Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Główne » Orędzia Matki Bożej » Orędzia przekazywane Marii Pavlovic 25 dnia miesiąca (od 25.01.1987)

Orędzia przekazywane Marii Pavlovic 25 dnia miesiąca (od 25.01.1987)

Wersja do druku

Comiesięczne orędzia dawane Kościołowi

każdego 25 dnia miesiąca od 25 stycznia 1987

 

W ostatnim czwartkowym orędziu, 8 stycznia 1987 r.,  Matka Boża zapowiedziała miesięczne orędzia, każdego 25 dnia miesiąca, przekazywane pod czas objawień dla Marii Pavlovic.

 

Ostatnie czwartkowe orędzie 8 stycznia 1987 r.

 „Drogie dzieci!

Pragnę wam podziękować za każdą odpowiedź na orędzia. Szczególnie, drogie dzieci, dziękuję wam za wszystkie poświęcenia i modlitwy, które mi ofiarowaliście. Drogie dzieci, zamierzam od tej chwili nie dawać orędzi w czwartki, ale każdego 25 dnia miesiąca. Nadszedł czas, że wypełniło się to wszystko na tyle, na ile pragnął mój Pan. Od dzisiaj będę dawać mniej orędzi, ale jestem z wami. Dlatego, drogie dzieci, błagam was, słuchajcie moich poleceń i żyjcie nimi, abym mogła was prowadzić.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

 

Orędzia z 25 dnia miesiąca

25.07.2020

„Drogie dzieci!

W tym niespokojnym czasie, w którym diabeł zbiera żniwo dusz, aby je pociągnąć do siebie, wzywam was do wytrwałej modlitwy, byście na modlitwie odkryli Boga miłości i nadziei. Kochane dzieci, weźcie krzyż do rąk. Niech on będzie dla was zachętą, że miłość zawsze zwycięża, w szczególny sposób teraz, gdy krzyż i wiara są odrzucane. Bądźcie odbiciem i przykładem waszym życiem, że wiara i nadzieja są ciągle żywe i że jest możliwy nowy świat pokoju. Jestem z wami i oręduję za wami przed moim Synem, Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.2020

„Drogie dzieci!

Słucham waszych błagań (suplik) i modlitw i oręduję za wami przed moim Synem Jezusem, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Powróćcie do modlitwy, kochane dzieci, i otwórzcie wasze serca w tym czasie łaski i idźcie drogą nawrócenia. Wasze życie jest przemijające i bez Boga nie ma sensu. Dlatego jestem z wami, aby was prowadzić ku świętości życia, aby każdy z was odkrył radość życia. Kochane dzieci, wszystkich was kocham i błogosławię moim macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.05.2020

„Drogie dzieci!

Módlcie się ze mną o nowe życie was wszystkich. W swoich sercach, kochane dzieci, wiecie, co trzeba zmienić: wróćcie do Boga i Jego przykazań, aby Duch Święty przemienił wasze życie i oblicze tej ziemi, która potrzebuje odnowy w Duchu. Kochane dzieci, bądźcie modlitwą dla tych wszystkich, którzy się nie modlą, bądźcie radością dla tych wszystkich, którzy nie widzą wyjścia, bądźcie nosicielami światła w ciemności tego niespokojnego czasu. Módlcie się i szukajcie pomocy i wstawiennictwa świętych, abyście i wy mogli tęsknić za niebem i niebiańską rzeczywistością. Jestem z wami i wszystkich was chronię i błogosławię moim macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.04.2020

„Drogie dzieci!

Niech ten czas będzie dla was zachętą do osobistego nawrócenia. Módlcie się, kochane dzieci, w samotności do Ducha Świętego, by was wzmocnił w wierze i w zaufaniu Bogu, abyście byli godni dawać świadectwo miłości, którą Bóg was darzy poprzez moją obecność. Kochane dzieci, nie pozwólcie, aby pokusy zatwardziły wasze serce i by modlitwa była jak pustynia. Bądźcie odbiciem miłości Bożej i swoim życiem świadczcie o Jezusie Zmartwychwstałym. Jestem z wami i wszystkich was kocham moją macierzyńską miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.03.2020

„Drogie dzieci!

Jestem z wami przez te wszystkie lata, by was prowadzić na drogę zbawienia. Wróćcie do mego Syna, wróćcie do modlitwy i postu. Kochane dzieci, pozwólcie, aby Bóg mówił do waszego serca, bo szatan panuje i pragnie zniszczyć wasze życie i ziemię, po której chodzicie. Bądźcie odważni i zdecydujcie się na świętość. Zobaczycie nawrócenie w waszych sercach i rodzinach, modlitwa będzie wysłuchana, Bóg wysłucha wasze błagania i da wam pokój. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.02.2020

"Drogie Dzieci!

W tym czasie łaski pragnę widzieć wasze twarze przemienione przez modlitwę. Jesteście tak zatopieni w ziemskich troskach, że nie odczuwacie wiosny, która jest na progu. Kochane dzieci, jesteście wezwani do pokuty i modlitwy. Jak przyroda w ciszy walczy o nowe życie, tak i wy jesteście wezwani, byście podczas modlitwy otworzyli się na Boga, w którym znajdziecie pokój i ciepło wiosennego słońca w waszych sercach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.2020

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was, byście jeszcze więcej się modlili, dopóki w waszym sercu nie odczujecie świętości przebaczenia. W rodzinach musi być świętość, gdyż, kochane dzieci, bez miłości i świętości nie ma przyszłości dla świata; bo wy w świętości i radości oddajecie się Bogu Stworzycielowi, który was kocha bezgraniczną miłością. Dlatego mnie posyła do was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.2019

„Drogie dzieci!

Przynoszę wam mojego Syna Jezusa, aby was pobłogosławił i objawił wam swoją miłość, która przychodzi z Nieba. Wasze serca tęsknią za pokojem, którego jest coraz mniej na ziemi. Dlatego ludzie są daleko od Boga, a dusze są chore i zmierzają w kierunku śmierci duchowej. Jestem z wami, kochane dzieci, aby was poprowadzić tą drogą zbawienia, na którą wzywa was Bóg. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.11.2019

„Drogie dzieci!

Niech ten czas będzie dla was czasem modlitwy. Bez Boga nie macie pokoju. Dlatego, kochane dzieci, módlcie się o pokój w waszych sercach i rodzinach, aby Jezus mógł narodzić się w was i obdarzyć was swoją miłością i błogosławieństwem. Świat jest w stanie wojny, ponieważ serca są pełne nienawiści i zazdrości. Kochane dzieci, w oczach widzi się niepokój, ponieważ nie pozwoliliście Jezusowi narodzić się w waszym życiu. Szukajcie Go, módlcie się, a On odda się wam w Dzieciątku, które jest radością i pokojem. Jestem z wami i modlę się za wami. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.10.2019

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was do modlitwy. Niech modlitwa będzie balsamem dla waszej duszy, ponieważ owocem modlitwy jest radość, ofiarowanie i świadczenie o Bogu innym przez wasze życie. Kochane dzieci, jeżeli całkowicie oddacie się Bogu, to On zadba o wszystko i będzie was błogosławił, a wasze ofiary będą miały sens. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.09.2019

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was do modlitwy w moich intencjach, abym mogła wam pomóc. Kochane dzieci, odmawiajcie Różaniec i rozważajcie tajemnice Różańca, ponieważ w waszym życiu wy także przechodzicie przez radości i smutki. W ten sposób tajemnice przemieniacie we własne życie, bo życie jest tajemnicą, dopóki nie dacie go w ręce Boga. Wtedy doświadczycie wiary, jak Piotr, który spotkał Jezusa, a Duch Święty napełnił jego serce. Wy również, kochane dzieci, jesteście wezwani, by świadczyć żyjąc miłością, którą Bóg otacza was dzień po dniu przez moją obecność. Dlatego, kochane dzieci, bądźcie otwarci i módlcie się sercem w wierze. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.08.2019

„Drogie dzieci!

Módlcie się, pracujcie i świadczcie z miłością o Królestwie Niebieskim, aby było wam dobrze tu, na ziemi. Kochane dzieci, Bóg stokrotnie pobłogosławi wasz trud, będziecie świadkami wśród narodów, dusze niewierzących odczują łaskę nawrócenia a Niebo będzie wdzięczne za wasze wysiłki i ofiary. Kochane dzieci, z różańcem w ręku świadczcie, że należycie do mnie, i zdecydujcie się na świętość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".

25.07.2019

„Drogie dzieci!

Wzywam was do modlitwy. Niech modlitwa będzie dla was radością i więzią, łączącą was z Bogiem. Kochane dzieci, przyjdą pokusy, a wy nie będziecie silni i grzech będzie panował, ale jeżeli należeć będziecie do mnie - zwyciężycie, bo waszą ucieczką będzie Serce mojego Syna Jezusa. Dlatego, kochane dzieci, powróćcie do modlitwy, niech modlitwa w dzień i w nocy stanie się dla was życiem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.2019

„Drogie dzieci!

Dziękuję Bogu za każdego z was. W szczególny sposób, kochane dzieci, dziękuję wam za to, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Przygotowuję was na nowe czasy, abyście byli mocni w wierze i wytrwali w modlitwie, aby poprzez was działał Duch Święty i odnowił oblicze ziemi. Modlę się z wami o pokój, który jest najdrogocenniejszym darem, choć szatan chce wojny i nienawiści. Wy, kochane dzieci, bądźcie moimi wyciągniętymi rękami i dumnie idźcie z Bogiem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.05.2019

„Drogie dzieci, Bóg w swym miłosierdziu pozwolił mi, abym była z wami, aby was pouczać i wprowadzać na drogę do nawrócenia. Kochane dzieci, wszyscy jesteście wezwani do modlitwy całym sercem, aby zrealizował się plan zbawienia dla was i przez was. Bądźcie świadomi, kochane dzieci, że życie jest krótkie i że czeka was życie wieczne w oparciu o wasze zasługi. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się, abyście byli godnymi narzędziami w Bożych rękach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.04.2019

„Drogie dzieci, jako matka, która zna swoje dzieci, wiem, że wołacie do mojego Syna. Wiem, że wołacie o prawdę, o pokój, o to co czyste i niezafałszowane. To dlatego ja, jako matka, przez miłość Bożą, zwracam się do was i wzywam, byście modlili się czystym i otwartym sercem, sami poznawali mojego Syna - Jego miłość i Jego miłosierne serce. Mój Syn widział piękno we wszystkich rzeczach. On szuka we wszystkich duszach dobra, nawet tego najmniejszego, trochę skrywanego, by wybaczyć zło. Dlatego więc wzywam was, moje dzieci, apostołowie mojej miłości, byście Go adorowali, byście Mu nieustannie dziękowali i byli [Go] godni, gdyż On do was mówi boskie słowa, słowa Boga, słowa, które są dla wszystkich i na zawsze. Dlatego, moje dzieci, żyjcie radośnie, pogodnie, w jedności i we wzajemnej miłości. To jest to, czego wam trzeba w dzisiejszym świecie. Tak żyjąc, będziecie apostołami mojej miłości i będziecie w sposób właściwy świadczyć o moim Synu. Dziękuję wam”.

25.03.2019

„Drogie dzieci!

To jest czas łaski. Jak przyroda odnawia się do nowego życia tak i wy jesteście wezwani do nawrócenia. Zdecydujcie się na Boga. Kochane dzieci, jesteście puści i nie macie radości, bo nie macie Boga. Dlatego módlcie się, aż modlitwa stanie się waszym życiem. W przyrodzie szukajcie Boga, który was stworzył, bo przyroda mówi i walczy o życie, a nie o śmierć. Wojny panują w sercach i narodach, bo nie macie pokoju i w waszym bliźnim, kochane dzieci, nie widzicie brata. Dlatego wróćcie do Boga i modlitwy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.02.2019

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was do nowego życia. Nieważne ile macie lat, otwórzcie swoje serce Jezusowi, który was przemieni w tym czasie łaski i wy, jak przyroda, narodzicie się do nowego życia w miłości Bożej i otworzycie swoje serce Niebu i rzeczom niebieskim. Ja jestem jeszcze z wami, bo Bóg mi na to zezwolił z miłości do was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.2019

„Drogie dzieci!

Dziś jako matka wzywam was do nawrócenia. To jest czas dla was, kochane dzieci, czas ciszy i modlitwy. Dlatego w cieple waszego serca niech rośnie ziarno nadziei i wiary, a z dnia na dzień odczujecie, kochane dzieci, potrzebę tego, by modlić się więcej. Wasze życie stanie się uporządkowane i odpowiedzialne. Zrozumiecie, kochane dzieci, że jesteście tu na ziemi jako przemijający i odczujecie potrzebę, by być bliżej Boga i z miłością dawać świadectwo waszego spotkania z Bogiem, którym będziecie dzielić się z innymi. Jestem z wami i modlę się za was, ale nie mogę bez waszego „Tak”. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.2018

„Drogie dzieci!

Przynoszę wam mojego Syna Jezusa, który jest Królem Pokoju. On daje wam pokój, który niech nie będzie tylko dla was, kochane dzieci - nieście go innym w radości i w pokorze. Ja jestem z wami i modlę się za was w tym czasie łaski, który Bóg pragnie wam dać. Moja obecność jest znakiem miłości, dopóki jestem tutaj z wami chronię was i prowadzę ku wieczności. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.11.2018

„Drogie dzieci!

Jest to czas łaski i modlitwy, czas czekania i dawania. Bóg oddaje się wam, abyście Go kochali ponad wszystko. Dlatego, kochane dzieci, otwórzcie swoje serca i rodziny, aby to oczekiwanie stało się modlitwą i miłością, a zwłaszcza dawaniem. Jestem z wami, kochane dzieci, i proszę was, abyście nie porzucali dobra, ponieważ owoce są dostrzegalne i słyszalne z daleka. Dlatego wróg jest zły i używa wszystkiego, aby odwieść was od modlitwy. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.10.2018

„Drogie dzieci!

Macie wielką łaskę, że jesteście wzywani do nowego życia poprzez orędzia, które wam daję. To jest czas łaski, kochane dzieci, czas i wezwanie do nawrócenia dla was i dla przyszłych pokoleń. Dlatego wzywam was, kochane dzieci: módlcie się więcej i otwórzcie swoje serce mojemu Synowi Jezusowi. Ja jestem z wami, kocham was wszystkich i błogosławię was moim macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.09.2018

„Drogie dzieci!

Również natura ofiaruje wam znaki swojej miłości poprzez owoce, które wam daje. Wy także wraz z moim przyjściem otrzymaliście obfite dary i owoce. Kochane dzieci, jak odpowiedzieliście na moje wezwanie, Bóg wie. Wzywam was, nie jest za późno, zdecydujcie się na świętość i życie z Bogiem w łasce i pokoju! Bóg was pobłogosławi i obdarzy was stokrotnie, jeżeli będziecie Mu ufać. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.08.2018

„Drogie dzieci!

To jest czas łaski. Kochane dzieci, więcej się módlcie, mniej mówcie i pozwólcie Bogu, by was prowadził drogą nawrócenia. Jestem z wami i kocham was moją macierzyńską miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.07.2018

„Drogie dzieci!

Bóg mnie wezwał, bym prowadziła was do Niego, gdyż On jest waszą siłą. Dlatego wzywam was, abyście się modlili do Niego i Jemu ufali, bo On jest waszą ucieczką od wszelkiego zła, które czyha i zabiera dusze daleko od łaski i radości, do której wszyscy jesteście wezwani. Kochane dzieci, żyjcie rajem tutaj na ziemi, aby było wam dobrze, i niech Boże przykazania będą światłem na waszej drodze. Jestem z wami i wszystkich was kocham moją macierzyńską miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.2018

„Drogie dzieci!

To jest dzień, który dał mi Pan, abym Mu dziękowała za każdego z was, za wszystkich, którzy się nawrócili i przyjęli moje orędzia i poszli drogą nawrócenia i świętości. Radujcie się, kochane dzieci, bo Bóg jest miłosierny i kocha was wszystkich bezgraniczną miłością, wprowadza was na drogę zbawienia poprzez moje przychodzenie tutaj. Kocham was wszystkich i daję wam mego Syna, aby On dał wam pokój. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.05.2018

„Drogie dzieci!

W tym niespokojnym czasie wzywam was, byście mieli więcej zaufania do Boga, który jest Ojcem waszym w Niebie i który mnie posłał, abym was prowadziła do Niego. Otwórzcie swoje serca na dary, które On wam pragnie dać, i w ciszy serca adorujcie mego Syna Jezusa, który oddał swoje życie za to, byście żyli w wieczności, do której was pragnie doprowadzić. Miejcie nadzieję na radosne spotykanie Najwyższego w życiu codziennym. Dlatego wzywam was: nie zaniedbujcie modlitwy, bo modlitwa czyni cuda. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.04.2018

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj wzywam was, abyście z Jezusem żyli waszym nowym życiem. Niech Zmartwychwstały obdarzy was mocą, byście byli zawsze silni w życiowych pokusach a w modlitwie oddani i wytrwali, gdyż Jezus was odkupił swoimi ranami, a przez swoje zmartwychwstanie dał wam nowe życie. Módlcie się, kochane dzieci, i nie traćcie nadziei. Niech radość i pokój będą w waszych sercach i niech świadczą o radości z przynależenia do mnie. Jestem z wami i wszystkich was kocham moją macierzyńską miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

25.03.2018

„Drogie dzieci!

Wzywam was, byście byli ze mną na modlitwie w tym czasie łaski, kiedy ciemność walczy przeciwko światłu. Kochane dzieci, módlcie się, spowiadajcie się i zacznijcie nowe życie w łasce. Wybierzcie Boga, On będzie was prowadził ku świętości, a krzyż będzie dla was znakiem zwycięstwa i nadziei. Bądźcie dumni, że jesteście ochrzczeni, i bądźcie wdzięczni w swoim sercu, że jesteście częścią Bożego planu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.02.2018

„Drogie dzieci!

W tym czasie łaski wzywam was wszystkich, byście otworzyli się i żyli przykazaniami, które Bóg wam dał, tak aby prowadziły was przez sakramenty drogą nawrócenia. Świat i jego pokusy wystawiają was na próbę; wy zaś, drogie dzieci, patrzcie na stworzenia Boga, które On wam dał, w [ich] pięknie i w pokorze. Kochajcie Boga, drogie dzieci, ponad wszystko, a On was poprowadzi drogą zbawienia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.2018

„Drogie dzieci!

Niech ten czas będzie dla was czasem modlitwy, aby Duch Święty przez modlitwę zstąpił na was i dał wam nawrócenie. Otwórzcie swoje serca i czytajcie Pismo Święte, abyście przez świadectwa także wy byli bliżej Boga. Ponad wszystko, kochane dzieci, szukajcie Boga i rzeczy Bożych, a ziemskie zostawcie ziemi, ponieważ szatan pociąga was do prochu i do grzechu. Jesteście wezwani do świętości i stworzeni dla Nieba; dlatego szukajcie Nieba i rzeczy niebiańskich. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.2017

„Drogie dzieci!

Dziś niosę wam mego Syna Jezusa, aby dał wam swój pokój i błogosławieństwo. Wzywam was wszystkich, kochane dzieci, abyście dawali świadectwo i żyli łaskami i darami, które otrzymaliście. Nie bójcie się! Módlcie się, aby Duch Święty dał wam moc, abyście byli radosnymi świadkami i ludźmi pokoju i nadziei. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.11.2017

„Drogie dzieci!

W tym czasie łaski wzywam was do modlitwy. Kochane dzieci, módlcie się i szukajcie pokoju. Ten, który przyszedł tu na ziemię, by dać wam swój pokój bez względu na to, kim i czym jesteście, On – mój Syn a wasz brat – przeze mnie wzywa was do nawrócenia, bo bez Boga nie ma dla was przyszłości ani życia wiecznego. Dlatego też wierzcie, módlcie się i żyjcie w łasce, oczekując waszego osobistego spotkania z Nim. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.10.2017

„Drogie dzieci!

Wzywam was, byście w tym czasie łaski byli modlitwą. Wszyscy macie swoje problemy, troski, cierpienia i niepokoje. Niech święci będą dla was wzorem i zachętą do świętości, Bóg będzie blisko was i będziecie odnowieni, poszukując osobistego nawrócenia. Wiara będzie dla was nadzieją, a w waszych sercach zapanuje radość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.09.2017

„Drogie dzieci, dziś wzywam was, byście byli szczodrzy w wyrzeczeniach, w poście i w modlitwie za tych wszystkich, którzy przeżywają próby, a są waszymi braćmi i siostrami. Proszę was szczególnie o modlitwę za kapłanów i osoby konsekrowane, aby jeszcze goręcej kochali Jezusa, aby Duch Święty napełnił ich serca radością, aby świadczyli o Niebie i niebiańskich tajemnicach. Wiele dusz znajduje się w stanie grzechu, gdyż nie ma osób poświęcających się i modlących się w intencji ich nawrócenia. Ja jestem z wami i modlę się za was, aby wasze serca napełniły się radością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.08.2017

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was, byście byli ludźmi modlitwy. Módlcie się, aż modlitwa będzie dla was radością i spotkaniem z Najwyższym. On przemieni wasze serca i staniecie się ludźmi miłości i pokoju. Nie zapominajcie, kochane dzieci, że szatan jest silny i chce was odwieść od modlitwy. Nie zapominajcie, że modlitwa jest tajemniczym kluczem do spotkania z Bogiem. Dlatego jestem z wami, by was prowadzić. Nie rezygnujcie z modlitwy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.07.2017

„Drogie dzieci!

Bądźcie modlitwą i odblaskiem miłości Bożej dla tych wszystkich, którzy są daleko od Boga i Bożych przykazań. Kochane dzieci, bądźcie wierni i zdecydowani w nawracaniu się i pracujcie nad sobą na rzecz prawdziwej świętości. Przez modlitwę stawajcie się skłonni do dobrego, by życie na ziemi przynosiło wam zadowolenie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.2017

„Drogie dzieci!

Dzisiaj pragnę wam podziękować za waszą wytrwałość i wezwać was, abyście otworzyli się na głęboką modlitwę. Kochane dzieci, modlitwa jest sercem wiary i nadziei na życie wieczne. Dlatego módlcie się sercem, aż wasze serce zaśpiewa z wdzięcznością Bogu Stwórcy, który dał wam życie. Kochane dzieci, jestem z wami i niosę wam moje macierzyńskie błogosławieństwo pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.05.2017

„Drogie dzieci!

Najwyższy pozwolił mi, abym wzywała was na nowo do nawrócenia. Kochane dzieci, otwórzcie wasze serca na łaskę, do której wszyscy jesteście wezwani. Bądźcie świadkami pokoju i miłości w tym niespokojnym świecie. Wasze życie tutaj na ziemi jest przemijające. Módlcie się, abyście dzięki modlitwie usilnie pragnęli Nieba i rzeczy niebiańskich, a wasze serca zobaczą wszystko inaczej. Nie jesteście sami, ja jestem z wami i oręduję za wami przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.04.2017

„Drogie dzieci!

Miłujcie, módlcie się i dawajcie świadectwo mej obecności wszystkim tym, którzy są daleko. Waszym świadectwem i waszym przykładem możecie przybliżyć serca, które są daleko od Boga i od Jego łaski. Ja jestem z wami i oręduję za każdym z was, abyście z miłością i odwagą dawali świadectwo i zachęcali wszystkich, którzy są daleko od mojego Niepokalanego Serca. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.03.2017

„Drogie dzieci!

Wzywam was, byście byli ze mną na modlitwie w tym czasie łaski, kiedy ciemność walczy przeciwko światłu. Kochane dzieci, módlcie się, spowiadajcie się i zacznijcie nowe życie w łasce. Wybierzcie Boga, On będzie was prowadził ku świętości, a krzyż będzie dla was znakiem zwycięstwa i nadziei. Bądźcie dumni, że jesteście ochrzczeni, i bądźcie wdzięczni w swoim sercu, że jesteście częścią Bożego planu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.02.2017

„Drogie dzieci!

W tym czasie łaski wzywam was wszystkich, byście otworzyli się i żyli przykazaniami, które Bóg wam dał, tak aby prowadziły was przez sakramenty drogą nawrócenia. Świat i jego pokusy wystawiają was na próbę; wy zaś, drogie dzieci, patrzcie na stworzenia Boga, które On wam dał, w [ich] pięknie i w pokorze. Kochajcie Boga, drogie dzieci, ponad wszystko, a On was poprowadzi drogą zbawienia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.2017

„Drogie dzieci!

Niech ten czas będzie dla was czasem modlitwy, aby Duch Święty przez modlitwę zstąpił na was i dał wam nawrócenie. Otwórzcie swoje serca i czytajcie Pismo Święte, abyście przez świadectwa także wy byli bliżej Boga. Ponad wszystko, kochane dzieci, szukajcie Boga i rzeczy Bożych, a ziemskie zostawcie ziemi, ponieważ szatan pociąga was do prochu i do grzechu. Jesteście wezwani do świętości i stworzeni dla Nieba; dlatego szukajcie Nieba i rzeczy niebiańskich. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.2016

„Drogie dzieci!

Z wielką radością niosę wam dziś mego Syna Jezusa, aby On obdarzył was swoim pokojem. Otwórzcie wasze serca, kochane dzieci i bądźcie radośni, że Go możecie przyjąć. Niebo jest z wami i walczy o pokój w waszych sercach, w rodzinach i w świecie, a wy, kochane dzieci pomóżcie waszymi modlitwami, aby tak się stało. Błogosławię was z moim Synem Jezusem i wzywam was, abyście nie tracili nadziei i aby wasze spojrzenie i serce zawsze były skierowane ku niebu i wieczności. W ten sposób będziecie otwarci na Boga i Jego plany. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.11.2016

„Drogie dzieci!

Również dziś wzywam was, abyście powrócili do modlitwy. W tym czasie łaski Bóg pozwolił mi, abym prowadziła was ku świętości i życiu w prostocie, byście w małych rzeczach odkryli Boga Stworzyciela, rozmiłowali się w Nim i aby wasze życie było dziękczynieniem Najwyższemu za wszystko, co On wam daje. Kochane dzieci, niech wasze życie w miłości będzie darem dla innych a Bóg będzie was błogosławił. Wy dawajcie bezinteresowne świadectwo z miłości do Boga. Jestem z wami i oręduję przed moim Synem za wami wszystkimi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.10.2016

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was: módlcie się o pokój! Porzućcie egoizm i żyjcie orędziami, które wam daję. Bez nich nie możecie zmienić waszego życia. Żyjąc modlitwą, będziecie mieć pokój. Żyjąc pokojem -  odczujecie potrzebę dawania świadectwa, ponieważ odkryjecie Boga, którego teraz odczuwacie jako dalekiego. Dlatego, kochane dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się i pozwólcie Bogu wejść w wasze serca. Powróćcie do postu i do spowiedzi, abyście zwyciężyli zło w was i wokół was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.09.2016

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was do modlitwy. Niech modlitwa będzie dla was życiem. Tylko tak wasze serce wypełni się pokojem i radością. Bóg będzie blisko was i odczujecie Go w waszym sercu jak przyjaciela. Będziecie z Nim rozmawiać jak z Kimś kogo znacie i, kochane dzieci, odczujecie potrzebę dawania świadectwa, bo Jezus będzie w waszym sercu, a wy będziecie zjednoczeni w Nim. Jestem z wami i wszystkich was kocham moją macierzyńską miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.08.2016

„Drogie dzieci!

