.05.2009

„Drogie dzieci! Również i dziś Matka was wzywa: módlcie się, módlcie się w moich intencjach. Drogie dzieci, pragnę urzeczywistnić z wami moje plany. Szczególnie proszę was, drogie dzieci, byście modlili się za rodziny. Dziś bardziej niż kiedykolwiek szatan chce zniszczyć rodziny. Dlatego bądźcie wytrwali w modlitwie, przywróćcie modlitwę w waszych rodzinach. Dziękuję, drogie dzieci, że mnie przyjęliście i przyjęliście moje orędzia i żyjecie moimi orędziami”.

15.08.2008

„Drogie dzieci, również i dzisiaj wzywam was, abyście z odpowiedzialnością przyjęli moje orędzia. Żyjcie, drogie dzieci, moimi orędziami. Dziś wzywam was szczególnie do odnowienia modlitwy rodzinnej. Drogie dzieci, tylko poprzez odnowienie modlitwy rodzinnej, można odnowić dzisiejszy świat. Drogie dzieci wiedzcie, że Matka modli się z wami, Matka wstawia się do swego Syna za wami wszystkimi, Matka kocha was wszystkich. Drogie dzieci, dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

09.06.2008

„Drogie dzieci, również dziś Matka was wzywa: odnawiajcie moje orędzia, żyjcie moimi orędziami. Drogie dzieci, jestem z wami i wstawiam się za wami wszystkimi u mojego Syna! Módlcie się, drogie dzieci! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

30.05.2008

„Drogie dzieci, również i dziś Matka was prosi: módlcie się za moje dzieci, które oddaliły się od mojego Syna. Módlcie się. Módlcie się, aby wróciły do mojego Syna i odnalazły w Nim pokój. Dziękuję, drogie dzieci, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

06.04.2008

„Drogie dzieci! Dziękuję wam, że dzisiaj także odpowiedzieliście na moje wezwanie. Matka znowu raduje się z wami, oglądając was w tak wielkiej liczbie! Serce Matki przepełnione jest radością. Dzisiaj także wzywam was do modlitwy za wszystkie plany, jakie pragnę zrealizować na świecie. Matka modli się za was i wstawia u swojego Syna. Radujcie się, moi drodzy. Módlcie się, módlcie, módlcie”.

17.08.2007

„Drogie dzieci, dziś również wzywam was w sposób szczególny, abyście modlili się w tym czasie za wszystkie moje dzieci, które oddaliły się od mojego Syna. Drogie dzieci, módlcie się, aby powrócili i aby w Nim odnaleźli pokój, radość i miłość. Matka modli się z wami”.

20.07.2007

„Drogie dzieci, dziś wzywam was, byście przywrócili modlitwę w rodzinach. Drogie dzieci, módlcie się i wzrastajcie w świętości w waszych rodzinach. Módlcie się, drogie dzieci, razem z Matką, za rodziny, módlcie się za młodych. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

18.06.2007

„Drogie dzieci! Wzywam was w szczególny sposób, w tym czasie łaski, byście odnowili moje orędzia, żyjcie moimi orędziami w waszych rodzinach, módlcie się, drogie dzieci, módlcie się. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

08.09.2006

„Drogie dzieci, przez te lata, w których jestem z wami siałam ziarno. Pragnę, drogie dzieci, abyście z tego ziarna byli moim kwiatem, abyście byli moim kwiatem, głosili moje orędzia, modlili się o pokój, modlili się razem z Matką o pokój. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

01.09.2006

„Drogie dzieci. Również dziś Matka w szczególny sposób wzywa was: zanieście modlitwę do waszych rodzin, drogie dzieci. Módlcie się, drogie dzieci, w waszych rodzinach, aby przez modlitwę powrócił  pokój, miłość i radość. Matka modli się z wami, módlcie się drogie dzieci. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

28.08.2006

„Drogie dzieci, również dziś wzywam was: módlcie się według moich intencji, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Matka modli się z wami i wstawia sie za wami u swojego Syna. Dziękuję, drogie dzieci, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

18.08.2006

Matka Boża w szczególny sposób modliła się za Papieża, biskupów, kapłanów i o mocną wiarę dla kapłanów i Kościoła.

