Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Główne » Orędzia Matki Bożej » Orędzia czwartkowe (1.03.1984 - 8.01.1987)

Orędzia czwartkowe (1.03.1984 - 8.01.1987)


Wersja do druku

01.03.1984
„Drogie dzieci!
Wybrałam tę parafię w sposób szczególny i pragnę ją prowadzić. Zachowuję ją w miłości i pragnę, byście wszyscy należeli do mnie. Dziękuję wam, że dzisiejszego wieczoru odpowiedzieliście na moje wezwanie. Pragnę, by zawsze było was coraz więcej ze mną i z moim Synem. W każdy czwartek będę przekazywać specjalne orędzie dla was”.

08.03.1984
„Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Dzieci drogie, nawracajcie się najpierw w parafii. To moje następne pragnienie. Wtedy pomożecie nawrócić się tym, którzy będą tutaj przybywać”.

15.03.1984
„I dzisiaj wieczorem jestem wam, drogie dzieci, w sposób szczególny wdzięczna, że tu jesteście. Czcijcie bezustannie Najświętszy Sakrament Ołtarza. Ja jestem zawsze obecna, kiedy wierzący oddają Mu cześć. Wtedy otrzymują łaski wyjątkowe”.

22.03.1984
„Drogie dzieci!
Dzisiaj wieczorem wzywam was szczególnie, byście czcili w czasie Wielkiego Postu rany mego Syna, które otrzymał poprzez grzechy tej parafii. Przyłączcie się do moich modlitw za parafię, aby Mu ulżyć w cierpieniu.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Postarajcie się aby przychodziło was coraz więcej”.

29.03.1984
„Drogie dzieci!
W sposób szczególny pragnę dziś wieczorem wezwać was do wytrwania w próbach. Rozważcie, jak Wszechmogący cierpi dzisiaj z powodu waszych grzechów. Cierpienia złóżcie jako ofiarę Bogu.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

05.04.1984
„Drogie dzieci!
Dziś wieczorem proszę was specjalnie o to, byście czcili Serce mego Syna Jezusa. Ofiarujcie zadośćuczynienie za rany zadane Sercu mego Syna. To Serce zostało zranione grzechami wszelkiego rodzaju.
Dziękuję wam, że przybyliście i dziś”.

12.04.1984
„Drogie dzieci!
Dziś was proszę, byście skończyli z obmową i modlili się o jedność parafii, gdyż ja i mój Syn mamy specjalny plan związany z tą parafią.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

19.04.1984
„Drogie dzieci!
Zjednoczcie się ze Mną. Módlcie się, módlcie się, módlcie się!”.

26.04.1984
Matka Boża nie przekazała żadnego orędzia.

30.04.1984
Widząca Maria zapytała Matkę Bożą: „Droga Pani, dlaczego mi nie dałaś w czwartek orędzia dla parafii?”.
Na to Matka Boża odpowiedziała: „Nie pragnę nikogo zmuszać do tego, czego sam nie odczuwa i nie pragnie, chociaż miałam dla parafii specjalne orędzia, którymi chciałam pobudzić wiarę każdego wierzącego. Jedynie mała liczba osób przyjęła czwartkowe orędzia. Początkowo ludzi było dużo, lecz
później orędzia jakby im spowszedniały. I teraz w ostatnim czasie niektórzy zapytują o orędzie z ciekawości, a nie z wiary i pobożności wobec mego Syna i mnie”.

10.05.1984
Wielu wiernych było wstrząśniętych ostatnim orędziem Matki Bożej. Niektórzy mieli wrażenie, że Matka Najświętsza nie zamierza więcej przekazywać orędzi dla parafii. Tego wieczoru powiedziała jednak: „Mówię do was i pragnę dalej mówić. Wy jedynie słuchajcie moich wskazówek”.

17.05.1984
„Drogie dzieci!
Dziś jestem bardzo szczęśliwa, gdyż jest dosyć tych, którzy pragną Mi się poświęcić. Dziękuję wam! Nie zawiedziecie się. Mój Syn Jezus Chrystus pragnie przeze mnie udzielić wam szczególnych łask.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

24.05.1984
„Drogie dzieci!
Już wam powiedziałam, że wybrałam was w szczególny sposób, takimi jakimi jesteście. Ja, Matka, kocham was wszystkich i w każdej chwili, gdy jest wam ciężko, nie bójcie się. Kocham was i wtedy, kiedy jesteście daleko ode mnie i mego Syna. Proszę was, nie pozwólcie, by moje Serce płakało krwawymi łzami z powodu dusz, które zatracają się w grzechu. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się!
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

31.05.1984
Matka Boża nie podała orędzia dla parafii.

02.06.1984
„Drogie dzieci!
Dziś wieczorem pragnę wam powiedzieć, żebyście w czasie tej nowenny modlili się o to, by Duch Święty zstąpił na wasze rodziny i na waszą parafię. Módlcie się, nie będziecie żałować. Bóg ześle wam dary, którymi będziecie Go sławić do końca waszego ziemskiego życia.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

07.06.1984
Nie było orędzia. Matka Boża obiecała, że przekaże je w sobotę.

09.06.1984
„Drogie dzieci!
Jutro wieczorem módlcie się o Ducha Prawdy. Zwłaszcza wy w parafii. Potrzebny jest wam Duch Prawdy, byście mogli przekazywać orędzia takie, jakimi są, nie dodając do nich ani nie ujmując czegokolwiek, tak jak przekazuję je wam. Módlcie się, by Duch Święty natchnął was duchem modlitwy, byście się więcej modlili. Ja, wasza Matka, mówię wam, że mało się modlicie.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

14.06.1984
Parafii nie zostało przekazane żadne orędzie.

21.06.1984
„Módlcie się, módlcie, módlcie!
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

28.06.1984
Nie było specjalnego orędzia dla parafii.

05.07.1984
„Drogie dzieci!
Dziś pragnę wam powiedzieć, byście przed każdym zajęciem modlili się i modlitwą kończyli swą pracę. Jeśli tak będziecie czynić, Bóg będzie błogosławił was i waszą pracę. W tych dniach mało się modlicie, a dużo pracujecie. Módlcie się więc: w modlitwie znajdziecie odpoczynek.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

12.07.1984
„Drogie dzieci!
W tych dniach szatan pragnie przeszkodzić moim planom. Módlcie się, by nie spełnił się jego plan. Ja będę prosiła mego Syna Jezusa, by dał wam łaskę, dostrzegania w pokusach szatana zwycięstw Jezusa.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

19.07.1984
„Drogie dzieci!
W tych dniach poczuliście działanie szatana. Zawsze jestem z wami i nie obawiajcie się prób, gdyż Bóg czuwa nad wami nieustannie. Ja dałam wam siebie samą i przeżywam z wami najmniejszą próbę.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

26.07.1984
„Drogie dzieci!
I dzisiaj was pragnę wezwać do wytrwałej modlitwy i pokuty. Szczególnie młodzież tej parafii niech będzie aktywna w swoich modlitwach.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

02.08.1984
„Drogie dzieci!
Dziś jestem uradowana i dziękuję za modlitwy. Módlcie się w tych dniach jeszcze więcej o nawrócenie grzeszników.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

09.08.1984
„Drogie dzieci!
Módlcie się, gdyż szatan wciąż pragnie zniszczyć moje plany. Módlcie się sercem i w modlitwie ofiarujcie Jezusowi siebie”.

