Echo Maryi Królowej Pokoju

Strona Główna

 • 1.

  Zapraszemy na pielgrzymkę do Medziugorje: 

  Zakończenie Roku 2016 – Czuwanie Noworoczne –SYLWESTER 2016/2017r.  28.12.2016 - 05.01.2017

  Program>>>

 • 2.

  „Drogie dzieci, przyjście do was i objawienie się wam jest wielką radością mojego macierzyńskiego serca. To jest dar mojego Syna dla was i dla innych, którzy tu przychodzą. Wzywam was jako matka: kochajcie mojego Syna ponad wszystko. Abyście mogli Go miłować całym sercem, powinniście Go poznać. Poznacie Go przez modlitwę. Módlcie się sercem, z uczuciem. Modlitwa oznacza myślenie o Jego miłości i ofierze. Modlitwa oznacza kochanie, dawanie, cierpienie i ofiarność. Was, drogie dzieci, wzywam, byście byli apostołami modlitwy i miłości. Moje dzieci, to jest czas czuwania! (...)

  Czytaj dalej>>>

  Komentarz >>>

 • 3.

  „Drogie dzieci! Dziś wzywam was: módlcie się o pokój! Porzućcie egoizm i żyjcie orędziami, które wam daję. Bez nich nie możecie zmienić waszego życia. Żyjąc modlitwą, będziecie mieć pokój. Żyjąc pokojem -  odczujecie potrzebę dawania świadectwa, ponieważ odkryjecie Boga, którego teraz odczuwacie jako dalekiego. Dlatego, kochane dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się i pozwólcie Bogu wejść w wasze serca. Powróćcie do postu i do spowiedzi, abyście zwyciężyli zło w was i wokół was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

 • 4.

  V Pierwszaki - Zakończenie Roku Miłosierdzia
  06 - 13.11.2016

  Kiedy nadszedł czas uczty posłał swego sługę aby powiedział zaproszonym: „Przyjdźcie, bo wszystko jest już gotowe” Łk 14,15-24

  "Wszystkie spotkania, które są robione w Imię Maryi, Bóg Ojciec przygotował przed wiekami".
  Bóg Ojciec przygotował miejsca, wybrał i teraz wzywa naszych Pierwszaków na zkońzcenie Roku Miłosierdzia do Medziugorja. W związku z tym, że mamy miejsca wolne w II autokarze wyjeżdżającym na Rekolekcje u Marii Pavlović, aby nie jechało puste powietrze, w tej końcówce Roku Miłosierdzia dobieramy Pierwszaków do wyjazdu. osoby zainteresowane proszone o zgłaszanie się po formularz z danymi do wypełnienia.

  Program >>>

 • 5.

  Uwaga! Organizujemy drugi autokar na rekolekcje.

  Zapraszamy  na rekolekcje w Medziugorju u Marii Pavlović w Centrum Magnificat, który powstał specjalnie dla celu głoszenia "Wielkich Cudów Bożych" - obecności Maryi w Medziugorju i dziekczynienia za wszyskie łaski otrzymane przez przybywajacych do Medziugorja.
  Rekolekcje tam prowadzone sa międzynarodowe, dla wszystkich ras i języków. Te są pierwsze dla Polaków. Zapraszamy - ilość miejsc jest niestety ograniczona.
  chętni i osoby zainteresowane, proszone o przysłanie swojego maila, na adres Redakcji, aby otrzymac formularz do wypełnienia.
  Wielbi dusza moja Pana.

  Czytaj dalej >>>

  Formularz zgłoszeniowy >>>

  http://www.magnificat.center/wp/?page_id=11875

 • 6.

  Drogie dzieci, Duch Święty z woli Ojca Niebieskiego uczynił mnie matką: matką Jezusa, a tym samym również waszą matką. Dlatego przychodzę, aby was wysłuchać, otworzyć dla was moje macierzyńskie ramiona, dać wam moje serce i wezwać was, abyście pozostali ze mną, gdyż z wysokości krzyża mój Syn powierzył mi was. Niestety wiele moich dzieci nie poznało miłości mojego Syna, wiele nie chce Go poznać. Ach, moje dzieci, ile zła robią ci, którzy muszą widzieć lub rozumieć, aby uwierzyć! Dlatego wy, moje dzieci, moi apostołowie, w ciszy waszego serca słuchajcie głosu mojego Syna, aż wasze serce stanie się Jego mieszkaniem i nie będzie ponure i smutne, ale pełne światła mojego Syna. 

  Czytaj dalej>>>

  Komentarz >>>

 • 7.

  „Drogie dzieci! Dziś wzywam was do modlitwy. Niech modlitwa będzie dla was życiem. Tylko tak wasze serce wypełni się pokojem i radością. Bóg będzie blisko was i odczujecie Go w waszym sercu jak przyjaciela. Będziecie z Nim rozmawiać jak z Kimś kogo znacie i, kochane dzieci, odczujecie potrzebę dawania świadectwa, bo Jezus będzie w waszym sercu, a wy będziecie zjednoczeni w Nim. Jestem z wami i wszystkich was kocham moją macierzyńską miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

 • 8.

  „Drogie dzieci, z woli mojego Syna i z mojej macierzyńskiej miłości przychodzę do was, moje dzieci, a szczególnie do tych, którzy jeszcze nie poznali miłości mojego Syna. Przychodzę do was, którzy o mnie myślicie i wzywacie mnie. Was obdarzam moją macierzyńską miłością i przynoszę wam błogosławieństwo mojego Syna. Czy macie czyste i otwarte serca? Czy widzicie dary, znaki mojej obecności i mojej miłości? Dzieci moje, w swoim ziemskim życiu bierzcie przykład ze mnie. Moje życie było bólem, milczeniem i nieograniczoną wiarą i zaufaniem Ojcu Niebieskiemu. (...) Czytaj dalej>>>>

 • 9.

  Tak można najkrócej określić wydarzenie, w wyniku którego mamy uwiecznioną fotografię Jezusa. Prostując informacje, które krążą po internecie, to wydarzenie miało miejsce podczas badań lekarskich, na które został wysłany do USA. Komisja (nie dziennikarze, czy ludzie) pytała br. Elię czy z kimś rozmawia? Chodziło im o świat duchowy, o aniołów, Matkę Bożą, etc. On w duszy usłyszał głos: - nie odpowiadaj na to pytanie. Pod naciskiem kolejnych dopytywań Komisji głos mu powiedział: - zaproś ich jutro do kościoła, aby zrobić zdjęcie.

  Czytaj dalej>>>

 • 10.

  „Drogie dzieci! Dziś pragnę z wami dzielić niebiańską radość. Otwórzcie drzwi serca, kochane dzieci, aby w waszym sercu rosły nadzieja, pokój i miłość, które daje jedynie Bóg. Kochane dzieci, jesteście za bardzo przywiązani do ziemi i ziemskich spraw, dlatego szatan miota wami jak wiatr morskimi falami. Niech więc łańcuchem, [zabezpieczającym] wasze życie, będzie modlitwa sercem i adoracja mego Syna Jezusa. Ofiarujcie Mu waszą przyszłość, abyście w Nim byli dla innych radością i przykładem poprzez wasze życie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Oferta miesiąca:

 • W miesiącu wrześniu polecamy praktyczny terminarz autorstwa Zbigniewa T. Nowaka na 2020 rok. Nie jest to zwykłe kalendarium ale także poradnik jak korzystać z "apteki natury". Do każdej sprzedanej książki dodany zostanie pocztówkowy obrazek Matki Bożej.

  przejdź do sklepu>>>