Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Górne » Archiwum » Zapraszam wszystkich pozostałych, żeby tu przyjechali

Zapraszam wszystkich pozostałych, żeby tu przyjechali

Wywiad Paolo Brosio z abpem Henrykiem Hoserem na plebanii, po oficjalnej konferencji prasowej 5 kwietnia 2017r.


- Księże Biskupie Hoser! Przybył Ksiądz tutaj, do Medziugorja, 29 marca. Minęło 7 dni. Co księdzu biskupowi daje do zrozumienia ta misja, jako specjalnemu wysłannikowi Ojca Świętego do Medziugorja?

- Tak, dziękuję. Przybywając tutaj odkryłem jak wielki jest ruch pielgrzymkowy, jak licznie ludzie tutaj przybywają, przede wszystkim, aby się modlić, aby szukać głębokiej odnowy duchowej. Zapraszam wszystkich pozostałych, żeby tu przyjechali aby się modlić, aby odkryć wielkość Boga, jego miłość, jego miłosierdzie, także w osobie Matki Bożej. Wydaje mi się, że jest to doświadczenie życia, które tu można odczuć i rozwinąć.

- Matka Boża prowadzi do Jezusa. Ksiądz Biskup powiedział, że tu przeżywa się doświadczenie Chrystocentryczne. Modlitwa Drogi Krzyżowej, Spowiedź, Msza Święta. Mówił Ksiądz: „Pracowałem wiele lat w Europie. W Belgii, we Francji jest wielki kryzys wiary”.

- Kryzys wiary, oczywiście, przeżywany jest przede wszystkim w starych krajach chrześcijańskich Europy, przede wszystkim w krajach Europy Zachodniej. To niemal pustynia z punktu widzenia wiary. W niektórych krajach praktyki religijne, chrześcijańskie, katolickie, spadły do poziomu 2-3% wierzących, ochrzczonych. Zatem takie miejsca jak wielkie sanktuaria maryjne w Europie, czy gdzie indziej, są niezmiernie ważne, jako źródła nowego światła, źródła łaski, źródła nowego natchnienia dla nowej ewangelizacji. A zatem korzystajmy z możliwości udania się do tych wielkich miejsc zbawienia. Mamy w tym roku setną rocznicę objawień w Fatimie. Inne objawienia Matki Bożej zawsze są umiejscowione na tej samej linii, objawiają wielkość Boga, Boga Ojca, który troszczy się o wszystkie swoje dzieci.

- Ksiądz Biskup rozmawiał z czworgiem Widzących, z: Ivanką, Marią, Jakovem i Mirjaną. Poza tym kupił ksiądz kostur by wspiąć się na wzgórze, w to miejsce, gdzie miały miejsce objawienia. Czego Ksiądz Biskup doświadczył wchodząc na to wzgórze?

- Nie jest to zatwierdzone jakimś dekretem, lecz jest zatwierdzone w znaczeniu praktyki religijnej. (P. Brosio pyta: - Czego Ksiądz Biskup doświadczył - „provato”? Abp Hoser chyba zrozumiał „approvato” co znaczy „zatwierdzić”, gdyż tak wynika z sensu odpowiedzi).

- Co Ksiądz Biskup poczuł w sercu?

- Przede wszystkim zobaczyłem figurę Matki Bożej, która została tam umieszczona, a każda figura Matki Bożej to okazja do modlitwy, aby oddać się pod Jej macierzyńską opiekę.

- W Polsce, w diecezji Warszawsko-Praskiej, jest wiele parafii, które uczestniczą w pielgrzymkach do Medziugorja. Zatem – Ksiądz Biskup widział owoce, ale jeszcze nie znał drzewa, które je wydało. Teraz poznał Ksiądz także i drzewo. Chyba zrobiło dobre wrażenie, ponieważ  homilia, którą Ksiądz Biskup wygłosił, jak również konferencja prasowa, to wielka radość dla tych, którzy wierzą i odnaleźli wiarę na nowo.

- Tak. Nie mogę powiedzieć, jakie zmiany zaszły wśród moich diecezjan z diecezji Warszawsko-Praskiej, są dość poruszeni. Jednak wszyscy,  których spotkałem, byli bardzo szczęśliwi, że mogli tu przyjechać, modlić się tutaj, że znaleźli nową inspirację w życiu,  motywację do tego, by dochować wierności Jezusowi Chrystusowi, Matce Bożej i łasce chrztu świętego. Tak. To są ważne punkty doświadczeń duchowych pielgrzymów.

- Jaki jest największy cud Medziugorja?

- Nawrócenie. Bez cienia wątpliwości, nawrócenie. Taki sam jest cel innych miejsc wielkich objawień, już uznanych, gdzie ludzie udają się, by modlić się wspólnie. I wreszcie, są to miejsca Bożej łaski.

- Dziękuję. Niech żyje Gospa.


     
  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)