16.08.1984
„Drogie dzieci!
Proszę szczególnie was z tej parafii, byście przeżywali moje orędzia i przekazywali je innym, kogokolwiek spotkacie.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

23.08.1984
„Módlcie się, módlcie się, módlcie się”. Maria Pavlović mówi, że Matka Boża jeszcze raz wezwała świat, a zwłaszcza młodzież, by zachowywała skupienie podczas Mszy Świętej.

30.08.1984
„Drogie dzieci!
I krzyż był w Bożych planach, kiedyście go wznosili. Szczególnie w tych dniach idźcie na górę i módlcie się przed krzyżem. Potrzebuję waszych modlitw.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

06.09.1984
„Drogie dzieci!
Bez modlitwy nie ma pokoju. Dlatego mówię wam, drogie dzieci, módlcie się przed krzyżem o pokój.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

13.09.1984
„Drogie dzieci!
Wciąż potrzebuję waszych modlitw. Pytacie się: dlaczego aż tyle modlitwy. Oglądnijcie się, drogie dzieci, a zobaczycie jak wielki grzech zawładnął światem. Módlcie się więc o zwycięstwo Jezusa.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

20.09.1984
„Drogie dzieci!
Dziś was wzywam, byście zaczęli pościć z serca. Są ludzie, którzy poszczą, ponieważ wszyscy poszczą. Zaistniał obyczaj, z którym nikt nie ma odwagi zerwać. Parafię proszę, by pościła z wdzięcznością za to, że Bóg pozwolił mi tak długo w niej pozostać. Drogie dzieci, pośćcie i módlcie się sercem!
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

27.09.1984
„Drogie dzieci! Pomogliście mi swoją modlitwą w urzeczywistnieniu się moich planów. Módlcie się nadal, aby urzeczywistniły się one całkowicie. Proszę rodziny parafii, by odmawiały wspólnie Różaniec. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

04.10.1984
„Drogie dzieci!
Dzisiaj pragnę wam powiedzieć, że wiele razy radujecie mnie swoją modlitwą, ale jest jeszcze wielu takich w samej parafii, którzy się nie modlą i moje serce jest smutne. Dlatego módlcie się, bym mogła zanieść wszystkie wasze ofiary i modlitwy przed Pana.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

11.10.1984
Matka Boża wspomina o ciężkiej próbie – ulewne deszcze w środku sezonu spustoszyły zbiory.
„Drogie dzieci! Dzięki wam za to, że cały swój trud ofiarujecie Bogu, także i teraz, kiedy On was doświadcza w owocach waszych zbiorów. Wiedzcie, drogie dzieci, że Bóg was kocha i dlatego doświadcza. Ofiarujcie zawsze wszystkie ciężary Bogu i nie zamartwiajcie się.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

18.10.1984
„Drogie dzieci!
Dzisiaj wzywam was, byście w swoich domach każdego dnia czytali Biblię i niechaj będzie ona na widocznym miejscu, by was zawsze pobudzała do «jej czytania» i do modlitwy.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.10.1984
„Drogie dzieci!
Módlcie się w tym miesiącu. Bóg mi zezwolił każdego dnia wspomagać was łaskami, byście się bronili przed złem. To jest mój miesiąc. Pragnę go wam dać. Wy się jedynie módlcie, a Bóg da wam łaski, których szukacie. Ja wam w tym pomogę.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

01.11.1984
„Drogie dzieci!
Dzisiaj wzywam was do odnowy modlitwy w waszych domach. Skończyły się prace (chodzi o prace w polu – przyp. red.). Teraz poświęćcie się modlitwie. Niechaj modlitwa będzie na pierwszym miejscu w waszych rodzinach.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

08.11.1984
„Drogie dzieci!
Nie pojmujecie orędzi, które przeze mnie Bóg wam daje. Daje wam wielkie łaski, a wy nie jesteście tego świadomi. Proście Ducha Świętego aby was oświecił. Gdybyście wiedzieli, jakich łask udziela wam Bóg, modlilibyście się bez przerwy.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

15.11.1984
„Drogie dzieci!
Jesteście ludem wybranym i Bóg daje wam wiele łask. Nie jesteście w stanie pojąć każdego orędzia, które wam przekazuję. Teraz pragnę powiedzieć jedynie: módlcie się, módlcie się, módlcie! Nie wiem, co mam wam innego powiedzieć, gdyż was kocham i pragnę, byście w modlitwie dostrzegli miłość moją i Bożą.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

22.11.1984
„Drogie dzieci!
W tych dniach rozpamiętywajcie wszystkie główne orędzia i utrwalcie je w swoich sercach do czwartku.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

29.11.1984
„Drogie dzieci!
Nie, nie potraficie kochać i nie umiecie z miłością słuchać słów, które wam daję. Uświadomcie sobie, ukochani moi, że jestem waszą matką i przybyłam na ziemię, by was nauczyć słuchać z miłością, modlić się z miłością. Poprzez Krzyż Bóg zostaje uwielbiony w każdym człowieku.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

06.12.1984
„Drogie dzieci!
W tych dniach wzywam was do rodzinnej modlitwy. W Imię Boże wiele razy przekazywałam wam orędzia, lecz nie słuchaliście mnie. To Boże Narodzenie będzie dla was niezapomniane jedynie wówczas, jeśli przyjmiecie orędzia, które wam daję. Drogie dzieci, nie pozwólcie, by dzień radości był moim najsmutniejszym dniem.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

13.12.1984
„Drogie dzieci!
Wiecie, że zbliża się czas radości, a bez miłości nie osiągniecie niczego. Dlatego najpierw zacznijcie kochać swoją rodzinę, wszystkich w parafii, a potem będziecie mogli kochać i przyjmować wszystkich, którzy przychodzą tutaj. Obecnie podczas tego tygodnia powinniście uczyć się jak należy kochać.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

20.12.1984
„Drogie dzieci!
Dziś wzywam was, byście coś konkretnego uczynili dla Jezusa Chrystusa. Pragnę, by każda rodzina z parafii przynosiła jako znak oddania się Jezusowi po jednym kwiatku aż do dnia Radości. Pragnę, by każdy członek rodziny trzymał jeden kwiat przy żłóbku, by Jezus mógł przyjść i zobaczyć wasze oddanie się Jemu!
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

27.12.1984
„Drogie dzieci!
W te święta szatan w szczególny sposób pragnął przeszkodzić w Bożych planach. Wy, drogie dzieci, w sam dzień Bożego Narodzenia poznaliście działanie szatana. Lecz Bóg zwyciężył we wszystkich waszych sercach. Niechaj więc wasze serca dalej będą radosne.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

03.01.1985
„Drogie dzieci!
W tych dniach Pan udzielił wam wielkich łask. Ten tydzień niech będzie wynagrodzeniem za wszelkie łaski, którymi was Bóg obdarzył!
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

10.01.1985
„Drogie dzieci!
I dzisiaj pragnę wam podziękować za wszystkie ofiary. Szczególnie dziękuję tym, którzy tutaj przychodzą z radością, a którzy są drodzy mojemu sercu. Jest dużo parafian, którzy nie słuchają orędzi, lecz dzięki tym, którzy w szczególny sposób są bliscy memu sercu, nadal daję orędzia dla parafii. I w dalszym ciągu będę je przekazywać, gdyż kocham was i pragnę, byście szerzyli orędzia sercem.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

17.01.1985
„Drogie dzieci!
W tych dniach szatan zdradziecko walczy przeciw tej parafii, a wy, drogie dzieci, zasnęliście w modlitwie i nieliczni z was przychodzą na Mszę Świętą. Przetrzymajcie dni pokus!
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