11.08.2006

„Drogie dzieci, również i dziś wzywam was, abyście modlili się o pokój, módlcie się o pokój na świecie i w waszych rodzinach! Dziękuję, drogie dzieci, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

04.08.2006

„Drogie dzieci, również dzisiaj z powagą Matka was wzywa: módlcie się drogie dzieci o pokój. Pokój, pokój, pokój! Niech nastanie pokój drogie dzieci! Matka oręduje u swego Syna za każdym z was, Matka modli się za każdego z was. Módlcie się razem z Matką, szczególnie teraz, o pokój. Dziękuję, drogie dzieci, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

14.07.2006

Matka Boża powtórzyła trzy razy słowo pokój, pokój, pokój. „Drogie dzieci, módlcie się z Matką o pokój na świecie!”.

07.07.2006

„Drogie dzieci, również dziś wzywam was, szczególnie w tym czasie do modlitwy w rodzinach. Drogie dzieci, niech modlitwa powróci do waszych rodzin, módlcie się razem z dziećmi. Drogie dzieci, niech każda wasza rodzina wzrasta w ten sposób w świętości. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

23.06.2006

„Drogie dzieci, również i dziś Matka raduje się razem z wami. Przyszłam, przedstawiłam się jako „Królowa Pokoju". Dlatego i dziś wzywam was, módlcie się o pokój. Odnawiajcie moje orędzia, żyjcie moimi orędziami. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się! Dziękuję, drogie dzieci, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

19.06.2006

„Również dziś Matka zaprasza was z radością. Dziś przynoszę wam pokój, nieście ten pokój innym, bądźcie, drogie dzieci zwiastunami pokoju, przynoszę wam miłość, drogie dzieci, nieście tę miłość innym. Dziś również wzywam was, drogi dzieci, abyście w tym czasie odnowili moje orędzia, abyście żyli moimi orędziami. Dziękuję, drogie dzieci, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

02.06.2006

„Drogie dzieci! Również dziś Matka zaprasza was, szczególnie w obecnym czasie: módlcie się o świętość, o świętość w rodzinach. Drogi dzieci, módlcie się razem z waszymi dziećmi w rodzinach, odnawiajcie modlitwę rodzinną, to jest czas łaski. Módlcie się, módlcie się, drogie dzieci”.

12.05.2006

„Drogie dzieci! Także dzisiejszego wieczoru wzywam was, byście żyli moimi orędziami. Drogie dzieci, nie mówcie o pokoju, ale zacznijcie żyć pokojem; nie mówcie o modlitwie, ale zacznijcie żyć modlitwą. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, drogie dzieci. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

05.05.2006

„Drogie dzieci, również dzisiejszego wieczoru wzywam was do świętości, do świętości w rodzinie. Drogie dzieci, musicie zrozumieć, że nie istnieje świętość w rodzinie bez powrotu do modlitwy w rodzinie. Dlatego wzywam was także dziś: zacznijcie modlić się w rodzinach z waszymi dziećmi. Niech wraz z modlitwą powróci pokój i radość. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

02.04.2006

„Drogie dzieci, również dziś Matka raduje się wraz z wami. Jestem radosna. Matka wstawia się u swego Syna za wami wszystkimi i dzisiaj również wzywam was, drogie dzieci, żyjcie moimi orędziami. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, drogie dzieci. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

09.12.2005

„Drogie dzieci, również i dzisiejszego wieczoru z radością wzywam was, abyście podczas tego czasu łaski w sposób szczególny odnowili modlitwę rodzinną. Módlcie się drogie dzieci w rodzinie w tym czasie, módlcie się przed szopką. Módlcie się, aby wraz z modlitwą do waszych serc powróciła radość. Aby światło Bożego Narodzenia rozbłysło w waszych sercach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

12.09.2005

„Drogie dzieci, wzywam was, byście modlili się szczególnie żarliwie, ponieważ szatan chce zniszczyć mój plan i wasze rodziny. Módlcie się nieustannie”.

