Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Górne » Archiwum » Rozpoczyna się bezpośredni czas przygotowań na przyjście Pana

Rozpoczyna się bezpośredni czas przygotowań na przyjście Pana

Najbliższą, trzecią niedzielę Adwentu Kościół określa mianem „Gaudete” (radujcie się!). W Ewangelii usłyszymy wymowne wezwanie Jana Chrzciciela: "Prostujcie drogę Pańską (J 1, 23). Jednocześnie też Kościół modlić się będzie słowami z Listu do Filipian: Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!

Aby radość nasza była szczera nie dajmy się zupełnie pochłonąć przedświątecznemu zamieszaniu. Niech naszym duchowym rozważaniom wciąż towarzyszy prastara chrześcijańska pieśń:

http://sanctus.pl/index.php?podgrupa=104&doc=52

     
  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)