Dziś pragnę z wami dzielić niebiańską radość. Otwórzcie drzwi serca, kochane dzieci, aby w waszym sercu rosły nadzieja, pokój i miłość, które daje jedynie Bóg. Kochane dzieci, jesteście za bardzo przywiązani do ziemi i ziemskich spraw, dlatego szatan miota wami jak wiatr morskimi falami. Niech więc łańcuchem, [zabezpieczającym] wasze życie, będzie modlitwa sercem i adoracja mego Syna Jezusa. Ofiarujcie Mu waszą przyszłość, abyście w Nim byli dla innych radością i przykładem poprzez wasze życie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.07.2016

„Drogie dzieci!

Patrzę na was i widzę was zagubionych; i nie macie modlitwy ani radości w sercu. Powróćcie do modlitwy, kochane dzieci, i umieśćcie Boga na pierwszym miejscu a nie człowieka. Nie traćcie nadziei, którą wam niosę. Kochane dzieci, niech ten czas każdego dnia, będzie dla was bardziej szukaniem Boga w ciszy waszego serca i módlcie się, módlcie się, módlcie się aż modlitwa stanie się radością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.2016

„Drogie dzieci!

Dziękujcie ze mną Bogu za dar, że jestem z wami. Módlcie się, kochane dzieci i żyjcie zgodnie z przykazaniami Bożymi, aby było wam dobrze na ziemi. Dziś, w tym dniu łaski, pragnę wam dać swoje macierzyńskie błogosławieństwo pokoju i mojej miłości. Oręduję za wami u mego Syna i wzywam was, abyście wytrwali na modlitwie, abym z wami mogła zrealizować moje plany. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.05.2016

„Drogie dzieci!

Moja obecność jest darem od Boga dla was wszystkich i bodźcem do nawrócenia. Szatan jest silny i chce wasze serca i myśli wprowadzić bałagan i niepokój. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, aby Duch Święty prowadził was po właściwej drodze radości i pokoju. Jestem z wami i oręduję za wami przed moim Synem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.04.2016

„Drogie dzieci!

Moje Niepokalane Serce krwawi patrząc na was w grzechu i w grzesznych zwyczajach. Wzywam was, powróćcie do Boga i modlitwy, aby wam było dobrze na ziemi. Przeze mnie Bóg wzywa was, aby wasze serca były nadzieją i radością dla wszystkich, którzy są daleko [od Boga]. Niech moje wezwanie będzie balsamem dla waszej duszy i serca, abyście wysławiali Boga Stworzyciela, który was kocha i wzywa do wieczności. Kochane dzieci, życie jest krótkie, wykorzystajcie ten czas, by czynić dobro. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.03.2016

„Drogie dzieci!

Dzisiaj przynoszę wam moją miłość. Bóg pozwolił mi, abym was miłowała i z miłości wzywała do nawrócenia. Wy, kochane dzieci, jesteście ubodzy w miłość i jeszcze nie zrozumieliście, że mój Syn Jezus z miłości oddał swoje życie, aby was zbawić i dać wam życie wieczne. Dlatego, módlcie się kochane dzieci, módlcie się, abyście w modlitwie pojęli Bożą miłość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.02.2016

„Drogie dzieci!

W tym czasie łaski wzywam was wszystkich do nawrócenia. Kochane dzieci, mało miłujecie, a jeszcze mniej się modlicie. Zgubiliście się i nie wiecie jaki jest wasz cel. Weźcie krzyż, patrzcie na Jezusa i naśladujcie Go. On się wam oddaje aż po śmierć na krzyżu, ponieważ was kocha. Kochane dzieci, wzywam was, abyście powrócili do modlitwy sercem, byście w modlitwie znaleźli nadzieję i sens waszego istnienia. Jestem z wami i modlę się za was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”. 

25.01.2016

„Drogie dzieci!

Również dziś wzywam was wszystkich do modlitwy. Bez modlitwy nie możecie żyć, bo modlitwa jest łańcuchem, który łączy was z Bogiem. Dlatego, kochane dzieci, w pokorze serca wróćcie do Boga i Jego przykazań, abyście całym sercem mogli powiedzieć: jako w niebie tak niech będzie i na ziemi. Jesteście wolnymi, kochane dzieci, aby w wolności zdecydować się na Boga lub przeciw Niemu. Widzicie, jak szatan chce was pociągnąć do grzechu i niewoli. Dlatego, kochane dzieci, wróćcie do mego serca, abym mogła was prowadzić do mego Syna Jezusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

21.12.2015

„Drogie dzieci!

Również dziś przynoszę wam mojego Syna Jezusa i z moich objęć daję wam Jego pokój i tęsknotę za Niebem. Modlę się z wami o pokój i wzywam was, abyście byli pokojem. Wszystkich was błogosławię moim macierzyńskim błogosławieństwem pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.11.2015

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was wszystkich: módlcie się w moich intencjach. Pokój jest zagrożony, dlatego kochane dzieci, módlcie się i nieście pokój oraz nadzieję w tym niespokojnym świecie, gdzie szatan atakuje i kusi na wszelkie sposoby. Kochane dzieci, bądźcie silni w modlitwie i odważni w wierze. Jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.10.2015

„Drogie dzieci!

Moja modlitwa również i dziś jest za was wszystkich, szczególnie za tych wszystkich, których serca stały się twarde na moje wezwanie. Żyjecie w dniach łaski i nie jesteście świadomi darów, które Bóg wam daje poprzez moją obecność. Kochane dzieci, zdecydujcie się również i dziś na świętość i weźcie przykład ze świętych naszych czasów, a zobaczycie, że świętość jest rzeczywistością dla was wszystkich. Kochane dzieci, radujcie się w miłości tym, że w oczach Bożych jesteście niepowtarzalni i niezastąpieni, bo jesteście Bożą radością na tym świecie. Świadczcie o pokoju, modlitwie i miłości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.09.2015

 „Drogie dzieci! Również dziś proszę Ducha Świętego, by wypełnił wasze serca mocną wiarą. Modlitwa i wiara wypełni wasze serce miłością i radością i będziecie znakiem dla tych, którzy są daleko od Boga. Kochane dzieci, zachęcajcie się nawzajem do modlitwy sercem, aby modlitwa wypełniła wasze życie i wy, kochane dzieci, każdego dnia będziecie przede wszystkim świadkami służenia: Bogu podczas adoracji i bliźniemu w potrzebie. Jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.08.2015

„Drogie dzieci!

Również dziś was wzywam, abyście byli modlitwą. Niech modlitwa będzie dla was skrzydłami do spotkania z Bogiem. Świat znajduje się w chwili próby, bo zapomniał i opuścił Boga. Dlatego wy, kochane dzieci, bądźcie tymi, którzy szukają i kochają Boga ponad wszystko. Jestem z wami i prowadzę was do mego Syna, ale wy musicie powiedzieć  swoje TAK w wolności dzieci Bożych. Oręduję za wami i kocham was, kochane dzieci,  bezgraniczną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.07.2015

„Drogie dzieci!

Również dziś z radością jestem z wami i wszystkich was wzywam, kochane dzieci: módlcie się, módlcie się, módlcie się, abyście zrozumieli miłość, którą mam do was. Moja miłość mocniejsza jest od zła, kochane dzieci, dlatego przybliżcie się do Boga, abyście poczuli moją radość w Bogu. Kochane dzieci, bez Boga nie macie przyszłości, nie macie nadziei ani zbawienia, dlatego zostawcie zło i wybierzcie dobro. Jestem z wami i z wami oręduję przed Bogiem we wszystkich waszych potrzebach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.2015

„Drogie dzieci!

Również dziś jestem z wami i z radością wzywam was wszystkich: módlcie się i wierzcie w moc modlitwy. Otwórzcie wasze serca, kochane dzieci, aby Bóg napełnił was swoją miłością a staniecie się radością dla innych. Wasze świadectwo będzie mocne i wszystko co czynicie będzie przeniknięte Bożą czułością. Jestem z wami i modlę się za was i o wasze nawrócenie, dopóki nie postawicie Boga na pierwszym miejscu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.05.2015

„Drogie dzieci!

Również dziś jestem z wami i z radością wzywam was wszystkich: módlcie się i wierzcie w moc modlitwy. Otwórzcie wasze serca, kochane dzieci, aby Bóg napełnił was swoją miłością a staniecie się radością dla innych. Wasze świadectwo będzie mocne i wszystko co czynicie będzie przeniknięte Bożą czułością. Jestem z wami i modlę się za was i o wasze nawrócenie, dopóki nie postawicie Boga na pierwszym miejscu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.04.2015

„Drogie dzieci!

Jestem z wami i dziś, aby prowadzić was do zbawienia. Wasza dusza jest niespokojna, bo duch jest słaby i zmęczony wszystkimi ziemskimi sprawami. Kochane dzieci, módlcie się do Ducha Świętego, aby On was przemienił i wypełnił swoją siłą wiary i nadziei, abyście byli silni w walce ze złem. Jestem z wami i oręduję za wami przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.03.2015

„Drogie dzieci!

Również i dziś Najwyższy pozwolił mi, abym była z wami i abym prowadziła was na drodze nawrócenia. Wiele serc zamknęło się na łaskę i są głuche na moje wezwanie. Wy, kochane dzieci, módlcie się i walczcie przeciwko pokusom i wszystkim złym planom, które wam diabeł oferuje przez modernizm. Bądźcie silni w modlitwie i z krzyżem w rękach módlcie się, aby was zło nie użyło i nie zwyciężyło w was. Jestem z wami i modlę się za was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.02.2015

„Drogie dzieci!

W tym czasie łaski wzywam was wszystkich: więcej się módlcie a mniej mówcie. Na modlitwie szukajcie woli Bożej i żyjcie nią zgodnie z przykazaniami, do których Bóg was wzywa. Jestem z wami i z wami modlę się. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.2015

„Drogie dzieci!

Również dziś was wzywam: przeżywajcie z modlitwą wasze powołanie. Teraz, jak nigdy dotąd, szatan chce zdławić swoim zaraźliwym wiatrem nienawiści i niepokoju człowieka i jego duszę. W wielu sercach nie ma radości, bo nie ma Boga ani modlitwy. Nienawiść i wojna rosną z dnia na dzień. Wzywam was, kochane dzieci, abyście z zachwytem zaczęli od nowa drogę świętości i miłości, bowiem z tego powodu przyszłam do was. Bądźmy razem miłością i przebaczeniem dla tych, którzy potrafią i chcą kochać jedynie miłością ludzką, a nie tą, bezgraniczną miłością Bożą, do której wzywa was Bóg. Kochane dzieci, niech nadzieja na lepsze jutro będzie zawsze w waszym sercu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.2014

„Drogie dzieci!

 Również dziś przynoszę wam na ręku mojego Syna Jezusa i proszę Go o pokój dla was i pokój między wami. Módlcie się i adorujcie mojego Syna, aby w waszych sercach zagościł Jego pokój i Jego radość. Modlę się za wami, abyście zawsze bardziej otwierali się na modlitwę. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.11.2014

„Drogie dzieci!

Dziś, w szczególny sposób wzywam was do modlitwy. Módlcie się, kochane dzieci, abyście zrozumieli kim jesteście i dokąd powinniście iść. Nieście Dobrą Nowinę i bądźcie ludźmi nadziei. Bądźcie miłością dla tych wszystkich, którzy są bez miłości. Kochane dzieci, będziecie wszystkim i wszystko zrealizujecie jedynie jeśli się modlicie i będziecie otwarci na wolę Bożą, na Boga, który was pragnie prowadzić ku życiu wiecznemu. Jestem z wami i codziennie oręduję za wami przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.10.2014

„Drogie dzieci!

Módlcie się w tym czasie łaski i proście o orędownictwo Wszystkich Świętych, którzy są już w światłości. Niech będą dla was przykładem i zachętą z dnia na dzień na drodze waszego nawrócenia. Kochane dzieci, bądźcie świadomi, że wasze życie jest krótkie i przemijające. Dlatego pragnijcie wieczności i przygotowujcie wasze serca na modlitwie. Jestem z wami i oręduję przed moim Synem za każdym z was, szczególnie za tymi, którzy ofiarowali się mnie i mojemu Synowi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.09.2014

„Drogie dzieci!

 Również dziś wzywam was, abyście i wy byli jak gwiazdy, które swoim blaskiem dają światłość i piękno innym, by się radowali. Kochane dzieci, i wy bądźcie blaskiem, pięknem, radością i pokojem, a zwłaszcza modlitwą dla tych wszystkich, którzy są daleko od mojej miłości i miłości mego Syna Jezusa. Kochane dzieci, dawajcie świadectwo swej wiary i modlitwy w radości, w radości wiary, która jest w waszych sercach i módlcie się o pokój, który jest drogocennym darem od Boga. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.08.2014

„Drogie dzieci!

Módlcie się w moich intencjach, bo szatan chce zniszczyć mój plan, który tu mam i skraść wam pokój. Dlatego, kochane dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby Bóg mógł działać poprzez każdego z was. Niech wasze serca będą otwarte na Bożą wolę. Kocham was i błogosławię moim macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.07.2014

„Drogie dzieci!

Nie jesteście świadomi jakich łask doświadczacie w tym czasie, w którym Wszechmogący daje wam znaki, abyście się otworzyli i nawrócili. Wróćcie do Boga i modlitwy i niech w waszych sercach, rodzinach i wspólnotach zapanuje modlitwa, aby Duch Święty was prowadził i motywował, abyście każdego dnia byli bardziej otwarci na wolę Bożą i Jego plan dla każdego z was. Jestem z wami i ze świętymi i aniołami oręduję za wami. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.2014

„Drogie dzieci!

Wszechmogący daje mi łaskę, bym jeszcze mogła być z wami i bym was prowadziła w modlitwie ku drodze pokoju. Wasze serce i dusza pragną pokoju i miłości, Boga i Jego radości. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się a w modlitwie odkryjecie mądrość życia. Wszystkich was błogosławię i oręduję za każdym z was przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.05.2014

„Drogie dzieci!

Módlcie się i bądźcie świadomi, że bez Boga jesteście prochem. Dlatego, zwróćcie wasze myśli i serce ku Bogu i modlitwie. Zaufajcie Jego miłości. W Duchu Bożym, kochane dzieci, wszyscy jesteście wezwani, by być świadkami. Jesteście drogocenni i Ja was wzywam, kochane dzieci, do świętości, do życia wiecznego. Dlatego bądźcie świadomi, że to życie jest przemijające. Kocham was i wzywam do nowego, nawróconego życia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.04.2014

"Drogie dzieci!

Otwórzcie wasze serca na łaskę, którą przeze mnie daje wam Bóg, jak kwiat, który otwiera się w ciepłych promieniach słońca. Bądźcie modlitwą i miłością dla wszystkich tych, którzy są daleko od Boga i Jego miłości. Jestem z wami i za wszystkimi oręduję przed moim Synem Jezusem i kocham was bezgraniczną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.03.2014

„Drogie dzieci!

Wzywam was ponownie: rozpocznijcie walkę przeciwko grzechowi tak jak w pierwszych dniach, idźcie do spowiedzi (spowiadajcie się) i zdecydujcie się na świętość. Miłość Boża spłynie na świat przez was i pokój zakróluje w waszych sercach, a błogosławieństwo Boże was wypełni. Ja jestem z wami i wstawiam się za wami wszystkimi przed moim Synem Jezusem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.02.2014

 „Drogie dzieci!

Widzicie, słyszycie i czujecie, że w sercach wielu ludzi nie ma Boga. Nie pragną Go, są bowiem daleko od modlitwy i nie mają pokoju. Kochane dzieci, módlcie się, żyjcie według Bożych przykazań. Bądźcie modlitwą wy, którzy od samego początku odpowiedzieliście „tak” na moje wezwanie. Dawajcie świadectwo o Bogu i mojej obecności i nie zapominajcie, kochane dzieci, że jestem z wami i kocham was. Dzień po dniu wszystkich was oddaję memu Synowi Jezusowi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.2014

„Drogie dzieci!

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby światłość waszej modlitwy miała wpływ, na tych których spotykacie. Umieśćcie Pismo Święte na widocznym miejscu w waszych rodzinach i czytajcie je, aby słowa pokoju popłynęły w waszych sercach. Modlę się z wami i za was, kochane dzieci, abyście z dnia na dzień stali się jeszcze bardziej otwarci na wolę Bożą. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.2013
„Drogie dzieci!

Przynoszę wam Króla Pokoju, by On dał wam swój pokój. Wy, kochane dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Owoc modlitwy będzie widoczny na twarzach ludzi, którzy zdecydowali się na Boga i Jego Królestwo. Ja z moim Synem Jezusem błogosławię was wszystkich błogosławieństwem pokoju. Dziękuję wam, że opowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.11.2013

 „Drogie dzieci!

Dzisiaj wszystkich was wzywam do modlitwy. Kochane dzieci, otwórzcie drzwi serca głęboko na modlitwę, modlitwę sercem, a wtedy Wszechmogący będzie mógł oddziaływać na waszą wolność i rozpocznie się nawrócenie. Wiara stanie się mocna, abyście mogli całym sercem powiedzieć: Bóg mój, wszystko moje. Zrozumiecie kochane dzieci, że tu na Ziemi wszystko jest przemijające. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.10.2013

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was, abyście otworzyli się na modlitwę. Modlitwa czyni cuda w was i poprzez was. Dlatego, kochane dzieci, w prostocie serca proście Najwyższego, aby dał wam siłę, abyście byli dziećmi Bożymi, aby szatan nie potrząsał wami jak wiatr gałęziami. Zdecydujcie się, kochane dzieci, na nowo na Boga i szukajcie tylko Jego woli a wtedy w Nim znajdziecie radość i pokój. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".

25.09.2013

„Drogie dzieci!

Również dziś wzywam was do modlitwy. Niech wasz kontakt z modlitwą stanie się codziennością. Modlitwa czyni cuda w was i poprzez was, dlatego kochane dzieci, niech modlitwa będzie dla was radością. Wtedy wasz stosunek do życia będzie głębszy i bardziej otwarty i zrozumiecie, że życie jest darem dla każdego z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".

25.08.2013

„Drogie dzieci!
Dzisiaj również Wszechmogący daje mi łaskę bycia z wami i prowadzenia was do nawrócenia. Każdego dnia sieję i wzywam was do nawrócenia, abyście stali się modlitwą, pokojem, miłością, ziarnem, które obumarłszy wydaje plon stokrotny. Nie chciałabym, drogie dzieci, abyście żałowali tego wszystkiego co mogliście uczynić, ale nie chcieliście. Zatem, kochane dzieci, od nowa, z entuzjazmem, powiedzcie: „Pragnę być znakiem dla innych”. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.07.2013

„Drogie dzieci!

Z radością w sercu wzywam was wszystkich, abyście żyli wiarą i dawali jej świadectwo sercem i przykładem w każdej formie. Zdecydujcie się, kochane dzieci, aby być daleko od grzechu i pokusy i niech w waszych sercach będzie radość i miłość do świętości. Kocham was kochane dzieci i towarzyszę wam przez wstawiennictwo przed Najwyższym. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.2013

„Drogie dzieci!
Z radością w sercu wszystkich was kocham i wzywam was, przybliżcie się do mego Niepokalanego Serca, abym was mogła jeszcze bardziej przybliżyć do mego Syna Jezusa i by On dał każdemu z was swój pokój i miłość, które są pokarmem. Kochane dzieci,  otwórzcie się na modlitwę, otwórzcie się na moją miłość. Jestem waszą Matką i nie mogę pozostawić was samych błądzących i w grzechu. Jesteście wezwani, kochane dzieci, by być moimi dziećmi, moimi umiłowanymi dziećmi, abym was mogła ofiarować memu Synowi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".

25.05.2013

„Drogie dzieci!
Dziś was wzywam, abyście byli mocni i zdecydowani w wierze i modlitwie, dopóki wasze modlitwy nie będą tak mocne, aż otworzą Serce mego umiłowanego Syna Jezusa. Módlcie się kochane dzieci, módlcie się nieustannie, dopóki wasze serce nie otworzy się na miłość Bożą. Jestem z wami i oręduję za wami i proszę o wasze nawrócenie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".

25.04.2013

„Drogie dzieci!
Módlcie się, módlcie się, tylko módlcie się, aż wasze serce otworzy się w wierze tak, jak kwiat otwiera się w ciepłych promieniach słońca. To jest czas łaski, który Bóg wam daje poprzez moją obecność a wy jesteście daleko od mojego serca. Dlatego wzywam was do osobistego nawrócenia i do modlitwy rodzinnej. Niech Pismo Święte zawsze będzie dla was zachętą. Błogosławię was wszystkich moim macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.03.2013

"Drogie dzieci!

W tym czasie łaski wzywam was, abyście wzięli w ręce krzyż mego umiłowanego Syna Jezusa i abyście rozważali Jego mękę i śmierć. Niech wasze cierpienia będą zjednoczone z Jego cierpieniem a miłość zwycięży, bo On, który jest miłością sam siebie wydał z miłości, aby zbawić każdego z was. Módlcie się, módlcie się, módlcie się dopóki miłość    i pokój nie zapanują w waszych sercach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

25.02.2013

„Drogie dzieci!

I dzisiaj również wzywam was do modlitwy. Grzech pociąga was ku sprawom ziemskim, a ja przyszłam, aby was prowadzić do świętości i spraw Bożych, a wy walczycie i zużywacie waszą energię w walce z dobrem i złem, które są    w was. Dlatego kochane dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się, dopóki modlitwa nie stanie się dla was radością a wasze życie stanie się prostą drogą do Boga. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".

25.01.2013

„Drogie dzieci!

Również dziś wzywam was do modlitwy. Niech wasza modlitwa będzie mocna jak żywy kamień,dopóki nie staniecie się świadkami poprzez własne życie. Dawajcie świadectwo piękna waszej wiary. Jestem z wami i oręduję przed moim Synem za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".

25.12.2012

„Matka Boża przyszła z Dzieciątkiem Jezus i nie przekazała żadnego orędzia, ale Dziecię Jezus powiedziało: „Jestem waszym pokojem, żyjcie według moich przykazań". Matka Boża i Dziecię Jezus wspólnie pobłogosławili nas znakiem krzyża”.

25.11.2012

„Drogie dzieci! 

 W tym czasie łaski wzywam was wszystkich, abyście odnowili modlitwę. Otwórzcie się na spowiedź świętą, aby każdy z was całym sercem przyjął moje wezwanie. Jestem z wami  i chronię was od otchłani grzechu, a wy musicie się otworzyć na drogę nawrócenia    i świętości, by wasze serce płonęło z miłości do Boga. Dajcie mu czas a i On się wam daruje i tak w woli Bożej odkryjecie miłość i radość życia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".

25.10.2012

„Drogie dzieci!

Dzisiaj wzywam was do modlitwy w moich intencjach. Odnówcie post i modlitwę, bo szatan jest przebiegły i wiele serc pociąga podstępnie do grzechu i upadku moralnego. Ja, kochane dzieci, wzywam was do świętości   i życia w łasce. Adorujcie mojego Syna, aby On napełnił was swoim pokojem i miłością, za którymi tęsknicie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

 25.09.2012

„Drogie dzieci!

Kiedy patrzycie na bogactwo barw w przyrodzie, które daje wam Najwyższy, otwórzcie serce i módlcie się z wdzięcznością za wszelkie posiadane dobro i powiedzcie: tutaj jestem stworzony do wieczności i pragnijcie spraw niebieskich, bowiem Bóg was kocha bezgraniczną miłością. Dlatego dał wam również mnie, abym wam powiedziała: drogie dzieci, jedynie w Bogu jest wasz pokój i nadzieja. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.08.2012

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj z nadzieją w sercu modlę się za was i dziękuję Najwyższemu za wszystkich  was, którzy żyjecie sercem moimi orędziami. Dziękujcie miłości Bożej, że każdego z was mogę kochać i prowadzić przez moje Niepokalane serce również ku nawróceniu. Otwórzcie wasze serca i zdecydujcie się na świętość, a nadzieja zrodzi radość w waszych sercach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

 25.07.2012

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was do dobra. Nieście pokój i dobroć temu światu. Módlcie się, by Bóg dał wam siłę, aby w waszym sercu i życiu zawsze panowała nadzieja i duma, że jesteście dziećmi Bożymi i niesiecie Jego nadzieję temu światu, który nie ma radości w sercu i nie ma przyszłości, bo nie ma serca otwartego na Boga, który jest waszym zbawieniem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.2012

„Drogie dzieci!

Z wielką nadzieją w sercu również dziś wzywam was do modlitwy. Jeśli się modlicie, kochane dzieci, jesteście ze mną i poszukujecie woli mego Syna i żyjecie nią. Bądźcie otwarci i żyjcie modlitwą i w każdej chwili; niech będzie ona zaczynem i radością waszej duszy. Jestem z wami i za wszystkimi oręduję przed moim synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie?”

25.05.2012

„Drogie dzieci! Również dziś wzywam was do nawrócenia i świętości. Bóg pragnie dać wam radość i pokój przez modlitwę, ale wy, kochane dzieci, jesteście jeszcze daleko, przywiązani do ziemi i spraw ziemskich. Dlatego wzywam was ponownie otwórzcie wasze serce i spójrzcie na Boga i sprawy Boże, a radość i pokój zapanują w waszych sercach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie“.

25.04.2012

„Drogie dzieci!

Również i dziś wzywam was do modlitwy i niech wasze serce, kochane dzieci, otworzy się na Boga jak kwiat na ciepło słońca. Jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

25.03.2012

„Drogie dzieci! 

Również dziś z radością pragnę wam dać moje macierzyńskie błogosławieństwo i wezwać was do modlitwy. Niech modlitwa stanie się dla was potrzebą, byście codziennie wzrastali w świętości. Więcej pracujcie nad swoim nawróceniem, bo kochane dzieci jesteście daleko. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.02.2012

„Drogie dzieci! 

W tym czasie w szczególny sposób wzywam was: módlcie się sercem. Kochane dzieci, dużo mówicie, a mało się modlicie. Czytajcie, medytujcie Pismo Święte i niech słowa w nim napisane będą dla was życiem. Zachęcam was i kocham, abyście w Bogu znaleźli swój pokój i radość życia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.2012

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj z radością wzywam was, byście otworzyli swoje serca i wysłuchali mego wezwania. Ponownie pragnę was przybliżyć do mego Niepokalanego Serca, gdzie znajdziecie schronienie i pokój. Otwórzcie się na modlitwę, dopóki nie stanie się ona dla was radością. Poprzez modlitwę Wszechmogący obdarzy was pełnią łaski i staniecie się moimi wyciągniętymi rękoma w tym niespokojnym, pragnącym pokoju świecie. Kochane dzieci, swoim życiem dajcie świadectwo wiary i módlcie się, by z dnia na dzień wiara wzrastała w waszych sercach. Jestem z wami. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”. 

25.12.2011

„Drogie dzieci! 