09.09.2005

„Drogie dzieci, również dzisiejszego wieczoru wzywam was do modlitwy. Drogie dzieci, dziś wieczorem wzywam was do świętości w rodzinie, módlcie się w rodzinie, otwórzcie się na łaskę Ducha Świętego. Ja wstawiam się u mojego Syna za każdym z was. Drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

02.09.2005

„Drogie dzieci, również dzisiejszego wieczoru wzywam was do modlitwy za mój plan. Módlcie się, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się. Pragnę, drogie dzieci, realizować moje plany razem z wami. Potrzebuję waszych modlitw! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”. 

15.08.2005

„Drogie dzieci, również dziś wzywam was z radością. Drogie dzieci, módlcie się w tych dniach w moich intencjach. Módlcie się za mój plan wobec świata, módlcie się o pokój. Pokój, pokój, pokój. Drogie dzieci, módlcie się razem z Matką o pokój na świecie i o pokój w rodzinach. Dziękuję wam, drogie dzieci, za to, że przyjęliście moje orędzia”.

12.08.2005

„Drogie dzieci, również dzisiaj wzywam was w sposób szczególny do modlitwy za młodzież i za rodziny. Drogie dzieci, módlcie się za rodziny, módlcie się, módlcie się. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.   

08.07.2005

„Drogie dzieci, również dzisiaj wzywam was w tym czasie, do szczególnej modlitwy o pokój! Pokój, pokój, pokój. Drogie dzieci, niech nastanie pokój. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!”.  

17.06.2005

„Drogie dzieci, również dzisiejszego wieczoru wzywam was, byście przyjęli moje orędzia. Szczególnie wzywam was, drogie dzieci, w tym czasie łaski, do modlitwy w rodzinie i do modlitwy za świętość rodziny”.

13.06.2005

„Drogie dzieci, dziś wieczorem w szczególny sposób wzywam was, abyście odnowili modlitwę w rodzinie! Módlcie się, drogie dzieci, w rodzinie! Pragnę świętości w rodzinie! Drogie dzieci, ten czas jest czasem łaski, zatem módlcie się o świętość rodziny”.

02.04.2005

„To jest mój Syn, On jest ze mną” - powiedziała Matka Boża o Janie Pawle II do Ivana, który przebywał w USA i miał swoje codzienne objawienie w sumie 4 godziny po śmierci Ojca Świętego (ze względu na różnicę czasu). Podczas przedstawiania próśb Matce Bożej, po Jej lewej stronie ukazał się Ojciec Święty; śmiał się, był radosny i młody, ubrany na biało ze złotą długą kapą, wpatrywał się w Matkę Bożą.

04.11.2004

„Drogie dzieci, po raz kolejny wzywam was, abyście odnowili modlitwę w rodzinie, tak aby pokój zaczął przez nią płynąć jak rzeka. Szatan chce zniszczyć rodzinę. Żyjcie moimi orędziami. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, a ja będę modliła się z wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

01.11.2004

„Drogie dzieci, żyjcie moimi orędziami i praktykujcie je, wzywam was, byście otworzyli serca na Ducha Świętego, módlcie się w rodzinie, módlcie się, módlcie się, módlcie się”.

01.10.2004

„Dziś wieczorem proszę was, byście modlili się w moich intencjach, drogie dzieci, za moje plany, aby mogły się urzeczywistnić”.

10.09.2004

„Drogie dzieci, również i dziś wzywam was w sposób szczególny do modlitwy o pokój, pokój, pokój, pokój. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

13.08.2004

„Drogie dzieci, w tym czasie proszę was o modlitwę za waszych kapłanów, biskupów i Ojca Świętego”.

