Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Górne » Strona Główna » Wielka potrójna nowenna

Wielka potrójna nowenna

Dwunastego grudnia 2022 r., w III tygodniu Adwentu, naznaczonym radością niedzieli gaudete, rozpoczęliśmy Wielką Nowennę przed 500 rocznicą objawień w Guadalupe (pozostawienia Kościołowi znaku „nie ręką ludzką uczynionym" na tilmie Juana Diego) oraz 50 rocznicą objawień w Medziugorju. W ostatnim roku tejże nowenny przypadnie również 200 rocznica objawień Cudownego Medalika.  

W kwestii objawień Cudownego Medalika

Choć przyjmuje się, że objawienie Cudownego Medalika miało miejsce 27 listopada 1830 r. [powtórzone w grudniu 1830 r.], to prawdziwa historia Cudownego Medalika rozpoczyna się jednak w 1831 r.. Ks. Aladel, spowiednik siostry Katarzyny, od którego to decyzji zależał dalszy los Cudownego Medalika nie uwierzył na początku w objawienia Katarzyny Laboure. Nakazał nowicjuszce: „Jeśli chcesz uczcić Najświętszą Pannę, naśladuj Jej cnoty i strzeż się urojeń”. Na wiosnę 1831r. s. Katarzyna  powtórzyła spowiednikowi prośbę Maryi o wybicie medalika. Ks. Aladel stanowczo odmówił wykonania tego, o co prosiła Siostra i nakazał Katarzynie milczenie. Jesienią 1831 r. s. Katarzyna Laboure usłyszała ponownie głos Matki Bożej, która ponowiła swoją prośbę, a Katarzyna Jej odpowiedziała, że: On nie chce o niczym słyszeć. Maryja na to rzekła: On jest moim sługą – obawiałby Mi się sprzeciwić. S. Katarzyna podczas spowiedzi wróciła do tematu objawień i przekazała orędzie Maryi spowiednikowi: Najświętsza Dziewica się gniewa. Ks. Aladel poczuł się dotknięty. Pozwolił wreszcie penitentce opowiedzieć szczegóły wizji, której miała. W krótkim czasie po tej spowiedzi, ks Aladel przeprowadził rozmowę z arcybiskupem Paryża – ten był poruszony przesłaniem objawień i wydał zgodę na wybicie medalika. W lipcu 1832 r. s. Katarzyna, wraz z siostrami dostała nowo wybity medalik. Tajemnicą było w tym czasie, kto miał objawienia związane z wybitym medalikiem. W ten sposób można powiedzieć, że Cudowny Medalik dokładnie wpisuje się w ciąg niezwykłego jubileuszu Wielkich Objawień.

WZORCOWA NOWENNA

Nasze przygotowania do tak znaczących wydarzeń, skłaniają nas do poszukiwania NOWENNY, która mogłaby być dla nas „NOWENNĄ WZORCOWĄ”. W Dziejach Apostolskich znajdziemy opis przygotowania się Apostołów wraz z towarzyszącą im Matką Bożą do Pięćdziesiątnicy, Zesłania Ducha Świętego. I to wydarzenie biblijne może być dla nas „WZORCOWĄ NOWENNĄ”.

Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, [brat] Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego (Dz 1,12–14)”.

Jakie wskazania dał Pan Jezus swoim uczniom na czas NOWENNY przed ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO?

 „A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: «Słyszeliście o niej ode Mnie - [mówił] - Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym» (Dz 1,4.5)”. Są to więc wskazania ogólne, a nie szczegółowe:

- Jest konkretna obietnica (My możemy się spodziewać konkretnych łask w czasie przeżywanej Nowenny).

- Jest wezwanie do skupienia się w znaczeniu zewnętrznym (mają nie odchodzić z Jerozolimy). Towarzyszyła temu właściwa postawa wewnętrzna, otwarcie serca – a Maryja w Medziugorju prosi o modlitwę serca.

Innym wydarzeniem biblijnym, wzorcowym do przeżywania naszej Nowenny, mogłoby być 9 – miesięczne przebywanie w Łonie Maryi Poczętego z Ducha Świętego Jezusa.

PROPOZYCJE WSKAZAŃ SZCZEGÓŁOWYCH

Trzeba uwzględnić fakt, że nowenna 9 - letnia jest bardzo długim czasem i w zbyt ścisłych postanowieniach możemy nie wytrwać. Konkretne wskazania mogą się więc zmieniać. Jeśliby ktoś  jednak poszukiwał konkretnych wskazań na przeżywanie tej nowenny to można zaproponować:

- Jak najczęstsze uczestnictwo w ofierze Mszy Świętej.

- Częste a nawet codzienne odmawianie jakiejś modlitwy poświęcenia się NMP.

- Częste a nawet codzienne odmawianie modlitwy z objawienia Cudownego Medalika: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta...

- Częste a nawet codzienne odmawianie Koronki Pokoju szczególnie w godzinie objawienia.

- Zdobyć kopię Wizerunku nie ręką ludzką uczynionego i kontemplować oblicze Maryi z Guadalupe (osoby z pewnej grupy modlitewnej noszą tzw. „Małą Tilmę z Guadalupe”).

- W takie dni, jak 12, 25, 27 można podjąć dodatkowe zobowiązania modlitewne lub uczestniczyć w dodatkowych nabożeństwach.