Również dziś przynoszę wam na ręku mojego Syna Jezusa, by On dał wam swój pokój. Módlcie się, kochane dzieci i dawajcie świadectwo, by w każdym sercu zapanował nie ludzki lecz Boży pokój, którego nikt nie może zniszczyć. Jest to taki pokój w sercu, który Bóg daje tym, których miłuje. Przez chrzest wszyscy jesteście w szczególny sposób powołani i umiłowani, dlatego dawajcie świadectwo i módlcie się byście byli moimi wyciągniętymi rękoma w tym świecie, który pragnie Boga i pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.11.2011

„Drogie dzieci!

Dziś pragnę dać wam nadzieję i radość. Wszystko co jest wokół was, kochane dzieci, prowadzi was ku sprawom ziemskim, a ja was pragnę poprowadzić do czasu łaski, tak abyście przez ten czas byli jak najbliżej mego Syna, by On mógł was prowadzić ku swej miłości i do życia wiecznego, którego pragnie każde serce. Wy, kochane dzieci, módlcie się i niech ten czas będzie czasem łaski dla waszej duszy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.10.2011

„Drogie dzieci!

Patrzę na was i w waszych sercach nie widzę radości. Dzisiaj pragnę wam dać radość Zmartwychwstałego, aby On was prowadził i objął swoją miłością i łagodnością. Kocham was i modlę się nieustannie  o wasze nawrócenie przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.09.2011

„Drogie dzieci!

Wzywam was, aby ten czas był dla was wszystkich czasem dawania świadectwa. Wy, którzy żyjecie w miłości Bożej i doświadczyliście Jego darów świadczcie o nich swoimi słowami i życiem, by były radością i bodźcem dla innych w wierze. Jestem z wami i nieustannie oręduję przed Bogiem za wami wszystkimi, aby wasza wiara była zawsze żywa i radosna i w miłości Bożej. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.08.2011

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was, abyście się modlili i pościli w moich intencjach, bowiem szatan chce zniszczyć mój plan. Zaczęłam tu od tej parafii i wezwałam cały świat. Wielu odpowiedziało, ale większa liczba jest tych, którzy nie chcą ani usłyszeć ani przyjąć mojego wezwania. Dlatego wy, którzy powiedzieliście TAK bądźcie silni i zdecydowani. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.07.2011

„Drogie dzieci!

Niech ten czas będzie dla was czasem modlitwy i ciszy. Niech odpocznie wasze ciało i duch, niech trwają w miłości Bożej. Pozwólcie mi kochane dzieci prowadzić was, otwórzcie wasze serca Duchowi Świętemu, aby wszelkie dobro, które jest w was zakwitło i wydało plon stokrotny. Rozpoczynajcie i kończcie dzień modlitwą serca. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.2011

„Drogie dzieci!

Wraz ze mną dziękujcie Wszechmogącemu za moją obecność wśród was. Moje serce jest radosne, patrząc na miłość i radość w życiu moimi orędziami. Wielu z was odpowiedziało, ale czekam i szukam wszystkich uśpionych serc, by obudziły się ze snu niewiary. Kochane dzieci, jeszcze bardziej przybliżcie się do mego Niepokalanego Serca, abym mogła prowadzić was do wieczności. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.05.2011

„Drogie dzieci!

Moja modlitwa jest dziś za was wszystkich, którzy prosicie o łaskę nawrócenia. Pukacie do drzwi mego serca, lecz bez nadziei i modlitwy, w grzechu i bez sakramentu pojednania z Bogiem. Porzućcie grzech i zdecydujcie się, kochane dzieci, na świętość. Tylko tak mogę wam pomóc i wysłuchać waszych modlitw i wstawiać się przed Wszechmogącym. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.04.2011

„Drogie dzieci!

Tak, jak przyroda daje najpiękniejsze kolory roku, tak i ja was wzywam, abyście własnym życiem dawali świadectwo i pomagali innym zbliżyć się do mego Niepokalanego Serca, aby płomień miłości do Wszechmogącego zapłonął w ich sercach. Jestem z wami i nieustannie modlę się za was, aby wasze życie było odzwierciedleniem raju tutaj na ziemi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.03.2011

„Drogie dzieci! 

W szczególny sposób pragnę dziś wezwać was do nawrócenia. Niech od dziś rozpocznie się nowe życie w waszym sercu. Dzieci, pragnę zobaczyć wasze „tak“ i niech wasze życie będzie radosnym życiem wolą Bożą w każdym momencie waszego życia. W szczególny sposób dziś błogosławię was moim macierzyńskim błogosławieństwem pokoju, miłości i jedności w mym Sercu i w Sercu mego syna Jezusa. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.02.2011

„Drogie dzieci!

Przyroda się budzi i na drzewach widać pierwsze pąki, które dadzą przepiękny kwiat i owoc. Pragnę abyście i wy, kochane dzieci, pracowały nad waszym nawróceniem i byście dawali świadectwo własnym życiem, aby wasz przykład był dla innych znakiem i bodźcem do nawrócenia. Jestem z wami i oręduję przed moim Synem Jezusem o wasze nawrócenie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.2011

„Drogie dzieci!

Również dziś jestem z wami i patrzę na was i błogosławię i nie tracę nadziei, że ten świat zmieni się na lepsze i że pokój będzie panował w ludzkich sercach. Radość zapanuje nad światem, bo otwarliście się na moje wezwanie i miłość Bożą. Duch Święty zmienia wielu z tych, którzy powiedzieli „tak”. Dlatego pragnę wam powiedzieć: dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.2010

„Drogie dzieci!

Dziś, ja i mój Syn Jezus pragniemy dać wam obfitość radości i pokoju, aż  każdy z was będzie radosnym nosicielem i świadkiem pokoju i radości w miejscach, gdzie żyjecie. Kochane dzieci, bądźcie błogosławieństwem   i bądźcie pokojem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.11.2010

„Drogie dzieci!

Patrzę na was i widzę w waszym sercu śmierć bez nadziei, niepokój i głód. Nie ma modlitwy, ani zaufania do Boga, dlatego Najwyższy pozwala mi, bym przyniosła wam nadzieję i radość. Otwórzcie się. Otwórzcie wasze serca na Boże miłosierdzie i On da wam wszystko czego potrzebujecie i wypełni wasze serca pokojem, gdyż On jest pokojem i waszą nadzieją. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

25.10.2010

"Drogie dzieci!

Niech ten czas będzie dla was czasem modlitwy. Moje wezwanie, pragnie być dla was kochane dzieci, wezwaniem, abyście się zdecydowali iść drogą nawrócenia, dlatego módlcie się i proście o wstawiennictwo Wszystkich Świętych. Niech oni będą dla was przykładem i bodźcem i radością ku życiu wiecznemu. Dziekuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".

25.09.2010

„Drogie dzieci! Dziś jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim macierzyńskim błogosławieństwem pokoju i zachęcam was, abyście żyli bardziej życiem religijnym, bo jesteście jeszcze słabi i nie jesteście pokorni. Kochane dzieci, zachęcam was, abyście mniej mówili, a więcej pracowali nad waszym osobistym nawróceniem, aby wasze świadectwo było owocne. I niech wasze życie będzie nieustanną modlitwą. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

25.08.2010

„Drogie dzieci!

Również dziś z wielką radością pragnę was ponownie wezwać: módlcie się, módlcie się, módlcie się. Niech ten czas będzie dla was czasem osobistej modlitwy. W ciągu dnia znajdźcie miejsce, gdzie w skupieniu będziecie z radością modlić się. Kocham was i błogosławię was wszystkich. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.07.2010                                                                                                                                    

„Drogie dzieci!

Ponownie was wzywam: naśladujcie mnie z radością. Wszystkich was pragnę prowadzić do mego Syna, a waszego Zbawiciela. Nie jesteście świadomi, że bez Niego nie macie radości i pokoju, ani przyszłości ani życia wiecznego. Dlatego kochane dzieci, wykorzystajcie ten czas radosnej modlitwy i zawierzenia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.2010

„Drogie dzieci!

Z radością was wszystkich wzywam byście z radością żyli moimi orędziami, jedynie w ten sposób, kochane dzieci, będziecie mogli być bliżsi mojemu Synowi. Pragnę was wszystkich prowadzić tylko do Niego, bo w Nim znajdziecie prawdziwy pokój i radość swego serca. Wszystkich was błogosławię i kocham bezgraniczną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.05.2010

"Drogie dzieci!

Bóg dał wam łaskę, abyście żyli i chronili całe dobro jakie jest w was i wokół was, i abyście zachęcali innych, aby byli lepsi i bardziej święci, ale  i szatan nie śpi i poprzez modernizm spycha was i prowadzi na swoją drogę. Dlatego, kochane dzieci, z miłości do mego Niepokalanego Serca kochajcie Boga ponad wszystko i żyjcie według Jego przykazań. W ten sposób wasze życie będzie miało sens i pokój zapanuje na ziemi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".

25.04.2010

"Drogie dzieci!

W tym czasie, gdy w szczególny sposób modlicie się i prosicie o moje wstawiennictwo, wzywam was kochane dzieci, módlcie się, abym poprzez wasze modlitwy mogła pomóc, aby jak najwięcej serc otworzyło się na moje orędzia. Módlcie się w moich intencjach. Jestem z wami i oręduję przed moim Synem za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".

25.03.2010

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj  pragnę  wezwać was wszystkich abyście byli mocni w modlitwie  i w chwilach ataku pokus. Przeżywajcie w radości i w pokorze wasze chrześcijańskie powołanie dając świadectwo wszystkim. Jestem z wami i przynoszę was wszystkich  przed mojego Syna Jezusa, a On będzie wam mocą  i wsparciem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.02.2010

„Drogie dzieci!

W tym czasie łaski, gdy również przyroda przygotowuje się by pokazać najpiękniejsze kolory w roku, ja was wzywam, kochane dzieci, byście otworzyli wasze serca Bogu Stworzycielowi, by On was przemienił i ukształtował na Swój obraz i podobieństwo, tak, aby wszelkie dobro, które zasnęło w waszym sercu przebudziło się do nowego życia i pragnienia wieczności. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.2010

Drogie dzieci!

Niech ten czas będzie dla was czasem osobistej modlitwy, tak aby w waszych sercach rosło ziarno wiary, i niech wyrośnie w radosne świadectwo dla innych. Jestem z wami i wszystkich was pragnę zachęcić: wzrastajcie i radujcie się w Panu, który was stworzył. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.2009

„Drogie dzieci!                                                                                                                                      

W tym radosnym dniu wszystkich was przynoszę przed mojego Syna Króla Pokoju, aby obdarzył was Swoim pokojem i błogosławieństwem. Kochane dzieci, z miłością tym pokojem i błogosławieństwem dzielcie się z innymi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.11.2009

„Drogie dzieci!

W tym czasie łaski wzywam was wszystkich, abyście odnowili modlitwę w waszych rodzinach. Z radością przygotujcie się na przyjście Jezusa. Kochane dzieci, niech wasze serca będą czyste i miłe tak, aby miłość i ciepło popłynęły przez was do każdego serca, które jest daleko od Jego miłości. Kochane dzieci, bądźcie moimi wyciągniętymi rękoma, rękoma miłości dla wszystkich zagubionych, którzy nie mają już wiary i nadziei. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.10.2009

„Drogie dzieci!

Również i dzisiaj przynoszę wam moje błogosławieństwo i wszystkich was błogosławię i wzywam was, byście wzrastali na tej drodze, którą Bóg poprzez mnie, rozpoczął dla waszego zbawienia. Módlcie się, pośćcie i radośnie dawajcie świadectwo waszej wiary kochane dzieci, i niech wasze serce zawsze wypełnione będzie modlitwą. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.09.2009

„Drogie dzieci!

Wytrwale, z radością pracujcie nad swoim nawróceniem. Ofiarujcie wszystkie swoje radości i smutki mojemu Niepokalanemu Sercu, abym mogła was prowadzić do mego Najdroższego Syna, abyście w Jego Sercu odnaleźli radość. Jestem z wami, aby was pouczać i prowadzić ku wieczności. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.08.2009

„Drogie dzieci!

Dzisiaj ponownie wzywam was do nawrócenia. Kochane dzieci, nie jesteście wystarczająco święci i nie emanujecie świętością wobec innych, dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się i pracujcie nad osobistym nawróceniem, abyście byli znakiem miłości Bożej dla innych. Jestem z wami i prowadzę was ku wieczności, której powinno pragnąć każde serce. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.07.2009

"Drogie dzieci!

Niech ten czas będzie dla was czasem modlitwy. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".

25.06.2009

„Drogie dzieci!

Radujcie się ze mną, nawracajcie się w radości i dziękujcie Bogu za dar mojej obecności pośród was. Módlcie się, aby w waszych sercach Bóg był w centrum waszego życia i swoim życiem dawajcie świadectwo, kochane dzieci, tak, aby każde stworzenie odczuło Bożą miłość.  Bądźcie moimi wyciągniętymi rękoma nad każdym stworzeniem, tak, aby się przybliżyło do Boga miłości. Błogosławię was moim macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.05.2009

„Drogie dzieci!

W tym czasie wszystkich was wzywam, abyście się modlili o zesłanie Ducha Świętego na każde ochrzczone stworzenie, tak aby Duch Święty wszystkich odnowił i poprowadził na drogę dawania świadectwa o waszej wierze, was i wszystkich, którzy są daleko od Boga i Jego miłości. Jestem z wami i oręduję za wami przed Wszechmogącym. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

25.04.2009

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was wszystkich, byście modlili się o pokój i dawali o nim świadectwo w waszych rodzinach, tak by pokój stał się największym skarbem na tej niespokojnej ziemi. Ja jestem waszą Królową Pokoju i waszą Matką. Pragnę was prowadzić drogą pokoju, który pochodzi jedynie od Boga. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.03.2009

„Drogie dzieci!

W tym okresie wiosennym, kiedy wszystko budzi się z zimowego snu i wy, wasze dusze, obudźcie modlitwą, aby były gotowe przyjąć światło Jezusa Zmartwychwstałego. Niech On, kochane dzieci, przybliży was do Swego Serca, abyście stali się otwartymi na życie wieczne. Modlę się za was i oręduję przed Najwyższym w intencji waszego prawdziwego nawrócenia.  Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.02.2009

„Drogie dzieci!

W tym czasie wyrzeczenia, modlitwy i pokuty ponownie was wzywam: idźcie wyznawajcie wasze grzechy, by łaska mogła otworzyć wasze serca i pozwólcie jej niech was zmienia. Nawracajcie się, kochane dzieci, otwórzcie się na Boga i na Jego plan względem każdego z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.2009

„Drogie dzieci!

Również dziś wzywam was do modlitwy. Niech modlitwa będzie dla was jak ziarno, które umieścicie w moim sercu, a ja za was ofiaruję je mojemu Synowi Jezusowi za zbawienie waszych dusz. Pragnę, kochane dzieci, by każdy z was rozmiłował się w życiu wiecznym, które jest waszą przyszłością i, aby wszystkie ziemskie sprawy pomogły się wam zbliżyć do Boga Stworzyciela. Jestem z wami tak długo, dlatego, że jesteście na złej drodze. Jedynie z moją pomocą, kochane dzieci, otworzycie oczy. Wielu jest ludzi, którzy żyjąc moimi orędziami pojmują, że są na drodze świętości ku wieczności. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.2008

„Drogie dzieci!

Jesteście zabiegani, pracujecie, gromadzicie, ale bez błogosławieństwa. Nie modlicie się! Dziś wzywam was, abyście zatrzymali się przed żłóbkiem i rozmyślali o Jezusie, którego wam i dziś daję, aby was błogosławił i pomógł wam zrozumieć, że bez Niego nie macie przyszłości. Dlatego, kochane dzieci, oddajcie swoje życie w ręce Jezusa, aby was prowadził i strzegł od wszelkiego zła. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.11.2008

„Drogie dzieci!

Również dziś wzywam was, abyście się modlili w tym czasie łaski, aby mały Jezus narodził się w waszym sercu. On, który jest samym Pokojem, niech przez was obdarzy pokojem cały świat. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się nieustannie za ten burzliwy świat pozbawiony nadziei, abyście się stali świadkami pokoju dla wszystkich. Niech nadzieja wypłynie w waszych sercach jak rzeka łaski. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".

25.10.2008

„Drogie dzieci!

W szczególny sposób wzywam was wszystkich, abyście się modlili w moich intencjach, by przez wasze modlitwy zatrzymać plan szatana wobec ziemi, która każdego dnia jest coraz dalej od Boga, a w miejsce Boga umieszcza siebie i niszczy wszystko to, co jest piękne i dobre w duszy każdego z was. Dlatego, kochane dzieci, uzbrójcie się w modlitwę i post, abyście byli świadomi jak bardzo Bóg was kocha i wypełniali wolę Bożą. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".

25.09.2008

„Drogie dzieci!

Niech wasze życie będzie ciągłym wybieraniem pokoju. Bądźcie radosnymi nosicielami pokoju i nie zapominajcie, że żyjecie w czasie łaski, w którym Bóg poprzez moją obecność daje wam wielkie łaski. Nie zamykajcie się, kochane dzieci, ale wykorzystajcie ten czas i szukajcie daru pokoju i miłości dla waszego życia, abyście stali się świadkami dla innych. Błogosławię was moim macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".

25.08.2008

„Drogie dzieci!

Również dziś wzywam was do osobistego nawrócenia. Bądźcie tymi, którzy się nawracają i własnym życiem będą świadczyć, kochać, przebaczać i nieść radość Zmartwychwstałego temu światu, w którym mój Syn umarł, a w którym ludzie nie odczuwają potrzeby, by Go poszukiwać i odkrywać we własnym życiu. Adorujcie Go i niech wasza nadzieja będzie nadzieją dla tych serc, które nie mają Jezusa. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".

25.07.2008

„Drogie dzieci!

W tym czasie, gdy myślicie o odpoczynku dla ciała, wzywam was do nawrócenia. Módlcie się i pracujcie tak, by wasze serce pragnęło Boga Stwórcy, który jest prawdziwym odpoczynkiem dla waszej duszy i dla waszego ciała. Niech On wam objawi swoje oblicze i niech obdarzy was swoim pokojem. Jestem z wami i oręduję przed Bogiem za każdym z was.  Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.2008

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj, z wielką radością w moim sercu, wzywam was, byście mnie naśladowali i słuchali moich orędzi.  Bądźcie radosnymi nosicielami pokoju i miłości w tym niespokojnym świecie. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię z moim Synem Jezusem Królem Pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

25.05.2008

„Drogie dzieci!

W tym czasie łaski, w którym Bóg pozwolił mi być z wami, ponownie was, kochane dzieci, wzywam do nawrócenia. Pracujcie dla zbawienia świata w szczególny sposób dopóki jestem z wami. Bóg jest miłosierny i daje szczególne łaski, dlatego proście o nie w modlitwie. Jestem z wami i nie pozostawiam was samych sobie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.04.2008

„Drogie dzieci!

Również dziś wzywam was, abyście wzrastali w miłości Bożej jak kwiat, który czuje ciepłe promienie wiosny. Tak i wy kochane dzieci, wzrastajcie w miłości Bożej i nieście ją wszystkim, którzy są daleko od Boga. Szukajcie woli Bożej i czyńcie dobro tym, których Bóg postawił na waszej drodze i bądźcie światłem i radością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.03.2008

„Drogie dzieci!

Wzywam was, abyście pracowali nad własnym nawróceniem. Jeszcze daleko jesteście od spotkania z Bogiem w waszym sercu. Dlatego jak najwięcej czasu spędzajcie na modlitwie i adoracji Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie ołtarza, aby On was przemienił i umieścił w waszym sercu żywą wiarę i pragnienie życia wiecznego. Wszystko przemija, kochane dzieci, tylko Bóg jest nieprzemijający. Jestem z wami i zachęcam was z miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.02.2008

„Drogie dzieci!

W tym czasie łaski wzywam was ponownie do modlitwy i wyrzeczenia. Niech wasz dzień będzie przeplatany krótkimi, żarliwymi modlitwami za tych wszystkich, którzy nie poznali miłości Bożej. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.2008

„Drogie dzieci!

Z czasem Wielkiego Postu przybliżacie się do czasu łaski. Wasze serce jest jak zaorana ziemia, gotowe na przyjęcie owocu, który będzie wzrastał w dobro. Wy, kochane dzieci, jesteście wolne aby wybrać dobro lub zło. Dlatego wzywam was: módlcie się i pośćcie. Zasadźcie radość a owoc radości w waszych sercach wyrośnie dla waszego dobra i inni go zobaczą i przyjmą go dzięki waszemu życiu. Wyrzeknijcie się grzechu i wybierzcie życie wieczne. Jestem z wami i oręduję za wami przed moim Synem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.2007

„Drogie dzieci!

Z wielką radością przynoszę wam Króla Pokoju, by was pobłogosławił swoim błogosławieństwem. Oddajcie Mu pokłon i ofiarujcie czas Stwórcy, którego pragnie wasze serce. Nie zapominajcie, że jesteście pielgrzymami na tej ziemi i że rzeczy (dobra materialne) mogą wam sprawić niewielką radość, a dzięki memu Synowi darowane jest wam życie wieczne. Jestem z wami dlatego, by was poprowadzić do tego, czego pragnie wasze serce. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.11.2007

„Drogie dzieci!

Dziś, gdy obchodzicie święto Chrystusa Króla wszelkiego stworzenia pragnę, aby był On królem waszego życia. Tylko przez ofiarowanie się kochane dzieci, możecie zrozumieć dar ofiary Jezusa na krzyżu dla każdego z was. Kochane dzieci, poświęćcie czas Bogu, aby On was przemienił i wypełnił swą łaską, tak abyście i wy byli łaską dla innych. Ja jestem dla was kochane dzieci, darem łaski miłości pochodzącej od Boga dla tego niespokojnego świata. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.10.2007

„Drogie dzieci!

Bóg posłał mnie do was z miłości, abym was poprowadziła na drogę zbawienia. Wielu otworzyło swoje serca i przyjęło moje orędzia, a wielu zagubiło się na tej drodze i nigdy nie poznali całym sercem Boga miłości. Dlatego wzywam was, bądźcie miłością i światłem, tam gdzie panuje ciemność i grzech. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.09.2007

„Drogie dzieci!

Również dziś wzywam was, aby wasze serca zapałały jeszcze gorętszą miłością do Ukrzyżowanego i nie zapominajcie, że On z miłości do was oddał swoje życie dla waszego zbawienia. Kochane dzieci, medytujcie i módlcie się, by wasze serca otworzyły się na Bożą miłość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.08.2007

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj zapraszam was do nawrócenia, aby wasze życie, drogie dzieci, było odbiciem dobroci Bożej, a nie nienawiści i niewiary. Módlcie się, drogie dzieci, aż modlitwa stanie się dla was życiem. W ten sposób odkryjecie w waszym życiu pokój i radość, które Bóg daje ludziom z sercem otwartym na Jego miłość. A wy, którzy jesteście daleko od Jego miłosierdzia, nawracajcie się, dopóki Bóg nie stanie się głuchy na wasze prośby i nie będzie dla was za późno. Dlatego nawracajcie się w tym czasie łaski nawróćcie się i umieśćcie Boga na pierwszym miejscu w waszym życiu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

25.07.2007

„Drogie dzieci!

Dziś, w dniu święta Patrona waszej Parafii, wzywam was byście naśladowali życie Świętych. Niech oni będą dla was przykładem i bodźcem do świętego życia. Niech modlitwa będzie dla was jak powietrze, którym oddychacie a nie ciężarem. Kochane dzieci, Bóg objawi wam Swoją miłość, a wy doświadczycie radości, że jesteście moimi umiłowanymi. Bóg będzie was błogosławił i obdarzy was pełnią łaski. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.2007

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj, z wielką radością w sercu, wzywam was do nawrócenia. Kochane dzieci, nie zapominajcie, że wszyscy jesteście ważni w tym wielkim planie, który Bóg prowadzi poprzez Medziugorje. Bóg pragnie nawrócić cały świat i wezwać go do zbawienia i na drogę prowadzącą do Siebie, bo On jest początkiem i końcem wszelkiego bytu. W szczególny sposób kochane dzieci, wzywam was wszystkich z głębi mego serca: otwórzcie się na tę wielką łaskę, którą Bóg wam daje przez moją obecność tutaj. Każdemu z was pragnę podziękować za ofiary i modlitwy. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.05.2007

„Drogie dzieci! 

Proście wraz ze mną Ducha Świętego, aby prowadził was w szukaniu woli Bożej na drodze waszej świętości. A wy, którzy jesteście daleko od modlitwy nawróćcie się i w ciszy swego serca szukajcie zbawienia swej duszy i karmcie ją modlitwą. Każdego z was osobiście błogosławię mym macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.04.2007

„Drogie dzieci!

Również dziś ponownie wzywam was do nawrócenia. Otwórzcie wasze serca. To jest czas łaski dopóki jestem z wami, wykorzystajcie go. Powiedzcie: „To jest czas dla mojej duszy”. Ja jestem z wami i kocham was bezgraniczną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.03.2007 

„Drogie dzieci!

Z serca pragnę wam podziękować za wasze wielkopostne wyrzeczenia. Chcę was zachęcić byście nadal z otwartym sercem żyli postem. Przez post i wyrzeczenia, kochane dzieci, będziecie mocniejsi w wierze. Przez codzienną modlitwę w Bogu znajdziecie prawdziwy pokój. Ja jestem z wami i nie jestem zmęczona. Wszystkich was pragnę zaprowadzić ze sobą do raju, dlatego każdego dnia decydujcie się na świętość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.02.2007

„Drogie dzieci!

Otwórzcie wasze serca na Boże miłosierdzie w tym okresie Wielkiego Postu. Ojciec Niebieski pragnie wyzwolić z niewoli grzechu każdego z was. Dlatego, kochane dzieci, wykorzystajcie ten czas i poprzez spotkanie z Bogiem podczas spowiedzi św. pozostawcie grzech i zdecydujcie się na świętość. Uczyńcie to z miłości do Jezusa, który wszystkich was odkupił swoją krwią, abyście byli szczęśliwi i żyli w pokoju. Nie zapominajcie, kochane dzieci, że wasza wolność jest waszą słabością, dlatego więc przyjmijcie poważnie moje orędzia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.2007

„Drogie dzieci!

Umieśćcie Pismo Święte w waszej rodzinie na widocznym miejscu i czytajcie je. W ten sposób poznacie modlitwę sercem i wasze myśli będą przy Bogu. Nie zapominajcie, że jesteście przemijający niczym kwiat na polu, który jest widoczny z daleka, ale w jednej chwili znika. Kochane dzieci, pozostawcie znak dobroci i miłości gdziekolwiek przechodzicie, a Bóg będzie was błogosławił obfitością swego błogosławieństwa. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.2006

„Drogie dzieci!

Również i dzisiaj przynoszę wam w ramionach Nowonarodzonego Jezusa. On, który jest Królem nieba i ziemi, On jest waszym pokojem. Nikt wam, kochane dzieci, nie może dać pokoju tak jak On, który jest Królem Pokoju. Dlatego adorujcie Go w swoim sercu, wybierzcie Go a w Nim będziecie mieć radość. On pobłogosławi was Swoim błogosławieństwem pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.11.2006

„Drogie dzieci!

