Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Główne » Grupa modlitewna Królowej Pokoju » Rozważania Wielkopostne 2020 » Rozważania na 9.04.2020 - Wielki Czwartek

Rozważania na 9.04.2020 - Wielki Czwartek


CUDA EUCHARYSTYCZNE

„MILCZĄCY” BÓG, KTÓRY CHCE NAM COŚ POWIEDZIEĆ

część 7

 

Jezus powiedział mi o sobie i o swoich zamiarach – nie wypowiadając przy tym żadnego słowa – przez same tylko postacie Eucharystyczne: chleb i wino.  Napisałem tym wcześniej w poprzednich rozważaniach: powiedział mi o swojej Miłości, pokorze, uniżeniu się itd. Są to tylko niektóre z prawd, które mi  przekazał o sobie, a chciał przez to rozpalić moje serce miłością, abym się rozmiłował w Najświętszym Sakramencie i był przy Nim, a następnie trwał w Nim, adorując Go. On natomiast obiecał mi, że we mnie trwać będzie.

Nie wierzysz w to co mówię, że rzeczywiście milczący Bóg mógł mi powiedzieć takie rzeczy?  Otwórzmy więc Pismo Święte. Tu Jezus mówił konkretnie i realistycznie. Porównajmy kilka natchnionych pouczeń z Pisma Świętego – niektórych wypowiedzianych przez samego Jezusa – z Eucharystycznym przekazem „milczenia”.

 

1. „Milczący” przekaz  postaci Eucharystycznych ukazuje nam Jezusa jako pokornego i cichego.

 Jezus powiedział o swojej pokorze i cichości:

 „Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”. (Mt 11, 29)

 „(...) Prowadzą Go jak owcę na rzeź, i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą, tak On nie otwiera ust swoich”. (Dz 8, 32)

 

2. Z „ milczącego” przekazu postaci Eucharystycznych odkrywamy Jezusa uniżonego Sługę. Napisano w Liście do Filipian o uniżeniu  się Jezusa:

 „Uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej”. (Flp 2, 8)


3. „Milczący" przekaz postaci Eucharystycznych ukazuje nam Jezusa, który chce się z nami zjednoczyć, a Piśmo Święte podaje:

 „Trwajcie we Mnie, a Ja w was [będę trwać]. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie”. (J15, 4)

 „Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić”. (J 15, 5)


4. Postacie Eucharystyczne wskazują nam  także na bezgraniczną Jego Miłość.  O Miłości Jezusa napisał św. Jan Ewangelista i Apostoł:

 „Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością”. (1 J 4, 8)


5. Jezus powiedział mi także o sobie, że jest Życiem i dlatego karmiąc się Jego Ciałem będziemy mieli życie w sobie, na to samo wskazują też postacie Eucharystyczne:

 „Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”. (J 14, 6)


6. Rozdzielenie postaci Eucharystycznych a potem ich złączenie wskazuje na to, że Jezus umarł (na Krzyżu) i zmartwychwstał. W pierwszym Liście do Koryntian napisano:

 „Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem”. (1Kor 15, 3-4)


7. Wino przemienione w Krew Jezusa wskazuje na przelaną Jego Krew, za nasze grzechy (Jezus przelał swoją Krew na Krzyżu jako Baranek zabity). W Piśmie Świętym napisano:

 „Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni”. (Rz 5, 9)

 „Baranek zabity jest godzien otrzymać potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo”. (Ap 5, 12)

 

Pewnie pomyślałeś sobie, że to, co napisałem wyżej nie ma większego znaczenia. Sądzę jednak, że ma swoją wagę.

NIEWIELU CHRZEŚCIJAN  ZWRACA UWAGĘ NA TO, ŻE „MILCZĄCY” BÓG W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE CHCE DO NAS „MÓWIĆ”, A „PRZEKAZ” POSTACI EUCHARYSTYCZNYCH MA SWOJE ZNACZENIE.

STAJESZ PRZED BOGIEM ŻYWYM I PRAWDZIWYM , KTÓRY CZEKA NA CIEBIE, AŻ OTWORZYSZ PRZED NIM SWOJE SERCE, BO ON CHCE CIĘ ROZPALIĆ MIŁOŚCIĄ, CHCE WZRUSZYĆ CIĘ DO ŁEZ ... KIEDY UŚWIADOMISZ SOBIE MAJESTAT BOŻY PRZED KTÓRYM STAJESZ ... ALE MUSISZ WPIERW POZNAĆ PRZED KIM STANĄŁEŚ, ZACHWYCIĆ SIĘ NIM.

„Nie przystąpiliście bowiem do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. Nie mogli bowiem znieść tego rozkazu: Jeśliby nawet tylko zwierzę dotknęło się góry, winno być ukamienowane.  A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: Przerażony jestem i drżę. Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie,  do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do Pośrednika Nowego Testamentu - Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż [krew] Abla”. (Hbr 12, 18-24)

JEZUS CHCE ABYŚ USŁYSZAŁ JEGO „GŁOS” – INNY NIŻ TEN, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ W ŚWIECIE. POTEM Z TEGO WYWIĄŻE SIĘ DIALOG I WIĘŹ MIŁOŚCI.