24.01.1985
„Drogie dzieci!
W tych dniach odczuliście dobroć Bożą, w związku ze zmianami, które zaszły w tej parafii. Szatan jeszcze bardziej zaciekle działa, pragnąc pozbawić każdego z was radości. Poprzez modlitwę możecie go całkowicie rozbroić, a sobie zapewnić szczęście.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

31.01.1985
„Drogie dzieci!
Dziś pragnę wam powiedzieć, byście swoje serca otworzyli na Boga jak kwiaty na wiosnę, które łakną słońca. Ja jestem waszą Matką i zawsze pragnę, byście byli bliżej Ojca, by On zawsze dawał waszym sercom obfite dary.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

07.02.1985
„Drogie dzieci!
W tych dniach szatan w szczególny sposób uzewnętrznia się w tej parafii. Módlcie się, drogie dzieci, by spełniły się Boże plany i by każdy czyn szatana zakończył się chwałą Bożą. Pozostałam tak długo, by wspomagać was w wytrwaniu przeciw pokusom.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

14.02.1985
„Drogie dzieci!
Dziś jest dzień, w którym przekazuję przesłanie dla parafii, lecz nie cała parafia przyjmuje orędzia i stosuje je. Jestem smutna i pragnę, byście drogie dzieci, słuchali i żyli moimi orędziami. Każda rodzina powinna się modlić wspólnie i czytać Biblię!
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

21.02.1985
„Drogie dzieci!
Z dnia na dzień wzywałam was do odnowy i modlitwy w parafii, lecz nie przyjmujecie tego. Dzisiaj wzywam was po raz ostatni. Obecnie jest Wielki Post i wy jako parafia w Wielkim Poście możecie rozpalić miłość wobec moich orędzi. Jeżeli tego nie uczynicie, nie zechcę ich wam przekazywać. Bóg zezwala mi na to.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

28.02.1985
„Drogie dzieci!
Dzisiaj wzywam was, byście w tym tygodniu żyli słowami: «Ja kocham Boga». Drogie dzieci, miłością osiągniecie wszystko, nawet i to, o czym myślicie, że jest niemożliwe. Bóg oczekuje od tej parafii, by całkowicie do Niego należała. Ja też tego pragnę.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

07.03.1985
„Drogie dzieci!
Dzisiaj wzywam was do odnowy modlitwy w waszych rodzinach. Drogie dzieci, nakłońcie najmłodszych do modlitwy i niechaj dzieci chodzą na Mszę Świętą.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

14.03.1985
„Drogie dzieci!
W swym życiu wszyscy doświadczyliście światła i ciemności. Bóg każdemu człowiekowi daje rozpoznać dobro i zło. Ja wzywam was do światłości, którą powinniście nieść wszystkim ludziom, którzy pozostają w ciemności. Codziennie do waszych domów przychodzą ludzie, którzy są w ciemności. Dajcie im, drogie dzieci, światło!
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

21.03.1985
„Drogie dzieci!
Pragnę wam przekazywać orędzia i dlatego was dzisiaj wzywam, byście je przyjmowali i żyli nimi. Drogie dzieci, kocham was i w szczególny sposób wybrałam tę parafię, która jest mi milsza od innych, gdzie z radością przebywałam, gdy mnie Wszechmogący posłał. Dlatego wzywam was – przyjmijcie mnie, drogie dzieci, dla waszego dobra. Słuchajcie moich poleceń!
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

28.03.1985
„Drogie dzieci!
Dzisiaj pragnę was wezwać: módlcie się, módlcie, módlcie! W modlitwie znajdziecie głęboką radość i wyjście z każdej beznadziejnej sytuacji. Dziękuję wam za postępy w modlitwie! Każdy z was drogi jest memu sercu i dziękuję wszystkim, którzy w swoich rodzinach rozniecili modlitwę.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

04.04.1985
„Drogie dzieci!
Dziękuję wam, że zaczęliście coraz bardziej myśleć o chwale Bożej w swoich sercach. Dzisiaj jest dzień, kiedy chciałam przestać dawać wam orędzia, ponieważ niektórzy mnie nie przyjęli. Parafia zrobiła jednak postępy i pragnę wam przekazywać orędzia, tak jak nigdy dotąd w historii od początku świata.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

11.04.1985
„Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę powiedzieć wszystkim w parafii, by modlili się w szczególny sposób o oświecenie przez Ducha Świętego. Od dzisiaj w szczególny sposób Bóg pragnie doświadczyć parafię, by mógł ją umacniać w wierze.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

18.04.1985
„Drogie dzieci!
Dzisiaj dziękuję wam za każde otwarcie waszych serc! Radość mnie ogarnia z powodu każdego serca otwierającego się na Boga, szczególnie w parafii. Radujcie się ze mną! Wszystkie modlitwy ofiarujcie w intencji otwarcia się grzesznych serc. Pragnę tego. Bóg tego pragnie przeze mnie.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.04.1985
„Drogie dzieci!
Dzisiaj pragnę wam powiedzieć, byście zaczęli pracować w swych sercach jak na roli. Pracujcie i zmieniajcie swoje serca, by zamieszkał w nich nowy Duch Boży.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

02.05.1985
„Drogie dzieci!
Dzisiaj wzywam was do modlitwy sercem, a nie z przyzwyczajenia. Niektórzy przychodzą, ale nie chcą pogrążyć się w modlitwie. Dlatego pragnę was przestrzec jako Matka: módlcie się tak, by modlitwa zawładnęła waszymi sercami w każdym momencie.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

09.05.1985
„Drogie dzieci!
Nie wiecie jak wielkie Bóg zsyła wam łaski. Nie chcecie działać w tych dniach, kiedy Duch Święty w szczególny sposób na was oddziałuje. Wasze serca zaprzątnięte są ziemskimi sprawami i one was zajmują. Serca swoje zwróćcie ku modlitwie i dążcie do tego, by Duch Święty zstąpił na was.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

16.05.1985
„Drogie dzieci!
Wzywam was do aktywniejszej modlitwy i uczestnictwa we Mszy Świętej. Pragnę, by Msza Święta była przeżyciem Boga. Pragnę szczególnie powiedzieć młodym: bądźcie otwarci na Ducha Świętego, gdyż Bóg chce was przygarnąć do Siebie w tych dniach, w których działa szatan!
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

23.05.1985
„Drogie dzieci!
W tych dniach usilnie was wzywam, byście otworzyli serca Duchowi Świętemu. Szczególnie w tych dniach Duch Święty oddziaływuje na was. Otwórzcie serca i ofiarujcie swe życie Jezusowi, by On wpłynął na wasze serca i umocnił was w wierze. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

30.05.1985
„Drogie dzieci!
Wzywam was ponownie do modlitwy sercem. Niechaj wasza modlitwa, drogie dzieci, będzie codziennym pożywieniem szczególnego rodzaju, skoro praca na roli tak was wyczerpuje, że nie możecie modlić się sercem. Módlcie się, a wtedy przezwyciężycie każde zmęczenie. Modlitwa będzie dla was radością i odpoczynkiem.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

06.06.1985
„Drogie dzieci!
W tych dniach do parafii będą przybywać ludzie wszystkich narodowości. I teraz wzywam was do miłości: kochajcie najpierw swoich domowników, a później będziecie zdolni przyjmować i kochać wszystkich, którzy przychodzą.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

13.06.1985
„Drogie dzieci! Wzywam was do świętowania rocznicy: szczególnie wy - parafianie, módlcie się więcej i w modlitwie oddawajcie się całkowicie Bogu. Drogie dzieci, wiem, że wszyscy jesteście zmęczeni, ponieważ nie wiecie, jak ofiarować się mnie. Ofiarujcie się mnie w tych dniach całkowicie! Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

20.06.1985
„Drogie dzieci!
W związku z tym świętem chcę powiedzieć wam, byście otworzyli serca Panu waszych serc. Dajcie mi wszystkie swoje uczucia i wszystkie problemy! Pragnę was pocieszyć w waszych kuszeniach. Pragnę was wypełnić pokojem, radością i miłością Bożą.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.1985
„Wzywam was, byście wszystkich zachęcali do odmawiania Różańca. Różańcem pokonacie wszelkie zło, jakim szatan ma teraz zamiar prześladować Kościół katolicki. Wszyscy księża odmawiajcie Różaniec! Poświęćcie czas na modlitwę różańcową”.
(To orędzie Matka Boża przekazała w odpowiedzi na pytanie Marii Pavlović: „Maryjo, co pragniesz polecić księżom?”)