Również dziś wzywam was módlcie się, módlcie się, módlcie się. Kochane dzieci, gdy się modlicie jesteście blisko Boga, a On daje wam pragnienie wieczności. To jest czas, kiedy możecie mówić więcej o Bogu i więcej czynić dla Boga. Dlatego nie opierajcie się, ale pozwólcie, kochane dzieci, by Bóg was prowadził, zmieniał i wszedł do waszego życia. Nie zapominajcie, że jesteście pielgrzymami na drodze do wieczności. Dlatego kochane dzieci, pozwólcie, by Bóg was prowadził tak, jak pasterz swe stado. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.10.2006

„Drogie dzieci!

Dziś Pan pozwolił mi, abym ponownie wam powiedziała, że żyjecie w czasie łaski. Nie jesteście świadomi, kochane dzieci, że Bóg wam daje wielką szansę, abyście się nawracali i żyli w pokoju i w miłości. Jesteście tak zaślepieni i przywiązani do ziemskich spraw i myślicie o ziemskim życiu. Bóg mnie posłałbym was prowadziła do życia wiecznego. Ja kochane dzieci, nie odczuwam zmęczenia, choć widzę, wasze serca ociężałe i zmęczone wszystkim tym, co jest łaską i darem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.09.2006

„Drogie dzieci!

Również i dziś jestem z wami i wzywam was wszystkich do całkowitego nawrócenia. Zdecydujcie się na Boga, kochane dzieci, bo w Bogu znajdziecie pokój, którego szuka wasze serce. Naśladujcie życie świętych, niech oni będą dla was przykładem, a Ja będę was zachęcać dopóki Wszechmogący pozwoli mi być z wami. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.08.2006

„Drogie dzieci!

Również i dziś wzywam was: módlcie się, módlcie się, módlcie się. Jedynie przez modlitwę będziecie bliżej mnie i mojego Syna i zobaczycie jak krótkie jest to życie. W waszym sercu zrodzi się pragnienie nieba. Radość zapanuje w waszym sercu, a modlitwa popłynie jak rzeka. W waszych słowach będzie jedynie dziękczynienie Bogu, że was stworzył, a pragnienie świętości stanie się dla was rzeczywistością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.07.2006

„Drogie dzieci!

W tym czasie nie myślcie tylko o wypoczynku waszego ciała, ale kochane dzieci, szukajcie też czasu dla duszy. Niech w ciszy Duch Święty przemawia do was i pozwólcie Mu, by was nawracał i przemieniał. Jestem z wami i przed Bogiem oręduję za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.2006

„Drogie dzieci!

Z wielką radością w moim sercu  dziękuję wam za wszystkie modlitwy, które w tych dniach ofiarowaliście w moich intencjach. Wiedzcie, kochane dzieci, że nie pożałujecie ani wy, ani wasze dzieci. Bóg nagrodzi was wielkimi łaskami i zasłużycie na życie wieczne. Jestem blisko was i dziękuję wszystkim tym, którzy w ciągu tych lat przyjęli moje orędzia, wprowadzili je w życie i zdecydowali się na świętość i pokój. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.  Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.05.2006

„Drogie dzieci!

Również dziś wzywam was, abyście wprowadzali w praktykę i żyli moimi orędziami, które wam daję. Zdecydujcie się na świętość kochane dzieci i myślcie o raju. Tylko tak będziecie mieć w waszym sercu pokój, którego nikt nie będzie mógł zniszczyć. Pokój jest darem, który Bóg wam daje na modlitwie. Kochane dzieci, pragnijcie i starajcie się ze wszystkich sił, aby pokój zwyciężył w waszych sercach i na świecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.04.2006

„Drogie dzieci!

Również dziś wzywam was, abyście mieli więcej zaufania do mnie i do mojego Syna. On odniósł zwycięstwo przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i wzywa was, abyście przeze mnie, stali się częścią Jego radości. Wy nie widzicie Boga, kochane dzieci, lecz jeśli będziecie się modlić odczujecie Jego bliskość. Jestem z wami i oręduję przed Bogiem za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.03.2006

„Odwagi kochane dzieci! Postanowiłam prowadzić was drogą świętości. Wyrzeknijcie się grzechu i pójdźcie drogą zbawienia, drogą, którą wybrał mój Syn. Przez każdą waszą mękę i cierpienie Bóg znajdzie dla was drogę radości. Dlatego więc, kochane dzieci, módlcie się. Nasza miłość jest blisko was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.02.2006

„Drogie dzieci!

Na ten wielkopostny czas łaski wzywam was, abyście otworzyli serca na dary, którymi Bóg pragnie was obdarzyć. Nie zamykajcie się, lecz przez modlitwę i wyrzeczenia powiedzcie Bogu „Tak, a On da wam je w obfitości. I tak jak wiosną ziemia otwiera się na ziarno i wydaje plon stokrotny, tak obficie obdarzy was Ojciec wasz Niebieski. Jestem z wami, kochane dzieci i kocham was czułą miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.2006

„Drogie dzieci!

Dziś znowu wzywam was, abyście nieśli Ewangelię waszym rodzinom. Nie zapominajcie, drogie dzieci, o czytaniu Pisma Świętego. Umieśćcie je na widocznym miejscu, a swoim życiem świadczcie, że wierzycie i żyjecie słowem Bożym. Moja miłość jest blisko was i za każdym wstawiam się u mojego Syna. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.2005

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj przynoszę wam na ręku Dzieciątko Jezus, Króla Pokoju, by was błogosławił Swoim pokojem. Kochane dzieci, dziś w sposób szczególny wzywam was, abyście byli moimi nosicielami pokoju w tym niespokojnym świecie. Bóg będzie was błogosławił. Kochane dzieci, nie zapominajcie, że jestem waszą Matką. Z Dzieciątkiem Jezus na ręku wszystkich was błogosławię szczególnym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.11.2005

„Drogie dzieci!

Również dziś wzywam was: módlcie się, módlcie się, módlcie się, dopóki modlitwa nie stanie się waszym życiem. Kochane dzieci, obecnie modlę się, aby Bóg obdarzył was darem wiary. Tylko przez wiarę odkryjecie radość daru życia, podarowanego wam przez Boga. Wasze serce odczuje radość myśląc o wieczności. Jestem z wami i kocham was czule. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.10.2005

„Kochane dzieci, wierzcie, módlcie się i miłujcie, a Bóg będzie blisko was. Obdarzy was wszelkimi łaskami, o które będziecie Go prosić. Ja jestem dla was darem, bowiem dzień po dniu Bóg pozwala mi być z wami i kochać każdego z was bezgraniczną miłością. Dlatego, kochane dzieci, na modlitwie i w pokorze otwórzcie serca i bądźcie świadkami mojej obecności. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.09.2005

„Drogie Dzieci!

Z miłości wzywam was, nawróćcie się choć jesteście daleko od mojego serca. Nie zapominajcie, Ja jestem waszą matką i odczuwam ból z powodu każdego, kto jest daleko od mojego serca, lecz nie pozostawiam was samych. Wierzę, że możecie porzucić drogę grzechu i zdecydować się na świętość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.08.2005

”Drogie dzieci!

Również dzisiaj wzywam was, abyście żyli moimi orędziami. Ten czas Bóg dał wam jako czas łaski. Dlatego, kochane dzieci, wykorzystajcie każdą chwilę i módlcie się, módlcie się, módlcie się. Błogosławię was wszystkich i oręduję przed Wszechmogącym za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.07.2005

„Drogie dzieci!

Również dziś wzywam was, abyście wasz dzień wypełniali krótkimi i gorącymi modlitwami. Kiedy modlicie się, wasze serce jest otwarte, a Bóg kocha was szczególną miłością i daje wam szczególne łaski. Wykorzystajcie, więc ten czas łaski i poświęćcie go Bogu więcej, niż kiedykolwiek dotąd. Odprawiajcie nowenny poszcząc i czyniąc wyrzeczenia, aby oddalić od siebie szatana, aby otaczała was łaska. Ja jestem blisko was i wstawiam się u Boga za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.2005

„Drogie dzieci! 

Dzisiaj dziękuję wam za każde wyrzeczenie, które ofiarowaliście w moich intencjach. Wzywam was, kochane dzieci, abyście byli moimi apostołami pokoju i miłości w swoich rodzinach i w świecie. Módlcie się, aby Duch Święty oświecał was i prowadził na drodze świętości. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.05.2005

„Drogie dzieci!

Ponownie wzywam was, abyście w pokorze żyli moimi orędziami. Dawajcie o nich świadectwo szczególnie teraz, kiedy zbliżamy się do rocznicy moich objawień. Kochane dzieci, bądźcie znakiem dla tych, którzy są daleko od Boga i Jego miłości. Ja jestem z wami i wszystkich was błogosławię swoim macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.04.2005

„Drogie dzieci!

Również dziś wzywam was, abyście odnowili modlitwę w waszych rodzinach. Niech poprzez modlitwę i czytanie Pisma Świętego wejdzie do waszych rodzin Duch Święty, który was odnowi. W ten sposób staniecie się nauczycielami wiary w swojej rodzinie. Poprzez modlitwę i waszą miłość, świat wkroczy na lepszą drogę i zapanuje w nim miłość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.03.2005

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was do miłowania. Kochane dzieci, miłujcie się miłością Bożą.  Niech miłość zwycięża w każdym momencie, w radości i w  smutku, bo tylko tak miłość zapanuje w  waszych sercach. Zmartwychwstały Jezus będzie z wami, a wy staniecie się Jego świadkami.  Będę się radować wraz z wami i ochraniać was będę moim macierzyńskim płaszczem. Ze szczególną miłością będę patrzeć na wasze codzienne nawrócenie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.02.2005

„Drogie Dzieci!

Dziś wzywam was, byście byli moimi wyciągniętymi rękoma w tym świecie, który stawia Boga na ostatnim miejscu. Kochane dzieci, postawcie Boga na pierwszym miejscu w waszym życiu. Bóg będzie was błogosławił i da wam siłę, byście świadczyli o Bogu miłości i pokoju. Jestem z wami i oręduję za wami. Kochane dzieci, nie zapominajcie, że kocham was czułą miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".

25.01.2005

„Drogie dzieci!

W tym czasie łaski ponownie wzywam was do modlitwy. Módlcie się drogie dzieci o jedność chrześcijan, aby wszyscy stanowili jedno serce. Prawdziwa jedność między wami zależy od modlitwy i przebaczenia. Pamiętajcie: miłość tylko wtedy zwycięży, gdy będziecie się modlić, a wówczas wasze serce się otworzy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.2004

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj z wielką radością przynoszę wam w ramionach mojego Syna Jezusa, który was błogosławi i wzywa do pokoju. Módlcie się, drogie dzieci i bądźcie odważnymi świadkami Dobrej Nowiny w każdej sytuacji. Tylko wówczas Bóg będzie wam błogosławił i da wam wszystko, o co Go z wiarą prosicie. Jestem z wami tak długo, dopóki Wszechmogący mi pozwoli. Z wielką miłością wstawiam się za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.11.2004

„Drogie dzieci!

W tym czasie wzywam was wszystkich do modlitwy w moich intencjach. Drogie dzieci, módlcie się szczególnie za tych, którzy jeszcze nie poznali miłości Bożej i nie szukają Boga Zbawiciela. Wy, drogie dzieci, bądźcie moimi wyciągniętymi ramionami i własnym przykładem przybliżcie ich do mojego Serca i do Serca mojego Syna. Bóg wynagrodzi wam łaskami i wszelkim błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".

 25.10.2004

„Drogie dzieci!

To jest czas łaski dla rodziny i dlatego wzywam was - odnówcie modlitwę. W sercu waszej rodziny niech będzie Jezus. Przez modlitwę uczcie się umiłowania wszystkiego, co święte. Naśladujcie życie świętych, niech będą dla was zachętą i nauczycielami na drodze do świętości. Niech każda rodzina stanie się świadkiem miłości w tym świecie bez modlitwy i bez pokoju. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".

25.09.2004

„Drogie dzieci!

Dzisiaj również wzywam was, abyście byli miłością tam, gdzie panuje nienawiść i pokarmem tam, gdzie panuje głód. Otwórzcie serca, kochane dzieci, a wasze wyciągnięte ręce niech się staną szczodre, aby każde stworzenie za waszą przyczyną dziękowało Bogu Stworzycielowi. Módlcie się kochane dzieci i otwórzcie serce na miłość Bożą, bo nie możecie tego uczynić bez modlitwy. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.08.2004

„Drogie Dzieci!

Wzywam was wszystkich do nawrócenia serca. Zdecydujcie się, tak jak w pierwszych dniach mojego przyjścia tutaj, na całkowitą przemianę waszego życia, wtedy, drogie dzieci, będziecie mieć siłę, aby uklęknąć i otworzyć przed Bogiem swoje serca. Bóg usłyszy wasze modlitwy i wysłucha je. Ja oręduję przed Bogiem za każdym z was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.07.2004

„Drogie dzieci!

Ponownie wzywam was: bądźcie otwarci na moje orędzia. Pragnę, kochane dzieci, przybliżyć was wszystkich do mego Syna Jezusa, dlatego módlcie się i pośćcie. Szczególnie wzywam was, abyście się modlili w moich intencjach, tak, abym mogła was ofiarować mojemu Synowi Jezusowi, a On przemieni i otworzy wasze serca na miłość. Kiedy będziecie mieć miłość w sercu – pokój zakróluje w was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.2004

„Drogie dzieci!

Również dziś radość gości w moim sercu. Pragnę wam podziękować, że przyczyniacie się do realizacji mojego planu. Każdy z was jest ważny, dlatego kochane dzieci, módlcie się i radujcie się wraz ze mną każdym sercem, które się nawróciło i stało się narzędziem prowadzącym do pokoju w świecie. Kochane dzieci, grupy modlitewne są mocne, tak, że poprzez nie można zobaczyć, że Duch Święty działa na świecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.05.2004

„Drogie dzieci!

Dziś również zachęcam was do poświęcenia się mojemu Sercu i Sercu mojego Syna Jezusa. Tylko w ten sposób będziecie każdego dnia coraz bardziej moimi i coraz bardziej wzajemnie będziecie zachęcać się do świętości. W waszych sercach zakróluje radość i będziecie nosicielami pokoju i miłości. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.04.2004

„Drogie dzieci!

Dziś również wzywam was do jeszcze intensywniejszego życia moimi orędziami w pokorze i miłości, aby Duch Święty napełnił was swoją łaską i mocą. Tylko w ten sposób staniecie się świadkami pokoju i przebaczenia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.03.2004

„Drogie dzieci!

Również dziś wzywam was do otwarcia się na modlitwę. Otwórzcie wasze serca, kochane dzieci, szczególnie teraz, w tym czasie łaski, i okażcie swoją miłość Ukrzyżowanemu. Tylko w ten sposób odkryjecie pokój, a modlitwa z waszego serca popłynie w świat. Stańcie się przykładem, kochane dzieci, inspirujcie dobro. Ja jestem blisko was i kocham was wszystkich. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.02.2004

„Drogie dzieci!

Również dziś was wzywam, jak nigdy dotąd, byście otworzyli serca na moje orędzia. Kochane dzieci, bądźcie tymi, którzy pociągają dusze do Boga, a nie tymi, którzy je oddalają. Ja jestem z wami i kocham was szczególną miłością. To jest czas pokuty i nawrócenia. Z głębi serca wołam, abyście byli moimi całym sercem, a wtedy zobaczycie, że wasz Bóg jest wielki, albowiem udzieli wam obficie błogosławieństwa i pokoju. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.2004

„Drogie dzieci!

Dzisiaj też wzywam was do modlitwy. Módlcie się, kochane dzieci, szczególnie za wszystkich tych, którzy nie poznali miłości Bożej. Módlcie się, by ich serca otworzyły się i przybliżyły do mojego serca i do serca Mojego Syna Jezusa, abyśmy mogli ich przemienić w ludzi pokoju i miłości. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwani”.

25.12.2003

„Drogie dzieci!

Również dziś błogosławię was wszystkich z moim Synem Jezusem na ręku i przynoszę Go wam jako Króla Pokoju, by obdarzył was swoim pokojem. Jestem z wami i kocham was moje drogie dzieci. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.11.2003

„Drogie dzieci!

Wzywam was, aby ten czas stał się jeszcze większą zachętą do modlitwy. Kochane dzieci módlcie się w tym czasie, aby Jezus narodził się we wszystkich sercach, szczególnie zaś w sercach tych, którzy go nie znają. W tym świecie pełnym niepokoju bądźcie miłością, radością i pokojem. Ja jestem z wami i oręduję przed Bogiem za każdym z was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.10.2003

„Drogie dzieci!

Ponownie wzywam was, abyście poświęcili się mojemu Sercu i Sercu mojego Syna Jezusa. Pragnę was wszystkich, kochane dzieci, poprowadzić drogą nawrócenia i świętości. Tylko poprzez was, możemy wprowadzić jak najwięcej dusz na drogę zbawienia. Nie zwlekajcie więc, kochane dzieci, lecz całym sercem powiedzcie: pragnę pomóc Jezusowi i Maryi, by jak najwięcej braci i sióstr poznało drogę świętości. W ten sposób odczujecie satysfakcję, że jesteście przyjaciółmi Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.09.2003

„Drogie dzieci!

Dziś również wzywam was do zbliżenia się do mojego serca. Tylko w ten sposób, zrozumiecie dar mojej obecności tutaj pośród nas. Pragnę was, kochane dzieci, prowadzić do Serca mojego Syna Jezusa, ale wy się opieracie i nie chcecie otworzyć waszych serc na modlitwę. Ponownie wzywam was, kochane dzieci, nie bądźcie głusi, lecz zrozumcie moje wezwanie, które jest dla was zbawieniem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.08.2003

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was abyście w sercu dziękowali Bogu za wszystkie otrzymane łaski, dane również poprzez znaki i barwy występujące w przyrodzie. Bóg pragnie waszej bliskości i zachęca, byście Jemu oddawali cześć i chwałę. Dlatego też, kochane dzieci, ponawiam wezwanie: módlcie się, módlcie się, módlcie się i nie zapominajcie: Jestem z wami! Wstawiam się przed Bogiem za każdym z was, dopóki sami nie osiągniecie w Nim pełni radości. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.07.2003

„Drogie dzieci!

Dziś również wzywam was do modlitwy. Kochane dzieci, módlcie się dopóty, dopóki modlitwa nie stanie się dla was radością. Tylko w taki sposób każdy z was odkryje pokój w sercu, a dusza uzyska zadowolenie. Będziecie odczuwać wobec innych potrzebę świadczenia o miłości, którą odczuwacie w waszym sercu i w życiu. Jestem z wami i oręduję przed Bogiem za wami wszystkimi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.2003

„Drogie dzieci!

Dziś również z wielką radością wzywam was do życia moimi orędziami. Jestem z wami i dziękuję wam, że wprowadziliście w życie to, co wam mówię. Wzywam was, abyście jeszcze bardziej żyli moimi orędziami z nowym entuzjazmem i radością. Niech modlitwa stanie się waszą codziennością. Dziękuję, że opowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.05.2003

„Drogie dzieci!

Dziś również wzywam was do modlitwy. Wznówcie waszą  modlitwę osobistą, w szczególny zaś sposób módlcie się do Ducha Świętego, aby pomógł wam modlić się sercem. Wstawiam się za wami wszystkimi drogie dzieci i wszystkich was wzywam do nawrócenia. Jeżeli wy sami się nawrócicie, wszyscy wokół was będą odnowieni i będą modlić się z radością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.04.2003

„Drogie dzieci!

Również dziś wzywam was do otwarcia się na modlitwę. W czasie minionego Wielkiego Postu uświadomiliście sobie jacy mali jesteście i jak mała jest wasza wiara. Kochane dzieci, zdecydujcie się od zaraz  na Boga, aby On przemieniał wasze serca, a poprzez was, także serca innych ludzi. W tym świecie pełnym niepokoju, bądźcie radosnymi świadkami Jezusa Zmartwychwstałego, bo świat jest złakniony Boga i tego wszystkiego, co od Boga pochodzi. Ja, drogie dzieci, jestem z wami i kocham was niezmiernie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.03.2003

„Drogie dzieci!

Również dziś wzywam was do modlitwy o pokój. Módlcie się sercem kochane dzieci i nie traćcie nadziei, bowiem Bóg kocha swoje stworzenia. On pragnie zbawić każdego z osobna poprzez moje przyjście tutaj. Wzywam was na drogę świętości. Módlcie się, bo w modlitwie otwieracie się na wolę Bożą, a wtedy we wszystkim co czynicie, realizujecie plan Boży, wobec siebie i innych. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.02.2003

„Drogie dzieci!

Dziś również wzywam was do modlitwy i postu w intencji pokoju. Kochane dzieci, jak już mówiłam i powtarzam obecnie, tylko modlitwą i postem można powstrzymać wojny. Pokój jest drogocennym darem od Boga. Proście, módlcie się, a otrzymacie pokój. Głoście pokój i miejcie pokój w sercach waszych. Pielęgnujcie go jak kwiat, który potrzebuje wody, delikatności i światła. Bądźcie tymi, którzy niosą pokój innym. Jestem z wami i oręduję za wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.2003

„Drogie dzieci!

Tym orędziem ponownie wzywam was do modlitwy o pokój. Szczególnie teraz, kiedy występuje kryzys pokoju, wy bądźcie tymi, którzy modlą się i świadczą o pokoju. To wy, kochane dzieci, bądźcie pokojem w tym niespokojnym świecie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.2002

„Drogie dzieci!

To jest czas wielkich łask, ale i wielkich prób dla każdego, kto chce kroczyć drogą pokoju. Ponawiam więc wezwanie, drogie dzieci: módlcie się sercem, nie słowami. Żyjcie według moich orędzi i nawracajcie się. Bądźcie świadomi daru od Boga, który pozwolił mi być z wami zwłaszcza dziś, gdy trzymam w ramionach Dzieciątko Jezus-Króla Pokoju. Pragnę wam przekazać pokój, a wy niosąc go w sercu obdarowujcie nim innych, dopóki Boży pokój nie zapanuje w świecie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.11.2002

„Drogie dzieci! Również dziś wzywam was do nawrócenia. Kochane dzieci, otwórzcie wasze serce Bogu poprzez spowiedź świętą i przygotujcie duszę, aby w waszym sercu ponownie mogło narodzić się Dziecię Jezus. Pozwólcie Mu, by was przemienił i wprowadził na drogę pokoju i radości. Kochane dzieci, zdecydujcie się na modlitwę. Niech wasze serce pragnie modlitwy szczególnie teraz w tym czasie łaski. Jestem blisko was i oręduję za wami u Boga. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.10. 2002

„Drogie dzieci!

Również dziś wzywam was do modlitwy. Kochane dzieci, uwierzcie, że zwykła modlitwa może zdziałać cuda. Przez modlitwę otwieracie swoje serca Bogu, a to On czyni cuda w waszym życiu. Oglądając owoce, wasze serce napełnia  się radością i wdzięcznością za wszystko, co Bóg czyni w waszym życiu, a przez was, również w życiu innych. Módlcie się i wierzcie kochane dzieci. Bóg udziela łask, których wy nie widzicie. Módlcie się, a zobaczycie je. Niech wasz dzień będzie wypełniony modlitwą i dziękczynieniem za wszystko, co Bóg wam daje. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.09.2002

„Drogie dzieci!

W tym tak niespokojnym czasie wzywam was do modlitwy. Kochane dzieci, módlcie się o pokój i o to, aby każdy człowiek w świecie umiłował pokój. Tylko ta dusza, która odnajdzie pokój w Bogu, będzie odczuwać zadowolenie i napełni świat miłością. Kochane dzieci jesteście szczególnie wezwani do życia w pokoju i do świadczenia o pokoju, o pokoju w waszych sercach i rodzinach, bo to za waszym pośrednictwem pokój popłynie w świat. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.08.2002

„Drogie dzieci!

Dziś również jestem z wami modląc się do Boga o jeszcze większa wiarę dla was. Kochane dzieci, mała jest wasza wiara i nawet nie jesteście świadomi tego jak bardzo, a mimo to, nie jesteście zdolni do tego, aby prosić Boga o dar wiary. Jestem z wami dlatego, aby pomóc wam zrozumieć moje orędzia i wprowadzać je w życie. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, gdyż tylko przez wiarę i modlitwę wasza dusza odnajdzie pokój, a świat radość przebywania z  Bogiem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.07.2002

„Drogie dzieci!

Dziś raduję się razem z waszym patronem i wzywam was, do otwarcia się na wolę Bożą, aby wzrastała wiara w was samych i w ludziach, których spotykacie w swej codzienności. Kochane dzieci, módlcie się dotąd, dopóki modlitwa nie stanie się dla was radością. Proście waszych świętych patronów, aby pomogli wam wzrastać w miłości do Boga. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.2002

„Drogie dzieci!

Dziś modlę się za was i z wami, aby Duch Święty wspomagał was i zwiększył waszą wiarę, byście jeszcze bardziej przyjęli orędzia, które daję wam tutaj, w tym świętym miejscu. Kochane dzieci, zrozumcie, że to jest czas łaski dla każdego z was, a ze mną , kochane dzieci, jesteście bezpieczni. Pragnę was wszystkich wprowadzić na drogę  świętości. Żyjcie moimi orędziami i wprowadzajcie w Życie każde słowo, dane ode mnie. Niech się staną dla was drogocenne, gdyż pochodzą z nieba. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.05.2002

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was, aby w waszym życiu modlitwa zajęła pierwsze miejsce. Módlcie się i niech modlitwa przynosi wam radość. Ja jestem z wami i wstawiam się za wami wszystkimi, a wy kochane dzieci, nieście z radością moje orędzia. Niech wasze życie ze mną stanie się radością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.04.2002

„Drogie dzieci!

Radujcie się wraz ze mną czasem wiosny, kiedy cała przyroda budzi się, a wasze serca łakną przemiany. Otwórzcie się dzieci i módlcie się. Nie zapominajcie, że ja jestem z wami i pragnę wszystkich poprowadzić do mojego Syna, aby On obdarzył was szczerą miłością do Boga i wszystkiego co od Niego pochodzi. Otwórzcie się na modlitwę i proście Boga o nawrócenie waszych serc, bo wszystko inne On widzi i ma w swojej Opatrzności. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.03.2002

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was do zjednoczenia się z Jezusem na modlitwie. Otwórzcie Mu swoje serce i oddajcie Mu wszystko co je przepełnia: radości, smutki i choroby. Niech to będzie dla was czas łaski. Módlcie się, kochane dzieci, i każdą chwilę oddajcie Jezusowi. Jestem z wami i oręduję za wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.02.2002

„Drogie dzieci!

W tym czasie łaski wzywam was, abyście stali się przyjaciółmi Jezusa. Módlcie się o pokój w waszych sercach i pracujcie nad osobistym nawróceniem. Kochane dzieci, tylko w ten sposób, możecie się stać świadkami pokoju i miłości Jezusa w świecie. Otwórzcie się na modlitwę, aby modlitwa stała się waszą potrzebą. Nawracajcie się, kochane dzieci, i starajcie się, aby dusza jak najlepiej poznała Jezusa i Jego miłość. Jestem blisko was i błogosławię was wszystkich. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.2002

„Drogie dzieci!

