Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Główne » Grupa modlitewna Królowej Pokoju » Rozważania modlitewne od 25 kwietnia 2020 » Rozważania na 27 kwietnia 2020 r. - Trójprzymierze Serc

Rozważania na 27 kwietnia 2020 r. - Trójprzymierze Serc


TRÓJPRZYMIERZE SERC1. „A Słowo stało się ciałem” (J 1, 14) –od tego momentu rozpoczyna wielkie dzieło zbawcze zrealizowane przez jedynego  Zbawiciela świata – Jezusa Chrystusa. Te właśnie wydarzenia  mamy opisane w Ewangelii św. Łukasza oraz Mateusza. W Ewangelii św. Łukasza napisano:

„W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.  Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida”( Łk 1, 26-32).

A jak opisuje te wydarzenia św Mateusz?

„Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie” (Mt 1, 18-19)

Jak zauważamy – czytając powyższe teksty Ewangelii – centralne wydarzenie zbawcze, jakim jest Tajemnica Wcielonego Słowa Bożego,  zaczyna się opisem z życia Maryi. W Ewangelii św. Łukasza jest to  wyraźnie  uwidocznione. Tekst Ewangelii św. Mateusza – choć skoncentrowany na życiu św Józefa – to i tak, kiedy przekazuje nam myśl, kierującą nas ku tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, dotyka spraw z życia Maryi:

„...wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego” (Mt, 1, 18).

 Można tak powiedzieć, że Bóg przekazując nam dobrą nowinę o dokonującym się już zbawieniu  zaczyna – tę niezwykłą historię– od tajemnic Niepokalanego serca Maryi.

2. Jeśli spojrzymy teraz na „wiek wzmożonego działania szatana” – czyli czas po roku 1884 (słynnej wizji Leona XIII), aż do dnia dzisiejszego, to ukazanie nam pełnego ratunku w Trójprzymierzu Serc przez Boga,  odsłania się przed nami stopniowo. Zauważamy jednak wyraźnie: pierwszą fazą tego odsłonięcia jest odkrycie, poznanie i poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi, a później doprowadzenie nas do Najświętszego Serca Pana Jezusa i oto wreszcie Bóg  odsłania też przed naszymi oczyma: Przeczyste Serce św. Józefa.
Skąd znamy  już ten schemat? Z Pisma Świętego. Tam również –centralne wydarzenie zbawcze, dokonane przez Jedynego Zbawiciela świata Jezusa Chrystusa –  jest przedstawione w taki sposób, że zaczyna się od opisu tajemnic rozgrywających się w Niepokalanym Sercu Maryi. Nadzwyczajne spotkanie  Maryi z Aniołem Gabrielem (który jest bytem duchowym) i dialog z Nim,  ma wpływ –przede wszystkim– na sferę duchową Świętej Dziewicy i te wielkie rzeczy rozgrywają się w  Sercu Maryi, choć ostatecznie realizują się w całym wymiarze natury duchowo- cielesnej człowieka.  Najświętsza Maryja Panna wypowiada „Fiat” w „głębinach” swojego Serca, a realizuje to w całym swoim życiu.

3. To w szczególny sposób ukazują nam objawienia Matki Bożej. Matka Boża ukazująca się w Fatimie, w drugim objawieniu się dzieciom, 13 czerwca 1917 roku, powiedziała do Łucji:

 „...Ty jednak tu zostaniesz przez jakiś czas. Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałabym ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca”.

Natomiast już w szóstym objawieniu ma miejsce cud „tańczącego Słońca”. Ten cud nie jest  tylko zadziwiającym wszystkich fenomenem kosmicznym. W wyraźny sposób– przez swoją symbolikę – kieruje on nas ku Tajemnicy  Najświętszego Sakramentu i Najświętszego Eucharystycznego Serca Jezusa. Widząca Łucja relacjonuje:
„(...) Kiedy nasza Pani zniknęła w nieskończonej odległości firnamentu, zobaczyliśmy po stronie słońca św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus i Matkę Boską ubraną w biel w płaszczu niebieskim. Zdawało się, że św. Józef z Dzieciątkiem błogosławi świat ruchami ręki na kształt krzyża”.
Czy symbolika objawień Fatimskich – a możemy to odkryć też w historii innych objawień na przestrzeni dziejów–nie ukazuje nam także tego stopniowego, odkrywanego przez Pana Trójprzymierza Serc?

4. W cyklu Trójprzymierza Serc będę przedstawiał (czasami przypominał) różne objawienia Matki Bożej. Dzięki nim poznamy głębiej Dzieło Trójprzymierza Serc.

5. Jednym z objawień „trudnych czasów”, dodającym nam odwagi: „nie bójcie się”, jest objawienie się Matki Bożej w Heede z 1937 roku. Dokładnie 20 lat po objawieniu się Maryi w Fatimie, Matka Boża ukazała się czterem dziewczynom przekazując nieomal dokładnie to samo przesłanie co w Fatimie. Anna Schulte, Greta i Maia Gauseforth i Susanne Bruns szły drogą do Kościoła, kiedy mijały przykościelny cmentarz,  ujrzały Błogosławioną Dziewicę, która ukazała im się z Dzieciątkiem w ramionach (ta sceneria objawień wiąże się z przesłaniem Maryi). Jak zwykle starsi powątpiewali, co do autentyczności zdarzenia, ale kiedy dziewczynki zaczęły poświęcać wiele czasu na modlitwę, niektórzy uwierzyli w te objawienia. Nie wierzył  – na początku – w prawdziwość tych objawień  ks. proboszcz  z Heede.  Zaczęły  się jednak gromadzić w  miejscu objawień tłumy ludzi. Trzeba zwrócić uwagę, że w tym czasie rządził w Niemczech Hitler i jego urzędnicy zakazali gromadzić się wiernym w tym „zabobonnym absurdzie". Gestapo zabrało dzieci do szpitala psychiatrycznego. Po wyjściu dzieci znowu wierni zaczęli odwiedzać Heede.
Matka Boża  nie ulękła się reżimu Hitlera i nadal się objawiała.  Wzywała do modlitwy,  pokuty i nawrócenia.  Prosiła o modlitwę za duszę w czyśćcu cierpiące, poleciła też, aby odmawiać Litanię Loretańską. Przedstawiła się jako Królowa Wszechświata i Królowa Biednych Dusz Czyścowych. Ostatnie objawienie miało miejsce 3 listopada 1945 roku. Podobnie, jak w czasie pierwszego objawienia, Maryja objawiła się dziewczynkom: „Bądźcie dobre i posłuszne Bożej Woli. Módlcie się często, zwłaszcza odmawiajcie Różaniec Święty. Żegnajcie moje dzieci, do zobaczenia w niebie” . Ostatecznie buskup Osnabrück stwierdził, że istnieją niepodważalne dowody powagi i prawdziwości tych objawień.

