Echo Maryi Królowej Pokoju

Rozważania na 31.03.2020

 

TRÓJPRZYMIERZE SERC

Czy dojrzałeś już aby poświęcić się Trzem Sercom:

 • Najświętszemu Sercu Pana Jezusa,
 • Niepokalanemu Sercu Maryi,
 • Przeczystemu Sercu św. Józefa

 

 1. Matka Boża w Lourdes 24.02.1858 r. wezwała trzykrotnie do pokuty: Pokuta! Pokuta! Pokuta!

 2. W objawieniach fatimskich również pojawia się trzykrotne wezwanie do pokuty. W spisanej przez siostrę Łucję III części tajemnicy fatimskiej 03.01.1944 r. Anioł wskazując prawą ręką ziemię powiedział mocnym głosem: Pokuta! Pokuta! Pokuta!

 3. Matka Boża w Medziugorju powtórzyła wiele razy orędzie trzykrotnego wezwania do modlitwy: „módlcie się, módlcie się, módlcie się” (np. 19.04.1984, 24.05.1984, 24.06.1984, 26.06.1984, 13.03.1985 …), w przeciwieństwie do objawień w Lourdes i w Fatimie - gdzie Maryja powtórzyła trzy razy: Pokuta (a nie: pokutujcie); w Medziugorju Matka Boża - w trzykrotnym: módlcie się - zwraca się bezpośrednio do swoich dzieci i przez to odczuwamy Jej bliskość.

 4. Po fatimskim wskazaniu przez Boga - w ostatnim objawieniu, 13.10.1917 r. - na osobę św. Józefa pod koniec XX wieku, pojawia się on w objawieniach w Itapiranga. Matka Boża w tych objawieniach przedstawiła się jako Królowa Różańca Świętego i Królowa Pokoju i jak powiedziała: „(…) pragnę wam pokazać, że Itapiranga łączy się z moimi objawieniami w Fatimie i z moimi ostatnimi objawieniami w Medziugorju (...)"

 5. Bóg - przez te objawienia - w wyraźny sposób chce nas doprowadzić do tzw. Trójprzymierza Serc: Najświętszego Serca Pana Jezusa, Niepokalanego Serca Maryi i Przeczystego Serca św. Józefa. Przez Niepokalane Serce Maryi Bóg prowadził nas do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Oto teraz pojawia się Przeczyste Serce św. Józefa, któremu mamy się także poświęcić. I znowu pojawia się trzykrotne M, bo Serce Jezusa, Maryi i św. Józefa to Serca wypełnione Bożą Miłością.

 6. Ale wydaje się, że to nie koniec tej potrójnej - doskonałej - duchowości, bo w Trójprzymierzu tychże Serc mamy dojść do trzykrotnego M, doskonałej - MIŁOŚCI BOGA TRÓJEDYNEGO. Nasze serce ma przejść swoistą drogę i przemienić się. Przejść z oddali, dystansu przez pokutę i modlitwę do bliskości Niepokalanego Serca Maryi aż do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ale nasza duchowość odnajdzie pełnię w Trójprzymierzu Serca, swoją doskonałość, wtedy, gdy spocznie w Miłości Boga Trójjedynego.

 7. Z objawień z Itapiranga: Matka Boża ogłasza, że w przymierzu trzech Serc dane jest światu ocalenie. Poświęcenie się naszym trzem Sercom - tłumaczy w jednym z objawień sam św. Józef - jednoczy rodziny, jest źródłem uzdrowienia dla waszych dusz i odnowy serca. Jak dowiadujemy się także, Trójprzymierze Serc: uwolni nas od szatańskich wpływów; pomoże nam być z Bogiem. Zaś Maryja dodaje: „Mówię wam, moje dzieci, nasze trzy Serca zatriumfują!” (Stanie się to wówczas, gdy na miejscu serca św. Józefa będzie można postawić nasze serca).
 • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)