Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Górne » Strona Główna » Słowa wsparcia z Medziugorja

Słowa wsparcia z Medziugorja

Słowa wsparcia wystosowane przez proboszcza Medziugorja o Marinko Šakota OFM dnia 19 marca 2020 r.

Drodzy przyjaciele Medziugorja,

Drodzy bracia i siostry na całym świecie, którzy jesteście związani z Medziugorjem poprzez duchowość, którą przynosi to nam nasza Niebiańska Matka – Maryja Królowa Pokoju.

Pozdrawiam was z całego serca i pragnę powiedzieć wam kilka słów.

Dzisiaj w uroczystość Św. Józefa, dzisiaj otrzymujemy pewne przesłanie dla nas wszystkich, w tej sytuacji. A to jest przesłanie z życia Św. Józefa i Maryi. Zastanawiamy się w jakiej sytuacji znajduje się Józef? W bardzo trudnej sytuacji. Jest zaręczony z Maryją a Maryja jest brzemienna. On wie, że to nie jest jego dziecko. Jakże trudna to sytuacja. Co czynić, jak postąpić? Józef ma wielki kłopot. Ale Józef jest sprawiedliwy, ponieważ nie pozostaje tylko przy swoich planach, myślach, pragnieniach. Nie uważa, że jedyną właściwą rzeczą jest to co myśli i jak postrzega rzeczy, lecz otwarty jest na plan Boży, na Boże spojrzenie. I kiedy Anioł mówi mu: Józefie nie bój się, nie bój się wziąć do siebie Maryi – Józef w to wierzy, Józef wierzy Aniołowi i bierze Maryję za swoją żonę.

Dzisiaj te słowa, drodzy przyjaciele, są bardzo ważne dla nas wszystkich, a są to słowa: Nie bój się.

Te słowa mówi Anioł Gabriel do Maryi: „Nie bój się, Pan jest z Tobą.” Te słowa mówi Anioł do Józefa: Józefie nie bój się! Te słowa dziś Pan mówi do nas wszystkich: nie bójcie się!

Oczywiście, że istnieje strach i jest uzasadniony. Musimy być ostrożni, uważać, zdyscyplinować się. Musimy zwracać uwagę na higienę – to jest absolutnie poprawne i bardzo ważne, jednak nie w przygnębieniu, nie w strachu, ale w wierze.

W wierze, że Pan jest z nami, że należymy do Niego i że wszystko będzie dobrze. I ta sytuacja jest dla nas wielką okazją. Możemy patrzeć na nią tragicznie, jako na coś tragicznego i w pewnym sensie, oczywiście, jest to trudne.  Ale jest to okazja, aby zbliżyć się do Jezusa. To jest okazja aby powrócić do Boga, by powrócić do modlitwy, rodzina do prawdziwych wartości. Kiedy wszystko jest dobrze, zapominamy o Bogu. Kiedy wszystko jest dobrze, szukamy tylko przyjemności, zabawy, by było nam dobrze pod względem materialnym, a zapominamy o tym, że potrzeba jednego – jedno jest ważne co Jezus mówi do Marty. Jedno jest ważne i to jest to, w tym czasie zastanawiamy się i szukamy tego jednego, tylko to jest dla nas ważne i nic innego – tylko przeżyć. Ale my chrześcijanie nie patrzymy jedynie w tym sensie, żeby to jest to jedno, lecz chcemy żyć z Chrystusem – teraz i w Wieczności. Teraz żyć z Chrystusem. To jest okazja, drodzy przyjaciele, w modlitwie różańcowej, abyśmy wzięli różaniec do ręki i Matka Boża nas uczy, że w różańcu tkwi siła. Różaniec do ręki. Czytać Słowo Boże, pościć, iść na Kriżevac – na Górę Objawień, lub w innych miejscach znaleźć sposób jak modlić się indywidualnie, w rodzinie, na kolanach.

Rozłóż swoje ręce, otwórz swoje serce przed Panem, proś Go aby umocnił twoją wiarę, umocnił twoje zaufanie do Niego, by umocnił twoją nadzieję, miłość. Poproś Go, aby w twoim sercu panowała Miłość Boża. Proś Go aby otworzył twoje serce, abyś poznał Jego Miłość, abyś poznał Miłość Ojca Miłosiernego, który kocha cię bezwarunkowo. Abyś otworzył się na to Słońce, na to Ciepło Jego Miłości. I to jest okazja, drodzy przyjaciele, do odkrycia Eucharystii. Mamy miejsca, kraje, w których Eucharystia jest pomijana, z uzasadnionych powodów, by ludzie się nie poruszali, by przebywali jak najwięcej w domu, aby chronić się w ten sposób i by ta choroba, ta epidemia została powstrzymana. Ale dla nas jest to wielka okazja, aby odkryć wartość Eucharystii, aby odkryć wartość sakramentu spowiedzi ponownie, bo o tym zapomnieliśmy i przyzwyczailiśmy się do tego. A teraz, gdy tego nie mamy, niech teraz przebudzi się w nas głód Eucharystii, miłość do Eucharystii, do sakramentu spowiedzi, do adoracji.

Drodzy przyjaciele,

To jest czas łaski, trudny czas, ale czas łaski. Wykorzystajmy to, uwierzmy Panu w to co mówi: nie bój się!

I kiedy ten czas minie, będziemy mieli wielkie doświadczenie. Doświadczenie tego, ze w trudnej chwili wierzyliśmy i to później poprowadzi nas przez życie i zrozumiemy, że to jest możliwe, jest możliwe, jest możliwe – tego uczy nas Matka Boża. Ona nie odsuwa od nas wszystkich trudności. Ona nie mówi: odsunę od was wszystkie problemy. Nie! Ona mówi: pragnę was uczyć, jak być silnym w środku, jak mieć mocną wiarę, nadzieję, miłość. Abyś mógł przetrwać w trudnych chwilach, być cierpliwym, czekać z nadzieją, z wiarą.

Drodzy przyjaciele,

Tego życzymy wam z całego serca. To jest dla nas okazja, żeby zacząć żyć orędziami naszej Matki, do których wzywa nas tak długi czas. Wykorzystajmy ten czas. Zacznijmy!

Źródło: https://youtu.be/qXRbrqe_J8o

     
  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)