Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Główne » CZYTELNIA » Ostatnie Wołanie Maryi

Ostatnie Wołanie Maryi

 To książka z głębokim przesłaniem, odpowiadajaca potrzebom naszych czasów. 

Wraz z rozwojem nauki i techniki, rozwoju cywilizaji i postępu szerzy się apostazja, kryzys w Kościele, ataki na duchownych, prześladowania wiernych itp. Wszystkie te zjawiska przewidziała Matka Boża, która w swoich orędziach wzywa do przemiany serc. Ksiądz Piotr Glas, który całkowicie oddał Maryi swoje życie, należy do wąskiego kręgu kapłanów, którzy mówią wprost o tych zjawiskach, nie oszczędzając przy tym hierarchów, osób konsekrowanych  i świeckich. Patrzy z dystansem na to, co się dzieje na Zachodzie, w USA i w Polsce i  dostrzega nieustanną walkę duchową,  w której szatan zbiera coraz większe żniwo.  Na kartach swej książki analizuje orędzia Matki Bożej w Quito,  La Salette,  Fatimie,  Akicie,  Kibeho, w których Maryja zapowiedziała wszystkie te wydarzenia i wzywała do nawrócenia. Niewatpliwą zaletą  tej lektury jest to, że autor niemal w pigułce  ukazuje przesłania Matki Bożej na przestrzeni dziejów  i  zestawia je z obecną sytuacją.

       Już 400 lat temu Matka Boża objawiając się s. Mariannie w Quito (Ekwador)  mówiła o apostazji, niszczeniu kapłaństwa, beszczeszczeniu Hostii, świętokradczej Komunii św. Obiecywała jednak, że ci,  którzy „oczyszcza swą duszę,  dostąpią radości ogladania Boga w życiu wiecznym”. Wspominała też o  prześladowaniach gorliwych kapłanów, którzy „jeśli będą wytrwali, odważni i ufni - zwyciężą”.

 Z kolei w La Salette Maryja wskazywała, że największymi zagrożeniami dla życia duchowego jest brak pobożności w sprawowaniu świętej Liturgii oraz przywiązanie do pieniędzy i przyjemności. Z goryczą wspominała  o kapłanach, którzy nie adorują  Pana Jezusa, lecz siebie: Drżyj ziemio i wy, których zawodem jest służyć Jezusowi Chrystusowi, a którzy wewnątrz adorujecie samych siebie, drżyjcie. Ksiądz Glas daje przykłady, że tak się  dzieje we współczesnym świecie. W przesłaniu Maryi skierowanym do Melanii  wybrzmiewa  jednak nadzieja, że ,,dzieci Kościoła świętego, dzieci wiary, prawdziwi naśladowcy wzrastać będą w miłości Bożej i cnotach  które mi są najdroższe”.

        Przerażającą wizję piekła i prześladowań gorliwych kapłanów zapowiada Maryja w Fatimie.  Wielu ludzi nie wierzy w istnienie piekła czy diabła - zauważa ks. Piotr - i nie stara się zawalczyć o swoją wieczność.  Tymczasem on jako były egzorcysta wiele razy widział, w jakich szponach demon trzyma ludzi zniewolonych. W tych trudnych czasach jedynym ratunkiem na pokonanie zła jest Maryja - podkreśla.

     Kontynuacją objawień w Fatimie są objawienia w Akicie. W małej wiosce japońskiej Matka Boża przychodzi do s. Agnieszki, by ukazać jej  straszny obraz przenikania szatana do Kościoła. Mówi, że „kardynałowie i biskupi będą występować przeciwko kardynałom i biskupom, że ołtarze i świątynie będą plądrowane”, a niektórzy księża porzucą kapłaństwo lub pójdą na kompromis. „Szatan będzie kusił wielu kapłanów i osoby konsekrowane, by opuścili służbę Panu”. Maryja apeluje: „Bądźcie wiernymi sługami Ewangelii Chrystusa, głosząc wszystkie prawdy wiary katolickiej”.

Obraz kryzysu Kościoła spotykamy również w w wizji ks. Jana Bosko. Według  niego istnieją tylko dwa sposoby  uratowania świata:  nabożeństwo do Matki Bożej  Wspomożycielki Wiernych oraz częsta Komunia święta.

      Ksiądz Glas w swej książce oprócz  opisu objawień Maryi, daje wskazówki, co mamy zrobić, by dobrze przygotować  się  na przyjście Pana. Po pierwsze - należy zerwać z grzechem, bez względu na konsekwencje, a po drugie - żarliwie się modlić. Najbardziej skuteczną formą przezwyciężenia kryzysu jest całkowite oddanie się w niewolę Jezusowi Chrystusowi poprzez konsekrację Matki Bożej według św. Ludwika Marii Grigniona de Monforta. Ksiądz  Piotr szczegółowo opisuje na czym polega prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny na podstawie „Traktatu…’’. To nabożeństwo daje człowiekowi wolność, uwalnia od strachu i lęków, podtrzymuje i podnosi, gdy upadamy -  przekonuje autor, który sam oddał się w niewolę Maryi. „Gdy oddasz się Maryi, otrzymasz od Niej wiele radości (…)Ta radość będzie przedsmakiem szczególnej radości, jaką w niebie otrzymują ci, co się Jej oddali na własność”- czytamy w „Traktacie”. Jakże ważne są te słowa szczególnie teraz, w okresie pandemii, gdy panują nastroje zwątpienia, pesymizmu i  rozpaczy.

   Zaletą książki ks. Glasa jest również umieszczony na końcu „Dodatek”, zawierający istotne informacje o Różańcu, Nowennie pompejańskiej,  Koronce do siedmiu boleści  NMP, Koronce do krwawych łez Maryi oraz nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca. Oprócz tekstów modlitw i uwag o sposobie ich odmawiania są świadectwa osób, które wyprosiły szczególne łaski dzięki żarliwej modlitwie.

Zachęcam goraco do lektury książki ks. Piotra Glasa, dzięki której możemy ubogacić się  duchowo, z dystansem popatrzeć na swoje życie i  próbować je zmieniać.

A oto głos czytelniczki Reni:

  Przeczytałam wszystkie książki księdza Glasa. Ta najnowsza „Ostatnie wołanie Maryi” zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Nie wiedziałam, że wszystko co się dzieje teraz, było już wcześniej  zapowiedziane przez Maryję. Matka Boża w swoich objawieniach nieustannie wzywa do pokuty, nawrócenia i zmiany stylu życia. Ksiądz Piotr jako kapłan Maryjny przekonuje, jak ważne jest całkowite oddanie się Jej w niewolę. Przed laty zawierzyłam swoje życie  opiece  Matki  Bożej  i wierzę, że Ona ocali mnie i moją rodzinę przed  utratą wiary.

 Halina Bartosiak

  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)