Echo Maryi Królowej Pokoju

Główna

 • 1.

  „Drogie dzieci, w tym czasie wielkich łask, ale jednocześnie wielkich prób dla wszystkich, którzy chcą kroczyć drogą pokoju, także dzisiaj wzywam was: módlcie się, módlcie się drogie dzieci, nie tylko słowami, ale sercem. Żyjcie moimi orędziami i nawróćcie się! 

   

  Czytaj dalej >>>>>>>>>

 • 2.

  „Drogie dzieci, wy jesteście i nazywacie się dziećmi Bożymi. Jeśliby tylko wasze serca odczuły tę bezgraniczną miłość, którą Bóg ma dla was, to wasze serca adorowałyby Go i dziękowałyby Mu w każdej chwili waszego życia.

  Czytaj dalej >>>>>>>

 • 3.

  "Drogie dzieci! Dziś niosę wam mego Syna Jezusa, aby obdarzył was swoim pokojem. Kochane dzieci, bez pokoju nie macie przyszłości ani błogosławieństwa, dlatego wróćcie do modlitwy, bo owocem modlitwy jest radość i wiara, bez których nie możecie żyć.

   

  Czytaj dalej >>>>>>>>

 • 4.

  Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej ogłosiło w południe 27 listopada 2021 r. wiadomość, że Papież Franciszek mianował abpa Aldo Cavalli, arcybiskupa tytularnego Vibo Valentia (Vibo Valentia - łac. Dioecesis Vibonensis), dotychczasowego nuncjusza apostolskiego w Holandii, wizytatorem apostolskim o charakterze specjalnym dla parafii Medziugorje na czas nieokreślony i ad nutum Sanctae Sedis.

  Czytaj dalej >>>>>>>>>

 • 5.

  „Drogie dzieci! Jestem z wami w tym czasie miłosierdzia i wzywam was wszystkich, abyście nieśli pokój i miłość na tym świecie, gdzie was, kochane dzieci, Bóg za moim pośrednictwem wzywa, abyście byli modlitwą i miłością i uosobieniem raju tutaj na ziemi. 

  Czytaj dalej >>>>>>>>>

 • 6.

  „Drogie dzieci! Powróćcie do modlitwy, bo kto się modli nie boi się przyszłości. Kto się modli otwarty jest na życie i szanuje życie innych. Kto się modli, kochane dzieci, odczuwa wolność dzieci Bożych i z radością w sercu służy dla dobra brata-człowieka, bo Bóg jest miłością i wolnością. 

  Czytaj dalej >>>>>>>>

 • 7.

  „Drogie dzieci! Módlcie się, świadczcie i radujcie się ze mną, bo Najwyższy dalej mnie posyła, abym prowadziła was drogą świętości. Kochane dzieci, bądźcie świadomi tego, że życie jest krótkie i że czeka was wieczność, abyście ze wszystkimi świętymi uwielbiali Boga swoim istnieniem. Kochane dzieci, nie martwcie się o ziemskie sprawy, ale tęsknijcie za Niebem. 

  Czytaj dalej >>>>>>>> 

 • 8.

  Kochani, uległa zmianie data pielgrzymki na Podwyższenie Krzyża do Medziugorja , na przeżycie równiez beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego na Križevcu. Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy!

  Czytaj dalej >>>>>>>>

 • 9.

  „Z tego miejsca wzywam was, abyście modlili się za kapłanów. Kto był pod krzyżem, kiedy Jezus umierał? Były trzy grupy ludzi. Była Maria Magdalena jako przedstawiciel grzeszników, drugą osobą była Matka Maryja, którą Jezus z krzyża dał nam za matkę. Trzecią osobą był umiłowany uczeń Jan. Jan jest wzorem kapłana, dlatego my kapłani nie możemy uciekać od krzyża. My jesteśmy najbliżej niego. 

  Czytaj dalej >>>>>>>>

 • 10.

  O.Livio: Mario! Słuchając tego orędzia odniosłem wrażenie, jakby Niebo się otworzyło zsyłając nam to, co najpiękniejsze. Matka Boża zaczyna od radości, potem mówi o pokoju i miłości. Wspomina o Niebie i zapewnia „jestem z wami”. Tak, jakby chciała przynieść całą radość Raju, aby zapanowała na Ziemi, na tym łez padole. 

  Czytaj dalej >>>>>>>>>