Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Główne » Grupa modlitewna Królowej Pokoju » Rozważania Wielkopostne 2020 » Rozważania na 11.04.2020 - Wielka Sobota

Rozważania na 11.04.2020 - Wielka Sobota


CUDA EUCHARYSTYCZNE

„MILCZĄCY” BÓG, KTÓRY CHCE NAM COŚ POWIEDZIEĆ

część 8

 

 MYŚLI ŚWIĘTYCH O EUCHARYSTII:

„Tymczasem bezbożni i dusze obojętne wobec tego chleba cierpią głód; człowiek święty, godzien tego chleba, przeciwnie, syci się nim i mówi: «Lecz ja ze sprawiedliwości będę się czuł syty, kiedy ukaże się Twa chwała”.  

Św. Atanazy z Aleksandrii

 

PREZENTACJA CUDÓW EUCHARYSTYCZNYCH

W DZIEJACH KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO


Kategoria Cudu Eucharystycznego:

  • Nadzwyczajna wizja, w czasie Mszy Świętej, której świadkami było wiele osób.

 

Zdarzenie – które chcę przedstawić – miało miejsce około 98 roku, w ostatnich latach życia Klemensa I: Papieża i męczennika. Wybuchły prześladowania chrześcijan. Cesarz Trajan zesłał Klemensa I do Chersonezu Taurydzkiego (miasto to znajdowało się na Półwyspie Krymskim na morzu Egejskim). Tam przebywało około dwóch tysięcy chrześcijan, pracujących w kopalni marmuru. Papież został poproszony  przez miejscowego biskupa o odprawienie Mszy Świętej. Chrześcijanie byli wzruszeni z powodu tego wydarzenia. Kiedy Klemens I wypowiadał słowa konsekracji, wierni uczestniczący we Mszy Świętej ujrzeli:

Przeistoczony Chleb, który trzymał Papież w dłoniach – a ten rozżarzył się jak węgiel. Z nieba zaczęły zstępować zastępy anielskie. Dwaj aniołowie unieśli konsekrowany Chleb w górę. Nieśli go przed zastępami anielskim, które przyklękały w adoracji.

Zebrani zostali „jakby oślepieni” niebiańskim światłem, które wypływało od Eucharystii i aniołów. Wszyscy uczestniczący we Mszy Świętej pochylili głowy i pozostali w takiej pozycji aż do momentu Komunii Świętej. Wówczas wizja zniknęła. Papież spożył Ciało Pańskie.

To wydarzenie opisał historyk Symeon zwany Metafraste (X wiek).

 

ROZWAŻANIA

Wyżej opisany cud Eucharystyczny – umacniający w wierze  prześladowanych chrześcijan przemawia do nas i dzisiaj: bądźcie silni w wierze.

 „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? (...) I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co [jest] wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.  (Rz 8, 35,38-39)

Co chce nam powiedzieć jeszcze – przez ten cud Eucharystyczny „Milczący Bóg” w Najświętszym Sakramencie?

Od razu przypominają nam się słowa Chrystusa, które wiążą się ściśle z okolicznościami tego zdarzenia:

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. (Mt 11, 28)

Jeśli uwierzymy, że Jezus jest obecny prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie w Najświętszym Sakramencie, jeśli przyjdziemy do Niego z wiarą i z sercami otwartym i znajdziemy pocieszenie i rozwiązanie naszych problemów. Szkoda, że ludzie – tak często – wierzą jednak bardziej rozwiązaniom doczesnym niż Chrystusowi. Jeśli przyjdziesz do Niego – a nigdzie na świecie nie znajdziesz Go w takiej bliskości, jak w Eucharystii – na pewno On Ci pomoże.

W powyżej opisanej sytuacji – jak podaje zapis historyczny – Chrystus nie uwolnił chrześcijan  od utrapień, w znaczeniu doczesnym, ale dał im siłę, pociechę i może silniejszą wiarę, a przede wszystkim przeprowadził ich zwycięsko przez trudne zdarzenia. Pan prowadził swój Lud do zbawienia i świętości.

Papieżowi Klemensowi I wytoczono proces, za to, że pocieszał skazanych chrześcijan. Zmuszano go do oddawania czci bożkom pogańskim – stanowczo tego odmówił. Przywiązano mu kotwicę do szyi i wrzucono go do morza. Stał się męczennikiem.

Dlaczego jednak św. Atanazy twierdzi, że bezbożni i dusze obojętne cierpią głód wobec Chleba Eucharystycznego?

Jest   to również  problem wielu katolików współczesnych. NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT WTEDY JEST OWOCNY, JEŚLI ODKRYJESZ I ROZPOZNASZ W TEJ UBOGIEJ MATERII CHLEBA NIEPOJĘTE  BOGACTWO DUCHOWE, A NADTO MASZ OTWARTE SERCE CZYLI OTWORZYŁEŚ TWOJĄ DUCHOWĄ PRZESTRZEŃ TWOJEGO ŻYCIA NA TO DUCHOWE BOGACTWO. BÓG CHCĘ CIEBIE HOJNIE OBDAROWAĆ.

JEŚLI JESTEŚ NATOMIAST – W SWOIM ŻYCIU I W MYŚLENIU – CZŁOWIEKIM CIELESNYM, I CAŁE TWOJE ŻYCIE POŚWIĘCASZ DOCZESNOŚCI I SPRAWOM MATERIALNYM, TO CHOĆBY CIĘ KTOŚ ZAMKNĄŁ NA CAŁY DZIEŃ PRZED NAŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM I TAK WYJDZIESZ PUSTY I DALEJ ŁAKNĄCY CZEGOŚ. CZEGO? OCZYWIŚCIE – JAK ZRZUCISZ MASKI ODKRYJESZ, ŻE  PRAGNIESZ JEDYNIE BOGA I JEGO MIŁOŚCI.

DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE? PÓJDŹ DO ŹRÓDŁA WODY BEZ NACZYŃ I PRZYNIEŚ DO DOMU ŹRÓDLANĄ WODĘ. ZAPEWNE CI SIĘ TO NIE UDA.

JEŚLI MASZ ZAMIAR KOSZTOWAĆ SŁODYCZY SZCZĘŚCIA ŻYCIA DUCHOWEGO, TO MUSISZ OTWORZYĆ INNY „ZBIORNIK DUCHOWY” CZYLI SWOJE SERCE. JEŚLI OTWORZYSZ JE, PAN  WLEJE W NIE OGROM ŁASK. JEŚLI TEGO NIE ZROBISZ, WCIĄŻ BĘDZIESZ GŁODNY I SPRAGNIONY BOGA.

Przesłaniem kluczowym w opisanym wyżej cudzie Eucharystycznym może być wskazanie:

Zacznij prowadzić głębokie życie duchowe, odkrywając przez serce, a nie tylko zmysłami, Najświętszy Sakrament. Żadni prześladowcy nie odbiorą ci bogactw duchowych, bo nie mają oni dostępu do głębin twojego serca. Więcej – ty człowieku o otwartym sercu na Boga – przejdziesz zwycięsko i będziesz umocniony idąc drogą uciemiężenia i prześladowań.

  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)