22.06.2004

„Drogie dzieci, wzywam każdego z was w szczególny sposób. Drogie dzieci, wzywam was wszystkich w tym czasie łaski. Oto dlaczego wzywam was wszystkich do modlitwy. Módlcie się w tym czasie, abyście byli otwarci na Ducha Świętego. Wzywam zwłaszcza tę parafię, którą wybrałam, aby odpowiedziała w szczególny sposób na moje wezwanie i aby odnowiła moje orędzia. Drogie dzieci, wasza Matka będzie modliła się z wami, a wy również, drogie dzieci, módlcie się ze mną, waszą Matką, o realizację mojego planu, mojego planu, który dotyczy pokoju”.

04.06.2004

„Drogie dzieci, módlcie się w tych dniach o pokój. O Pokój w waszych rodzinach i o pokój na świecie”.

31.05.2004

„Drogie dzieci, również i dziś wzywam was do modlitwy o pokój, pokój, pokój”.

15.05.2004

„Drogie dzieci, dzisiejszego wieczoru raz jeszcze wzywam was, byście odnowili modlitwę w rodzinie. Drogie dzieci, z modlitwą w rodzinie, pokój, radość i świętość powrócą do waszych rodzin”.

12.09.2003

„Drogie dzieci, dziś również wzywam was do szczególnej modlitwy o pokój. Módlcie się razem z Matką o pokój. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.08.2003

„Także i dziś z radością wzywam was. Dziś dałam wam orędzie, zacznijcie nim żyć z radością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

21.07.2003

„Drogie dzieci, w szczególny sposób wzywam was, byście odnowili modlitwę w rodzinie. Módlcie się w waszych rodzinach, a ja, wasza Matka, będę modliła się z wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

30.06.2003

„Drogie dzieci, w tym czasie módlcie się o nawrócenie grzeszników”.

09.06.2003

„Drogie dzieci, w tym czasie módlcie się o powołania kapłańskie”.

13.09.2002

„Drogie dzieci, raduję się wraz z wami, wzywam was, byście w tych dniach modlili się w moich intencjach, ponieważ chciałabym wypełnić w tych dniach moje plany, razem z wami”.

05.08.2002

„Drogie dzieci, dziś wieczorem przybyłam jako wasza Matka, pełna radości. Wy również się radujcie. Wzywam was do świętości. Módlcie się, drogie dzieci. Przede wszystkim módlcie się w waszych rodzinach, aby świętość przeniknęła wasze rodziny; i zapraszajcie innych do modlitwy. Modlę się także o to, modlę się za was i za rodziny tu obecne. Modlę się również za młodych, którzy są tutaj obecni. A wy, młodzi, zacznijcie się modlić. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

23.06.2002

„Drogie dzieci, na początku objawień powiedziałam: - „Pokój! Pokój! Pokój". Dziś również, drogie dzieci, wzywam was do pokoju. Wraz z Matką módlcie się o pokój; o pokój w waszych rodzinach, o pokój na świecie. Jeśli nie macie pokoju, módlcie się! Módlcie się w rodzinach. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

17.02.2002

„Drogie dzieci, przepełnia mnie radość, że dziś wieczorem jestem z wami. Wzywam was do szczególnej modlitwy o pokój. Matka będzie modliła się razem z wami. Dziękuję, drogie dzieci, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

14.12.2001

Drogie dzieci, także dziś wieczorem wasza Matka pragnie was wezwać, szczególnie w tym czasie łaski, byście zaczęli modlić się w rodzinie, módlcie się za wasze dzieci, a przez tę modlitwę wszyscy przygotujecie się na wielki dzień, który nadchodzi. Drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się”.

14.09.2001

„Drogie dzieci! Pokój! Pokój! Pokój! Módlcie się o pokój! Módlcie się razem z waszą Matką o pokój! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!”.  

03.08.2001

„Dzisiaj, jak nigdy dotąd, raduję się z wami. Drogie dzieci, jak Matka modlę się o pokój w rodzinach i za dziećmi”. 

