Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Górne » Archiwum » 24 godziny Męki Pana Jezusa.

24 godziny Męki Pana Jezusa.

zobacz ogłoszenie>>>

Powoli zbliżamy się do Okresu Wielkiego Postu. Bóg  osobiście zaprasza  nas i pragnie w tym czasie mówić do naszych  serc, abyśmy  mogli  doświadczyć Jego obecności. Poprośmy  Pana, aby nam pomógł tak zorganizować czas dla Niego, byśmy pozytywnie odpowiedzieli na Jego zaproszenie, które wypływa z głębokiej troski o nas. Po prostu bądźmy z Nim, weźmy do ręki  Pismo Święte, Krzyż i adorujmy Pana, który oddał życie za nas. Zatrzymajmy się, wyciszmy  się, byśmy usłyszeli głos naszego Zbawiciela. Wystawmy się na Jego działanie, powierzmy mu siebie, nasze rodziny i to wszystko co przeszkadza i  boli, z czym nie dajemy sobie rady. Bóg kocha  nas za darmo, tylko uwierzmy  w tę Miłość.  Nie pozostawiajmy Naszego Zbawiciela samego, bądźmy z Nim w tym szczególnym czasie. On czeka na każdego i pragnie naszej  miłości.

Mamy błogosławieństwo naszego Ks. Proboszcza. W Środę Popielcową o godz.7.00 będzie odprawiona Msza Św. W chwili obecnej jest już grupa kilkudziesięciu osób, z której każda przez 1 godzinę w ciągu doby (w domu) będzie pocieszać Serce Pana Jezusa. Do tej pory było tak, że osoby pracujące miały godziny popołudniowe i godziny nocne. Osoby niepracujące miały godziny przedpołudniowe. Najtrudniej jest obsadzić godziny nocne od 24:00-4:00 oraz godziny przedpołudniowe od 7:00-14:00. Prosimy o pomoc osoby, które cierpią na bezsenność, osoby chore, które nie wychodzą z domu o wybranie tych godzin. Czuwanie zaczynamy w Środę Popielcową o godz.17:00, kończymy w Wielki Piątek o godz.15:00. Rok temu przez cały Wielki Post czuwało ponad 300 osób.

 

 „ Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy ,nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony ”(J3,16-17).

    Kontakt:697-135-355  

    email: iga_b@o2.pl

24 Godziny Męki Jezusa Chrystusa

 

1 Godzina:17:00    -   Jezus żegna Swoją Najświętszą Matkę

2 Godzina: 18:00    -   Jezus opuszcza Swoją Najświętszą Matkę i udaje się

do Wieczernika

3 Godzina: 19:00    -   Wieczerza Starotestamentalna

4 Godzina: 20:00    -   Wieczerza Eucharystyczna

5 Godzina: 21:00    -   Pierwsza Godzina Konania w Ogrodzie Getsemani

6 Godzina: 22:00    -   Druga Godzina Konania w Ogrodzie Getsemani

7 Godzina: 23:00    -   Trzecia Godzina Konania w Ogrodzie Getsemani

8 Godzina: 24:00    -   Pojmanie Jezusa

9 Godzina: 1:00      -   Jezus wrzucony do potoku Cedron

10 Godzina: 2:00    -   Jezus przyprowadzony do Annasza

11 Godzina: 3:00    -   Jezus w domu Kajfasza

12 Godzina: 4:00    -   Jezus na łasce żołnierzy

13 Godzina: 5:00    -   Jezus w więzieniu

14 Godzina: 6:00    -   Jezus ponownie przed Kajfaszem, następnie przyprowadzony

do Piłata

15 Godzina: 7:00    -   Jezus przed Piłatem, Piłat odsyła Go do Heroda

16 Godzina: 8:00    -   Jezus ponownie przed Piłatem, lud wybiera Barabasza a odrzuca

Jezusa. Biczowanie Jezusa

17 Godzina: 9:00    -   Jezus cierniem ukoronowany. ECCE HOMO. Jezus skazany

na śmierć

18 Godzina: 10:00  -   Jezus bierze Krzyż i dźwiga go na Kalwarię. Obnażenie Jezusa

 

19 Godzina: 11:00  -   Ukrzyżowanie

20 Godzina: 12:00  -   Pierwsza Godzina Konania na Krzyżu. Pierwsze Słowo z Krzyża.

21 Godzina: 13:00  -   Druga Godzina Konania na Krzyżu (Drugie, Trzecie, i

Czwarte Słowo z Krzyża)

22 Godzina: 14:00  -   Trzecia Godzina Konania na Krzyżu (Piąte, Szóste i Siódme

Słowo). Jezus umiera.

23 Godzina: 15:00  -   Zmarły Jezus jest przebity ostrzem włóczni. Zdjęcie z Krzyża

24 Godzina: 16:00  -   Złożenie Jezusa do grobu. Najświętsza Maryja opuszczona.

     
  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)