Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Główne » Grupa modlitewna Królowej Pokoju » Rozważania Wielkopostne 2020 » Rozważania na 14.04.2020 - Oktawa Wielkanocy

Rozważania na 14.04.2020 - Oktawa Wielkanocy


CUDA EUCHARYSTYCZNE

„MILCZĄCY” BÓG, KTÓRY CHCE NAM COŚ POWIEDZIEĆ

część 9

 

 MYŚLI ŚWIĘTYCH O EUCHARYSTII:

„Wielkiego wzruszenia doznają ci, którzy udają się do Jerozolimy, nawiedzają grotę, gdzie narodziło się Słowo Wcielone, pretorium, gdzie było biczowane, Kalwarię, gdzie zmarło i Grób, gdzie zostało pochowane. Ale o ileż większe powinno być w nas wzruszenie, gdy odwiedzamy ołtarz, na którym jest sam Jezus w Najświętszym Sakramencie? Czcigodny Ojciec Jan z Avila mawiał, że wśród wszystkich sanktuariów nie może się znaleźć wznioślejsze i bardziej świątobliwe niż Kościół, gdzie znajduje się Jezus w Najświętszym Sakramencie”.

 Św. Alfons Maria de Liguori

 

 PREZENTACJA CUDÓW EUCHARYSTYCZNYCH

W DZIEJACH KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO

 

Cuda Eucharystyczne związane z osobą papieża Grzegorza I Wielkiego

 

Kategoria Cudu Eucharystycznego:

  • Postacie Eucharystyczne zamieniają się w inne – traktowane jako cudowne – postacie

 

Cud, który się wydarzył w 595 roku w Rzymie. Papież w pewną niedzielę odprawiał Mszę Świętą w kościele św. Piotra. Kilka rzymskich pań przyniosło chleby, które konsekrowano w czasie Mszy Świętej (taki był wówczas zwyczaj). Kiedy papież udzielał Komunii Świętej, jedna z kobiet wybuchnęła głośnym śmiechem i rzekła: „ten kawałek chleba przyniosłam z domu, sama go wyrobiłam, a Wasza Świątobliwość mi go podaje jako Ciało Chrystusa?”

Święty Grzegorz, widząc niewiarę kobiety, nie pozwolił jej przystąpić do Komunii Świętej i zwrócił się do wiernych, aby modlili się za wątpiących w tajemnicę Eucharystii.

Kiedy wstępował na stopnie, aby zbliżyć się do ołtarza, kawałek Chleba Konsekrowanego przygotowany przez tę rzymiankę przybrał postacie: Ciała i Krwi. Kobieta skruszona upadła na kolana żałując za zwątpienie.

Relikwia cudu jest przechowywana w klasztorze benedyktyńskim w Andechs.

 

Kategoria Cudu Eucharystycznego:

  • Cudowna interwencja Jezusa Eucharystycznego w życiu człowieka, w chwili zagrożenia jego życia.

 

Papież Grzegorz I Wielki opisuje zdarzenie, które przydarzyło się biskupowi Syrakuz Massimillianowi. Biskup podróżował po morzu statkiem. Pewnego dnia rozpętał się sztorm. Silne fale uszkodziły maszt i dalsza podróż stała się niemożliwa. Zagrożeniem realnym stało się uderzenie statku w skały. Biskup Massimiliano rozpoczął modlitwy i przyjął z wiarą Komunię Świętą w intencji ocalenia pasażerów. Statek w cudowny sposób został doprowadzony do portu w Krotonie. Nikomu nic się nie stało.

I także dwa cudowne wydarzenia związane też z wszechpotęgą uobecnionego Jezusa w czasie odprawiania Mszy Świętych i związane z osobą papieża Grzegorza I Wielkiego:

– Zwyczaj odprawiania 30 Mszy św. za zmarłych – zwanych "gregoriańskimi" – wprowadził papież Grzegorz I Wielki. Kiedy Grzegorz był jeszcze opatem benedyktynów w Rzymie, zmarł pewien mnich, przy którym znaleziono pieniądze. Posiadanie własnych pieniędzy przez zakonnika było uważane wtedy za wielkie przestępstwo. Grzegorz, aby dać lekcję mnichom, nakazał pogrzebać ciało owego zakonnika poza klasztorem, w miejscu niepoświęconym. Pełen jednak troski o jego duszę nakazał odprawić 30 Mszy świętych dzień po dniu. Kiedy została odprawiona ostatnia Msza święta, ów zakonnik miał się pokazać opatowi i podziękować mu, oświadczając, że te Msze święte skróciły mu znacznie czas czyśćca. Odtąd panuje przekonanie, że po odprawieniu 30 Mszy świętych Pan Bóg w swoim miłosierdziu wybawia duszę, za którą są one ofiarowane, i wprowadza ją do nieba.