24.01.1997

„Szatan chce zniszczyć rodziny, a jego celem jest głównie młodzież. Trzeba zatem byśmy mocno się modlili za rodziny”.

14.08.1992

„Drogie dzieci, proszę was abyście powrócili do modlitwy różańcowej w waszych rodzinach. Módlcie się więcej na różańcu i ofiarujcie tę modlitwę w intencji pokoju”.

29.06.1992

„Drogie dzieci. Dziś wieczór wzywam was w sposób szczególny byście mi się całkowicie oddali. Zostawcie mi wszystkie wasze problemy i żyjcie orędziami. Módlcie się, bo w tej chwili potrzebuję waszych modlitw”.

31.12.1990

„Drogie dzieci, tego wieczoru wzywam was wszystkich, byście poszli do kościoła i z tą radością pozostali w kościele modląc się o pokój na świecie”.

17.08.1990

„Módlcie się teraz o pokój na świecie”.

30.07.1990

„Dzisiaj wasza Matka pragnie wezwać was do modlitwy. Szczególnie was, młodzi ludzie, którzy tak licznie przybyliście w tych dniach tutaj. Wzywam was wszystkich do modlitwy: Módlcie się, módlcie się, módlcie się! Odnówcie wasze serca poprzez modlitwę, byście byli gotowi na przyjęcie wszystkiego, co wam dam jako wynik waszego przyjęcia moich orędzi. Dziękuję wam, droga młodzieży, gdyż czynicie mnie szczególnie szczęśliwą w tych dniach dzięki waszej modlitwie”.

06.1990

„Jestem szczęśliwa widząc was tak wielu. Potrzebuję waszych modlitw, by wypełnić moje plany: po powrocie do domu odmawiajcie Tajemnice Chwalebne na kolanach przed krzyżem”.

01.01.1990

„Drogie dzieci, tego wieczora wasza Matka prosi was, tak jak poprzednio, byście odnowili modlitwę w waszych rodzinach. Drogie dzieci, każda rodzina potrzebuje modlitwy. Drogie dzieci, pragnę byście odnowili moje orędzia poprzez modlitwę w rodzinach”.

31.12.1989

„Drogie dzieci, wasza Matka znowu przynagla was do odnowienia modlitwy w rodzinach. Dzieci, dzisiaj rodzina potrzebuje modlitwy. Pragnę zobaczyć, jak odnawiacie orędzia modlitwy w waszych rodzinach”.

25.12.1989

„Drogie dzieci. Oto mój Syn w moich ramionach. Pragnę prosić was, abyście w tym nadchodzącym roku byli światłem dla wszystkich. Wzywam was ponownie, abyście żyli moimi orędziami. Są to orędzia pokoju, modlitwy, nawrócenia, pokuty i wiary. Drogie dzieci, wasza Matka prosi was nie o słowa ale o czyny. Wasza Matka chce wam pomóc i da wam siłę do kontynuacji. Tego wieczoru pragnę wam powiedzieć: radujcie się”.

17.08.1989

„Budujcie waszą duchowość, ta budowa musi trwać na wieczność”. „Nawrócenie jest procesem, który trwa całe życie”, „…minęło już ponad osiem lat od czasu gdy dałam wam cztery orędzia: modlitwa, pokój, nawrócenie i wiara…”.

15.08.1989

Rozpoczęcie Roku Rodziny i Młodych, który zakończył się Drugim Międzynarodowym Festiwalem Młodzieży (VIII 1990).

14.08.1989

Zakończenie Roku Młodzieży. „Jestem szczęśliwa, szczęśliwa, szczęśliwa widząc was dzisiaj w tak dużej liczbie. Z wami młodzi ludzie, postąpiliśmy naprzód w moich planach”.

31.07.1989

„Tego wieczoru chcę wezwać wszystkich rodziców na całym świecie, by znaleźli czas dla swych własnych dzieci, dla swej rodziny, by uczynili prezent miłości dla swych własnych dzieci, który dają jako rodzice, jako matki. Odnówcie modlitwę w waszych rodzinach”.

