Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Prawe » Literatura religijna » Przeżycia Mistyczne

Przeżycia Mistyczne

Catalina Rivas mieszkanka Cochabamba w Boliwii, podobnie jak Gloria Polo została obdarzona niezwykłymi darami mistycznymi dla większej chwały Bożej. Ca­łemu światu daje świadectwo, po to, aby wiele dusz poświęconych Bogu ożywił ogień miłości do Chrystusa, aby inne dusze utraci­ły rutynowy zwyczaj przyjmowania Go i aby je ożywiło oczarowanie codziennego spotkania z Mi­łością; aby świeccy całego świa­ta, przeżywali sercem największy Cud: celebrację Świętej Eucharystii.

Wszystko zaczęło się w marcu 1993 r. kiedy przeżywając rodzinną tragedię otwarła się na miłosierdzie Boże, które dotknęło ją tak głęboko, że nawróciło i przyprowadziło z powrotem do Boga. Później w tym samym roku, Catalina zaczęła otrzymywać orędzia od Pana Jesusa i Matki Bożej. Słowa przez nią zapisywane nie zawierają nowych prawd, ale przypominają ewangeliczne wezwanie do nawrócenia, wzywają do przyjęcia Boga i Jego miłości oraz zachęcają do życia zgodnego z dekalogiem, Ewangelią i nauką Kościoła katolickiego.

Przeżycia Mistyczne zawierają objawioną jej tajemnicę Mszy św., sakramentu pojednania i wizje śmierci, czyli realnego przejścia z tego świata.

     
1.
Przeżycia Mistyczne 10 zł cena:

Opis:

Catalina Rivas mieszkanka Cochabamba w Boliwii, podobnie jak Gloria Polo została obdarzona niezwykłymi darami mistycznymi dla większej chwały Bożej. Ca­łemu światu daje świadectwo, po to, aby wiele dusz poświęconych Bogu ożywił ogień miłości do Chrystusa, aby inne dusze utraci­ły rutynowy zwyczaj przyjmowania Go i aby je ożywiło oczarowanie codziennego spotkania z Mi­łością; aby świeccy całego świa­ta, przeżywali sercem największy Cud: celebrację Świętej Eucharystii.

Wszystko zaczęło się w marcu 1993 r. kiedy przeżywając rodzinną tragedię otwarła się na miłosierdzie Boże, które dotknęło ją tak głęboko, że nawróciło i przyprowadziło z powrotem do Boga. Później w tym samym roku, Catalina zaczęła otrzymywać orędzia od Pana Jesusa i Matki Bożej. Słowa przez nią zapisywane nie zawierają nowych prawd, ale przypominają ewangeliczne wezwanie do nawrócenia, wzywają do przyjęcia Boga i Jego miłości oraz zachęcają do życia zgodnego z dekalogiem, Ewangelią i nauką Kościoła katolickiego.

Przeżycia Mistyczne zawierają objawioną jej tajemnicę Mszy św., sakramentu pojednania i wizje śmierci, czyli realnego przejścia z tego świata.

Autor: Catalina Rivas

Format: 10x14,5

Liczba stron: 144

Cena: 10 zł

Zobacz
  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)