– 7 lutego 590 r. zmarł Pelagiusz II. Na jego miejsce lud, senat i kler rzymski jednogłośnie, przez aklamację, wybrali Grzegorza. Ten w swojej pokorze wymawiał się. Napisał nawet do cesarza i do swoich przyjaciół w Konstantynopolu, by nie zatwierdzano jego wyboru. Stało się jednak inaczej. 3 października 590 r. odbyła się jego konsekracja na biskupa. Przedtem przyjął święcenia kapłańskie. W tym samym roku Rzym nawiedziła zaraza, jedna z najcięższych w historii tego miasta. Grzegorz zarządził procesję pokutną dla odwrócenia klęski. Wyznaczył siedem kościołów, w których miały gromadzić się poszczególne stany: kler - w bazylice świętych Kosmy i Damiana; mnisi - w bazylice świętych Gerwazego i Protazego; mniszki - w kościele świętych Piotra i Marcelina; chłopcy - w bazylice świętych Jana i Pawła; wdowy - w kościele św. Eufemii, a wszyscy inni - w kościele św. Stefana na Celio. Z tych kościołów wyruszyły procesje do bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie papież-elekt wygłosił wielkie przemówienie o modlitwie i pokucie. Podczas procesji Grzegorz zobaczył nad mauzoleum Hadriana anioła chowającego wyciągnięty, skrwawiony miecz. Wizję tę zrozumiano jako koniec plagi. Utrwalono ją artystycznie. Do dnia dzisiejszego nad mauzoleum Hadriana, zwanym także Zamkiem Świętego Anioła, dominuje ogromny posąg anioła ze wzniesionym mieczem.

 

ROZWAŻANIA

Co zmieniło się w życiu wyznawców Chrystusa po Jego Zmartwychwstaniu?

Na zewnątrz? Jakby ten sam świat. Te same choroby, problemy, może jeszcze było trudniej żyć,  bo częściej niż dotychczas pojawiały się prześladowania

Po zmartwychwstaniu Chrystusa w sferze duchowej, w sercu Jego wyznawców zmieniło się wiele, właściwie, jakby zaczęli nowe życie.  Dla wiernych Chrystusowi jasny stał się cel ich życia, zrozumieli też jego sens i poznali swoją przyszłość: rzeczy ostateczne człowieka: niebo, piekło albo czyściec. Ich miłość ludzka upodobniła się teraz do Miłości Bożej. Od tej pory chrześcijanie – bo tak zaczęto ich nazywać – zrozumieli, że należy miłować nieprzyjaciół, przebaczać innym, że ich miłość musi być ofiarna. Nauka Chrystusa stała się wyznacznikiem życia wiernych Chrystusa. Dostali oni – jedyną w swoim rodzaju – szansę, aby ich serce wypełnił pokój i radość. Takiego pokoju świat nie daje i poganie go nie otrzymają.

Chrystus nauczał:

„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka”. ( J 14, 27)

Człowiek został oczyszczony z grzechu pierworodnego i uwolniony z niewoli szatana. Choć żyje – tu, na ziemi – ma szansę zjednoczyć się z Bogiem i ponownie być blisko swojego Ojca . Nigdy do tej pory – od czasu, kiedy człowiek przebywał w Raju – nie wydarzyło się w życiu ludzkim coś tak nadzwyczajnego. Więcej, łaska Boża rozlała się jeszcze obficiej niż dotychczas.

Dlaczego jednak  Bóg pozostawił w ciele ludzkim – mimo przyjęcia Chrztu Świętego – skutki grzechu pierworodnego: wady cielesne, choroby, śmierć ciała?

I tu można znaleźć odpowiedź.

Bóg tylko raz posłał na świat swojego Syna, aby odkupił człowieka. Bóg poznał niestałość człowieka, a nawet Pismo Święte przekazuje nam, jako skutek niegodziwości i niestałości człowieka, Słowo Boże:

„(Bóg) żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się”.  (Rdz 6, 6)

Możemy domyślać się też, gdyby Bóg po Chrzcie Świętym doprowadził człowieka do doskonałości, ten urzeczony swoją wielkością, a wędrujący jeszcze jednak po świecie, wpadłby w pułapkę pychy – najpoważniejszego z grzechów. I znowu by oddalił się od Boga. Człowiek, będąc słabym – a widząc tę słabość – musi ciągle czuwać, pokutować i opierać się na Bogu. W ten sposób – przy pomocy  Sakramentów Świętych – może szczęśliwie dojść do celu swojego przeznaczenia, do nieba, do pełnego zjednoczenia się z Ojcem – a tutaj jest już wymagana pełna doskonałość.

A co Jezus chce mi powiedzieć przez  opisane wyżej Cuda Eucharystyczne?

Wszystkie cuda związane z osobą Grzegorza I Wielkiego – choć wydaje się, że różnią się od siebie – wskazują mi na prawdę: Uwierz Jezusowi  Chrystusowi – tak szczególnie obecnemu w Najświętszym Sakramencie – przestań się lękać i nie powątpiewaj w Jego moc i potęgę. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. W najtrudniejszych sytuacjach twojego życia w Eucharystii znajdziesz rozwiązanie swoich problemów, a nawet możesz pomóc tym, którzy cierpią w czyśćcu. Nie uciekaj więc od Najświętszego Sakramentu czyli żyjącego Jezusa Chrystusa – kiedy pojawią się jakiekolwiek w twoim życiu trudności – ale z ufnością się do Niego zbliżaj.

  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)