28.06.1985
„Drogie dzieci!
Dzisiaj daję wam orędzie, którym pragnę was wezwać do pokory. W tych dniach odczuliście wielką radość z powodu wszystkich przybyłych tu ludzi i z miłością opowiadaliście im o swoich doświadczeniach. Obecnie wzywam was, byście wytrwali w pokorze i z otwartym sercem dawali świadectwo każdemu, kto przychodzi.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

04.07.1985
„Drogie dzieci!
Dziękuję wam za każdą ofiarę, którą złożyliście. Chcę was nakłonić, byście każdą ofiarę składali z miłością. Pragnę, abyście wy, którzy jesteście bezradni, zaczęli pomagać z ufnością a Pan odda wam w Swoim zaufaniu.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

11.07.1985
„Drogie dzieci!
Kocham parafię i swoim płaszczem ochraniam ją od wszelkiej działalności szatana. Módlcie się, by szatan odstąpił od parafii. W ten sposób możecie usłyszeć każde wezwanie Boga i odpowiedzieć swoim życiem.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

18.07.1985
„Drogie dzieci!
Wzywam was, byście umieścili w swoich domach jeszcze więcej poświęconych przedmiotów i by każda osoba miała na sobie jakąś poświęconą rzecz. Wszystkie przedmioty poświęcajcie, wtedy szatan będzie was mniej napastował, gdyż będziecie mieć zbroję przeciwko niemu.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.07.1985
„Drogie dzieci!
Pragnę was prowadzić, a wy nie chcecie słuchać moich poleceń. Dziś wzywam was, byście uważnie słuchali orędzi, a wtedy będziecie mogli przeżywać wszystko to, co Bóg mi polecił, abym wam przekazała. Otwórzcie się na Boga, a Bóg będzie działał przez was i dawał wam wszystko, czego potrzebujecie.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

01.08.1985
„Drogie dzieci!
Pragnę wam powiedzieć, że tę parafię wybrałam i strzegę jej swoimi dłońmi jak kwiat, aby pozostał żywy. Wzywam was, byście oddali się mnie, abym mogła was ofiarować Bogu czystych i bez grzechu. Szatan
przejął jedną część planu i pragnie go przywłaszczyć. Módlcie się, by mu się to nie powiodło, gdyż pragnę was dla siebie, bym mogła was ofiarować Bogu!
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

08.08.1985
„Drogie dzieci!
Dziś wzywam was w szczególny sposób, do walki przeciw szatanowi poprzez modlitwę. Teraz kiedy szatan wie, że jesteście świadomi jego działania, chce silniej oddziaływać na was. Drogie dzieci, obleczcie się w zbroję i z różańcem w ręku zwyciężycie go.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

15.08.1985
„Drogie dzieci!
Błogosławię was dzisiaj i pragnę wam powiedzieć, że was kocham i zachęcam do życia według moich orędzi. Dzisiaj wszystkich was błogosławię uroczystym błogosławieństwem, na jakie zezwolił mi Wszechmogący.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

22.08.1985
„Drogie dzieci!
Dzisiaj chcę wam powiedzieć, że Bóg pragnie zesłać na was próby, które przezwyciężycie modlitwą. Bóg doświadcza was poprzez codzienne prace. Módlcie się teraz, byście mogli ze spokojem pokonać każdą próbę. Z wszystkiego, czym Bóg was doświadcza, wychodźcie bardziej otwarci ku Bogu i przystępujcie do Niego z miłością.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

29.08.1985
„Drogie dzieci!
Wzywam was do modlitwy! Szczególnie teraz, gdy szatan pragnie posłużyć się owocem waszych winnic. Módlcie się, by szatanowi nie powiodły się jego plany.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

05.09.1985
„Drogie dzieci!
Dziękuję wam za wszystkie modlitwy! Módlcie się nadal coraz goręcej, wtedy szatan będzie oddalony od tego miejsca. Drogie dzieci, plan szatana przepadł. Módlcie się, by spełniło się to, co Bóg zamierza w tej parafii. Dziękuję wam, szczególnie młodym, za ofiary, które złożyli.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

12.09.1985 Przed świętem Podwyższenia Krzyża.
„Drogie dzieci!
Pragnę powiedzieć wam, aby w tych dniach w centrum był Krzyż. Módlcie się szczególnie pod Krzyżem, z którego płyną wielkie łaski. Teraz dokonajcie w swoich domach specjalnego poświęcenia się Krzyżowi. Obiecajcie, że nie będziecie obrażać Jezusa na krzyżu ani przeklinać Go!
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

19.09.1985
Nie było orędzia dla parafii.

20.09.1985
„Drogie dzieci!
Dzisiaj wzywam was, byście w pokorze przeżywali wszystkie orędzia, które wam daję. Drogie dzieci, nie pysznijcie się, żyjąc według nich i opowiadając: «Żyję według orędzi». Jeśli będziecie w swym sercu nosić te orędzia i żyć nimi, wszyscy to odczują tak, że nie będzie potrzeba słów dla tych, którzy nie słuchają. Nie potrzebujecie wypowiadać słów. Potrzeba wam, drogie dzieci, żyć i dawać świadectwo swoim życiem.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

26.09.1985
„Drogie dzieci!
Dziękuję za wszystkie modlitwy. Dziękuję za wszystkie ofiary. Pragnę wam powiedzieć, drogie dzieci, byście na nowo żyli orędziami, które wam daję. Szczególnie zachowajcie post, gdyż poprzez post najwięcej osiągnięcie i sprawicie mi radość, bowiem wówczas spełni się cały plan, który Bóg postanowił zrealizować tu w Medziugorju.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

03.10.1985
„Drogie dzieci!
Pragnę wam powiedzieć, byście dziękowali Bogu za wszelkie łaski, które wam dał. Za wszelkie plony dziękujcie Panu i uwielbiajcie Go! Drogie dzieci, nauczcie się dziękować za małe rzeczy, a będziecie potem mogli dziękować i za wielkie.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

10.10.1985
„Drogie dzieci!
Pragnę was i dzisiaj wezwać w parafii do życia według moich orędzi. Szczególnie pragnę wezwać młodych w parafii, która jest mi miła. Drogie dzieci, jeśli żyjecie orędziami, żyjecie również ziarnem świętości. Wszystkich was, jako Matka, pragnę wezwać do świętości, byście mogli ją dać innym. Jesteście zwierciadłem dla innych.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