Teraz, kiedy wciąż jeszcze oglądacie się wstecz na ubiegły rok, wzywam was, kochane dzieci abyście wejrzeli głęboko w swoje serca i zdecydowali się być bliżej Boga i modlitwy. Kochane dzieci, wciąż jeszcze jesteście przywiązani do ziemskich rzeczy, a mało do życia duchowego. Niech więc moje dzisiejsze wezwanie stanie się zachętą do opowiedzenia się za Bogiem i codziennego nawracania się. Kochane dzieci, nie możecie się nawrócić, jeśli nie porzucicie grzechu i nie zdecydujecie się miłować Boga i bliźniego. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.2001

„Drogie dzieci!

Dzisiaj wzywam was i zachęcam do modlitwy o pokój. Dziś szczególnie, kiedy przynoszę wam na rękach Nowo Narodzonego Jezusa, wzywam was do zjednoczenia się z Nim przez modlitwę, abyście stali się znakiem dla tego, pełnego niepokoju , świata. Zachęcajcie się wzajemnie, kochane dzieci, do modlitwy i miłości. Niech wasza wiara pobudzi innych do większej wiary i większej miłości. Błogosławię was i przyzywam, abyście jeszcze bardziej zbliżyli się do mojego serca  i serca małego Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!”

25.11.2001

„Drogie dzieci!

W tym czasie łaski ponownie wzywam was do modlitwy. Kochane dzieci, módlcie się i przygotowujcie wasze serca na przyjście Króla Pokoju, by on udzielił całemu światu błogosławieństwa  pokoju. Niepokój zawładnął sercami, a w świecie panuje nienawiść. Dlatego wy, którzy żyjecie moimi orędziami, bądźcie światłem i wyciągniętymi rękoma wobec tego wiarołomnego świata, aby wszyscy poznali Boga miłości. Nie zapominajcie kochane dzieci, że jestem z wami błogosławię was wszystkich. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.10.2001

„Drogie dzieci! Dziś również wzywam was, abyście modlili się z całego serca i miłowali się wzajemnie. Kochane dzieci, zostaliście wybrani, aby świadczyć o pokoju i radości. Jeśli nie ma pokoju, módlcie się, a pokój uzyskacie. Popłynie on, kochane dzieci, w cały świat za pośrednictwem was samych i waszych modlitw. Dlatego, kochane dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się, gdyż modlitwa czyni cuda w ludzkich sercach i w świecie. Jestem z wami i dziękuję Bogu za każdego, kto poważnie potraktował modlitwę i nią żyje. Dziękuję że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.09.2001

„Drogie dzieci!

Dzisiaj również wzywam was do modlitwy, szczególnie dziś, gdy Szatan chce wojny i  nienawiści. Ponownie was wzywam, drogie dzieci, módlcie się i pośćcie, by Bóg dał wam pokój. Dawajcie świadectwo pokoju wobec każdego serca i nieście pokój temu niespokojnemu światu. Jestem z wami i oręduję za każdym z was przed Bogiem. A wy nie bójcie się, bo kto się modli nie boi się zła i nie ma nienawiści w sercu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.08.2001

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was wszystkich do podjęcia decyzji o świętości. Niechaj świętość, kochane dzieci, zawsze i w każdej sytuacji będzie na pierwszym miejscu w waszych myślach, w pracy i w mowie. Praktykujcie świętość, a powoli, krok po kroku, modlitwa i decyzja o świętości wniknie do waszych rodzin. Bądźcie realistami w stosunku do siebie samych i nie przywiązujcie się do rzeczy materialnych, lecz do Boga. Nie zapominajcie również, kochane dzieci, że wasze życie przemija jako ten kwiat. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.07.2001

Drogie dzieci!

W tym czasie łaski wzywam was, abyście jeszcze bardziej zbliżyli się do Boga poprzez osobistą modlitwę. Wykorzystajcie czas odpoczynku i pozwólcie waszej duszy i waszym oczom wypocząć w Bogu. Odnajdując pokój w naturze odkryjecie Boga, któremu będziecie mogli dziękować za wszelkie stworzenie, a wtedy odczujecie radość w sercach waszych. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.2001

„Drogie dzieci!

Jestem z wami i błogosławię was moim macierzyńskim błogosławieństwem. Módlcie się i szukajcie Boga  za moim pośrednictwem, szczególnie dzisiaj, kiedy Bóg daje wam obfitość łask. Wykorzystajcie, kochane dzieci, ten czas łaski i zbliżcie się do mojego serca, abym mogła doprowadzić was do mojego syna Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.05.2001

„Drogie Dzieci!

W tym czasie łaski wzywam was do modlitwy. Kochane dzieci, pracujecie dużo, ale bez Bożego błogosławieństwa. Błogosławcie i szukajcie mądrości Ducha Świętego, aby was prowadził w tym czasie, tak abyście zrozumieli i żyli w łasce tego czasu. Nawróćcie się, drogie dzieci, i uklęknijcie w ciszy waszego serca. Postawcie Boga na pierwszym miejscu waszego jestestwa, tak abyście mogli świadczyć w radości  o pięknie, którym was Bóg nieustannie obdarza w waszym życiu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.04.2001

„Drogie dzieci!

Dziś również wzywam was do modlitwy. Drogie dzieci, modlitwa czyni cuda. Wtedy gdy jesteście zmęczeni, chorzy i nie widzicie sensu życia, weźcie różaniec i módlcie się, dopóki modlitwa nie stanie się dla was radosnym spotkaniem z waszym Zbawicielem. Jestem z wami i modlę się za was drogie dzieci. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.03.2001

„Drogie dzieci!

Dzisiaj również wzywam was do otwarcia się na modlitwę. Drogie dzieci, żyjecie w czasach kiedy Bóg udziela wam wielkich łask, ale wy nie umiecie z nich korzystać. Zabiegacie o wiele spraw, lecz najmniej troszczycie się o duszę i życie duchowe. Przebudźcie wasze dusze z męczącego uśpienia i z całej mocy powiedzcie Bogu swoje TAK. Zdecydujcie się na nawrócenie i świętość. Jestem z wami, drogie dzieci i wzywam was do doskonałości ducha i  wszystkich waszych czynów. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.02.2001

„Drogie dzieci!

To jest czas łaski. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się dopóki nie zrozumiecie miłości Bożej do każdego z was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.2001

„Drogie dzieci!

Dzisiaj wzywam was, abyście z jeszcze większym zapałem powrócili do modlitwy i postu, dopóki modlitwa nie stanie się dla was radością. Drogie dzieci, kto się modli, nie boi się przyszłości, a kto pości, nie boi się zła. Jeszcze raz wam powtarzam: tylko modlitwą i postem można powstrzymać wojny - wojny waszej niewiary i lęku przed przyszłością. Jestem z wami i przekazuję wam tę naukę: w Bogu jest pokój i nadzieja wasza. Zbliżcie się więc do Boga i oddajcie Mu pierwsze miejsce w waszym życiu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.2000

„Drogie dzieci!

Dziś, kiedy Bóg dozwolił mi, abym z małym Jezusem w objęciach, mogła być z wami, cieszę się razem z wami i Bogu składam dzięki, za wszystko, co uczynił w tym Roku Jubileuszowym. Dziękuję Bogu szczególnie za tych wszystkich, którzy w swoim powołaniu powiedzieli Mu swoje całkowite Tak. Błogosławię was wszystkich moim błogosławieństwem i błogosławieństwem Nowo-Narodzonego Jezusa. Modlę się za was wszystkich, aby w waszych sercach narodziła się radość, abyście w tej radości i wy nosili radość, którą ja mam dzisiaj. W tym Dziecięciu przynoszę wam Zbawcę waszych serc, który wzywa was do świętości życia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.11.2000

„Drogie dzieci!

Dziś, kiedy niebo jest szczególnie blisko was, wzywam do modlitwy , aby przez modlitwę Bóg był dla was na pierwszym miejscu. Drogie dzieci, dzisiaj jestem blisko was i przekazuję każdemu moje macierzyńskie błogosławieństwo, abyście mieli siłę do miłowania wszystkich ludzi, których spotykacie w waszym ziemskim życiu i abyście mogli dzielić się z nimi Bożą miłością. Raduję się z wami i pragnę wam powiedzieć , że wasz brat Slavko narodził się dla Nieba i oręduje za wami. Dziękuję , że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.10.2000

„Drogie dzieci!

Dziś pragnę przed wami otworzyć moje macierzyńskie serce i wezwać was wszystkich do modlitwy w moich intencjach. Pragnę z wami odnowić modlitwę i wezwać was do postu , który pragnę ofiarować mojemu Synowi Jezusowi za nadejście nowych czasów, czasów wiosny . W tym Jubileuszowym Roku wiele serc otworzyło się na mnie, a Kościół odnawia się w Duchu . Raduję się z wami i dziękuję Bogu za ten dar, a was drogie dzieci, wzywam: módlcie się, módlcie się, módlcie się, dopóki modlitwa nie stanie się dla was radością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.09.2000

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was, abyście otworzyli się na modlitwę. Niech modlitwa stanie się dla was radością. Odnówcie modlitwę w swoich rodzinach i twórzcie grupy modlitewne, bo w ten sposób doznacie radości z modlitwy we wspólnocie. Wszyscy , którzy modlą się i uczestniczą w grupach modlitewnych mają serca otwarte na wolę Bożą i z radością świadczą o Bożej miłości. Jestem z wami i wszystkich was noszę w sercu. Błogosławię was macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuje, że odpowiedzieliście na  moje wezwanie”. 

25.08.2000

„Drogie dzieci!

Pragnę podzielić się z wami swoją radością. W Niepokalanym Sercu odczuwam, że jest wielu ludzi, którzy się do mnie przybliżyli i w szczególny sposób – modląc i nawracając się  niosą w swoich sercach zwycięstwo mego Niepokalanego Serca. Pragnę wam podziękować i zachęcić was, abyście z miłością i mocą Ducha Świętego jeszcze więcej czynili dla Boga i Jego Królestwa. Jestem z wami i błogosławię was macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.07.2000

„Drogie dzieci!

Nie zapominajcie, że tutaj na ziemi jesteście na drodze do wieczności i że wasz dom jest w niebie. Dlatego, drogie dzieci, bądźcie otwarci na Bożą miłość i porzućcie egoizm i grzech. Niech waszą radością będzie odkrywanie Boga w codziennej modlitwie. Dlatego wykorzystajcie ten czas i módlcie się, módlcie się, módlcie się, bo Bóg jest blisko was w modlitwie i poprzez modlitwę. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".

25.06.2000

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was do modlitwy. Kto się modli, nie boi się przyszłości. Drogie dzieci, nie zapomnijcie: jestem z wami i kocham was wszystkich. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.05.2000

„Drogie dzieci!

Raduję się z wami i w ten czas łaski wzywam was do duchowej odnowy. Proście, drogie dzieci, aby Duch Święty zamieszkał w was w swojej pełni, byście w radości świadczyć mogli wobec tych wszystkich, którzy są daleko od wiary. Módlcie się szczególnie, drogie dzieci, o dary Ducha Świętego, abyście w duchu miłości, każdego dnia i w każdej sytuacji, byli coraz bliżej swojego brata człowieka, a każde utrapienie pokonywali z mądrością i miłością. Jestem z wami i za każdym z was oręduję przed Jezusem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.04.2000

„Drogie dzieci!

Również i dziś wzywam was do nawrócenia. Zbyt wiele zajmujecie się sprawami materialnymi, a niewiele duchowymi. Otwórzcie swoje serca i od nowa więcej pracujcie nad osobistym nawróceniem. Codziennie zdecydujcie się poświęcić czas Bogu i modlitwie, aż modlitwa stanie się dla was radosnym spotkaniem z Bogiem. Jedynie tak wasze życie będzie miało sens i z radością będziecie myśleć o życiu wiecznym. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.03.2000

„Drogie dzieci!

Módlcie się i wykorzystajcie ten czas, bo jest to czas łaski. Jestem z wami i oręduję u Boga za każdym z was, aby wasze serce otworzyło się na Boga i na miłość Bożą. Drogie dzieci, módlcie się nieustannie, dopóki modlitwa nie stanie się dla was radością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.02.2000

„Drogie dzieci!

Przebudźcie się ze snu niewiary i grzechu, gdyż to jest czas łaski, dany wam od Boga. ykorzystajcie ten czas i proście Boga o łaskę uzdrowienia serca, abyście sercem patrzyli na Boga i człowieka. Módlcie się szczególnie za tych, którzy nie poznali miłości Bożej, a swoim życiem dajcie świadectwo, aby i oni poznali Boga i Jego niezmierzoną miłość. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.2000

Drogie Dzieci,

Wzywam was do nieustannej modlitwy. Modląc się jesteście bliżej Boga a On sam prowadzi was drogą pokoju i zbawienia. Więc wzywam was dzisiaj, abyście innych darzyli pokojem. Tylko w Bogu jest prawdziwy pokój. Otwórzcie serca i bądźcie darczyńcami pokoju, aby inni odkryli pokój w was i poprzez was. Stańcie się świadkami Bożego pokoju i miłości, które od Niego otrzymujecie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

25.12.1999

„Drogie dzieci!

Oto czas łaski. Kochane dzieci, dzisiaj z  Dzieciątkiem Jezus, w ramionach, w szczególny sposób daję wam możliwość opowiedzenia się za pokojem. Przez  wasze „tak” dla pokoju i decyzję na Boga, otwiera się dla was nowa możliwość pokoju. Tylko tak , drogie dzieci, to stulecie stanie się dla was okresem pokoju i dobrobytu. Niech więc Nowonarodzone Dziecię Jezus zajmie pierwsze miejsce w waszym życiu, by poprowadzić was drogą zbawienia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.11.1999

„Drogie dzieci!

Dziś również wzywam was do modlitwy. Niech w tym czasie łaski krzyż będzie dla was drogowskazem do miłości i do jedności, skąd przychodzi prawdziwy pokój. Dlatego, drogie dzieci, w tym czasie módlcie się szczególnie, by w waszych sercach zrodziło się Dziecię Jezus - twórca pokoju. Tylko poprzez modlitwę staniecie się moimi apostołami pokoju w tym niespokojnym świecie. Dlatego módlcie się, dopóki modlitwa stanie się dla was radością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.10.1999

„Drogie dzieci!

Nie zapominajcie, to jest czas łaski, dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.09.1999

„Drogie dzieci!

Dzisiaj ponownie wzywam was, byście stali się orędownikami mojego pokoju, zwłaszcza teraz, gdy mówi się, że Bóg jest daleko, a przecież nigdy nie był bliżej was. Wzywam was, byście poprzez czytanie Pisma Świętego odnowili modlitwę w rodzinach i przeżywali radość w spotkaniu z Bogiem, który bezgranicznie kocha  Swoje stworzenie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.08.1999

„Drogie dzieci,

Również dzisiaj wzywam was byście w barwach przyrody wysławiali Boga Stworzyciela. On nawet przez najmniejszy kwiat mówi o swoim pięknie i głębi miłości, z której was stworzył. Drogie dzieci, niech modlitwa wypływa z waszego serca niczym świeża woda ze źródła. Niech łany zboża mówią wam o miłosierdziu Bożym wobec każdego stworzenia. Dlatego odnówcie modlitwę dziękczynienia za wszystko, co daje wam Bóg. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.07.1999

„Drogie dzieci,

Również dzisiaj raduję się z wami i wszystkich was wzywam do modlitwy sercem. Drogie dzieci, wzywam was, abyście tu wraz ze mną dziękowali Bogu za wszystkie łaski, które On wam daje przeze mnie. Pragnę, byście zrozumieli, że chcę tu stworzyć nie tylko miejsce modlitwy, ale i spotkania serc. Pragnę, by moje, Jezusa i wasze serca przemieniły się w jedno serce miłości i pokoju. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się i radujcie się z tego wszystkiego co Bóg tu czyni, wbrew temu, że szatan wywołuje kłótnie i niepokój. Jestem z wami i wszystkich was prowadzę drogą miłości. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.1999

„Drogie dzieci,

Dziś dziękuję wam za to, że żyjecie moimi orędziami i świadczycie o nich swoim życiem. Drogie dzieci, bądźcie silni i módlcie się, by modlitwa dała wam siłę i radość. Tylko w ten sposób każdy z was należeć będzie do mnie a ja będę prowadzić go do zbawienia. Drogie dzieci, módlcie się i świadczcie swoim życiem o mojej obecności tutaj. Niech każdy wasz dzień będzie radosnym świadczeniem o Bożej miłości. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.05.1999

„Drogie dzieci!

Dziś znowu wzywam was do nawrócenia i do mocniejszej wiary w Boga. Kochane dzieci, szukacie pokoju i modlicie się na różne sposoby, ale jeszcze nie oddaliście waszych serc Bogu, aby On wypełnił je Swoją Miłością. Oto dlaczego jestem z wami, aby nauczyć was i zbliżyć was do miłości Bożej. Jeśli będziecie kochać Boga ponad wszystko, będzie łatwiej się wam modlić i otworzyć Mu swe serce. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.04.1999

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj wzywam was do modlitwy. Drogie dzieci, z radością nieście pokój i miłość temu niespokojnemu światu. Przez post i modlitwę dawajcie świadectwo, że należycie do mnie i żyjecie moimi orędziami. Módlcie się i szukajcie! Ja modlę się i oręduję za wami przed Bogiem byście się nawrócili, by wasze zachowanie było zawsze chrześcijańskie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.03.1999

„Drogie dzieci!

Wzywam was do modlitwy sercem. W szczególny sposób, drogie dzieci, wzywam was byście modlili się o nawrócenie grzeszników, tych którzy mieczem nienawiści i codziennymi przekleństwami przebijają moje serce i Serce mojego Syna Jezusa. Módlmy się, drogie dzieci, za wszystkich, którzy nie pragną poznać miłości Bożej, pomimo że należą do Kościoła. Módlmy się, by się nawrócili, by Kościół zmartwychwstał w miłości. Czas, który jest wam dany na nawrócenie możecie przeżyć tylko w miłości i w modlitwie. Postawcie Boga na pierwszym miejscu, aby Jezus Zmartwychwstały stał się waszym przyjacielem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.02.1999

„Drogie dzieci!

Dzisiaj również jestem z wami w szczególny sposób rozpamiętując i przeżywając w moim sercu Mękę Jezusa. Kochane dzieci, otwórzcie swoje serca i oddajcie mi wszystko, co w nich jest: radości, smutki i każdy, nawet najmniejszy ból, abym mogła oddać to Jezusowi, by On przez Swoją niezmierzoną miłość spalił i przemienił wasze smutki w radość swojego zmartwychwstania. Dlatego wzywam was, szczególnie teraz, kochane dzieci, aby wasze serca otworzyły się na modlitwę, żebyście przez modlitwę stali się przyjaciółmi Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.1999

„Drogie dzieci!

Ponownie wzywam was do modlitwy. Nie możecie wymawiać się tym, że macie więcej pracy, bo przyroda jeszcze śpi głębokim snem. Otwórzcie się na modlitwę. Odnówcie modlitwę w rodzinach. Umieśćcie Pismo Święte na widocznym miejscu dla swojej rodziny, czytajcie je, rozmyślajcie i uczcie się jak Bóg miłuje swój lud. Jego miłość objawia się również dzisiaj gdy posyła wam mnie, abym wezwała was na drogę zbawienia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.1998

„Drogie dzieci!

W tej Bożonarodzeniowej radości pragnę pobłogosławić was moim błogosławieństwem. W szczególny sposób, drogie dzieci, przekazuję wam błogosławieństwo Dzieciątka Jezus. Niech Ono napełni was Swoim pokojem. Dziś, kochane dzieci, nie macie pokoju, choć do niego dążycie. Dlatego, wraz z moim Synem Jezusem w tym dniu wzywam was: módlcie się, módlcie się, módlcie się, bo bez modlitwy nie ma ani radości ani pokoju, ani przyszłości. Dążcie do pokoju i szukajcie go w Bogu, który jest prawdziwym pokojem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.11.1998

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was, abyście przygotowali się na przyjście Jezusa. W szczególny sposób przygotujcie swoje serca. Niech spowiedź święta będzie pierwszym aktem nawrócenia, a potem, drogie dzieci, zdecydujcie się na świętość. Niech wasze nawrócenie i decyzja na świętość zaczną się dzisiaj, nie jutro. Ja kochane dzieci, wzywam was wszystkich na drogę zbawienia i pragnę wskazać wam drogę do raju. Dlatego, kochane dzieci, bądźcie moimi i ze mną zdecydujcie się na świętość. Kochane dzieci, podejmijcie na serio modlitwę i módlcie się, módlcie się, módlcie się. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.10.1998

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was, byście zbliżyli się do mojego Niepokalanego Serca. Wzywam was, byście w swoich rodzinach odnowili żar pierwszych dni, kiedy wzywałam was do postu, modlitwy i nawrócenia. Kochane dzieci, przyjmowaliście moje orędzia z otwartym sercem, choć nie wiedzieliście, czym jest modlitwa. Dziś wzywam was, abyście całkowicie otworzyli się na mnie, bym mogła was przemienić i poprowadzić do Serca mego Syna Jezusa, aby On napełnił was Swoją miłością. W ten sposób, drogie dzieci, odnajdziecie prawdziwy pokój, pokój, który tylko Bóg wam daje. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.09.1998

„Drogie dzieci!

Dzisiaj wzywam was, byście stali się moimi świadkami żyjąc w wierze swoich ojców. Kochane dzieci, szukacie znaków i orędzi, a nie widzicie, że Bóg wzywa was poprzez każdy poranny wschód słońca, abyście się nawrócili na drogę prawdy i zbawienia. Wiele mówicie, drogie dzieci, a mało pracujecie nad swoim nawróceniem. Dlatego nawracajcie się i zacznijcie żyć moimi orędziami – nie w słowach, ale w życiu a wtedy, kochane dzieci, będziecie mieć siłę, by zdecydować się na prawdziwe nawrócenie serca. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.08.1998

„Drogie dzieci!

Dzisiaj wzywam was, byście poprzez modlitwę jeszcze bardziej przybliżyli się do mnie. Drogie dzieci, jestem waszą matką, kocham was i pragnę, by każdy z was został zbawiony i był ze mną w raju. Dlatego, kochane dzieci módlcie się, módlcie się, módlcie się, dopóki wasze życie nie stanie się modlitwą. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.07.1998

„Drogie dzieci!

Dzisiaj, drogie dzieci, wzywam was, byście poprzez modlitwę byli z Jezusem po to, by przez osobiste doświadczenie odkryć piękno Bożych stworzeń. Nie możecie mówić ani dawać świadectwa o modlitwie, jeżeli się nie modlicie. Dlatego, drogie dzieci, w cichości serca zostańcie z Jezusem, by On swoją miłością was przemieniał i przeobrażał. To jest dla was, drogie dzieci, czas łaski. Wykorzystajcie go dla swojego osobistego nawrócenia, ponieważ mając Boga macie wszystko. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.1998

„Drogie dzieci!

Dzisiaj pragnę wam podziękować za to, że żyjecie moimi orędziami. Błogosławię was wszystkich moim macierzyńskim błogosławieństwem i zanoszę was wszystkich przed mojego Syna Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.05.1998

„Drogie dzieci!

Dzisiaj wzywam was byście poprzez modlitwę i ofiary przygotowali się na przyjście Ducha Świętego. Kochane dzieci, to jest czas łaski, więc ponownie was wzywam, abyście zdecydowali się na Boga Stworzyciela. Pozwólcie Mu, żeby was przeobrażał i przemieniał. Niech wasze serce będzie gotowe, by słuchać i żyć, wszystkim tym, co dla każdego z was zaplanował Duch Święty. Kochane dzieci, pozwólcie Duchowi Świętemu, by was prowadził drogą prawdy oraz zbawienia do życia wiecznego. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.04.1998

„Drogie dzieci!

Dzisiaj wzywam was abyście poprzez modlitwę otworzyli się na Boga tak, jak kwiat otwiera się na poranne promienie słońca. Kochane dzieci, nie bójcie się. Jestem z wami i oręduję za każdym z was przed Bogiem, aby wasze serca przyjęły dar nawrócenia. Tylko w ten sposób, kochane dzieci, pojmiecie jak ważna jest łaska na obecne czasy, a Bóg stanie się wam bliższy. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.03.1998

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj wzywam was do postu i wyrzeczeń. Kochane dzieci, wyrzeknijcie się tego co przeszkadza wam być bliżej Jezusa. W szczególny sposób wzywam was: módlcie się, bo tylko przez modlitwę będziecie mogli zapanować nad swoją wolą i odkryć wolę Bożą w najmniejszych rzeczach. Kochane dzieci, poprzez swoje codzienne życie staniecie się przykładem i świadectwem czy żyjecie dla Jezusa lub przeciw Niemu i Jego woli. Kochane dzieci, pragnę abyście stali się apostołami miłości. Przez waszą miłość, kochane dzieci, rozpoznają że należycie do mnie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.02.1998

„Drogie dzieci!

I dziś jestem z wami i wszystkich was ponownie wzywam, abyście zbliżyli się do mnie przez modlitwę. Szczególnie proszę was o wyrzeczenia w tym czasie łaski. Kochane dzieci, rozmyślajcie i przeżywajcie poprzez wasze małe ofiary Mękę Jezusa, który umarł za każdego z was. Albowiem tylko wtedy, gdy przybliżycie się do Jezusa, pojmiecie Jego nieskończoną miłość do każdego z was. Modlitwa i umartwienia sprawią, że staniecie się bardziej otwarci na dar wiary i miłości do Kościoła oraz ludzi, którzy was otaczają. Kocham was i błogosławię. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.1998

„Drogie dzieci!

Dziś ponownie wzywam was wszystkich do modlitwy. Tylko przez modlitwę, drogie dzieci, wasze serce zostanie przemienione, stanie się lepsze i bardziej czułe na Słowo Boże. Kochane dzieci, nie dopuśćcie aby szatan was odciągał i robił z wami co chce. Wzywam was, abyście byli odpowiedzialni i zdecydowani, i każdy dzień poświęcili Bogu w modlitwie. Kochane dzieci, niech Msza św. nie będzie dla was zwyczajem lecz życiem. Żyjąc codzienną Mszą św., odczujecie pragnienie świętości i będziecie w niej wzrastać. Jestem blisko was i za każdym z was oręduję przed Bogiem, aby On dał wam siłę do przemiany serca. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.1997

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj raduję się z wami i wzywam was do dobra. Pragnę, aby każdy z was nosił pokój w sercu i medytował nad słowami: chcę aby Bóg zajmował pierwsze miejsce w moim życiu! W ten sposób każdy z was stanie się święty. Mówcie każdemu, kochane dzieci, że pragniecie dobra dla niego a każdy odwzajemni się dobrem i wtedy dobro zamieszka w sercu wszystkich ludzi. Dziś wieczorem, kochane dzieci, przynoszę wam Dobro – mojego Syna, który oddał życie dla waszego zbawienia. Przeto kochane dzieci, radujcie się i wznoście ręce do Jezusa, który jest jedynym Dobrem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.11.1997

„Drogie dzieci!

