Echo Maryi Królowej Pokoju

Strona Główna

 • 1.

  XVI Ogólnopolski Wieczernik Królowej Pokoju w Oborach - sobota, 11 lipca 2015 r. (rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie o godz. 19.00). Uroczystej Mszy Świętej o godz. 12.00 przewodniczyć będzie Ks. Bp Piotr Libera z Płocka. Czytaj dalej>>>

 • 2.

  10 marca, podczas objawienia, Matka Boża dała jej orędzie na Wielki Post: „Wzywam was do odmawiania Tajemnic Chwalebnych Różańca świętego każdego dnia tego Wielkiego Postu, na kolanach, w rodzinie”. Czytaj dalej>>>

 • 3.

  „Drogie dzieci! Całym sercem was proszę, proszę was dzieci, oczyśćcie wasze serca z grzechu i skierujcie je ku Bogu i życiu wiecznemu. Proszę was, bądźcie czujni i otwarci na prawdę. (...) Czytaj dalej>>>

 • 4.

  Drogie dzieci! Wy jesteście moją siłą. Wy, apostołowie moi, którzy swoją miłością, pokorą i cichością modlitwy sprawiacie, że można poznać mojego Syna żyjecie we mnie. Niesiecie mnie w swoim sercu. Wiecie, że macie Matkę, która was kocha i która przybyła, aby przynieść miłość. (...) Czytaj dalej >>>

  Komentarz>>>

 • 5.

  „Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was wszystkich: więcej się módlcie, a mniej mówcie. Na modlitwie szukajcie woli Bożej i żyjcie nią zgodnie z przykazaniami, do których Bóg was wzywa. Jestem z wami i modlę się z wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

 • 6.
  Św. Józef jest Patronem Kościoła powszechnego, rodzin, małżeństw, robotników, młodzieży i dzieci, dobrej śmierci. 
  http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/nowenna_do_sw_jozefa/

  „Pościć to widzieć potrzeby drugiego człowieka” Kochana Rodzino Medziugorska, dziś rozpoczynamy Nowennę do św. Józefa, którego obraliśmy Patronem Dzieła PIERWSZAKÓW 
  Czytaj dalej >>>
 • 7.

  „Drogie dzieci, kochane moje dzieci, również dzisiaj pragnę wezwać was w tym czasie łaski, który nadchodzi, abyście się modlili więcej w waszych rodzinach, abyście odnowili modlitwę w waszych rodzinach. W szczególności módlcie się, drogie dzieci, z waszymi dziećmi. Módlcie się, drogie dzieci, w moich intencjach, o moje plany, które pragnę zrealizować przez moje przybycie tutaj. Módlcie się szczególnie za moje plany pokoju. Matka modli się razem z wami i jest zawsze blisko was. Dlatego zdecydujcie się, zdecydujcie się modlić więcej. Dziękuję, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

 • 8.

  Drogie dzieci, oto jestem z wami. Patrzę na was, uśmiecham się do was i miłuję was, tak jak może to czynić tylko Matka. W Duchu Świętym, który przychodzi przez moją czystość, widzę wasze serca i przedstawiam je mojemu Synowi. Już od dłuższego czasu proszę was, abyście byli moimi apostołami, abyście modlili się za tych, którzy nie poznali miłości Bożej. (...)

  Czytaj dalej >>>

  Komentarz >>>

 • 9.

  28.02-06.03 II Pielgrzymka dla Pierwszaków i Pozostałych

  29.03-06.04.2015 - Wielki Tydzień i Wielkanoc

  10-18.05.2015 -  z Dębna (tel 508340981)

  21-29.05.2015 - Zesłania Ducha Świętego

  26.09-04.10.2015  - Anielska

  Czytaj więcej >>>

 • 10.

   „Drogie dzieci! Również dziś was wzywam: przeżywajcie z modlitwą wasze powołanie. Teraz, jak nigdy dotąd, szatan chce udusić swoim zaraźliwym wiatrem nienawiści i niepokoju człowieka i jego duszę. W wielu sercach nie ma radości, bo nie ma Boga ani modlitwy. Nienawiść i wojna rosną z dnia na dzień. Czytaj dalej>>>

Oferta miesiąca:

 • W miesiącu maju polecamy wyjątkowe dzieło św. Ludwika Marii Grignon de Montfort. „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP” to lektura, która wywarła ogromny wpływ na pobożność Maryjną św. Jana Pawła II, który swe biskupie zawołanie Totus Tuus zaczerpnął wprost ze słów św. Ludwika. Do każdej zakupionej książki dodajemy obrazek pocztówkowy Matki Bożej z Jej zaleceniami (5 kamieni).

  przejdź do sklepu >>>