17.10.1985
„Drogie dzieci!
Wszystko ma swój czas. Dzisiaj wzywam was, byście zaczęli pracować nad swoimi sercami. Teraz kiedy zostały zakończone wszystkie prace polowe macie czas na czyszczenie najbardziej zabrudzonych miejsc, ale serca zostawiacie na boku. Pracujcie więcej i oczyszczajcie z miłością każdy kąt waszego serca.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

24.10.1985
„Drogie dzieci!
Pragnę was z dnia na dzień przyoblekać w świętość, dobroć, posłuszeństwo i miłość Bożą, byście z dnia na dzień byli lepsi i bardziej gotowi dla swego Pana. Drogie dzieci, słuchajcie i wprowadzajcie w życie moje orędzia. Pragnę was prowadzić.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

31.10.1985
„Drogie dzieci!
Dziś pragnę was powołać do pracy w Kościele. Wszystkich kocham jednakowo i pragnę, by wszyscy pracowali tyle, ile mogą. Wiem, drogie dzieci, że możecie. Nie chcecie jednak, ponieważ nie czujecie się na siłach temu podołać. Musicie być odważni i przynosić małe kwiatki Kościołowi i Jezusowi, tak by wszyscy byli zadowoleni.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

07.11.1985
„Drogie dzieci!
Wzywam was do miłości bliźniego, do miłości tego, od którego doznajecie zła. W ten sposób z miłością będziecie mogli ocenić zamysły serc. Módlcie się i kochajcie, drogie dzieci! Miłością możecie dokonać tego, co uważacie za niemożliwe.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

14.11.1985
„Drogie dzieci!
Ja, wasza Matka, kocham was i pragnę pobudzać was do modlitwy. Jestem, drogie dzieci, niestrudzona i wzywam was także wówczas, gdy znajdujecie się daleko od mego serca. Jestem matką, więc choć boleję nad każdym, który błądzi, łatwo wybaczam i cieszę się każdym dzieckiem, które do mnie wróci.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

21.11.1985
„Drogie dzieci!
Pragnę wam powiedzieć, że ten czas jest szczególnie przeznaczony dla was, parafian. Gdy jest lato mówicie, że macie dużo pracy. Teraz nie ma pracy w polu, niech więc każdy pracuje nad sobą! Przychodźcie na Mszę Świętą, gdyż to jest czas wam darowany. Drogie dzieci, jest wielu takich, którzy regularnie przychodzą mimo niepogody, bo mnie kochają i chcą w szczególny sposób okazać swoją miłość. Wszystkich was proszę, byście okazali mi miłość przychodząc na Mszę Świętą, a Pan obficie was wynagrodzi.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

28.11.1985
„Drogie dzieci!
Pragnę wam podziękować za wszystko, coście dla mnie uczynili. Szczególnie młodym! Proszę was, drogie dzieci, byście świadomie podchodzili do modlitwy. W modlitwie poznacie wielkość Boga.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

05.12.1985
„Drogie dzieci!
Wzywam was, byście się przygotowali do świąt Bożego Narodzenia przez pokutę i modlitwę oraz uczynki miłości. Nie przywiązujcie wagi do rzeczy materialnych, gdyż wtedy nie będziecie mogli przeżyć Bożego Narodzenia.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

12.12.1985
„Drogie dzieci!
Na Boże Narodzenie wzywam was, byśmy wspólnie wielbili Jezusa. Oddaję Go wam tego dnia w szczególny sposób i wzywam was, byście w tym dniu wielbili Jezusa i Jego Narodzenie. Drogie dzieci, w tym dniu więcej się módlcie i więcej myślcie o Jezusie.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

19.12.1985
„Drogie dzieci!
Dziś pragnę was wezwać do miłości bliźniego. Jeśli będziecie pragnęli kochać bliźniego, bardziej odczujecie Jezusa, szczególnie w Boże Narodzenie. Bóg was obdarzy wielkimi darami, jeśli się Mu oddacie. Pragnę w szczególny sposób na Boże Narodzenie dać matkom swoje specjalne macierzyńskie błogosławieństwo, a pozostałych pobłogosławi Jezus Swoim błogosławieństwem.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

26.12.1985
„Drogie dzieci!
Pragnę podziękować wam wszystkim, którzyście byli posłuszni moim poleceniom i dzień Bożego Narodzenia przeżyli tak, jak wam powiedziałam. Pragnę was odtąd, nieskalanych grzechem, prowadzić dalej w miłości. Oddajcie mi wasze serca!
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

02.01.1986
„Drogie dzieci!
Wzywam was, byście się całkowicie opowiedzieli za Bogiem. Proszę was, drogie dzieci, byście się Mu całkowicie oddali, a będziecie mogli wprowadzić w życie wszystko, co mówię; nie będzie wam ciężko, jeśli oddacie się całkowicie Bogu.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

09.01.1986
„Drogie dzieci!
Wzywam was, byście swoimi modlitwami pomogli Jezusowi w urzeczywistnieniu wszystkich planów, które tutaj zamierza zrealizować. Przynoście też ofiary Jezusowi, aby się spełniło wszystko tak, jak zaplanował, by szatan nie mógł nic uczynić.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

16.01.1986
„Drogie dzieci!
Dziś także wzywam was do modlitwy. Potrzebuję waszych modlitw, aby Bóg został przez was wszystkich uwielbiony. Drogie dzieci, proszę, posłuchajcie i żyjcie wezwaniem matki, gdyż wzywam was tylko z miłości, aby wam pomóc.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

23.01.1986
„Drogie dzieci!
Wzywam was znowu do modlitwy sercem. Jeśli, drogie dzieci, modlicie się sercem, stopi się lód w sercach waszych braci i znikną wszelkie przeszkody. Nawrócenie będzie łatwe dla wszystkich, którzy je będą chcieli przyjąć. To jest dar, który musicie wymodlić dla waszego bliźniego.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

30.01.1986
„Drogie dzieci!
Wzywam was, byście się wszyscy modlili, aby urzeczywistniły się plany Boże wobec was i wszystko to, co Bóg przez was pragnie uczynić. Pomóżcie, by się inni nawrócili, szczególnie ci, którzy przybywają do Medziugorja. Drogie dzieci, nie pozwólcie, by w waszych sercach zapanował szatan i byście byli szatańskim a nie moim obrazem. Wzywam was do modlitwy, abyście mogli być świadkami mej obecności. Bez was Bóg nie może urzeczywistnić tego, co pragnie. Bóg dał wszystkim wolną wolę i wy nią rozporządzacie.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

06.02.1986
„Drogie dzieci!
Ta parafia, którą wybrałam, jest szczególna i różni się od pozostałych. Ja daję wielkie łaski tym, którzy się modlą sercem. Drogie dzieci, przekazuję orędzia najpierw mieszkańcom parafii, a dopiero potem wszystkim pozostałym. Najpierw wy musicie przyjąć orędzia, a potem inni. Wy będziecie odpowiadać przede mną i moim Synem Jezusem.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

13.02.1986
„Drogie dzieci!
Ten Wielki Post jest dla was szczególnym bodźcem do przemiany. Zacznijcie od tej chwili. Wyłączcie telewizor i odłóżcie różne rzeczy, które nie są dla was korzystne. Drogie dzieci, wzywam was do osobistego nawrócenia. To jest czas dla was.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

20.02.1986
„Drogie dzieci!
Drugie orędzie na dni Wielkiego Postu głosi, byście odnowili modlitwę przed Krzyżem. Drogie dzieci, daję wam szczególne łaski, a Jezus szczególne dary z Krzyża. Weźcie je i żyjcie nimi! Rozważajcie Mękę Jezusa i w życiu zjednoczcie się z Jezusem!
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