Dzisiaj wzywam was do rozważenia waszego chrześcijańskiego powołania. Moje kochane dzieci, prowadziłam was i prowadzę w tym czasie łaski, abyście stali się świadomi waszego chrześcijańskiego powołania. Święci męczennicy umierając świadczyli: «Jestem chrześcijaninem, kocham Boga ponad wszystko». Moje kochane dzieci, również dzisiaj wzywam was: radujcie się i bądźcie radosnymi chrześcijanami odpowiedzialnymi i świadomymi, że Bóg powołał was w sposób szczególny, byście się cieszyli i stali się radośni, wyciągając dłonie do tych, którzy nie wierzą, a którzy poprzez przykład waszego życia otrzymają wiarę i miłość do Boga. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby wasze serce stało się otwarte i czułe na Boże Słowo. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.10.1997

„Drogie dzieci!

I dzisiaj jestem z wami i wzywam was wszystkich do odnowienia siebie poprzez życie moimi orędziami. Drogie dzieci, niech modlitwa stanie się dla was życiem. Bądźcie przykładem dla innych. Drogie dzieci, pragnę abyście stali się nosicielami pokoju i Bożej radości dzisiejszemu niespokojnemu światu. Dlatego drogie dzieci: módlcie się, módlcie się, módlcie się! Jestem z wami i błogosławię was moim macierzyńskim pokojem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.09.1997

„Drogie dzieci!

Dzisiaj wzywam was, abyście zrozumieli, że bez miłości nie możecie zrozumieć, że Bóg musi być na pierwszym miejscu w waszym życiu. Dlatego, moje kochane dzieci, wzywam was wszystkich do miłowania, ale nie miłością ludzką, ale miłością Bożą. W ten sposób wasze życie będzie piękniejsze, bezinteresowne. Zrozumiecie, że Bóg daje się wam z miłości w sposób bardzo prosty. Moje kochane dzieci, jak zrozumiecie moje słowa, które wam daję z miłością; módlcie się, módlcie się, módlcie się to będziecie zdolni przyjąć innych z miłością i wybaczyć wszystko zło, które wam wyrządzono. Odpowiedzcie modlitwą; modlitwa jest owocem miłości do Boga-Stworzyciela. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.08.1997

„Drogie dzieci!

Bóg daje mi ten czas jako dar dla was, abym mogła was pouczać i prowadzić drogą zbawiania. Teraz, drogie dzieci, nie pojmujecie tej łaski, ale szybko nadejdzie czas, kiedy będzie wam żal tych orędzi. Dlatego, kochane dzieci, żyjcie wszystkimi słowami, które dawałam wam w tym czasie łaski i odnówcie modlitwę, dopóki modlitwa nie stanie się dla was radością. Szczególnie wzywam wszystkich, którzy poświęcili się mojemu Niepokalanemu Sercu, aby stali się przykładem dla innych. Wzywam wszystkich kapłanów, zakonników i zakonnice, aby modlili się na różańcu i uczyli innych modlić się. Różaniec jest mi szczególnie drogi; poprzez różaniec otworzycie mi swoje serce i będę mogła wam pomóc. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.07.1997

„Drogie dzieci!

Dzisiaj wzywam was, abyście odpowiedzieli na moje wezwanie do modlitwy. Pragnę, drogie dzieci, byście w tym czasie znaleźli jakieś miejsce na modlitwę osobistą. Pragnę prowadzić was w kierunku modlitwy sercem. Tylko tak zrozumiecie, że wasze życie jest puste bez modlitwy. Odkryjecie sens waszego życia, gdy na modlitwie odkryjecie Boga; więc kochane dzieci, otwórzcie drzwi waszego serca a zrozumiecie, że modlitwa jest radością, bez której nie możecie żyć. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.1997

„Drogie dzieci!

Dzisiaj w szczególny sposób jestem z wami i przekazuję wam swe macierzyńskie błogosławieństwo pokoju. Modlę się i oręduję za wami przed Bogiem, byście pojęli, że każdy z was jest zwiastunem pokoju. Nie możecie zaznać pokoju, jeżeli wasze serce nie trwa w pokoju Bożym. Dlatego, kochane dzieci, módlcie się, módlcie się, gdyż modlitwa stanowi fundament waszego pokoju. Otwórzcie swe serca i dajcie czas Bogu, by stał się On waszym przyjacielem. Gdy zawrzecie przyjaźń z Bogiem, żadna burza jej nie zniszczy. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.05.1997

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was, abyście wysławiali Boga i aby Imię Boże było święte w waszych sercach i w waszym życiu. Drogie dzieci, gdy jesteście w świętości Bożej, Bóg jest z wami i tylko przez modlitwę obdarza was pokojem i radością, które od Niego pochodzą. Dlatego, drogie dzieci, odnówcie modlitwę w swoich rodzinach a wasze serca wysławiać będą święte Imię Boże i niebo zapanuje w waszych sercach. Jestem blisko was i wstawiam się za wami przed Bogiem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.04.1997

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was, aby wasze życie było związane z Bogiem Stwórcą, gdyż tylko wtedy nabierze ono sensu i zrozumiecie, że Bóg jest miłością. Bóg wysyła mnie do was z miłości, abym pomogła wam pojąć, że bez Niego nie ma przyszłości ani radości, a przede wszystkim nie ma zbawiania wiecznego. Drogie dzieci, wzywam was abyście porzucili grzech i modlili się nieustannie, abyście przez modlitwę rozpoznawali sens swojego życia. Bóg udziela się temu, kto Go poszukuje. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.03.1997

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was w szczególny sposób, abyście wzięli krzyż w ręce i rozpamiętywali rany Jezusa. Proście Jezusa, aby uzdrowił wasze rany, których doznaliście, drogie dzieci, w ciągu waszego życia z powodu własnych grzechów lub grzechów waszych rodziców. Tylko w ten sposób, drogie dzieci, pojmiecie, że światu jest potrzebne uzdrowienie wiary w Boga Stworzyciela. Rozmyślając nad Męką i śmiercią Jezusa na krzyżu zrozumiecie, że tylko przez modlitwę możecie stać się prawdziwymi apostołami wiary, gdy w prostocie i na modlitwie przeżywać będziecie wiarę, która jest darem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.02.1997

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj wzywam was, drogie dzieci, abyście otworzyli się na Boga Stworzyciela i abyście byli aktywni. Wzywam was, moje kochane dzieci, abyście w tym czasie rozpoznali, kto potrzebuje waszej duchowej lub materialnej pomocy. Waszym przykładem bądźcie rękami Boga, których ludzkość szuka. Tylko w taki sposób zrozumiecie, że jesteście powołani dawać świadectwo i radośnie nieść Miłość i Słowo Boże. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.1997

„Drogie dzieci!

Wzywam was, abyście zastanowili się nad swoją przyszłością. Tworzycie swoimi siłami nowy świat bez Boga i dlatego jesteście niezadowoleni i nie macie pokoju w sercu. Ten czas jest moim czasem i dlatego wzywam was ponownie do modlitwy. Gdy będziecie w jedności z Bogiem, poczujecie głód Słowa Bożego i wasze serce, drogie dzieci, będzie się rozpływało z radości. Gdziekolwiek będziecie, będziecie doświadczać Bożej miłości. Błogosławię was i powtarzam, że jestem z wami aby wam pomóc. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.1996

„Drogie dzieci!

Dziś jestem z wami w szczególny sposób, trzymając Dziecię Jezus w swoich ramionach i wzywam was, drogie dzieci, abyście otworzyli się na Jego wezwanie. On wzywa was do radości. Drogie dzieci, żyjcie radośnie przesłaniami Ewangelii, które powtarzam od czasu, kiedy jestem z wami. Drogie dzieci, jestem waszą matką i pragnę odkryć wam Boga miłości i Boga pokoju. Nie pragnę, aby wasze życie upływało w smutku, lecz by było spełnione w radości i na wieczność, zgodnie z Ewangelią. Tylko w ten sposób wasze życie będzie miało sens. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.11.1996

„Drogie dzieci!

Dziś ponownie wzywam was do modlitwy, abyście przez modlitwę, post i małe ofiary przygotowali się na przyjście Jezusa. Niech ten czas, drogie dzieci, będzie dla was czasem łaski. Wykorzystajcie każdy moment i czyńcie dobro, gdyż tylko w ten sposób odczujecie w swoich sercach narodzenie Jezusa. Jeśli dacie przykład własnym życiem i staniecie się znakiem miłości Bożej, radość ogarnie ludzkie serca. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.10.1996

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was abyście otworzyli się na Boga Stworzyciela, by On was przemieniał. Moje drogie dzieci, jesteście mi drodzy i kocham was wszystkich i wzywam was, abyście zbliżyli się do mnie, aby wasza miłość do mego Niepokalanego Serca była żarliwa. Pragnę was odnowić i prowadzić przez moje Serce do Serca Jezusowego, które i dziś za was cierpi i wzywa was do nawrócenia i odnowy. Przez was pragnę odnowić świat. Zrozumcie, moje dzieci, że dzisiaj wy jesteście solą ziemi i światłem świata. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.09.1996

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was, abyście ofiarowali swoje krzyże i cierpienia w moich intencjach. Drogie dzieci, jestem waszą matką i pragnę wam pomóc, wypraszając łaski u Boga. Drogie dzieci, ofiarujcie swoje cierpienia jako dar dla Boga, a staną się one przepięknym kwiatem radości. Zatem módlcie się, drogie dzieci, abyście zrozumieli, że cierpienie może stać się radością, a krzyż drogą radości. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.08.1996

„Drogie dzieci!

Słuchajcie, gdy pragnę mówić do was i wezwać was do większej wiary oraz zawierzenia Bogu, który was nieskończenie kocha. Drogie dzieci, wy nie umiecie żyć w łasce Bożej, więc ponownie wzywam was, abyście nosili słowo Boże w swoich sercach i w myślach. Umieśćcie, drogie dzieci, Pismo Święte na widocznym miejscu w swojej rodzinie, czytajcie je i żyjcie nim. Pouczajcie swoje dzieci, lecz jeśli nie będziecie dla nich przykładem, one staną się bezbożnikami. Rozmyślajcie i módlcie się a wtedy Bóg narodzi się w waszych sercach, które napełnią się radością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.07.1996

„Drogie dzieci!

Wzywam was, abyście każdego dnia decydowali się na Boga. Drogie dzieci, mówicie wiele o Bogu, ale mało świadczycie o Nim swoim życiem. Zdecydujcie się, drogie dzieci, na nawrócenie, aby wasze życie było prawdziwe przed Bogiem, abyście w prawdzie swojego życia mogli świadczyć o pięknie, którym was Bóg obdarował. Drogie dzieci, wzywam was ponownie, abyście się zdecydowali na modlitwę, gdyż w modlitwie będziecie mogli przeżywać nawrócenie. Wówczas każdy z was w prostocie stanie się podobny do dziecka, które jest otwarte na miłość Ojca. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.1996

„Drogie dzieci!

Dziś dziękuję wam za wszystkie ofiary, które w tych dniach mi złożyliście. Drogie dzieci, wzywam was, abyście się otworzyli i zdecydowali na nawrócenie. Wasze serca, drogie dzieci, nie są jeszcze otwarte na mnie, więc dlatego ponownie wzywam was, abyście się otworzyli w modlitwie na Ducha Świętego, gdyż On pomoże wam przemienić wasze kamienne serca w serca z ciała. Drogie dzieci, dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie, i że zdecydowaliście się pójść ze mną ku świętości”.

25.05.1996

„Drogie dzieci!

Dzisiaj pragnę wam podziękować za wszystkie modlitwy i ofiary, które złożyliście w miesiącu mnie poświęconym. Drogie dzieci, pragnę, abyście wy wszyscy byli aktywni w tym czasie, który przeze mnie jest w szczególny sposób zjednoczony z niebem. Módlcie się, abyście pojęli, że powinniście przez własne życie i własny przykład pracować nad szerzeniem zbawienia. Drogie dzieci, pragnę, aby ludzie nawracali się i widzieli w was mnie samą i mojego Syna Jezusa. Będę wstawiać się za wami, pomogę wam, abyście stawali się światłem. Pomagajcie innym, gdyż pomagając im wasze dusze odnajdą nawrócenie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

25.04.1996

„Drogie dzieci!

Dzisiaj wzywam was, aby modlitwa była na pierwszym miejscu w waszych rodzinach. Drogie dzieci, kiedy Bóg zajmuje pierwsze miejsce, wtedy i wy sami będziecie szukać woli Boga we wszystkim co robicie. W ten sposób wasze codzienne nawrócenie stanie się łatwiejsze. Drogie dzieci, badajcie w pokorze to co w waszym sercu jest nie uporządkowane, abyście wiedzieli co należy zrobić. Nawrócenie będzie dla was codziennym zadaniem, które będziecie wypełniać z radością. Drogie dzieci, jestem z wami, błogosławię was i wzywam, abyście byli moimi świadkami poprzez modlitwę i osobiste nawrócenie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.03.1996

„Drogie dzieci!

Wzywam was abyście ponownie zdecydowali się miłować Boga ponad wszystko. W tych czasach, kiedy z powodu ducha konsumpcjonizmu zapomina się, co znaczy kochać i cenić prawdziwe wartości, Ja was, dzieci, ponownie wzywam, aby w waszym życiu Bóg zajął pierwsze miejsce. Niech szatan nie mami was materialnymi rzeczami, lecz drogie dzieci zdecydujcie się na Boga, który jest wolnością i miłością. Wybierzcie życie, a nie śmierć duszy. Drogie dzieci, w tym czasie kiedy rozmyślacie o Męce i śmierci Jezusa, wzywam was, abyście zdecydowali się na to życie, które zakwitło Zmartwychwstaniem. Niech wasze życie zostanie odnowione poprzez nawrócenie, które was doprowadzi do życia wiecznego. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.02.1996

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was do nawrócenia. To jest najważniejsze orędzie, które wam tutaj dałam. Drogie dzieci, pragnę aby każdy z was niósł moje orędzia. Wzywam was, drogie dzieci, abyście żyli orędziami, które wam przekazywałam przez te lata. Ten czas jest czasem łaski. Szczególnie teraz, kiedy Kościół wzywa was do modlitwy i nawrócenia i Ja was wzywam, drogie dzieci, abyście żyli moimi orędziami, które wam dawałam przez ten czas, od kiedy się wam tutaj ukazuję. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.1996

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was, abyście zdecydowali się na pokój. Żyjąc pokojem w swoich sercach pojmiecie, drogie dzieci, że pokój jest Bożym darem. Drogie dzieci, bez miłości nie możecie żyć pokojem. Owocem pokoju jest miłość, a owocem miłości jest wybaczenie. Jestem z wami i wzywam was, drogie dzieci, abyście wpierw wybaczyli swojej rodzinie, aby móc wybaczyć innym. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.1995

„Drogie dzieci!

Raduję się dziś z wami i przynoszę wam Dzieciątko Jezus, aby was pobłogosławiło. Wzywam was, drogie dzieci, byście z Nim zjednoczyli swoje życie. Jezus jest Królem Pokoju i tylko On może udzielić wam pokoju, którego szukacie. Jestem z wami i oddaję was w szczególny sposób Jezusowi, teraz w tych nowych czasach, kiedy trzeba się na Niego zdecydować. Ten czas jest czasem łaski. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.11.1995

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was, aby każdy od nowa zaczął kochać wpierw Boga, który zbawił i odkupił każdego z was, a następnie braci i siostry ze swojego otoczenia. Drogie dzieci, bez miłości nie możecie wzrastać w świętości i nie możecie czynić dobrych uczynków. Zatem dzieci, módlcie się, nie ustawajcie w modlitwie, aby Bóg odkrył wam Swoją miłość. Wezwałam was wszystkich do zjednoczenia ze mną i do miłowania. I dziś jestem z wami i wzywam was, abyście odkryli miłość w swoich sercach i rodzinach. Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.10.1995

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was, abyście obcowali z przyrodą, gdyż tam spotkacie Boga Stworzyciela. Drogie dzieci, wzywam was do dziękowania Bogu za wszystko, co wam daje. Dziękując odkryjecie Najwyższego i całe dobro, które was otacza. Drogie dzieci, Bóg jest wielki i wielka jest Jego miłość wobec każdego stworzenia. Dlatego też módlcie się, abyście pojęli Bożą miłość i dobroć. Dzięki dobroci i miłości Boga Stworzyciela i Ja jestem z wami jako dar. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.09.1995

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was do rozmiłowania się w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Adorujcie Go, drogie dzieci, w waszych parafiach, a będziecie zjednoczeni z całym światem. Jezus stanie się dla was Przyjacielem i nie będziecie mówić o Nim jak o kimś ledwie poznanym. Zjednoczenie z Nim będzie dla was radością i staniecie się świadkami Jezusowej miłości, jaką On ma dla każdego stworzenia. Drogie dzieci, kiedy adorujecie Jezusa jesteście również blisko mnie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.08.1995

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was do modlitwy. Niech modlitwa będzie dla was życiem. Żadna rodzina nie może powiedzieć, że jest w niej pokój, jeśli się nie modli. Niech więc wasz dzień zaczyna się od porannej modlitwy, a kończy się wieczorną modlitwą dziękczynienia. Drogie dzieci, jestem z wami i kocham was, błogosławię i pragnę, aby każdy z was był w moich objęciach. Nie możecie być w moich objęciach, jeśli nie jesteście gotowi do codziennej modlitwy. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.07.1995

„Drogie dzieci!

I dziś wzywam was do modlitwy, gdyż tylko w modlitwie możecie zrozumieć moje przyjście tutaj. Duch Święty oświeci was w modlitwie, abyście pojęli, że musicie się nawrócić. Drogie dzieci, pragnę uczynić z was przepiękny bukiet przygotowany na wieczność, ale wy nie przyjmujecie drogi nawrócenia, drogi zbawienia, którą wam proponuję poprzez te objawienia. Drogie dzieci, módlcie się, nawracajcie wasze serca, przybliżajcie się do mnie. Niech dobro zwycięża zło. Kocham was i błogosławię. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.1995

„Drogie dzieci!

Jestem szczęśliwa, że widzę was w tak wielkiej liczbie, że odpowiedzieliście i przybyliście, aby żyć moimi orędziami. Wzywam was, drogie dzieci, abyście byli moimi radosnymi nosicielami pokoju w tym niespokojnym świecie. Módlcie się o pokój, aby jak najszybciej zapanowała era pokoju, na którą moje Serce z niecierpliwością oczekuje. Ja, drogie dzieci, jestem blisko was i oręduję za każdym z was przed Wszechmogącym. Wszystkich was błogosławię moim macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.05.1995

„Drogie dzieci!

Wzywam was, moje dzieci, pomóżcie mi waszymi modlitwami, abym mogła przygarnąć jak najwięcej serc do mojego Niepokalanego Serca. Szatan jest silny i z całej mocy chce przyciągnąć jak najwięcej osób do siebie i do grzechu. Czyha więc, aby wykorzystać każdy moment. Proszę was, drogie dzieci, módlcie się i pomóżcie mi, abym wam pomogła. Jestem waszą matką i kocham was, dlatego pragnę wam pomóc. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.04.1995

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was do miłości. Dzieci, bez miłości nie możecie żyć ani z Bogiem, ani z braćmi, więc wzywam was wszystkich do otwarcia swoich serc na Bożą miłość, która jest niezmierna i dostępna dla każdego z was. Bóg posłał mnie z miłości do was, aby wam wskazać drogę zbawienia, drogę miłości. Jeśli nie miłujecie wpierw Boga, nie będziecie mogli umiłować ani bliźniego, ani tego kogo nienawidzicie. Dlatego, dzieci, módlcie się, bo przez modlitwę odkryjecie miłość. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.03.1995

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was, abyście żyli pokojem w waszych sercach i rodzinach. Drogie dzieci! Nie ma pokoju tam, gdzie nie ma modlitwy i nie ma miłości, tam gdzie nie ma wiary. Dlatego wzywam was wszystkich, drogie dzieci, abyście się dzisiaj ponownie zdecydowali na nawrócenie. Jestem blisko was, zapraszam was wszystkich w moje objęcia, aby wam pomóc, lecz wy tego nie pragniecie i dlatego szatan wodzi was na pokuszenie; nawet w najmniejszych sprawach wasza wiara zanika. Dlatego, moje drogie dzieci, módlcie się, bo poprzez modlitwę uzyskacie błogosławieństwo i pokój. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.02.1995

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was, abyście stali się misjonarzami moich orędzi, które wam daję w tym tak drogim mi miejscu. Bóg pozwolił mi pozostać tak długo z wami, dlatego, drogie dzieci, wzywam was do życia moimi orędziami z miłością, do szerzenia ich w całym świecie, aby popłynęły rzeką miłości do ludzi przepełnionych nienawiścią i niepokojem. Wzywam was, drogie dzieci, abyście byli pokojem – tam gdzie jest niepokój i światłem – tam gdzie jest ciemność, aby każde serce mogło przyjąć światło i drogę zbawienia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.1995

„Drogie dzieci!

Wzywam was do otwarcia drzwi waszych serc na Jezusa, tak jak kwiat otwiera się na słońce. Jezus pragnie napełnić wasze serca radością i pokojem. Nie możecie, drogie dzieci, przeżywać pokoju, jeśli nie jesteście w pokoju z Jezusem. Dlatego wzywam was do spowiedzi, aby Jezus stał się waszą prawdą i pokojem. Drogie dzieci, módlcie się o siłę do realizacji tego, o czym wam mówię. Jestem z wami i kocham was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.1994

„Drogie dzieci!

Dziś raduję się z wami i modlę się z wami o pokój: pokój w waszych sercach, pokój w waszych rodzinach, pokój w waszych pragnieniach, pokój na całym świecie. Niech was dzisiaj błogosławi Książę Pokoju i obdarzy Swoim pokojem. Błogosławię was i noszę każdego z was w sercu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.11.1994

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was do modlitwy. Jestem z wami i kocham was wszystkich. Jestem waszą matką i pragnę, aby wasze serca podobne były do mojego Serca. Moje dzieci, bez modlitwy nie możecie żyć i mówić, że jesteście moimi. Modlitwa jest radością. Modlitwa jest tym, czego pragnie ludzkie serce. Dlatego przybliżcie się dzieci do mojego Niepokalanego Serca a odkryjecie Boga. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.10.1994

„Drogie dzieci!

Jestem z wami i raduję się darem Wszechmogącego, że mogę przebywać z wami, pouczać was i prowadzić drogą doskonałości. Drogie dzieci, pragnę, abyście byli przepięknym bukietem, który chcę podarować Bogu na dzień Wszystkich Świętych. Wzywam was do otwarcia się i życia na wzór świętych. Matka Kościół wybrała ich, aby byli dla was zachętą w waszym codziennym życiu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.09.1994

„Drogie dzieci!

Raduję się z wami i wzywam was do modlitwy. Moje kochane dzieci, módlcie się w moich intencjach. Wasze modlitwy są mi bardzo potrzebne. Poprzez nie pragnę prowadzić was do Boga. On jest waszym zbawieniem. Bóg posyła mnie, abym wam pomagała i prowadziła do raju, który jest waszym celem. Dlatego, moje kochane dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.08.1994

Przed wizytą Ojca Świętego w Zagrzebiu.

„Drogie dzieci!

Dziś łączę się z wami w sposób szczególny prosząc o dar obecności mojego umiłowanego syna w waszej ojczyźnie. Módlcie się, kochane dzieci, o zdrowie dla mojego najdroższego syna, który cierpi, a którego wybrałam na te czasy. Modlę się i wstawiam u mojego Syna Jezusa Chrystusa, aby urzeczywistniły się marzenia waszych ojców. Módlcie się, drogie dzieci, szczególnie mocno, gdyż szatan jest silny i chce zniszczyć nadzieję w waszych sercach. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.07.1994

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was, abyście zdecydowali się poświęcać cierpliwie czas na modlitwę. Dzieci, nie możecie powiedzieć, że jesteście moimi, i że poprzez moje orędzia przeżyliście nawrócenie, jeśli nie jesteście gotowi poświęcać czasu Bogu każdego dnia. Jestem blisko was i błogosławię was wszystkich. Dzieci, nie zapominajcie o tym, że: jeśli się nie modlicie, nie jesteście blisko ani mnie ani Ducha Świętego, który was prowadzi drogą świętości. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.1994

„Drogie dzieci!

Dziś cieszę się w mym Sercu, patrząc na was wszystkich tu obecnych. Błogosławię was i wzywam, abyście zdecydowali się żyć moimi orędziami, które wam tutaj daję. Ja, drogie dzieci, pragnę was wszystkich doprowadzić do Jezusa, gdyż On jest waszym zbawieniem. Dlatego, drogie dzieci, im więcej się modlicie, tym bardziej stajecie się moimi i mojego Syna Jezusa. Błogosławię was moim macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.05.1994

„Drogie dzieci!

Wzywam was wszystkich, abyście mieli więcej zaufania do mnie i żyli głębiej moimi orędziami. Jestem z wami i wstawiam się za wami przed Bogiem, ale czekam, aby i wasze serca otwarły się na moje orędzia. Radujcie się, gdyż Bóg was kocha i każdego dnia daje wam możliwość nawrócenia się i pogłębienia wiary w Boga Stwórcę. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.04.1994

,,Drogie dzieci!

Wzywam was wszystkich, abyście się zdecydowali na modlitwę w mojej intencji. Dzieci, proszę was, aby każdy pomógł mi w realizacji mojego planu, poprzez tę parafię. Obecnie w szczególny sposób, drogie dzieci, wzywam was, abyście zdecydowali się pójść drogą świętości. Tylko tak będziecie blisko mnie. Kocham was i pragnę poprowadzić was wszystkich razem ze mną do raju. Jeśli się jednak nie modlicie, nie jesteście pokorni i posłuszni orędziom, które wam daję, nie mogę wam pomóc. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.03.1994

„Drogie dzieci!

Dziś raduję się z wami i wzywam was do otwarcia się na mnie, abyście się stali narzędziem w moich rękach dla zbawienia świata. Pragnę, drogie dzieci, abyście wy wszyscy, którzy odczuliście posmak świętości poprzez orędzia, które wam daję, nieśli je światu głodnemu Boga i Bożej miłości. Dziękuję wam wszystkim, że odpowiedzieliście tak licznie i wszystkich was błogosławię moim macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.02.1994

„Drogie dzieci!

Dziś dziękuję wam za wasze modlitwy. Wszyscy pomagaliście mi, aby ta wojna skończyła się jak najszybciej. Jestem blisko was i modlę się za każdego, ale proszę was: módlcie się, módlcie się, módlcie się, bowiem tylko modlitwą możemy zwyciężyć zło i uchronić to wszystko, co szatan chce zniszczyć w waszym życiu. Jestem waszą matką, wszystkich was kocham jednakowo i wstawiam się za wami przed Bogiem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.1994

„Drogie dzieci!

Wszyscy jesteście moimi dziećmi. Kocham was. Ale, moje kochane dzieci, nie zapominajcie, że bez modlitwy nie możecie być blisko mnie. W obecnych czasach szatan chce wprowadzić nieład w wasze serca i w wasze rodziny. Dzieci, nie dajcie się. Nie pozwólcie, aby on kierował wami, waszym życiem. Kocham was i wstawiam się przed Bogiem za wami. Moje dzieci, módlcie się! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.1993

„Drogie dzieci!