NIESTETY, DOPIERO WTEDY KIEDY NASTĄPI TZW. CUD EUCHARYSTYCZNY I JEDNA POSTAĆ ZAMIENI SIĘ W INNĄ. NA PRZYKŁAD Z POSTACI CHLEBA POWSTANIE TKANKA MIĘŚNIOWA POPRZECZNIE PRĄŻKOWANA TYPU SERCOWEGO, A Z POSTACI WINA POWSTANIE  POSTAĆ KRWI (KTÓRĄ NALEŻY ODRÓŻNIĆ OD KRWI PAŃSKIEJ). WTEDY „PODSKAKUJESZ DO GÓRY”. TWÓJ UMYSŁ ZACZYNA „PRACOWAĆ”.  WTEDY DOPIERO „SŁYSZYSZ” BOGA KTÓRY JEDNAK CHCE CI POWIEDZIEĆ PRZESŁANIE, PRZEZ SAME POSTACIE TE, PRZEMIONIONE, ALE TYLKO POSTACIE. ODKRYWASZ GŁĘBOKĄ SYMBOLIKĘ NOWYCH,  CUDOWNYCH POSTACI. ALE ZA CHWILĘ ODKRYJESZ, ŻE NIE JEST TO PRAWDZIWE CIAŁO I KREW PAŃSKA. ZASTANAWIASZ SIĘ NAD WIELKĄ MIŁOŚCIĄ BOGA I CHCESZ ZANURZYĆ SIĘ WE KRWI JEZUSA ... BO UJRZAŁEŚ RZECZYWISTE TKANKI ORGANIZMU LUDZKIEGO. TAK NAPRAWDĘ  JEST JUŻ TROCHĘ ZA PÓŻNO.

KOŚCIÓŁ PRZYJMUJE  W SWOIM NAUCZANIU (WYRAŹNIE O TYM NAPISAŁ „DOKTOR ANIELSKI” ŚW. TOMASZ Z AKWINU) ŻE JEŚLI POSTAĆ CHLEBA I WINA UNICESTWIA SIĘ LUB ZAMIENIA SIĘ W INNĄ POSTAĆ TO JUŻ NIE MOŻEMY MÓWIĆ O UOBECNIENIU SIĘ ŻYWEGO BOGA CZYLI O CIELE I KRWI PAŃSKIEJ.

A CO ROBIŁEŚ PRZEDTEM, KIEDY TRWAŁEŚ NA MODLITWIE PRZED ŻYWYM BOGIEM. ON CHCIAŁ CI POKAZAĆ SWOJĄ MIŁOŚĆ. A TY „KRĘCIŁEŚ SIĘ WOKÓŁ SIEBIE” ON – ŻYWY BÓG –CHCIAŁ WEJŚĆ Z TOBĄ W DIALOG, A TY MYŚLAŁEŚ TYLKO O SOBIE. WTEDY, TRZEBA BYŁO PRZED NIM OTWORZYĆ SWOJE SERCE – PRZED ŻYWYM BOGIEM.

KIEDY ZOBACZYŁEŚ CUD EUCHARYSTYCZNY OTWORZYŁEŚ  BARDZIEJ SWOJE ZMYSŁY, A NIE SERCE, ZOBACZYŁEŚ NADZWYCZAJNE POSTACIE I „OBUDZIŁEŚ SIĘ”. TERAZ JEDNAK  NIE MA JUŻ ŻYWEGO BOGA, A TYLKO PRZED NIM TRZEBA OTWIERAĆ SWOJE SERCE. TEN CUD SIĘ DOKONAŁ, BO BÓG CHCIAŁ CIĘ ZAWSTYDZIĆ NIEDOWIARKU. WTEDY KIEDY BYŁ ŻYWY PRAWDZIWY BÓG PRZED TOBĄ BYŁEŚ TAKI OBOJĘTNY. A JEZUS POWIEDZIAŁ DO ŚW. TOMASZA APOSTOŁA, KTÓRY WŁOŻYŁ RĘKĘ DO JEGO  BOKU: „BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY NIE WIDZIELI A UWIERZYLI.” (J 20, 29).

TERAZ TY PŁACZESZ ZE WZRUSZENIA , JAK NIEWIASTY JEROZOLIMSKIE, KTÓRE JEZUS RACZEJ UPOMNIAŁ NIŻ POCHWALIŁ, BO BOGU CHODZI O TWOJE SERCE A NIE O PORYWY EMOCJONALNE. UJRZAŁEŚ CUD, ALE JEST JUŻ ZA PÓŹNO. TU JUŻ NIE MA BOGA ŻYWEGO. MUSISZ WRÓCIĆ TAM GDZIE JEST ON WYSTAWIONY, W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, JEZUS CHRYSTUS, PRAWDZIWY BÓG I PRAWDZIWY CZŁOWIEK. ON  JEST JEDNAK TYLKO POD POSTACIAMI CHLEBA I WINA. W TYM JEST GŁĘBOKI ZAMYSŁ BOGA. TAM  – W HOSTII ŚWIĘTEJ – JEST PRAWDZIWY I ŻYWY BÓG.

TERAZ  WIĘC ZACZNIJ OD POCZĄTKU. IDŹ NA ADORACJĘ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, POZNAJ JEGO MIŁOŚĆ I OTWÓRZ PRZED NIM SWOJE SERCE.

 

*** W Wielki Piątek nie będzie rozważania. Czas milczenia. ***

  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)