27.02.1986
„Drogie dzieci!
Żyjcie w pokorze orędziami, które wam daję.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

6.03.1986
„Drogie dzieci!
Dziś także was wzywam, byście się bardziej otwarli na Boga, aby mógł działać przez was. Na ile się otworzycie, na tyle zbierzecie owoców. Pragnę was ponownie wezwać do modlitwy.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

13.03.1986
„Drogie dzieci!
Dziś wzywam was, byście za pomocą swoich małych ofiar przeżywali Wielki Post. Dziękuję wam za każdą ofiarę, którą mi złożyliście. Drogie dzieci, żyjcie tak dalej i z miłością mi pomagajcie składać ofiarę. Bóg wam to wynagrodzi.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

20.03.1986
„Drogie dzieci!
Dziś wzywam was, byście aktywnie podeszli do modlitwy. Pragniecie wprowadzić w życie wszystko, co do was mówię, a nie udaje się wam to dlatego, że się nie modlicie. Drogie dzieci, proszę was otwórzcie się i zacznijcie się modlić. Modlitwa będzie dla was radością; nie znudzi was, bo będziecie się modlić z radością.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

27.03.1986
„Drogie dzieci!
Pragnę wam podziękować za wszystkie ofiary i wzywam was do największej ofiary, ofiary miłości. Bez miłości nie możecie przyjąć ani mnie, ani mojego Syna. Bez miłości nie możecie innym przekazywać waszych doświadczeń. Dlatego was wzywam, drogie dzieci, byście zaczęli przeżywać w sobie miłość.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

03.04.1986
„Drogie dzieci!
Pragnę was wezwać do przeżywania Mszy Świętej. Jest was wielu, którzy odczuwają jej piękno, lecz są i tacy, którzy niechętnie przychodzą. Ja was wybrałam, drogie dzieci, a Jezus wam daje Swoje łaski we Mszy Świętej. Przeżywajcie świadomie Mszę Świętą i niech przybycie na nią będzie dla was radosne. Przyjdźcie z miłością i wchłońcie Mszę Świętą.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

10.04.1986
„Drogie dzieci!
Pragnę was wezwać, abyście wzrastali w miłości. Kwiat nie może wzrastać bez wody. Tak i wy, drogie dzieci, nie możecie wzrastać bez Bożego błogosławieństwa. Musicie każdego dnia prosić o błogosławieństwo, aby wzrastać i z Bogiem wykonywać wszystkie prace.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

17.04.1986
„Drogie dzieci!
Jesteście zaprzątnięci materialnymi rzeczami i w materii gubicie to wszystko, co Bóg wam pragnie dać. Wzywam was, drogie dzieci, byście się modlili o dary Ducha Świętego, które są wam teraz potrzebne, byście mogli dawać świadectwo o mojej tutaj obecności i o wszystkim, co wam daję. Drogie dzieci, oddajcie się mi, bym was mogła całkowicie prowadzić. Nie zajmujcie się materialnymi sprawami.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

24.04.1986
„Drogie dzieci!
Dziś wzywam was do modlitwy. Drogie dzieci, zapominacie, że wszyscy jesteście ważni. Szczególnie starsi są ważni w rodzinie. Zachęcajcie ich do modlitwy. Wszyscy młodzi niech życiem dają przykład innym, niech dają świadectwo o Jezusie. Drogie dzieci, proszę was, zacznijcie się przemieniać przez modlitwę, a będziecie wiedzieć, co macie czynić.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

01.05.1986
„Drogie dzieci!
Proszę was, byście zaczęli zmieniać swoje życie w rodzinie. Niech rodzina będzie harmonijnym kwiatem, który pragnę dać Jezusowi. Drogie dzieci, niech każda rodzina będzie aktywna w modlitwie, pragnę bowiem, by pewnego dnia pojawiły się i owoce w rodzinie. Tylko w ten sposób mogę was wszystkich jak płatki kwiatu ofiarować Jezusowi w urzeczywistnieniu planów Bożych.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

08.05.1986
„Drogie dzieci!
Wy jesteście odpowiedzialni za orędzia. Tu jest źródło łaski, a wy, drogie dzieci, jesteście naczyniami, które przenoszą dary. Dlatego wzywam was, drogie dzieci, byście waszą pracę wykonywali z odpowiedzialnością. Każdy będzie odpowiadał według swej miary. Drogie dzieci, wzywam was, byście z miłością przekazywali dary innym, a nie zostawiali ich dla siebie.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

15.05.1986
„Drogie dzieci!
Dziś wzywam was, byście mi dali swoje serca, bym je mogła zmienić, aby były podobne do mojego serca. Zastanawiacie się, drogie dzieci, dlaczego nie możecie odpowiedzieć na to, do czego was wzywam. Nie możecie dlatego, ponieważ nie daliście mi swojego serca, bym je przemieniała. Mówicie a nie czynicie. Wzywam was, byście czynili wszystko, co wam mówię, a tym sposobem będę z wami.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

22.05.1986
„Drogie dzieci!
Dziś pragnę wam dać moją miłość. Nie wiecie, drogie dzieci, jak wielka jest moja miłość i nie potraficie jej przyjąć. Na różne sposoby pragnę ją wam okazać, ale wy jej, drogie dzieci, nie rozpoznajecie. Nie pojmujecie moich słów sercem, więc nie możecie też pojąć mojej miłości. Drogie dzieci, przyjmujcie mnie w swoim życiu i wtedy będziecie mogli przyjąć wszystko to, co do was mówię.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

29.05.1986
„Drogie dzieci!
Dziś wzywam was, byście wcielali w życie miłość Boga i bliźniego. Bez miłości, drogie dzieci, nic nie możecie. Dlatego wzywam was, drogie dzieci, byście się wzajemnie miłowali. Tylko w ten sposób będziecie mogli kochać i przyjmować mnie oraz wszystkich, którzy przybywają do waszej parafii. Wszyscy odczują poprzez was moją miłość. Dlatego proszę was, drogie dzieci, zacznijcie od dziś kochać żarliwą miłością, miłością, którą Ja was miłuję.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

05.06.1986
„Drogie dzieci!
Dziś was wzywam, byście się zdecydowali, czy pragniecie wprowadzić w życie orędzia, które wam daję. Pragnę, byście byli aktywni w przeżywaniu i przekazywaniu moich orędzi. Szczególnie pragnę, drogie dzieci, byście wszyscy byli odblaskiem Jezusa, który będzie przyświecał temu niewiernemu światu, kroczącemu w ciemnościach. Pragnę, byście byli światłem dla wszystkich i byście w świetle dawali świadectwo. Drogie dzieci, nie jesteście powołani do ciemności, ale do światła. Nieście światło swoim życiem.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

12.06.1986
„Drogie dzieci!
Dziś wzywam was, byście zaczęli z żywą wiarą odmawiać Różaniec. W ten sposób będę mogła wam pomóc. Wy, drogie dzieci, pragniecie otrzymać łaski, ale nie modlicie się. Ja wam nie mogę pomóc, gdyż wy nic nie robicie w tym kierunku. Drogie dzieci, wzywam was, żebyście odmawiali Różaniec i żeby Różaniec był dla was obowiązkiem, który będziecie wypełniać z radością. W ten sposób zrozumiecie, dlaczego tak długo jestem z wami. Pragnę was nauczyć modlić się.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