Dzisiaj raduję się z Dzieciątkiem Jezus i pragnę, aby radość Jezusowa wstąpiła w każde serce. Drogie dzieci, poprzez orędzie przekazuję wam błogosławieństwo wraz z moim Synem Jezusem, aby w każdym sercu zapanował pokój. Kocham was, moje drogie dzieci, i wzywam was wszystkich, abyście zbliżyli się do mnie przez modlitwę. Mówicie bowiem i mówicie, lecz się nie modlicie. Dlatego, drogie dzieci, zdecydujcie się na modlitwę. Tylko w ten sposób staniecie się szczęśliwi i Bóg da wam to, o co Go poprosicie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.11.1993

„Drogie dzieci!

Wzywam was, abyście się przygotowali, jak nigdy dotąd, na przyjście Jezusa. Niech Dzieciątko Jezus zapanuje w waszych sercach, gdyż tylko wtedy będziecie szczęśliwi, kiedy Jezus będzie waszym Przyjacielem. Nie będzie wam trudno wtedy modlić się, ofiarować siebie ani świadczyć o wielkości Jezusa w waszym życiu, bo On da wam siłę i radość. Jestem blisko was, oręduję i modlę się za wami. Kocham was wszystkich i błogosławię. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.10.1993

,,Drogie dzieci!

W tych latach wzywałam was do modlitwy i do życia tym, co wam mówię, ale mało żyjecie moimi orędziami. Mówicie, a nie żyjecie. Dlatego, moje kochane dzieci, ta wojna trwa tak długo. Wzywam was do otwarcia się na Boga i do życia z Bogiem w sercu, dając świadectwo o moich orędziach i czyniąc dobro. Kocham was i pragnę chronić was od wszelkiego zła, ale wy tego nie chcecie. Drogie dzieci, nie mogę wam pomagać, jeżeli nie żyjecie Bożymi przykazaniami, jeżeli nie żyjecie Mszą św., jeżeli nie unikacie grzechu. Wzywam was, byście się stali apostołami miłości i dobroci. W tym niespokojnym świecie świadczcie o Bogu i Bożej miłości, a Bóg będzie wam błogosławił i da wam to, o co Go poprosicie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.09.1993

„Drogie dzieci!

Jestem waszą matką i wzywam was, byście zbliżyli się do Boga poprzez modlitwę, bowiem tylko On jest waszym pokojem i waszym Zbawicielem. Dlatego, moje kochane dzieci, nie szukajcie pociech materialnych, ale szukajcie Boga. Ja modlę się za wami i wstawiam u Boga za każdym z was. Proszę o waszą modlitwę, abyście mogli mnie przyjąć, a także przyjąć moje orędzie tak jak w pierwszych dniach objawień. Jedynie wówczas, kiedy otworzycie wasze serce i będziecie się modlić, dokonają się cuda. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.08.1993

„Drogie dzieci!

Pragnę, abyście zrozumieli, że jestem waszą matką i że chcę wam pomagać i wzywać was do modlitwy. Jedynie przez modlitwę możecie zrozumieć, przyjąć i wprowadzić w życie moje orędzia. Czytajcie Pismo Święte, żyjcie nim i módlcie się, byście mogli zrozumieć znaki tego czasu. To jest czas szczególny! Dlatego jestem z wami, aby przybliżyć was do mojego Serca i do Serca mojego Syna Jezusa. Drogie dzieci, pragnę byście byli dziećmi światłości, a nie ciemności. Dlatego żyjcie tym, co wam mówię. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.07.1993

„Drogie dzieci!

Dziękuję wam za modlitwy i miłość, jaką mi okazujecie. Wzywam was, abyście się zdecydowali na modlitwę w moich intencjach. Drogie dzieci, ofiarujcie nowenny, składając w ofierze to, do czego jesteście najbardziej przywiązani. Pragnę, aby wasze życie było złączone ze mną. Jestem waszą matką i zależy mi na tym, żeby nie zwodził was szatan, gdyż on chce sprowadzić was na złą drogę. Nie może tego uczynić, jeśli mu na to nie pozwolicie. Dlatego, drogie dzieci, odmawiajcie modlitwę sercem, bowiem wtedy pojmiecie moje wezwanie i moje gorące pragnienie pomagania wam. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.1993

„Drogie dzieci!

Również i dzisiaj cieszę się z waszej obecności tutaj. Błogosławię was macierzyńskim błogosławieństwem i wstawiam się za każdym z was u Boga. Wzywam was, byście odnowili życie moimi orędziami i realizowali je w praktyce. Jestem z wami i błogosławię was wszystkich każdego dnia. Drogie dzieci, to są szczególne czasy i dlatego jestem z wami, aby was kochać i chronić, żeby chronić wasze serca przed szatanem, aby coraz bardziej przybliżać was do Serca mojego Syna Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.05.1993

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was, abyście poprzez modlitwę otwarli się na Boga, aby Duch Święty zaczął czynić cuda w was i poprzez was. Jestem z wami i oręduję za każdym z was przed Bogiem, bowiem każdy z was, moje drogie dzieci, jest ważny w planie zbawienia. Wzywam was byście byli nosicielami dobra i pokoju. Bóg może was obdarzyć pokojem, jeśli się nawrócicie i będziecie się modlić. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się i czyńcie to wszystko czym natchnie was Duch Święty. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.04.1993

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was wszystkich, abyście przebudzili wasze serca do miłości. Obcujcie z naturą i przyglądajcie się, jak budzi się przyroda, bo to wam pomoże otworzyć wasze serca na miłość Boga Stwórcy. Pragnę, abyście obudzili miłość w waszych rodzinach; tam gdzie niepokój i nienawiść – niech zapanuje miłość, bo gdzie miłość w sercu, tam i modlitwa. Drogie dzieci, nie zapominajcie, że jestem z wami, wspomagam was swoją modlitwą, aby Bóg dał wam moc miłowania. Błogosławię was i miłuję moją macierzyńską miłością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.03.1993

„Drogie dzieci!

Dziś jak nigdy dotąd wzywam Was, żebyście się modlili o pokój, o pokój w waszych sercach, pokój w waszych rodzinach i pokój na całym świecie, gdyż szatan chce wojny, chce niepokoju, chce zniszczyć wszystko, co jest dobre. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.02.1993

„Drogie dzieci!

Dziś błogosławię was moim macierzyńskim błogosławieństwem i wzywam was wszystkich do nawrócenia. Pragnę, aby każdy z was zdecydował się na zmianę życia i aby każdy z was pracował więcej w Kościele nie poprzez słowa czy myśli, lecz poprzez przykład tak, aby wasze życie było radosnym świadczeniem o Jezusie. Nie możecie mówić, że jesteście nawróceni, bowiem wasze życie musi stać się nieustannym nawracaniem się. Kochane dzieci, Bóg da wam poznać, co macie konkretnie czynić i jak się zmieniać. Jestem z wami i biorę was wszystkich pod mój płaszcz. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.1993

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was, abyście poważnie przyjęli moje orędzia i żyli nimi. Te dni są dniami, kiedy powinniście się zdecydować na Boga, pokój i dobro. Niech wszelka nienawiść i zazdrość znikną z waszego życia, z waszych myśli, a niech zamieszka w nich tylko miłość dla Boga i bliźnich. Tak i tylko tak będziecie mogli rozpoznać znaki czasu; jestem z wami i prowadzę was ku nowym czasom, czasom, które Bóg wam daje jako łaskę, abyście Go mogli jeszcze bardziej poznać. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.1992

„Drogie dzieci!

Dziś chcę was wszystkich okryć moim płaszczem i ochronić przed wszelkimi napaściami szatańskimi. Dzisiaj jest dzień pokoju, ale na całym świecie jest wiele niepokoju i dlatego wzywam was, abyście wszyscy ze mną poprzez modlitwę budowali nowy świat pokoju. Ja nie mogę tego uczynić bez was i dlatego wzywam was wszystkich z macierzyńską miłością, a resztę Bóg uczyni. Otwórzcie się na Boże plany i Jego zamysły, abyście mogli współpracować z Nim dla pokoju i dobra i nie zapominajcie, że wasze życie nie do was należy, lecz jest darem, którym macie radować innych i prowadzić ich do życia wiecznego. Drogie dzieci, niech wam zawsze towarzyszy miłość nowonarodzonego Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.11.1992

„Drogie dzieci!

Dziś, jak nigdy, wzywam was do modlitwy. Niech wasze życie stanie się modlitwą. Bez miłości nie możecie się modlić. Dlatego wzywam was, abyście wpierw umiłowali Boga Stwórcę waszego życia, bowiem wtedy we wszystkich rozpoznacie Boga i pokochacie miłością, którą On was miłuje. Drogie dzieci, to jest łaska, że Ja jestem z wami. Dlatego przyjmijcie moje orędzia i żyjcie według nich dla waszego dobra. Kocham was i jestem z wami, aby was pouczać i prowadzić drogą wyrzeczeń do nowego życia i do nawrócenia. Tylko tak odkryjecie Boga i wszystko to, od czego teraz jesteście daleko. Dlatego módlcie się, drogie dzieci. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.10.1992

„Drogie dzieci!

Wzywam was do modlitwy teraz, kiedy szatan jest silny i chce opanować jak najwięcej dusz. Módlcie się, drogie dzieci i miejcie więcej zaufania do mnie, bo jestem tutaj, aby wam pomóc i poprowadzić was nową drogą, ku nowemu życiu. Dlatego, moje drogie dzieci, słuchajcie i żyjcie tym, co wam mówię, bo jest to dla was ważne, żebyście pamiętali o tym wszystkim, kiedy nie będę już z wami. Wzywam was, abyście gruntownie odmienili wasze życie i zdecydowali się na nawrócenie nie słowami, lecz życiem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.09.1992

„Drogie dzieci!

I dziś chcę wam powiedzieć: Jestem z wami w tych niespokojnych dniach, kiedy szatan chce zniszczyć wszystko to, co ja i mój Syn Jezus budujemy. Szczególnie chce zniszczyć wasze dusze, chce was odwieść jak najdalej od życia chrześcijańskiego i przykazań, do których was Kościół wzywa, żebyście według nich żyli. Szatan chce zniszczyć to wszystko, co jest święte w was i wokół was. Dlatego, moje kochane dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się, żebyście mogli zrozumieć to wszystko, co Bóg przez moje przyjście wam daje. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.08.1992

„Drogie dzieci!

Dziś chcę wam powiedzieć, że was kocham. Kocham was moją macierzyńską miłością i wzywam, byście otworzyli się mi całkowicie, abym przez każdego z was mogła nawracać i ratować świat, w którym jest wiele grzechów i wiele z tego, co nie jest dobre. Dlatego, moje drogie dzieci, otwórzcie się mnie całkowicie, żebym mogła was prowadzić ku tej cudownej miłości Boga Stworzyciela, który objawia się wam z dnia na dzień. Jestem z wami i chcę wam odkryć i ukazać Boga, który was kocha. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.07.1992

„Drogie dzieci!

Dziś ponownie wzywam was do modlitwy i to modlitwy radosnej, aby nikt z was w tych smutnych dniach nie odczuwał rozżalenia, lecz radość ze spotkania ze swoim Bogiem Stworzycielem. Módlcie się, dzieci, abyście byli coraz bliżej mnie i odczuli przez modlitwę, czego od was pragnę. Jestem z wami i każdego dnia błogosławię was moim macierzyńskim błogosławieństwem, prosząc, by Bóg obdarzył was wszystkich obfitymi łaskami w waszym codziennym życiu. Dziękujcie Bogu za dar, że mogę być z wami, gdyż, powiadam, to jest wielka łaska. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.1992

„Drogie dzieci!

Dziś jestem szczęśliwa, chociaż moje Serce jest jeszcze trochę smutne z powodu tych wszystkich, którzy zaczęli tę drogę, a potem z niej zrezygnowali. Moja obecność tutaj jest po to, aby was poprowadzić nową drogą, drogą zbawienia. Dlatego wzywam was codziennie do nawrócenia, bo jeśli się nie modlicie, nie możecie mówić, że się nawracacie. Modlę się z wami i oręduję przed Bogiem o pokój: najpierw jednak w waszych sercach i w waszym otoczeniu, aby Bóg był waszym pokojem.. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Maria dodała: „Matka Boża udzieliła wszystkim swego szczególnego błogosławieństwa”.

25.05.1992

„Drogie dzieci!

Dziś ponawiam wezwanie do modlitwy, abyście przez modlitwę jeszcze bardziej zbliżyli się do Boga. Jestem z wami i pragnę was wszystkich prowadzić drogą zbawienia, którą daje Jezus. Z każdym dniem jestem coraz bliżej was, chociaż wy tego nie uświadamiacie sobie i nie chcecie przyznać, że jesteście za mało związani ze mną modlitwą. Kiedy przychodzą doświadczenia i problemy mówicie: Boże, matko, gdzie jesteście? A ja tylko czekam na was i wasze «tak», aby zanieść je Jezusowi, by mógł was obdarzyć Swoimi łaskami. Dlatego przyjmijcie moje wezwanie i zacznijcie się modlić, dopóki modlitwa nie stanie się radością. Odkryjecie wtedy, że Bóg jest Wszechmocny. Jestem z wami, czekam na was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.04.1992

„Drogie dzieci!

Dzisiaj znów wzywam was do modlitwy. Tylko modlitwą i postem można wstrzymać wojnę. Dlatego, moje drogie dzieci, módlcie się i swoim życiem dajcie świadectwo, że jesteście moimi i do mnie należycie, gdyż szatan chce w tych dniach zamętu sprowadzić na złą drogę jak najwięcej dusz. Dlatego wzywam was, abyście się zdecydowali na Boga, a On was obroni i wskaże, co powinniście czynić i jaką drogą iść. Wzywam wszystkich, którzy mi powiedzieli «tak», aby odnowili akt poświęcenia się mojemu Synowi Jezusowi i Jego Sercu i mnie, abyśmy mogli was jeszcze intensywniej użyć jako narzędzia pokoju w tym niespokojnym świecie. Medziugorje jest znakiem dla was wszystkich i wezwaniem do modlitwy oraz przeżywania dni łaski, które Bóg wam daje. Dlatego, drogie dzieci, przyjmijcie z powagą wezwanie do modlitwy. Jestem z wami i wasze cierpienie jest również moim. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.03.1992

„Drogie dzieci!

Dziś jak nigdy wzywam was do życia moimi orędziami i do stosowania ich w praktyce. Przyszłam do was, aby wam pomóc i dlatego wzywam was do zmiany życia, gdyż idziecie nieszczęsną drogą, drogą zagłady. Kiedy mówiłam wam: nawróćcie się, módlcie się, pośćcie, pojednajcie się, przyjęliście te orędzia powierzchownie. Zaczęliście żyć według nich, ale potem odstąpiliście, gdyż było to dla was trudne. Nie, drogie dzieci, kiedy coś jest dobre, trzeba w dobrym wytrwać, a nie myśleć, że Bóg mnie nie widzi, nie słucha, nie pomaga mi. Tak i wy z powodu nędznych interesów odeszliście od Boga i ode mnie. Pragnęłam stworzyć w was oazę pokoju, miłości i dobroci. Bóg pragnął, abyście przez swoją miłość i przy Jego pomocy czynili cuda i byli przykładem. Przeto to wam powiem: szatan igra z wami i waszymi duszami, a Ja nie mogę wam pomóc, gdyż jesteście daleko od mojego Serca. Dlatego módlcie się, żyjcie według moich orędzi, a wtedy ujrzycie cuda miłości Bożej w waszym codziennym życiu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.02.1992

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was, żebyście jeszcze bardziej zbliżyli się do Boga przez modlitwę. Tylko w ten sposób będę mogła wam pomóc i obronić was przed każdą napaścią szatana. Jestem z wami i wstawiam się za wami u Boga. Potrzebne mi są wasze modlitwy i wasze «tak». Łatwo gubicie się w materialnych i ludzkich rzeczach, a zapominacie, że Bóg jest waszym największym Przyjacielem. Dlatego, moje drogie dzieci, zbliżcie się do Boga, aby was obronił i chronił przed każdym złem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.1992

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was do odnowienia modlitwy w rodzinach tak, aby każda rodzina stała się radością dla mego Syna Jezusa. Drogie dzieci, módlcie się i szukajcie więcej czasu dla Jezusa, abyście mogli wszystko zrozumieć i przyjąć, nawet najcięższe choroby i krzyże. Jestem z wami i pragnę was przyjąć do swego Serca i bronić. Ale wy jeszcze nie zdecydowaliście się; dlatego, drogie dzieci, proszę was módlcie się, abyście pozwolili mi pomóc wam przez modlitwę. Proście, moje drogie dzieci, aby modlitwa stała się waszym codziennym pokarmem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.1991

„Drogie dzieci!

Dzisiaj w szczególny sposób przynoszę wam małego Jezusa, aby was pobłogosławił błogosławieństwem pokoju i miłości. Drogie dzieci, nie zapominajcie, że jest to łaska, której wielu ludzi nie rozumie i nie przyjmuje. Dlatego wy, którzy powiedzieliście, że jesteście moimi i szukacie u mnie pomocy dajcie wszystko z siebie. Przede wszystkim dajcie swoją miłość i przykład w rodzinach. Mówicie, że Boże Narodzenie jest świętem rodzinnym. Dlatego, drogie dzieci, niech Bóg w waszych rodzinach zajmuje pierwsze miejsce, aby mógł dać wam pokój, aby was bronił nie tylko od wojny, ale by was chronił i zachował w pokoju od wszelkich napaści szatańskich. Kiedy Bóg jest z wami, macie wszystko, a kiedy Go nie pragniecie, biedni jesteście i zagubieni i nie wiecie po czyjej stronie stoicie. Dlatego, drogie dzieci, zdecydujcie się na Boga, a wtedy otrzymacie wszystko. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.11.1991

„Drogie dzieci!

I tym razem wzywam was do modlitwy. Módlcie się, abyście mogli pojąć, co Bóg pragnie wam powiedzieć poprzez moją obecność i poprzez orędzia, które wam daję. Pragnę was wszystkich jak najbardziej przybliżyć do Jezusa i Jego zranionego Serca, abyście mogli pojąć niezmierzoną miłość, która została dana za każdego z was. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, aby z waszych serc wytrysnęło źródło miłości dla każdego człowieka i dla tego, który was nienawidzi i pogardza wami. Miłością Jezusa łatwo możecie zwyciężyć całą nędzę tego żałosnego świata, który jest bez nadziei dla tych, którzy nie znają Jezusa. Jestem z wami i kocham was bezgraniczną miłością Jezusa. Dziękuję wam za wszystkie ofiary i modlitwy. Módlcie się, abym mogła wam pomóc jeszcze więcej. Potrzebuje waszych modlitw. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.10.1991

„Drogie dzieci!

Módlcie się, módlcie się, módlcie się!”

25.09.1991

„Drogie dzieci!

Dziś w szczególny sposób wzywam was wszystkich do modlitwy i wyrzeczeń, gdyż szatan teraz jak nigdy dotąd chce pokazać światu swoje haniebne oblicze i oszukać jak najwięcej ludzi na drodze śmierci i grzechu. Dlatego, drogie dzieci, pomóżcie, aby moje Niepokalane Serce zapanowało w świecie grzechu. Proszę was wszystkich, abyście modlitwy oraz ofiary składali w moich intencjach, abym je mogła przekazać Bogu w najpotrzebniejszych sprawach. Zapomnijcie o swoich pragnieniach, módlcie się, drogie dzieci, o to, czego Bóg pragnie, a nie o to, czego wy pragniecie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.08.1991

„Drogie dzieci!

I dziś wzywam was do modlitwy jak nigdy, od kiedy zaczął się realizować mój plan. Szatan jest silny, pragnie pomieszać plany pokoju i radości i dać wam odczuć, że mój Syn nie jest silny w swoich decyzjach. Dlatego wzywam was wszystkich, drogie dzieci, abyście się modlili i pościli jeszcze mocniej. Wzywam was do wyrzeczeń przez dziewięć dni, aby przy waszej pomocy zrealizować to, co pragnę zrealizować poprzez tajemnice, które rozpoczęłam w Fatimie. Wzywam was, drogie dzieci, abyście teraz pojęli ważność mojego przyjścia i powagę sytuacji. Pragnę ratować wszystkie dusze i przekazać je Bogu. Dlatego módlmy się, aby wypełniło się wszystko, co rozpoczęłam. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.07.1991

„Drogie dzieci!

Dzisiaj wzywam was, abyście modlili się o pokój. W tym czasie pokój jest w szczególny sposób zagrożony i ja żądam od was, abyście odnowili post i modlitwę w waszych rodzinach. Drogie dzieci, pragnę, żebyście zrozumieli powagę sytuacji i to, że wiele z tego, co się stanie zależy od waszej modlitwy, a wy mało się modlicie. Drogie dzieci, jestem z wami i wzywam was, abyście z powagą zaczęli się modlić i pościć, tak jak w pierwszych dniach mojego przyjścia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.1991

„Drogie dzieci!

Dziś w tym wielkim dniu, który mi podarowaliście, pragnę was wszystkich błogosławić i powiedzieć – to są dni łaski, dopóki jestem z wami. Pragnę was uczyć, pomagać, abyście szli drogą świętości. Wielu jest ludzi, którzy nie chcą pojąć moich orędzi i przyjąć z powagą tego, co mówię. Dlatego więc wzywam was i proszę, abyście waszym życiem, w codziennych sprawach, świadczyli o mojej obecności. Jeśli będziecie się modlić, Bóg wam pomoże odkryć prawdziwy powód mojego przyjścia. Dlatego, dzieci, módlcie się, czytajcie Pismo Święte, abyście w nim odkryli orędzie dla was poprzez moje przyjście. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.05.1991

„Drogie dzieci!

Wzywam was wszystkich, którzy usłyszeliście moje orędzie pokoju, byście je poważnie i z miłością realizowali w życiu. Jest wielu, którzy myślą, że czynią dużo mówiąc o orędziach, ale nimi nie żyją. Wzywam was, drogie dzieci, do zmiany tego wszystkiego, co jest w was negatywne, aby przemieniło się w pozytywne i w życie. Drogie dzieci, jestem z wami i pragnę każdemu z was pomóc żyć, aby żyjąc umiał świadczyć o Dobrej Nowinie. Jestem tutaj, drogie dzieci, aby wam pomagać i prowadzić do nieba. W niebie jest radość, poprzez którą możecie już od dzisiaj żyć niebem tutaj. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.04.1991

„Drogie dzieci!

Dzisiaj wzywam was, aby wasza modlitwa stała się modlitwą sercem. Niech każdy z was znajdzie czas na modlitwę, gdyż w niej odkryjecie Boga. Nie chcę, żebyście mówili o modlitwie, ale żebyście się modlili. Niech każdy wasz dzień będzie wypełniony modlitwą dziękczynną Panu Bogu za życie i za wszystko, co posiadacie. Nie chcę, by wasze życie przeszło na mówieniu, lecz czynami wysławiajcie Boga. Jestem z wami i dziękuję Bogu za każdą chwilę spędzoną z wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.03.1991

„Drogie dzieci!

I dziś wzywam was, żebyście żyli Męką Jezusa w modlitwie i w jedności z Nim. Postanówcie darować więcej czasu Bogu, który dał wam te dni łaski. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się i w szczególny sposób odnówcie miłość do Jezusa w swoich sercach. Jestem z wami i towarzyszę wam moim błogosławieństwem i modlitwami. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.02.1991

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was, żebyście zdecydowali się na Boga, ponieważ niepokój w waszych sercach jest owocem oddalenia się od Boga. Bóg jest samym pokojem, dlatego przybliżcie się do Niego w waszej osobistej modlitwie i potem żyjcie pokojem w waszym sercu. Wtedy pokój z waszego serca popłynie jak rzeka na cały świat. Nie mówcie o pokoju, ale czyńcie pokój! Błogosławię każdego z was i każdą waszą dobrą decyzję. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.1991

„Drogie dzieci!

Dziś jak nigdy dotąd wzywam was do modlitwy. Niech wasza modlitwa będzie błaganiem o pokój. Szatan jest silny i pragnie zniszczyć nie tylko ludzkie życie, ale i przyrodę i planetę, na której żyjecie. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, abyście poprzez modlitwę obronili się Bożym błogosławieństwem pokoju. Bóg posłał mnie między was, abym wam pomogła. Jeśli chcecie – przyjmijcie różaniec. Już sam różaniec może dokonać cudów na świecie i w waszym życiu. Błogosławię was i pozostanę z wami dopóki taka będzie wola Boża. Dziękuję wam, że dochowujecie wierności mojej obecności tutaj, gdyż wasza odpowiedź służy dobru i pokojowi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.1990

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was w szczególny sposób do modlitwy o pokój. Drogie dzieci, bez pokoju nie możecie doświadczyć narodzenia małego Jezusa ani dziś, ani w waszym codziennym życiu. Dlatego proście Pana Pokoju, aby was ochraniał Swoim płaszczem i żeby wam pomógł zrozumieć wielkość i wagę pokoju w waszych sercach. Tak będziecie mogli szerzyć pokój z waszych serc na cały świat. Jestem z wami, wstawiam się za wami przed Bogiem. Módlcie się, ponieważ szatan chce zniszczyć moje plany pokoju. Pojednajcie się i pomóżcie waszym życiem, by pokój zapanował na całej ziemi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.11.1990

„Drogie dzieci!

Dzisiaj wzywam was, żebyście spełniali dzieła miłosierdzia z miłością i z powodu miłości do mnie oraz waszych i moich braci oraz sióstr. Drogie dzieci, wszystko, co czynicie dla innych, róbcie z wielką radością i pokorą przed Bogiem. Jestem z wami i z dnia na dzień przekazuję wasze ofiary i modlitwy Bogu za zbawienie świata. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.10.1990

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was do szczególnej modlitwy oraz składania ofiar i dobrych uczynków dla pokoju w świecie. Szatan jest mocny i ze wszystkich sił chce zniszczyć pokój pochodzący od Boga. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się ze mną w szczególny sposób o pokój. Jestem z wami pragnę wam pomóc moimi modlitwami i poprowadzić was drogą pokoju. Daję wam macierzyńskie błogosławieństwo. Nie zapominajcie żyć według orędzi pokoju. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.09.1990

„Drogie dzieci!

Wzywam was do modlitwy sercem, aby wasza modlitwa była rozmową z Bogiem. Pragnę, by każdy z was poświęcił Bogu więcej czasu. Szatan jest silny i chce was zniszczyć i oszukać na wiele sposobów. Dlatego, moje drogie dzieci, módlcie się co dzień, żeby wasze życie było dobrem dla was i dla tych wszystkich, których spotkacie. Jestem z wami i ochraniam was, choć szatan chce zniszczyć moje plany i przeszkodzić woli Ojca Niebieskiego, którą On tu pragnie urzeczywistnić. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.08.1990

„Drogie dzieci!

Dzisiaj pragnę was wezwać do poważnego potraktowania i wprowadzenia w życie orędzi, które wam daję. Wy wiecie, moje drogie dzieci, że jestem z wami, i że pragnę prowadzić was do nieba tą drogą, która jest piękna i którą odkrywamy w modlitwie. Dlatego proszę was, moje drogie dzieci, nie zapominajcie, że powinniście żyć orędziami, które wam daję na co dzień, abyście mogli mówić: «Oto przyjąłem orędzia i próbuję żyć według nich». Drogie dzieci, wstawiam się za wami u Ojca Niebieskiego. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.07.1990

„Drogie dzieci!