- Może warto odbyć w ciągu tych 9 lat pielgrzymkę, do któregoś z tych miejsc związanych z Jubileuszem.

- Korzystanie z powszechnie dostępnych nowenn przed uroczystościami związanymi z objawieniami „Wielkiej Nowenny”.

? Jeśli odkryjemy, że wszystkie te objawienia wiążą się z kultem Najświętszego Sakramentu, czcić Najświętszy Sakrament adorując Pana Jezusa w Eucharystii.

MODLITWA NA POCZĄTEK WIELKIEJ NOWENNY

Zwróćmy nasze serca ku Maryi, w czasie Wielkiej Nowenny jeszcze gorliwiej, niż dotychczas:

– Zwracam się do Ciebie Matko Boża z ufnością, a przyzywając Cię w tytułach związanych z Wielką Nowenną, otwieram się na nadzwyczajne łaski, które Bóg chce udzielić tym, którzy przez pokorę, wiarę i otwarcie serca będą zdolni rozpoznać przychodzącą z Niebios do świata Królową Nieba i Ziemi.

W tym czasie łaski – Wielkiej Nowenny – przed zbliżającym się Jubileuszem: – 500 lecia pozostawienia Kościołowi nie ręką ludzką uczynionym Wizerunku powstałego na tilmie Juana Diego, – 200 lecia objawienia nam Cudownego Medalika  – Znaku Miłującego nas Boga i Maryi, Tarczy ochronnej przed siłami ciemności oraz –50 lecia objawień w Medziugorju – ostatnich i tak znaczących, objawień na świecie, będących kontynuacją ukazywań Fatimskich, klękam przed Tobą Maryjo, jak to czynili Widzący, i oddaję Ci cześć.

(Tu chwila ciszy, skupienia i zwrócenia serca ku Maryi)

Pragnę w tym geście wyrazić moją miłość do Ciebie, o Maryjo, i poświęcić się całkowicie Tobie, bez reszty i do końca – bo też o to prosiłaś w swoich rozlicznych objawieniach. Proszę Cię Matko Najmilsza, pomóż mi otworzyć moje serce na łaski, które Bóg chce mi udzielić przez Ciebie Maryjo, także o te, o które nikt nie prosi (z objawień Cudownego Medalika). Maryjo, moja Matko i Królowo! Pragnę się Tobie zawierzyć, poświęcić, oddać całkowicie. Tobie — o Matko Boga, objawiająca się w tylu miejscach — oddaję się! Tobie — o Pani, czczona w wielu wizerunkach — poświęcam się! Otwieram się na Ciebie, o Maryjo nawiedzająca świat! W swym orędziu powiedziałaś, że mnie kochasz i przypominasz mi, że jestem Twoim dzieckiem — dzieckiem Bożym. Pragnę odpowiedzieć miłością na Twoją Miłość i oddaję Ci — o, Pani — wszystko: kim jestem i co posiadam. Ofiaruję Ci Matko samego siebie moje serce, moją duszę i ciało, moją Wolną Wolę. Oddaję Ci Maryjo moje myśli, zamierzenia i plany — moje życie i wszystko co jest mi drogie i bliskie. Zawierzam Ci — o, Pani — nie tylko teraźniejszość, ale przeszłość i przyszłość. Maryjo! Pragnę w każdej chwili mojego życia wypełniać Wolę Bożą, poddać się pod Twoje kierownictwo, aby realizować Twoje plany względem mnie i świata. O, Królowo Nieba i Ziemi! Chcę wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. O, Święta Dziewico z Gaudalupe, oddaję się Tobie! O, Maryjo Niepokalanie Poczęta od Cudownego Medalika, ofiarowuję się Tobie! O, Królowo Pokoju z Medziugorja, poświęcam się Tobie! O, Matko Boża Najświętszego Sakramentu, cały jestem Twój! (Papież, św. Pius X, powiedział o powyższym tytule Maryi: jest to najbardziej teologiczny ze wszystkich tytułów Maryi, po określeniu: Matka Boga).

W tych arcytrudnych czasach natomiast wołam: Maryjo ratuj mnie (ratuj nas). O, Święta Dziewico z Gaudalupe, pociesz mnie! O, Maryjo Niepokalanie Poczęta od Cudownego Medalika, ochroń mnie! O, Królowo Pokoju z Medziugorja, do pokoju serca i do wiecznego pokoju doprowadź mnie! O, Matko Boża Najświętszego Sakramentu w miłości eucharystycznej przemień mnie! Bóg posłał Cię, Matko Miłościwa, do świata w znakach przeróżnych objawień, aby ochronić nas przed wszelkim złem, dlatego nade wszystko doprowadzić nas do „Portu Zbawienia" (bo Twoje imię Maryjo znaczy też, że jesteś „Gwiazdą Morza"). Bądź uwielbiony Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, w Maryi Matce Bożej i Matce Naszej, Królowej Nieba i Ziemi! Bądź uwielbiony Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, w Świętej Dziewicy z Gaudalupe, w Maryi Niepokalanie Poczętej od Cudownego Medalika, w Królowej  Pokoju z Medziugorja, w Matce Bożej Najświętszego Sakramentu! Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu … Amen.

 

     
  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)