19.06.1986
„Drogie dzieci!
W tych dniach mój Pan pozwolił mi wymodlić dla was więcej łaski, dlatego pragnę was zachęcić, drogie dzieci, ponownie do modlitwy. Módlcie się bez przerwy. Tak chcę wam dać radość, którą mnie obdarza Pan. Z tymi łaskami, drogie dzieci, pragnę, żeby wasze cierpienia stały się radością. Jestem waszą Matką i pragnę wam pomóc.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

26.06.1986
„Drogie dzieci!
Bóg pozwolił mi stworzyć z Nim tę oazę pokoju. Chcę was wezwać, abyście ją chronili i aby ta oaza zawsze była czysta. Istnieją tacy, którzy swoim niedbalstwem niszczą pokój i modlitwę. Wzywam was na świadków, żebyście poprzez swoje życie pomogli w zachowaniu pokoju.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

03.07.1986
„Drogie dzieci!
Dzisiaj was wszystkich wzywam do modlitwy. Bez modlitwy, drogie dzieci, nie możecie odczuć ani Boga, ani mnie, ani miłości, którą daję. Dlatego wzywam was, żebyście zaczynali i kończyli dzień modlitwą. Drogie dzieci, pragnę was prowadzić dzień po dniu jak najdalej w modlitwie, ale nie możecie wzrastać, o ile jej nie zachowacie. Wzywam was, drogie dzieci, żeby modlitwa była dla was na pierwszym miejscu.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

10.07.1986
„Drogie dzieci!
Dzisiaj was wzywam do świętości. Bez świętości nie możecie żyć. Dlatego miłością zwyciężycie każdy grzech i miłością pokonacie wszystkie trudności, które napotykacie. Drogie dzieci, proszę was, żebyście mieli w sobie miłość.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

17.07.1986
„Drogie dzieci!
Dzisiaj was wzywam, żebyście pomyśleli, dlaczego jestem tak długo z wami. Ja jestem Pośredniczką pomiędzy Bogiem a wami. Dlatego, drogie dzieci, pragnę was wezwać, żebyście z miłością przyjmowali to wszystko, czego Bóg od was żąda. Dlatego, drogie dzieci, w swej pokorze wypełniajcie wszystkie orędzia, które wam daję.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

24.07.1986
„Drogie dzieci!
Cieszę się z powodu was wszystkich, którzy jesteście na drodze do świętości i proszę was, pomóżcie swoim świadectwem tym, którzy nie potrafią żyć w świętości. Dlatego, drogie dzieci, wasza rodzina niechaj będzie miejscem, gdzie się rodzi świętość. Pomóżcie wszystkim, żeby żyli w świętości, a przede wszystkim waszej własnej rodzinie.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

31.07.1986
„Drogie dzieci!
Nienawiść rodzi niezgodę i nie widzi nikogo i niczego. Wzywam was, byście zawsze przynosili pojednanie i pokój. Szczególnie, drogie dzieci, działajcie z miłością w miejscu, w którym żyjecie. Niechaj miłość będzie zawsze jedynym stosowanym przez was środkiem. Miłością skierujecie ku dobremu to wszystko, co szatan pragnie zniszczyć i opanować. Jedynie w ten sposób będziecie całkowicie moimi a ja będę mogła wam pomóc.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

07.08.1986
„Drogie dzieci!
Wiecie, że obiecałam wam oazę pokoju, a nie wiecie, że wokół oazy istnieje pustynia, na której czyha szatan i pragnie skusić każdego z was. Drogie dzieci, jedynie modlitwą możecie zwyciężyć wpływ szatana w każdym miejscu. Jestem z wami, lecz nie mogę pozbawić was waszej wolności.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

14.08.1986
„Drogie dzieci!
Pragnę, by wasza modlitwa była radością ze spotkania z Panem. Nie mogę was prowadzić, dopóki wy sami nie odczujecie radości w modlitwie. Pragnę was prowadzić z dnia na dzień coraz głębiej w modlitwę, lecz nie chcę was zmuszać.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

21.08.1986
„Drogie dzieci!
Dziękuję wam za miłość, którą mi okazujecie. Wiecie, drogie dzieci, że kocham was bezgranicznie i że dzień w dzień proszę Pana, by pomógł wam pojąć miłość, którą wam okazuję. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się!
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

28.08.1986
„Drogie dzieci!
Wzywam was, byście we wszystkim byli wzorem dla innych, szczególnie w modlitwie i dawaniu świadectwa. Drogie dzieci, nie mogę bez was pomóc światu. Pragnę, byście we wszystkim współpracowali ze mną, nawet w najdrobniejszych sprawach. Dlatego, drogie dzieci, pomóżcie mi, niech wasza modlitwa płynie z serca i niechaj wszyscy całkowicie oddadzą się mnie, a w ten sposób będę mogła was uczyć i prowadzić drogą, którą z wami rozpoczęłam.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

04.09.1986
„Drogie dzieci!
I dzisiaj wzywam was do modlitwy i postu. Wiecie, drogie dzieci, że z waszą pomocą mogę uczynić wszystko i zmusić szatana, by nie kusił do zła i by oddalił się od tego miejsca. Szatan czyha, drogie dzieci, na każdego z was. Szczególnie u każdego z was pragnie w każdą codzienną sprawę wnieść niepokój.
Dlatego też, drogie dzieci, wzywam was, by wasz dzień był jedynie modlitwą i oddaniem się całkowitym Bogu.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

11.09.1986
„Drogie dzieci!
W tych dniach, podczas których wielbicie z radością Krzyż, pragnę, by i dla was, wasz Krzyż był radością. Zwłaszcza, drogie dzieci, módlcie się, byście mogli przyjąć ból i cierpienie z miłością, jak uczynił to Jezus. Jedynie w ten sposób mogę udzielić wam z radością łaski uzdrowienia, na które pozwala mi Jezus.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

18.09.1986
„Drogie dzieci!
Dziś także dziękuję wam za wszystko, co uczyniliście w tych dniach dla mnie. Szczególnie, drogie dzieci, dziękuję w imieniu Jezusa za ofiary złożone w zeszłym tygodniu. Drogie dzieci, zapominacie, że pragnę z waszej strony ofiary, by wam pomóc i odpędzić od was szatana. Dlatego ponownie was wzywam, byście ze szczególną czcią wobec Boga składali Mu ofiary.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.09.1986
„Drogie dzieci!
Wzywam was, byście swym pokojem pomogli innym przejrzeć, by zaczęli poszukiwać pokoju. Jesteście, drogie dzieci, pełne pokoju i nie możecie pojąć, co to jest niepokój. Dlatego wzywam was, byście modlitwą i własnym życiem pomogli zniszczyć w ludziach wszystko to, co jest złe i zdemaskować oszustwo, którym posługuje się szatan. Módlcie się, by prawda zapanowała we wszystkich sercach.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

02.10.1986
„Drogie dzieci!
I dzisiaj was wzywam, byście się modlili. Wy, drogie dzieci, nie jesteście w stanie zrozumieć, jaka jest wartość modlitwy, dopóki sami sobie nie powiecie: teraz jest czas modlitwy, teraz nie ma dla mnie nic ważniejszego, teraz dla mnie nie ma ważniejszej osoby niż Bóg. Drogie dzieci, poświęćcie się modlitwie ze szczególną miłością, aby Bóg mógł obdarzyć was łaskami.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

