31-419 Kraków, ul. Kwartowa 24/U-1,
tel/fax (+48 12) 413-03-50
adres e-mail: echo@ceti.pl


Zgodnie z dekretem Papieża Urbana VIII i wytycznymi Soboru Watykańskiego II informujemy,

iż nie mamy zamiaru w żaden sposób uprzedzać orzeczenia Kościoła

odnośnie nadprzyrodzonej natury wydarzeń i orędzi, o których jest mowa na tych stronach. 

To orzeczenie należy do kompetentnych autorytetów Kościoła, któremu w pełni się podporządkowujemy. 

Słowa takie jak „objawienia, cuda, orędzia” itp., mają tu znaczenie zwykłego ludzkiego świadectwa


Zobacz nasze realizacjeZobacz nasze realizacje