Dzisiaj wzywam was do pokoju. Przybyłam tu jako Królowa Pokoju i chciałam was ubogacić moim macierzyńskim pokojem. Drogie dzieci, kocham was i wszystkich pragnę poprowadzić ku pokojowi, który daje tylko Bóg i ubogaca nim każde serce. Wzywam was, żebyście się stali nosicielami i świadkami mojego pokoju w tym niespokojnym świecie. Niech pokój zapanuje na całym świecie, który nie ma pokoju, a za nim tęskni. Błogosławię was swoim macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.1990

„Drogie dzieci!

Dzisiaj dziękuję wam za wszystkie ofiary i za wszystkie modlitwy. Błogosławię was moim szczególnym macierzyńskim błogosławieństwem. Wzywam was, żebyście z dnia na dzień odkrywali w modlitwie Jego wolę. Pragnę was wszystkich, drogie dzieci, wezwać do pełnego nawrócenia, żeby w waszych sercach była radość. Jestem szczęśliwa, że jesteście tu dzisiaj w tak wielkiej liczbie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.05.1990

„Drogie dzieci!

Wzywam was, abyście z powagą zdecydowali się przeżyć tę nowennę (przed Zesłaniem Ducha Świętego). Poświęćcie czas na modlitwę i ofiary. Jestem z wami i pragnę wam pomóc wzrastać w wyrzeczeniach i umartwieniach, abyście mogli pojąć piękno życia ludzi, którzy się mnie oddali w szczególny sposób. Drogie dzieci, Bóg błogosławi was dzień po dniu i pragnie przemiany waszego życia. A więc módlcie się, byście mieli siłę zmienić swoje życie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.04.1990

„Drogie dzieci!

Dzisiaj wzywam was, byście z powagą przyjęli orędzia, które wam daję i żyli według nich. Jestem z wami i pragnę, drogie dzieci, by każdy z was był jak najbliżej mego serca. Dlatego, moje kochane dzieci, módlcie się i szukajcie woli Bożej w waszym codziennym życiu. Pragnę, by każdy z was odkrył drogę świętości i wzrastał na niej do wieczności. Będę modlić się za was i wstawiać się za wami przed Bogiem, żebyście zrozumieli wielkość tego daru, który Bóg mi daje, że mogę być z wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.03.1990

„Drogie dzieci!

Jestem z wami i wtedy, gdy nie jesteście tego świadomi. Pragnę was obronić od wszystkiego, co wam szatan proponuje i przez co chce was zniszczyć. Jak nosiłam Jezusa w swoich ramionach, tak i was, drogie dzieci, pragnę ponieść ku świętości. Bóg pragnie was zbawić i mówi do was przez ludzi, przyrodę i liczne rzeczy, które mogą wam tylko pomóc, abyście zrozumieli, że powinniście zmienić kierunek waszego życia. Dlatego, moje kochane dzieci, zrozumcie także wielkość daru, który Bóg wam daje przeze mnie, gdyż was ochraniam moim płaszczem i prowadzę do radości życia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.02.1990

„Drogie dzieci!

Wzywam was do oddania się Bogu. W tym czasie pragnę szczególnie, żebyście wyrzekli się rzeczy, do których jesteście przywiązani, a które szkodzą waszemu życiu duchowemu. Dlatego, moje drogie dzieci, zdecydujcie się w pełni na Boga i nie pozwólcie szatanowi wejść w wasze życie przez te rzeczy, które wam szkodzą, a także waszemu życiu duchowemu. Moje drogie dzieci, Bóg ofiarowuje się wam w pełni, a możecie Go tylko w modlitwie odkryć i poznać, dlatego zdecydujcie się na modlitwę. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.1990

„Drogie dzieci!

Dzisiaj wzywam was, byście od nowa zdecydowali się na Boga i Boga wybrali przed wszystkim i ponad wszystko, aby On mógł czynić cuda w waszym życiu i żeby z dnia na dzień wasze życie stawało się radością z Nim. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się i nie dopuśćcie, aby szatan działał w waszym życiu przez nieporozumienia, niezrozumienie i nieuznawanie jedni drugich. Módlcie się, żebyście pojęli wielkość i piękno daru życia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.1989

„Drogie dzieci!

Dziś błogosławię was w szczególny sposób moim macierzyńskim błogosławieństwem i wstawiam się za wami przed Bogiem, aby dał wam dar nawrócenia serca. Latami wzywam was i zachęcam do głębokiego życia duchowego w prostocie, a wy jesteście tacy zimni. Dlatego, moje drogie dzieci, przyjmijcie z powagą orędzia i żyjcie nimi, aby wasza dusza nie była smutna, kiedy nie będę już dłużej z wami, i kiedy nie będę was mogła prowadzić tak jak dzieci niepewnie stawiające pierwsze kroki. Dlatego, drogie dzieci, czytajcie każdego dnia orędzia, które wam dałam i wprowadzajcie je w życie. Kocham was i dlatego wszystkich was wzywam na drogę zbawienia z Bogiem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.11.1989

„Drogie dzieci!

Wzywam was latami przez te orędzia, które wam daję. Moje drogie dzieci, przez orędzia chcę uczynić przepiękną mozaikę w waszych sercach, tak abym mogła każdego z was jak oryginalny obraz ofiarować Bogu. Dlatego, moje drogie dzieci, pragnę, by wasze decyzje przed Bogiem były wolne, ponieważ On dał wam wolność. Dlatego módlcie się, byście się zdecydowali tylko na Boga, bez jakiegokolwiek szatańskiego wpływu. Modlę się za was do Boga oraz pragnę waszego oddania się Jemu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.10.1989

„Drogie dzieci!

I dzisiaj wzywam was do modlitwy. Ja ciągle was wzywam, a wy jesteście jeszcze daleko. Dlatego zdecydujcie się na poważnie od dzisiaj poświęcić czas Bogu. Jestem z wami i pragnę nauczyć was modlić się sercem. W modlitwie sercem spotkacie Boga. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.09.1989

„Drogie dzieci!

Dzisiaj wzywam was, żebyście dziękowali Bogu za wszystkie dary, które odkryliście w ciągu waszego życia, nawet za najmniejszy dar, który otrzymaliście. Ja dziękuję razem z wami i pragnę, żebyście odczuli radość z darów i pragnę aby Bóg był wszystkim dla każdego z was. Wówczas, drogie dzieci, będziecie mogli nieustannie wzrastać na drodze świętości. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.08.1989

„Drogie dzieci!

Wzywam was do modlitwy. Przez modlitwę, drogie dzieci, zdobędziecie radość i pokój. Przez modlitwę będziecie bogatsi w łaskę Bożą. Dlatego, moje drogie dzieci, niech modlitwa będzie życiem dla każdego z was. Szczególnie wzywam was, byście się modlili za tych wszystkich, którzy są daleko od Boga, żeby się nawrócili. Wtedy wasze serca staną się bogatsze, ponieważ Bóg będzie władał sercami wszystkich ludzi. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się! Niech modlitwa zapanuje w całym świecie! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.07.1989

„Drogie dzieci!

Zapraszam was dzisiaj do odnowy serca. Otwórzcie się na Boga i przekażcie Mu wszystkie wasze trudności i krzyże, aby Bóg przemienił wszystko w radość. Moje drogie dzieci, nie możecie otworzyć się na Boga, jeżeli się nie modlicie. Dlatego zdecydujcie się od dzisiaj przeznaczyć pewien czas w ciągu dnia tylko na spotkanie z Bogiem w ciszy. Wtedy dzięki łasce Bożej będziecie mogli świadczyć o mojej obecności tutaj. Drogie dzieci, nie chcę was zmuszać, lecz dajcie Bogu dobrowolnie wasz czas jako dzieci Boże. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.1989

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was wszystkich, byście żyli orędziami, które dawałam wam przez minionych osiem lat. Ten czas jest czasem łaski i pragnę, drogie dzieci, by łaska Boża była wielka dla każdego z was. Błogosławię was i kocham szczególną miłością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.05.1989

„Drogie dzieci!

Wzywam was do otwarcia się na Boga. Popatrzcie jak otwiera się przyroda, dając życie i owoce. Tak i ja wzywam was do życia z Bogiem i do pełnego oddania się Jemu. Drogie dzieci, jestem z wami! Nieustająco pragnę was wprowadzać w radość życia. Pragnę, aby każdy z was odkrył radość i miłość, które pochodzą tylko od Boga i które tylko Bóg może dać. Bóg nie pragnie od was niczego poza oddaniem. Dlatego, drogie dzieci, zdecydujcie się poważnie na Boga, bowiem wszystko inne jest przemijające. Tylko Bóg nie przemija. Módlcie się, byście mogli odkryć wielkość i radość życia, którą wam Bóg daje. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.04.1989

„Drogie dzieci!

Wzywam was do całkowitego oddania się Bogu. Wszystko co tylko posiadacie niech będzie w rękach Boga. Tylko w ten sposób będziecie mieć w sercu radość. Dzieci, radujcie się wszystkim, co posiadacie. Dziękujcie Bogu, bo to wszystko jest darem Bożym dla was. W ten sposób będziecie mogli dziękować za wszystko i odkrywać Boga we wszystkim, nawet w najmniejszym kwiatku. Odkryjecie wielką radość. Odkryjecie Boga. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.03.1989

„Drogie dzieci!

Wzywam was do całkowitego oddania się Bogu. Wzywam was do wielkiej radości i pokoju, który tylko Bóg daje. Jestem z wami i wstawiam się codziennie za wami przed Bogiem. Proszę was dzieci, abyście mi byli posłuszni i żyli orędziami, które wam daję. Już od lat jesteście wzywani do świętości, a pozostajecie jeszcze daleko. Błogosławię was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.02.1989

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was do modlitwy sercem. Przez ten okres łask pragnę, by każde z was złączyło się z Jezusem, a bez nieustannej modlitwy nie możecie odczuć piękna i wielkości łask, które Bóg wam chce dać. Dlatego, dzieci, przez cały czas napełniajcie wasze serca nawet najmniejszymi modlitwami. Jestem z wami i nieustannie czuwam nad każdym  sercem, które mnie się oddaje. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.1989

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was na drogę świętości. Módlcie się, abyście pojęli piękno i wielkość tej drogi, na której Bóg objawia się wam w szczególny sposób. Módlcie się, byście mogli być otwarci na wszystko, co Bóg czyni za waszym pośrednictwem i byście umieli w waszym życiu dziękować Bogu i radować się ze wszystkiego, co czyni poprzez każdego z was. Błogosławię was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.1988

„Drogie dzieci!

Wzywam was do pokoju. Żyjcie z pokojem w sercu w swoim środowisku, aby wszyscy poznali pokój, który nie od was pochodzi, lecz od Boga. Drogie dzieci, dziś jest wielki dzień: radujcie się wraz ze mną! Świętujcie Narodzenie Jezusa moim pokojem, pokojem, z którym do was przychodzę jako wasza matka, Królowa Pokoju. Dziś daję wam specjalne błogosławieństwo. Zanieście je każdemu stworzeniu, aby miało pokój. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.11.1988

„Drogie dzieci!

Wzywam was do modlitwy, gdyż w modlitwie spotykacie się z Bogiem. Bóg wam się ofiarowuje i oddaje. Ale od was pragnie, byście w swej wolności odpowiedzieli na Jego wezwanie. Dlatego, dzieci, w ciągu dnia znajdźcie czas, byście mogli w spokoju i pokorze pomodlić się i spotkać z Bogiem. Jestem z wami i oręduję u Boga za wami. Czuwajcie, tak aby każde spotkanie w modlitwie było radością spotkania z Bogiem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.10.1988

„Drogie dzieci!

Daję wam orędzia po to, abyście codziennie wprowadzali je w życie. Dzięki temu będę mogła poprowadzić was, drogie dzieci, bliżej Serca Jezusowego. Dlatego wzywam was dzisiaj do modlitwy i poświęcenia się Jezusowi, mojemu drogiemu Synowi, aby każde z waszych serc należało do Niego. Wzywam was także do ofiarowania się mojemu Niepokalanemu Sercu. Pragnę, abyście ofiarowali się osobiście, jako rodziny i parafia, tak byście wszyscy przez moje ręce należeli do Boga. Dlatego, módlcie się, abyście pojęli wielkość tego orędzia, które wam daję. Nie pragnę niczego dla siebie, lecz dla zbawienia waszych dusz. Szatan jest silny; dlatego też poprzez wytrwałą modlitwę przytulcie się do mojego matczynego Serca. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.09.1988

„Drogie dzieci!

Wzywam was wszystkich bez wyjątku na drogę świętości w waszym życiu. Bóg dał wam dar świętości. Módlcie się, abyście Go mogli głębiej poznać. W ten sposób będziecie umieli swoim życiem dawać świadectwo Bogu. Drogie dzieci, błogosławię was i wstawiam się za wami do Boga, aby wasza droga i wasze świadectwo były pełne i stały się radością dla Boga. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.08.1988

„Drogie dzieci!

Wzywam was dzisiaj wszystkich do radowania się życiem, które Bóg wam daje. Drogie dzieci, cieszcie się w Bogu Stworzycielu, że tak cudownie was stworzył. Proście, aby wasze życie było radosnym dziękczynieniem, płynącym z waszych serc jak rzeka radości. Moje drogie dzieci, dziękujcie stale za to, co posiadacie, za każdy mały dar, który daje wam Bóg, aby radosne błogosławieństwo od Boga spływało zawsze na wasze życie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.07.1988

„Drogie dzieci!

Dzisiaj wzywam was do pełnego oddania się Bogu. Wszystko co czynicie i co posiadacie dajcie Bogu, aby mógł On panować w waszym życiu jak Król nad wszystkim, co posiadacie. W ten sposób Bóg może przeze mnie prowadzić was w głębię życia duchowego. Dzieci, nie lękajcie się, gdyż Ja sama jestem przy was wtedy, kiedy myślicie, że nie ma żadnego wyjścia, że szatan objął panowanie. Ja przynoszę wam pokój, bo jestem waszą matką i Królową Pokoju. Błogosławię was błogosławieństwem radości, aby Bóg był wszystkim w waszym życiu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.1988

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was do miłości pełnej oddania i miłej Bogu. Dzieci, miłość znosi wszystko co jest trudne i gorzkie – dla Jezusa, który jest miłością. Dlatego, drogie dzieci, proście Boga, by przyszedł wam z pomocą, jednakże nie według waszych pragnień, lecz zgodnie z Jego miłością. Oddawajcie siebie Bogu, żeby mógł was uzdrowić, pocieszyć i przebaczyć wszystko, co wewnątrz was stanowi przeszkodę na drodze miłości. Tak Bóg będzie kształtował wasze życie i będziecie wzrastać w miłości. Drogie dzieci, uwielbiajcie Boga, hymnem do miłości, by miłość Boża mogła wzrastać w was z dnia na dzień, aż do pełni. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.05.1988

„Drogie dzieci!

Wzywam was do całkowitego oddania się Bogu. Módlcie się, dzieci, żeby szatan nie trząsł wami jak wiatr gałęziami. Bądźcie mocni w Bogu. Pragnę, aby przez was świat poznał Boga radości. Swoim życiem dawajcie świadectwo Bożej radości. Nie martwcie się i nie lękajcie. Bóg wam pomoże i wskaże drogę. Pragnę, byście wszystkich kochali moją miłością: dobrych i złych. Tylko w ten sposób miłość będzie mogła zapanować na świecie. Dzieci, należycie do mnie. Kocham was i pragnę, byście mnie zawierzyli, abym mogła prowadzić was do Boga. Módlcie się bez przerwy, aby szatan nie mógł was wykorzystać. Módlcie się, byście mogli poznać, że jesteście moimi. Błogosławię was błogosławieństwem radości. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.04.1988

„Drogie dzieci!

Bóg pragnie uczynić was świętymi, dlatego wzywa was przeze mnie do pełnego oddania się Mu. Niech Msza św. będzie dla was życiem. Zrozumcie, że kościół jest domem Bożym, miejscem, w którym was gromadzę i pragnę pokazać drogę do Boga. Przychodźcie i módlcie się! Nie powinniście patrzeć na innych ani ich obmawiać, ale niech wasze życie będzie świadectwem na drodze świętości. Kościoły są godne szacunku i są poświęcone, ponieważ Bóg, który stał się człowiekiem, mieszka w nich dzień i noc. Dlatego, dzieci, wierzcie i módlcie się, by Ojciec pomnożył w was wiarę, a potem proście o to, co wam potrzebne. Jestem z wami, cieszę się waszym nawróceniem i chronię was moim matczynym płaszczem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.03.1988

„Drogie dzieci!

I dzisiaj wzywam was do pełnego oddania się Bogu. Wy drogie dzieci, nie jesteście świadomi tego, jaką miłością Bóg was kocha. Dlatego pozwala mi być z wami, żebym was pouczała i pomogła znaleźć drogę pokoju. A tej drogi nie możecie znaleźć, jeśli się nie modlicie. Dlatego, drogie dzieci, zostawcie wszystko i Bogu poświęćcie czas, a Bóg będzie wtedy was obdarowywał i błogosławił. Dzieci, nie zapomnijcie, że wasze życie jest przemijające jak wiosenny kwiat, który dziś jest wspaniały, a jutro go nie będzie. Dlatego módlcie się tak, by wasza modlitwa, wasze oddanie Bogu stało się drogowskazem; wtedy wasze świadectwo będzie miało wartość nie tylko dla was, ale i na całą wieczność. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.02.1988

„Drogie dzieci!

I dzisiaj pragnę was wezwać do modlitwy i pełnego oddania się Bogu. Wiecie, że was kocham i że z miłości przychodzę tutaj, żeby wskazać wam drogę pokoju i zbawienia waszych dusz. Pragnę, żebyście mnie słuchali i nie dopuścili, by szatan was zwiódł. Drogie dzieci, szatan jest bardzo silny i dlatego zabiegam o wasze modlitwy, żebyście mi je poświęcili za tych, którzy są pod jego wpływem, aby mogli być uratowani. Dajcie świadectwo swoim życiem, poświęćcie swoje życie za zbawienie świata. Jestem z wami i dziękuję wam, a w niebie otrzymacie od Ojca nagrodę, którą wam obiecał. Dlatego, dzieci, nie bójcie się. Jeżeli się modlicie, szatan nie może wam nic zaszkodzić, ponieważ jesteście dziećmi Bożymi i Bóg czuwa nad wami. Módlcie się i niech różaniec będzie zawsze w waszych rękach jako znak dla szatana, że do mnie należycie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.1988

„Drogie dzieci!

I dzisiaj wzywam was do pełnego nawrócenia, które jest ciężkie dla tych, którzy nie wybrali Boga. Wzywam was, drogie dzieci, do pełnego nawrócenia do Boga. Bóg wam może dać wszystko, czego od Niego pragniecie. Ale wy szukacie Go dopiero wtedy, kiedy przyjdą choroby, problemy i trudności. I myślicie, że Bóg jest daleko od was, że was nie słucha i nie słyszy waszych modlitw. Nie, drogie dzieci, to nieprawda. Kiedy jesteście daleko od Boga, nie możecie otrzymać łask, ponieważ o nie nie prosicie z silną wiarą. Ja każdego dnia modlę się za was i pragnę was coraz bardziej przybliżyć do Boga, a nie mogę, jeżeli wy tego nie chcecie. Dlatego, drogie dzieci, złóżcie swoje życie w ręce Boże. Błogosławię was! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.1987

„Drogie dzieci!

Cieszcie się ze mną. Serce moje raduje się z powodu Jezusa i dzisiaj pragnę Go wam dać. Pragnę, drogie dzieci, aby każdy z was otworzył własne serce Jezusowi, a ja daruję Go wam z miłością. Pragnę, drogie dzieci, żeby Jezus was zmieniał, uczył i strzegł. Dzisiaj w szczególny sposób modlę się za każdego z was i ofiarowuję wszystkich Bogu, aby się w was objawił. Wzywam was do szczególnej modlitwy sercem, tak by wasza modlitwa była spotkaniem z Bogiem. Dajcie Panu Bogu pierwsze miejsce w pracy i w życiu codziennym. Dzisiaj poważnie was wzywam do posłuszeństwa wobec mnie i do czynienia tego, co wam mówię. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.11.1987

„Drogie dzieci!

Wzywam każdego z was, by znowu zdecydował oddać mi się całkowicie. Jedynie w ten sposób będę mogła ofiarować każdego z was Bogu. Drogie dzieci, wiecie, że kocham was bezgranicznie i że pragnę każdego z was dla siebie. Jednakże Bóg dał wszystkim wolność, którą szanuję z całą miłością. Poddaję się w pokorze waszej wolności. Pragnę, drogie dzieci, abyście mi pomogli, żeby się zrealizowało wszystko, co Bóg zaplanował w tej parafii. Jeżeli się nie modlicie, nie będziecie mogli odkryć mojej miłości i planów, które Bóg ma wobec tej parafii i wobec każdego z was. Módlcie się, by szatan nie przyciągnął was swoją pychą i fałszywą siłą. Jestem z wami i pragnę, byście wierzyli, że was kocham. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.10.1987

„Drogie dzieci!

Pragnę zaprosić wszystkich, byście zdecydowali się na niebo. Ta droga jest trudna tylko dla tych, którzy nie zdecydowali się na Boga. Drogie dzieci, zdecydujcie się i wierzcie, że Bóg ofiarowuje się wam w swojej pełni. Jesteście zaproszeni i powinniście odpowiedzieć na wołanie Ojca, który wzywa was przeze mnie. Módlcie się, ponieważ w modlitwie każdy będzie w stanie posiąść całkowitą miłość. Błogosławię was i pragnę pomóc, by każdy z was był pod moim matczynym płaszczem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.09.1987

„Drogie dzieci!

I dzisiaj pragnę was wszystkich wezwać do modlitwy: niech modlitwa będzie dla was życiem. Drogie dzieci, poświęcajcie czas tylko Jezusowi, a On da wam wszystko, czego szukacie. On wam się objawi w pełni. Drogie dzieci, szatan jest silny i czeka na każdego, by go kusić. Módlcie się, bo w ten sposób nie będzie mógł wam szkodzić ani was zwieść z drogi do świętości. Drogie dzieci, wzrastajcie z dnia na dzień w modlitwie, żeby być bliżej Boga. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.08.1987

„Drogie dzieci!

Także dziś zachęcam was wszystkich: każdy z was winien zdecydować się żyć orędziami. Bóg pozwala mi także w tym roku, który mi Kościół poświęcił, mówić do was i zachęcać do świętości. Drogie dzieci, wypraszajcie u Boga łaski, którymi On obdarowuje was przeze mnie. Ja jestem gotowa wyprosić u Boga wszystko, czego szukacie, aby wasza świętość stała się doskonała. Dlatego, drogie dzieci, nie zapominajcie prosić, ponieważ Bóg dał mi tę łaskę, żeby dla was wypraszać łaski. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.07.1987

„Drogie dzieci!

Proszę was, abyście od dzisiaj przyjęli drogę świętości. Kocham was i dlatego pragnę, byście byli święci. Nie chcę, by szatan wam przeszkadzał na tej drodze. Drogie dzieci, módlcie się i przyjmujcie wszystko, co Bóg wam daje na tej drodze, która jest gorzka, ale temu, kto rozpoczyna ją przebywać, Bóg ukaże jej słodycz w taki sposób, że odpowie chętnie na każde Jego wołanie. Nigdy nie zwracajcie uwagi na drobne sprawy tego świata. Zmierzajcie ku niebu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.1987

„Drogie dzieci!

Dzisiaj dziękuję wam i pragnę wezwać was wszystkich do Bożego pokoju. Pragnę, aby każdy z was we własnym sercu doświadczył tego pokoju, który daje Bóg. Dzisiaj chcę was wszystkich pobłogosławić. Dlatego błogosławię was błogosławieństwem Bożym i proszę, drogie dzieci, żebyście podążali i trwali na mojej drodze. Kocham was, drogie dzieci, i nie wiem, ile razy wzywałam was. Dziękuję wam za to wszystko, co czynicie w moich intencjach. Proszę, pomagajcie mi, abym mogła ofiarować was Panu Bogu, aby was zbawił wprowadzając na drogę świętości. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.05.1987

„Drogie dzieci!

Wzywam każdego z was, by zaczął żyć w miłości Bożej. Drogie dzieci, jesteście skłonni grzeszyć i bez zastanowienia oddawać się szatanowi. Wzywam was, by każdy świadomie zdecydował się na Boga i przeciwko szatanowi. Jestem waszą matką, dlatego pragnę was wszystkich poprowadzić do pełnej świętości. Pragnę, by każdy z was był szczęśliwy tutaj na ziemi i by każdy z was był ze mną w niebie. To jest, drogie dzieci, cel mego przyjścia tutaj i moje pragnienie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.04.1987

„Drogie dzieci!

I dzisiaj was wzywam do modlitwy. Wiecie, drogie dzieci, że Bóg daje specjalne łaski podczas modlitwy. Dlatego «kołaczcie i módlcie się», byście mogli zrozumieć wszystko to, co wam tutaj daję. Wzywam was, drogie dzieci, do modlitwy sercem. Wiecie, że bez modlitwy nie możecie zrozumieć tego wszystkiego, co Bóg planuje przez każdego z was. Dlatego módlcie się! Pragnę, by przez każdego spełnił się Boży plan, by wzrastało wszystko to, co Bóg daje wam w sercu. Dlatego módlcie się, by Boże błogosławieństwo mogło ustrzec każdego z was od wszelkiego zła, jakie wam zagraża. Błogosławię was, drogie dzieci! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.03.1987

„Drogie dzieci!

Dzisiaj dziękuję wam za waszą obecność w tym miejscu, gdzie daję wam szczególnie łaski. Wzywam każdego z was, by od dzisiaj rozpoczął prowadzić takie życie, jakiego Bóg pragnie od was i byście zaczęli czynić dzieła miłości i miłosierdzia. Nie chcę, żebyście, drogie dzieci, żyli orędziami i w tym samym czasie popełniali grzech, który nie jest miły. Dlatego, drogie dzieci, pragnę by każdy z was żył nowym życiem bez zabijania tego wszystkiego, co Bóg dokonuje w was i czym was obdarza. Daję wam moje specjalne błogosławieństwo i pozostaję z wami na waszej drodze nawrócenia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.02.1987

„Drogie dzieci!

Dzisiaj wszystkich was pragnę otulić moim płaszczem i poprowadzić drogą nawrócenia. Drogie dzieci, proszę was, oddajcie Panu całą swoją przeszłość, całe zło, które nagromadziło się w waszych sercach. Pragnę, by każdy z was był szczęśliwy, a z grzechem nikt szczęśliwy być nie może. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, a w modlitwie poznacie nową drogę radości. Radość objawi się w waszych sercach i w ten sposób będziecie radosnymi świadkami tego, czego Ja i mój Syn od każdego z was oczekujemy. Błogosławię was! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.1987

„Drogie dzieci!

Oto i dziś pragnę was wezwać do tego, byście od zaraz wszyscy zaczęli żyć nowym życiem. Drogie dzieci, pragnę, abyście zrozumieli, że Bóg wybrał każdego z was, by go użyć w wielkim planie zbawienia ludzkości. Wy nie możecie pojąć, jak wielka jest wasza rola w planie Bożym. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, żebyście w modlitwie mogli zrozumieć plan Boży względem was. Jestem z wami, aby wam pomóc go w pełni urzeczywistnić. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)