24.07.1989

„Potrzebuję was, potrzebuję abyście współpracowali ze mną, gdyż nie mogę w swych Planach dalej postępować bez was, bez waszego udziału, bez waszej współpracy: Módlcie się, módlcie się, módlcie się”.

03.06.1989

„Rodzina musi modlić się razem. Duch Święty pragnie przyjść do rodzin. Pozwólcie przyjść Duchowi Świętemu, który przybywa przez modlitwę”.

02.01.1989

„Drogie dzieci, podczas tego nowego roku pragnę wam powiedzieć: Módlcie się! Drogie dzieci, wasza Matka kocha was. Pragnę współpracować z wami, ponieważ potrzebuję waszej współpracy. Pragnę, drogie dzieci, byście stali się moimi zwiastunami (heroldami), moimi dziećmi i byście nieśli pokój, miłość i nawrócenie. Pragnę, byście stali się znakiem dla innych. W tym roku chcę dać wam pokój, miłość i zgodę. Zostawcie wszystkie wasze trudności i problemy mnie i żyjcie moimi orędziami: Módlcie się, módlcie się, módlcie się! Zostańcie w pokoju moje drogie dzieci”.

24.10.1988

„Módlcie się za wszystkich młodych ludzi na świecie, za wszystkich rodziców. Sytuacja młodych ludzi na świecie jest bardzo trudna; pomóżcie im, pomóżcie rodzicom, którzy nie wiedzą, że dają złe rady”.

15.08.1988

Rok Młodzieży zaczął się od słów: „Drogie dzieci, od tego wieczora musi się dla was zacząć rok poświęcony młodym ludziom. Rozmawiajcie z nimi, gdyż znajdują się oni w trudnej sytuacji. Musicie sobie wzajemnie pomagać. Myślę o was, drogie dzieci. Młodzi ludzie muszą odgrywać teraz w Kościele specjalną rolę”.

12.08.1988

„Drogie dzieci, wasza Matka prosi byście modlili się tak dużo, jak tylko możecie w ciągu tych dwóch dni z okazji święta Wniebowzięcia. Drogie dzieci, proszę was, byście niosły pokój innym i zachęcały ich do zmiany życia. Nie możecie nieść innym pokoju, jeśli nie macie go w sobie. Dzisiaj Ja daję wam Pokój, więc możecie przekazać go innym. Drogie dzieci, bądźcie światłem, które oświeca”.

15.08.1987

Rok Pokoju i Rok Maryjny.

05.08.1985

„Drogie dzieci, jestem szczęśliwa będąc z wami w ten wieczór i widząc was w takiej ilości. Dajcie z siebie jak najwięcej, a razem pójdziemy naprzód”. (Dzień urodzin Matki Najświętszej, wielu pielgrzymów było z Ivanem na Križevcu).

02.01.1985

„Jestem bardzo szczęśliwa z mojego powrotu tutaj. Po trzech latach, dzięki modlitwom wierzących część mojego Planu wypełniła się. Trwajcie na modlitwie. Bóg błogosławi wszystkich obecnych w szczególny sposób. Wracajcie do domu szczęśliwi, ofiarujcie Bogu modlitwy dziękczynne przez cały tydzień”. (Objawienie w nocy na Križevcu w towarzystwie pięciu aniołów dla podkreślenia radości Maryi).

24.10.1984

„Módlcie się ze mną, by Boży Plan został zrealizowany, dzięki waszym i moim modlitwom. Módlcie się intensywniej”.  Maryja modli się z nami i za nami, przeciw atakom naszych wrogów.

14.08.1984

„Pragnę, aby ludzie w tych dniach modlili się ze mną i aby modlili się jak najwięcej. Aby również pościli w środy i w piątki; aby każdego dnia odmówić przynajmniej Różaniec: tajemnice radosne, bolesne i chwalebne”.

  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)