Orędzie na dziś:

„Drogie dzieci! Dzisiaj znów wzywam was do modlitwy. Tylko modlitwą i postem można wstrzymać wojnę. Dlatego, moje drogie dzieci, módlcie się i swoim życiem dajcie świadectwo, że jesteście moimi i do mnie należycie, gdyż szatan chce w tych dniach zamętu sprowadzić na złą drogę jak najwięcej dusz. Dlatego wzywam was, abyście się zdecydowali na Boga, a On was obroni i wskaże, co powinniście czynić i jaką drogą iść. Wzywam wszystkich, którzy mi powiedzieli «tak», aby odnowili akt poświęcenia się mojemu Synowi Jezusowi i Jego Sercu i mnie, abyśmy mogli was jeszcze intensywniej użyć jako narzędzia pokoju w tym niespokojnym świecie. Medziugorje jest znakiem dla was wszystkich i wezwaniem do modlitwy oraz przeżywania dni łaski, które Bóg wam daje. Dlatego, drogie dzieci, przyjmijcie z powagą wezwanie do modlitwy. Jestem z wami i wasze cierpienie jest również moim. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.04.1992 r. Marija - Medziugorje


MODLITWA W CZASIE RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ


O, Błogosławiona Dziewico Maryjo!
O, Królowo Pokoju!
Tak, przedstawiłaś się sama– widzącym z Medziugorja– o, Pani!
Prowadzisz nas – drogą nawrócenia– już blisko czterdzieści lat. Zapewniasz nas o swojej bliskości. Z wielką czułością zwracasz się do nas „dječice” (przybliżone tłum. kochane dzieci, dziatki). Sama otworzyłaś przed nami swoje serce. Powtarzasz wciąż: „Drogie dzieci”.
Zapewniasz nas –podobnie jak Bóg w natchnionych słowa Pisma Świętego– że Serce Boże, Serce Jezusa Chrystusa jest dla nas –w całej pełni – otwarte: „...umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1).

Pragniesz więc, abyśmy i my otworzyli przed Bogiem i Tobą, o, Maryjo, nasze serca i przez to: modlili się sercem, uczestniczyli we Mszy Świętej sercem, adorowali Twojego Syna sercem, umiłowali Boga ponad wszystko, ukochali Ciebie, o Maryjo, bez reszty.

Teraz przyszedł czas próby.  Szatan i jego słudzy próbują –najbardziej przewrotnymi sposobami–ingerować w nasze życie, zniewolić człowieka, ostatecznie wtrącić nas do piekła.

O, Matko Boża, Królowo Pokoju z Medziugorja, pomimo, że jesteśmy słabi, nieposłuszni Bogu i Tobie, o Maryjo. Nie zrealizowaliśmy tego, o co nas prosiłaś, a nawet błagałaś. Zwracamy się do Ciebie  o pomoc.
Odwołując się do Bożego Miłosierdzia i uciekając się do Ciebie, o Matko Miłosierdzia!
Wołamy z ufnością:

O MARYJO RATUJ NAS!
O, MATKO BOŻA, PRZYTUL NAS !
WEŹ NAS W SWOJE RĘCE, O, MATKO NASZA!
OCHROŃ NAS PRZED PRZEWROTNOŚCIĄ SZATANA, O NIEPOKALANIE POCZĘTA!

Obiecałaś, o, Królowo Pokoju – w swoich rozlicznych objawieniach –  TRIUMF TWOJEGO NIEPOKALANEGO SERCA, Obiecałaś, że wraz z wypełnieniem się twoich tajemnic – ujawniająca się dzisiaj z mocą– agresywna działalność  szatana upadnie.

O MATKO BOGA, KRÓLOWO POKOJU Z MEDZIUGORJA:

– PRZYŚPIESZ – O JAKŻE OCZEKIWANĄ PRZEZ NAS –TWOJĄ  INTERWENCJĘ!
– PRZYJDŹ DO NAS  NA RATUNEK, JAK NAJSZYBCIEJ!
– WYCIĄGNIJ DO NAS SWOJE MIŁOSIERNE RĘCE!
– OTWÓRZ PRZED NAMI SWOJE NAJCZYSTSZE SERCE!

Pragnę zawsze być blisko Ciebie i Twojego Syna, o Maryjo!
Pragnę zjednoczyć się z Bogiem i Tobą do końca, o, Matko Boga!
Obiecuję żyć według Twoich orędzi – które są Mądrością wszystkich czasów i narodów– o, Królowo Pokoju z Medziugorja. Amen.

Pod Twoją Obronę...Pomnij o Najświętsza Maryjo Panno...

  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)