09.10.1986
„Drogie dzieci!
Wiecie, że pragnę prowadzić was drogą świętości, ale nie chcę was do tego zmuszać, abyście zostali świętymi na siłę. Pragnę, by każdy z was swymi drobnymi wyrzeczeniami pomógł sobie i mnie. W ten sposób będę mogła was prowadzić a wy z dnia na dzień będziecie bliżej świętości. Dlatego, drogie dzieci, nie chcę was zmuszać do życia orędziami, zaś ten długi czas, podczas którego jestem z wami, niech będzie znakiem, że bezgranicznie was kocham i pragnę, by każde z was z osobna zostało świętym.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

16.10.1986
„Drogie dzieci!
Także dzisiaj pragnę wam pokazać, jak bardzo was kocham, lecz żałuję, że nie mogę dopomóc każdemu z was, by pojął moją miłość. Dlatego, drogie dzieci, wzywam was do modlitwy i do całkowitego oddania się Bogu, gdyż szatan pragnie wami zawładnąć poprzez codzienne sprawy i chce w waszym życiu zająć naczelne miejsce. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się nieustannie.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

23.10.1986
„Drogie dzieci!
Także dzisiaj wzywam was do modlitwy. Szczególnie wzywam was, drogie dzieci, do modlitwy o pokój. Bez waszych modlitw, drogie dzieci, nie mogę wam pomóc, by spełniło się orędzie, które Pan powierzył mi dla was. Dlatego, drogie dzieci, proście o to, byście w modlitwie znaleźli pokój, który Bóg wam zsyła.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

30.10.1986
„Drogie dzieci!
Także i dzisiaj pragnę wezwać was, byście z całą powagą przyjęli i żyli orędziami, które wam przekazuję. Drogie dzieci, z waszego powodu przebywam tu tak długo, by pomóc wam w realizacji wszystkich orędzi, które wam przekazuję. Dlatego, drogie dzieci, z miłości do mnie wprowadzajcie w życie wszystkie orędzia, które wam daję.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

06.11.1986
„Drogie dzieci!
Dzisiaj pragnę wezwać was, byście codziennie modlili się za dusze w czyśćcu cierpiące. Każdej duszy potrzebna jest modlitwa i łaska, by dotarła do Boga i Bożej miłości. Poprzez to i wy, drogie dzieci, zyskujecie nowych sprzymierzeńców, którzy pomogą wam zrozumieć, że w życiu żadne sprawy nie powinny być dla was zbyt ważne, jedynie Niebo jest tym, za czym należy tęsknić. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się nieustannie, byście mogli pomóc i sobie i innym, którym modlitwa przyniesie radość.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

13.11.1986
„Drogie dzieci!
Także dziś wzywam was, byście modlili się całym sercem i odmieniali swoje życie z dnia na dzień. Szczególnie wzywam was, byście swymi modlitwami i ofiarami rozpoczęli życie święte. Pragnę, by każdy z was, kto był przy tym źródle łask przyszedł do raju ze szczególnym darem, który mógłby mi ofiarować, a jest nim świętość. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się i z dnia na dzień przemieniajcie swoje życie, abyście stali się świętymi. Będę zawsze blisko was.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.’’

20.11.1986
„Drogie dzieci!
I dzisiaj wzywam was, byście ze szczególną miłością żyli i wypełniali wszystkie orędzia, które wam daję. Drogie dzieci! Bóg nie chce was letnich i niezdecydowanych, ale całkowicie Jemu oddanych. Dlatego, drogie dzieci, zdecydujcie się na miłość, abyście z dnia na dzień poznawali Bożą miłość. Drogie dzieci, zdecydujcie się na miłość, aby miłość zapanowała w was wszystkich, lecz nie miłość ludzka, tylko miłość Boża.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

27.11.1986
„Drogie dzieci!
I dziś was wzywam, abyście z miłością poświęcili mi swoje życie, bym was mogła z miłością prowadzić. Kocham was, drogie dzieci, szczególną miłością i pragnę was wszystkich doprowadzić do Boga. Pragnę, byście zrozumieli, że to życie trwa krótko w stosunku do tego w Niebie. Dlatego, drogie dzieci, ponownie dzisiaj zdecydujcie się na Boga. Tylko w ten sposób mogę wam pokazać, jak jesteście mi drodzy i jak pragnę, byście wszyscy zostali zbawieni i byli ze mną w niebie.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

04.12.1986
„Drogie dzieci!
I dziś wzywam was, byście swoje serca przygotowali na te dni, w których Pan pragnie was szczególnie oczyścić ze wszystkich grzechów waszej przeszłości. Wy, drogie dzieci, nie możecie sami tego uczynić, dlatego jestem tu po to, aby wam pomóc. Módlcie się, drogie dzieci! Tylko w ten sposób będziecie mogli
poznać całe zło, jakie jest w was i oddać je Panu, aby Pan mógł oczyścić całkowicie wasze serca. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się nieustannie i przygotowujcie serca przez pokutę i przez post.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

11.12.1986
„Drogie dzieci!
Wzywam was w sposób szczególny w tym czasie do modlitwy, abyście byli w stanie żyć wydarzeniem radości, ze spotkania z Jezusem, który się rodzi. Ja, drogie dzieci, pragnę, abyście przeżyli te dni tak, jak ja nimi żyję. Z radością pragnę prowadzić was i sprawić, byście czuli radość, w jakiej chcę prowadzić każdego z was. Ale, drogie dzieci, módlcie się i oddajcie mi się całkowicie.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

18.12.1986
„Drogie dzieci!
Dziś pragnę wezwać was znowu do modlitwy. Kiedy modlicie się, jesteście piękniejsi, jak kwiaty, które po śniegu ukazują swoje piękno i wszystkie kolory stają się nie do opisania. Tak również wy po modlitwie, ujawniacie przed oczami Boga więcej tego piękna, które sprawia, że jesteście Mu drodzy. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się i otwórzcie wnętrze Panu, aby On mógł uczynić z was piękny i harmonijny kwiat dla Nieba.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.1986
„Drogie dzieci!
Również dzisiaj błogosławię Pana za to wszystko, co robi dla mnie. W sposób szczególny za dar, że mogę także dzisiaj być z wami. Drogie dzieci, w tych dniach Ojciec ofiaruje szczególne łaski tym, którzy otworzą swe serca. Błogosławię was i pragnę, abyście i wy również, drogie dzieci, rozpoznali łaski i wszystko pozostawili do dyspozycji Boga, dotąd aż Bóg będzie uwielbiony przez was. Ja śledzę uważnie wasze kroki!
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

01.01.1987
„Drogie dzieci!
Dzisiaj pragnę wezwać was wszystkich, abyście żyli w nowym roku wszystkimi orędziami, które wam daję. Drogie dzieci, wiecie, że pozostałam tutaj tak długo z waszego powodu, aby nauczyć was jak stawiać kroki na drodze do świętości. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się bez ustanku i żyjcie wszystkimi orędziami, które wam daję, ponieważ ja czynię to z wielkiej miłości do Boga i do was.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

08.01.1987
„Drogie dzieci!
Pragnę wam podziękować za każdą odpowiedź na orędzia. Szczególnie, drogie dzieci, dziękuję wam za wszystkie poświęcenia i modlitwy, które mi ofiarowaliście. Drogie dzieci, zamierzam od tej chwili nie dawać orędzi w czwartki, ale każdego 25 dnia miesiąca. Nadszedł czas, że wypełniło się to wszystko na tyle, na ile pragnął mój Pan. Od dzisiaj będę dawać mniej orędzi, ale jestem z wami. Dlatego, drogie dzieci, błagam was, słuchajcie moich poleceń i żyjcie nimi, abym mogła was prowadzić.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)